Särkymisen siunaus

” Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen; siellä minä annan sinun kuulla sanani.” Jer. 18: 1. KR 33/38.

Savenvalaja tekee savesta käyttöesineitä. Uskovien pitäisi ymmärtää savenvalajan työtapoja, näin voitaisiin paremmin ymmärtää, minkä vuoksi, savenvalajan työstä on kirjoitettu Raamatussa. Käyttöesineet tulivat hyvään käyttöön taloudessa. Niiden piti olla vahvasti työstettyjä ja poltettuja.

Aina ei savesta synny kerralla kunnon astiaa. Astia voi halkeilla, mennä säröille. Tulee valuvikoja.

Eräs julkisuuden henkilö totesi, ” valuvian vian voi korjata uudella valulla. ”

Syntiinlankeemuksen jälkeen jotain meni meissä ihmisissä pahasti hajalle. Täydellisen Jumalan kädestä saadut hyvät ominaisuudet menetettiin.

Savenvalaja etsii hyvää savea, mistä alkaa työstää astiaa. Kunnon maaperässä on kunnon savea, mistä syntyy hyvä ja vahva astia. Jumala toimii savenvalajan tavoin. Hän herättää Pyhän Henkensä avulla syntisen ihmisen. Hän on edeltä katsonut, että jokaisessa ihmisessä on hyvää ainesta, jaloon käyttöön. Siksi rakkauden Jumala etsii kaikkia ihmisiä. Hän herättää sanansa kautta, synnintunnon. Hän näyttää ihmiselle todeksi, miten likainen sydän on? Herätään näkemään, mitä tekoa on, ja kuinka saastainen on Jumalan edessä?

Jumala on näyttänyt meille sanastaan myös armon, ja vanhurskauden. Kristuksen sovitustyö Golgatalla, Hänen verensä, ja kuolemansa, sekä ylösnousemuksensa kautta, saamme lahjaksi vanhurskauden. Syntinsä tunnustava ja hylkäävä, saa armon. Syntinen ihminen julistetaan armahdetuksi syntiseksi. Hänet vanhurskautetaan, julistetaan syyttömäksi. Syntinen ihminen on päässyt pois, kadotustuomion alta. Paholainen on hellittänyt otteensa.

Kristukseen uskova on saanut Pyhän Hengen sinetin, merkiksi armahduksesta. Hän saa voiman elää Jumalan lapsena, Pyhän Hengen antaessa voimaa, jokaiseen päivään.

” Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion.” Joh. 16: 8. KR 33/38.

” Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämestäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. ” Room. 10:9 – 10. KR 33/38.

Ihminen on nyt, taivaallisen Savenvalajan käsissä. Tästä alkaa muovaus ja muokkaus. Savea työstetään. Savesta erotetaan pois kivet ja huono aines. Kuona poltetaan. Kaikki se vanha, mikä meihin on jäänyt, poistetaan vähitellen. Huomaa vähitellen! Kerralla ei savenvalaja tee astiaa valmiiksi.

Uudestisyntynyt Jumalan lapsi, on pieni vauva, eikä ymmärrä erottaa hyvää pahasta. Hän kompuroi alussa entisissä synneissään. Tämä ei ole tavatonta. Luonnollinen lapsi oppii vähitellen erottamaan, mitä saa tehdä, ja mitä ei saa tehdä. Kävelyn opettelu on kaatumista ja nousemista ylös.

Uskon elämän alussa pitää tehdä kuitenkin selväksi, ettei ” kaatumisia” saa kovin pitkään tapahtua. On mentävä eteenpäin kasvuvaiheesta toiseen. Kivien nyppiminen savesta, ja hionta tekevät kipeää. Jokainen ihminen on kokenut nuoruudessaan kasvukipuja. Kasvaminen tekee aina kipeää.

” Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.” Kol. 3: 13.

Anteeksiantamaton mieli hidastaa kasvamista, pahimmassa tapauksessa kasvu pysähtyy kokonaan. Mikäli kannamme, sisällämme kaunaa ja vihaa, ilkeyttä. Jos emme täysin halua jättää entisiä ” mätäpesäkkeitä”, ajoittain ne tulevat esille.

Jos, monien vuosien uskon vaellus ei ole muovannut vaikeaa luonnetta, on jotakin pahasti pielessä. Onko, tällainen Jumalan lapsi jäänyt kehityksestä jälkeen? Hitaasti oppivat lapset laitetaan erityisluokille. Jumalan erityisluokalla opitaan uudestaan armo ja laupeus. Opitaan nöyryyttä.

Huonoa itsetuntoa pidetään pystyssä omin voimin, ja omalla viisaudella. Sopivan tilaisuuden tullessa kaikki ” törky” kaadetaan syyttömien niskaan. Hetken on hyvä olla, on sanottu ” suu puhtaaksi.”

Hitaasti ylpistynyt, ei näe omaa osuuttaan purkauksille. Olisi hyvä, jos jossakin vaiheessa omatunto alkaisi kolkuttaa, niin että anteeksi pyytäminen tulisi mieleen. Koska minkäänlainen viha ei mene taivaaseen.

Nöyrää mieltä ei saada sattumalta, sekin annetaan armosta. Ihminen ei luonnostaan omista nöyryyttä. Nöyryys saadaan monien ahdistusten ja koettelemusten jälkeen.

On mentävä monesti hajalle, pitää muokata uudelleen. Vanhaa on hiottava pois. Jumalalla on varaa muokata meitä moneen kertaan. Kaikki, ” kukkonsa ja kanansa” Jumala kynii. Jumalalla ei ole lempilapsia.

Katkera ihminen on lyömässä, hänellä ei ole tervettä myötätuntoa. Tällainen ihminen nauttii, saadessaan löydä heikommassa asemassa olevaa.

Kristitty Kristuksen oma on Pyhän Hengen temppeli. Pyhä Henki asuu, heikoimmassakin Jumalan lapsessa. Olisi varottava kovia sanoja, ettei lyötäisi Kristusta. Uskossa oleva ihminen on Jumalan silmäterä. Silmä on arka, siihen ei saa kovia iskuja lyödä. Mutta, on niitä, joidenka ” armoitus” on etsiä vikoja ja virheitä toisista. Ja lyödä heikoimmassa asemassa olevia. Näyttävä hengellisyyden kaapu verhoaa nämä ihmiset. Naamiona on pyhyys ja täydellinen vaellus. Tällaiset ovat susia lammasten vaatteissa. Lämpö ja rakkaus puuttuu, sielussa on vielä jäätä.

Lämpimien Pyhän hengen vesien,  pitää virrata eteenpäin, lähimmäisille siunaukseksi. Ihminen, joka elää lähellä Kristusta, on lämmin ja nöyrä sydämeltään. Kristuksesta lähtee lämpöä, joka säteilee ympäristöön. Nöyrtyminen olisi monelle tänä aikana hyväksi? Liiaksi on kovuutta ja rakkaudettomuutta Jumalan lasten keskuudessa. Monien sydämeen on tullut jäätävä takatalvi. Kristittyjen Jumalan lasten seurakunta on hajalla oleva lauma. Seurakuntaa ei korvaa seurakunnattomuus. Jos ei sovita, mihinkään Jumalan lasten yhteisöön, ollaan vaarassa. Kukaan ei tässä ajassa tule niin pyhäksi, etteikö se tarvitsisi hengellistä kotia. Kodittomuus saa aikaan kylmyyttä ja rakkaudettomuutta. Jos etsit täysin virheetöntä seurakuntaa, mene ja tee se? Oletko valmis virheetön kristitty?

Jeesuksella on kanssani vielä paljon tekemistä, en voi sanoa, olevani täydellinen. Pyyntöni on, että Jeesus Kristus, joka on ainut täydellinen, voisi auttaa kasvamaan kohti täydellisyyttä. Hän se tekeekin, Hän itse on luvannut epätäydellisestä muokata täydellisen. Jumalan Sana lupauksiin saan luottaa.

”Ja sinä, ihmislapsi! Sano kansasi lapsille: Vanhurskasta ei pelasta hänen vanhurskautensa sinä päivänä, jona hän rikkoo, ja jumalaton pääsee suistumasta turmioon jumalattomuutensa tähden sinä päivänä, jona hän kääntyy pois jumalattomuudestaan, ja vanhurskas ei voi elää vanhurskautensa turvin sinä päivänä, jona hän syntiä tekee.
Jos minä sanon vanhurskaalle, että hän totisesti saa elää, mutta hän sitten luottaa vanhurskauteensa ja tekee vääryyttä, niin hänen vanhurskauttansa ei ensinkään muisteta, vaan hän kuolee vääryydessään, jota on tehnyt.”
Hes. 33. 12- 13. KR 33/ 38.

” Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja Jumalan Henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. ” 1. Kor. 3. 16 – 17. KR 33/38.

” Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat; sillä onhan meidän pääsiäislampaamme, Kristus, teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa.” 1. Kor. 5. 7 – 8. KR 33/38.

Uskon elämän ja Jumala suhteen päivityksiä on tehtävä ajoittain. On kysyttävä, olenko vielä oikealla tiellä? Uskossa eläminen, ja vaeltaminen Kristuksen seuraajana, vaativat valvomista.

Valvominen ei omin voimin onnistu. Pyhä Henki pitää hereillä.

Paholainen antaa uneliaisuuden ja välinpitämättömyyden…tuudittaa vaaralliseen rauhaan.

Kristus, voi muuttaa, ja tehdä ehjiä astioita. Astioita, jotka ovat täynnä Pyhän Hengen öljyä ja viiniä. Täynnä armoa ja laupeutta, ja teemme tekoja Jumalalle kunniaksi, ja lähimmäisillemme siunaukseksi.
Valuvikaiset voidaan valaa uudelleen. Jeesus Kristus, antakoon meille nöyryyttä, nähdä lähimmäinen ihmisenä. Jumalan kuvana. Kuvana, jota tarvitsee kohdella, hellin sanoin ja teoin. Laupeus on kristityn tavaramerkki. Kristuksen rakkaus on tuoksu. Siitä meidät tunnetaan Hänen omikseen, että meillä on keskinäinen rakkaus. Säröillä olevat, menkäämme Savenvalajan, Jeesuksen luokse. Hän muovatkoon uusia astioita. Särkymisessä on siunaus.

Viha, kateus, katkeruus, ilkeät puheet, panettelu, eivät ole Isästä. Ne ovat paholaisen tekoja.

Täytytään Pyhällä Hengellä, niin emme tee lihantekoja. Henki auttaa meitä, meidän heikkouksissamme. Häneltä saamme voimaa kuolettaa lihanteot. Herra antakoon meille parannuksen uutta armoa. Jumalan puhe kuullaan hiljaisuudessa. Siellä Kristus saa meitä muovata ja muokata, antaa armonsa aloittaa alusta, jos tie on painumassa alas. Jeesus Kristus nostaa maassa makaavat ylös. Vain yksin Jeesus Kristus on kaikkien auttaja. Vanhan aikainen Jumalan Sana, on vielä väkevä ja voimallinen uudistamaan ja parantamaan. Jumalan Sana on ainoa totuus tässä ajassa. Kaiken muun horjuessa, Jumalan Sana ei horju eikä huoju. Golgatan risti on tyhjänä kalliolla. Kristus teki sovinnon ristillä, Hän kuoli, että meillä Hänen ominaan, olisi elämä ja autuus. Tyhjä risti kertoo, että Kristus Jeesus elää!

” Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. ” Joh. 8. 31- 32. KR 33/38.

”Paholainen oli kävelyllä ystävänsä kanssa. He näkivät edellä kulkevan miehen kumartuvan, ja poimivan jotain maasta.
”Mitähän tuo mies mahtoi löytää?” kysyi ystävä. ”Totuuden sirpaleen”, paholainen vastasi. ”Eikö se huolestuta sinua?” ystävä kysyi. ”Ei yhtään”, sanoi paholainen. ”Minä annan hänen tehdä siitä uskonkappaleen.”
( Anthony de Mello)

Paholainen saa siruista uskonkappaleen, mistä tehdään totuuden sirpale.

Jeesus on ainoa totuus, joka kestää. Siruina oleva ihminen, saa tulla Jeesuksen luokse. Hän tekee siruista uusia astioita jaloa käyttöä varten. Uskonkappaleet eivät pelasta, eivätkä tee rikotusta ehjää, sen tekee yksin Jeesus Kristus Evankeliuminsa avulla. Aamen.

@LR

This entry was posted on 18.5.2019. Bookmark the permalink.