Archive | elokuu 2019

Uudelleen paratiisiin

” Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta, syödä elämän puusta, ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin.” Ilm. 22: 14. KR 33/38.

Puhtaus ja puhdistautuminen ovat Raamatun avainsanoja. Onnellisia ovat ne, jotka puhdistautuvat. Mistä ihmisen pitää puhdistua? Synnistä! Raamattu on suuri kirja synnistä. Jälleen synnistä kirjoitus, joku voi ajatella. On tässä synnistä, mutta on muustakin, jatka lukemista.

Jumala teki ihmisen omaksi kuvakseen. Jumala teki täydellisesti hyvän ihmisen. Hän loi myös ihmiselle erinomaisen hyvät olosuhteet elämiseen. Kasvit ja eläimet, ravinnoksi ja puita, jotka tuottivat hedelmiä. Hyviä hedelmiä syödä. Jumala loi kaiken kauniiksi. Värikkäitä kukkia kaikkialle. Pehmeällä nurmikolla, oli mukava kävellä. Ensimmäinen aviopari, Eeva ja Adam asuivat tämän kaiken kauniin keskellä ja nauttivat elämästä. Loikoilivat nurmikolla ja katselivat lintuja, ja toinen toisiaan ja kiittivät Jumalaansa. Pohtivat; ”Kaikkivaltias Jumala on kaiken tämän luonut Sanallaan. ”

Enkeliruhtinas Lusifer, ”valon enkeli” oli ylpistynyt. Hän alkoi kapinaan Jumala vastaan. Halusi tulla viisaammaksi kuin Jumala. Jumala ei anna kunniaansa toiselle, ei enkeliruhtinaalle, niin kuin ei ihmisillekään, jotenka Lusifer sai lähdön taivaasta. Maanpäälle heitetty ruhtinas ei tehnyt parannusta, vaan viha Jumalaa kohtaan kasvoi. Kapinamieli lisääntyi, ja hän aloitti Jumalan kiusaamisen. Paholaiseksi muuttunut ruhtinas, suuntasi kulkunsa paratiisia kohti. Hän tiesi, että siellä on ihmispari, joka luottaa Jumalaan. Ovat Jumalan tekoa, ja heillä on ihanaa elää yhdessä täydellisessä puhtaudessa ja kauneudessa. Koska paholainen on viekas, hän pukeutui käärmeeksi. Luikerteli paratiisiin ja sai kuin saikin, valheillaan Eevan lankeamaan ansaan. Hän nautti kielletyn puun hedelmän ja antoi miehelleen Adamille. Nainen lankesi ensin syntiin, mutta miehen synniksi tämä kuitenkin kuitattiin, onhan mies vaimon pää. Adamin vastuulla oli puolison hyvinvointi ja hänen tehtävänä oli suojella vaimoa Eevaa. Adamille ei tullut mieleen ajatusta, kysyä Korkeammalta auktoriteetilta neuvoa. Jumalan neuvot olisivat auttaneet, ettei puolisot olisi langenneet samaan ansaan.

” Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset, niin kuin Herralle.; sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Miehet, rakastakaa, vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä.” Ef. 5. 22 -25. KR 33/38.

Koska Adam ei epäröinyt Eevan aikeita, vaan muitta mutkitta haukkasi Eevan tarjoamasta hedelmästä. Mies pakeni hänelle asetettua auktoriteettiasemaa. Mies ei ottanut vastuuta vaimosta, heikommasta osapuolesta. Nainen on luonteeltaan vallanhaluinen, jotenka helposti vaimo ottaa johtajuuden, jos hänen luoteensa ei nöyrry miehen edessä. Naisen hyppiessä vallanhimoisena miehensä varpaille, on selvää, että ongelmia syntyy. Mies taas mielellään antaa vastuun naiselle, jos tilaisuus siihen muodostuu, tämä on miehinen ominaisuus. Miehen tehtävä on rakastaa vaimoaan ja palvella häntä. Naisen tehtävänä on kunnioittaa miestään. Miehen johtajuus ei perustu diktatuuriin, eikä alistamiseen, vaan palvelualttiuteen ja rakkauteen. Jos mies täyttää vaimonsa tarpeet, tulee vaimon vastavuoroisesti kunnioittaa tällaista miestä. Rakastaa häntä, niin kuin uskova vaimo rakastaa Kristusta.

Adamin ja Eevan synti näkyy kapinamielenä. Paratiisissa he altistuivat paholaisen hengelle, joka kapinoin Jumalaa vastaan. Maailman henkinen vaimo helposti alistaa miehensä valtansa alle. Näin käy myös toisinpäin. Miehen alistamia naisia on pilvin pimein. Eikä outoa ole vaimon hyppiminen miehensä varpaille. Kaikki johtuu siitä, ettei ihminen uskovana kristittynäkään, tahdo alistua Jumalan Sanan alle. Ei noudateta Raamatun ohjeita, miten siellä neuvotaan elämään avioliitossa?

Kysymättä jää korkeimmalta auktoriteetilta, Jumalalta, mitä nyt tehdään? Näin kävi Adamin ja Eevan kohdalla, sama jatkuu edelleen. Maallistuminen jatkuu ja Jumalan Sana kyseenalaistetaan. Ihminen tahtoo olla Jumalan vertainen, tai ainakin Hänestä seuraava. Maallistumisen myötä, myös maallisen tiedon lisääntyminen, lisää ihmisen ylpeyttä. Ja ongelmia syntyy aina, silloin kun Jumalan käskyt ja lait syrjäytetään. Hyvän- ja pahantiedon hedelmä tuottaa aikanamme edelleen satoa, ikävin seurauksin. Olisipa Eeva ottanut Elämän puusta hedelmän ja vienyt sen puun hedelmän myös Adamille, mitä olisi tapahtunut?

Elämänpuu, on ikuisen elämän puu. Jos Eeva olisi ottanut hedelmän Elämän puusta, ei syntiä olisi ihmisessä, eikä maailmassa. Kaikki pahuus olisi pois, ja ihmiset eläisivät sovussa toistensa kanssa. Myös luomakunta olisi puhdas. Ei olisi ilmasto-ongelmaa, ja ilmastoahdistusta. Vesistöt olisivat puhtaita. Sotia ja konflikteja ei olisi. Sairaudet eivät vaivaisi ihmisiä. Ihmiset eläisivät siinä olotilassa, mihin heidät paratiisiin asetettiin. Kuolema olisi tuntematon uhka. Ihmiset olisivat iloisia ja onnellisia ja saisivat olla suorassa yhteydessä Luojaansa. Jumala käyskentelisi keskuudessamme, niin kuin käyskenteli Eedenin paratiisissa. Eläimet olisivat sovussa, susi ja lammas nukkuisivat rinnakkain. Kaikki tämä tuntuu utopistiselta fiktiolta, joka on vailla realiteetteja. Katsotaan, mitä Jumalan Sana tästä ajatuksesta kertoo?

” Jos, nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu. Room. 8: 11. KR 33/38.

Avainsana on Kristus. Evankeliumin ydin on Kristus. Jeesus tuli ihmiseksi maailmaan. Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen ihmiseksi, sovittamaan vihollisuuden, joka syntiinlankeemuksen seurauksena tuli Jumalan ja ihmisen välille. Jumala suuttui Adamille ja Eevalle. He joutuivat pois paratiisista, heidän päälle Jumala langetti tuomion. Otsa hiessä pitää ihmisen tehdä työtä, ja naisten pitää kivulla synnyttää lapsensa. Vielä lisätiin, kuolemaan kirous, ” maasta sinä olet tullut, ja maaksi sinun on jälleen tulemaan. Ja sinut viimeisenä päivänä herätetään.” Ihminen tulee maaksi jälleen fyysisen kuoleman kohdatessa, mutta henki, sielu pysyy elävänä. Kuolema alkoi pelottaa ihmisiä, koska kuoleman jälkeen kohdataan tuomio,  ja Tuomari valtaistuimellaan. Lue loppuun

This entry was posted on 24.8.2019.

Kiusaajat ja kiusatut

” Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta.” Matt. 6: 13. KR 33/38.

Opiskelut ovat alkaneet. Lapsia monista ikäluokista on lähtenyt oppimaan uutta. Oppilaitokset täyttyvät tiedonjanoisista. Paljon puhuttu aihe, koulukiusaaminen on nyt ajankohtainen.

Koulukiusaaminen on ikävä lieveilmiö. Lapset saattavat olla erittäin julmia toisilleen. Kiusaamisen kohteeksi joutunut lapsi tai nuori pelkää alkavaa kouluvuotta. Yksin lapset eivät joudu kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamisen kohteeksi saattaa joutua opettaja. On myös opettajia, jotka ottavat jonkun oppilaan kiusaamisen kohteeksi. Ongelma ei siten ole suoraviivainen.

Jeesuksen opettama rukous, voidaan liittää tähän yhteyteen. Voidaan rukoilla, ” älä saata meitä kiusaukseen, kiusata lähimmäistä, koulukaveria, opettajaa, työyhteisön jäsentä.” Kiusaaminen ei ole vierasta hengellisissä yhteisöissäkään. On auktoritaarisia johtajia seurakunnissa. He voivat käyttää saamaansa valtaa väärin ja kiusata työtovereitaan, tai seurakuntansa jäsentä. Kiusaaminen ei siten ole pieni ongelma ihmisten keskuudessa.

Lapsi, joka joutuu oppilaiden kiusaamaksi, alkaa karttaa toisia oppilaita. Kiusatuksi tuleminen musertaa lapsen itsetuntoa. Lapsi kokee, että hänessä on jotakin outoa, koska häntä kiusataan. Pahimmassa tapauksessa ja pitkään jatkunut kiusaaminen vaikuttaa koulu menestykseen. Kouluun menemistä aletaan vältellä. Tällöin pelko ja ahdistus saavat liian suuret mittasuhteet lapsen elämässä. Lapsen tulee saada puhua vanhemmilleen, kaikki mikä mieltä painaa. Viisaat vanhemmat tietävät puuttua asiaan. Vanhempien rohkaisu auttaa lasta selviytymään koulusta. Lapsi kokee, ettei syy kiusatuksi tulemiselle ole hänen, vaan kiusaaja on ongelmainen. Hän ei ymmärrä, miten hänen käytöksensä satuttaa. Kiusaaja nauttii saadessaan kiusata.

Kiusattu saattaa hävetä kiusatuksi tulemistaan, niin ettei uskalla puhua ongelmasta vanhemmilleen. Nämä tilanteet eivät ole harvinaisia. Kiusattu lapsi joutuu yksin murehtimaan ongelmaansa, jos ongelma ei tule julkisuuteen. Tällaisen lapsen koulutie on raskasta kulkea. Pitkään jatkunut kiusaaminen aiheuttaa traumoja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Harvinaisempaa on opettajan kiusaamisen kohteeksi joutuminen. Tavatonta se ei ole. Opettajalla voi olla joitakin ” lempi oppilaita” ja myös niitä, joista ei pidetä. Näin ei saisi olla, mutta valitettavasti sitä on. Kiusaaminen opettajan taholta tuntuu lapsesta yhtä pahalta, kuin toisen koulukaverin siunaamana oleminen. Haavoja tekevät molemmat. Aikuisten työpaikka kiusaaminen on yleistä. Seurakuntien sisällä kiusaamista ja syrjintää löytyy. Missä ihmiset ovat keskenään, siellä pahuus pääsee tekemään tuhoa. Ihminen ei ymmärrä, miten hänen käytöksensä vaikuttaa lähellä oleviin. Ilmapiirin myrkyttäjiä löytyy kaikkialta. Internetin keskustelufoorumit eivät saa tyylipisteitä, sielläkin kiusaamista esiintyy. Kasvottomana on helppoa lyödä toista sanoilla. Sanat jättävät pahoja haavoja, koska luettu lyönti uppoaa sielun syvyyksiin syvälle. Maailmasta ei ongelmia puutu, tämä on vain ongelmista yksi.

”Paha ei ole kenkään ihminen, on toinen vain heikompi toista.” runoilee runoilija. Mitä Jumalan Sana tästä aiheesta kertoo? Onko ihminen hyvä, vai heikompi toista?

Raamatussa on kiusaamisesta monia kohtia. Vanhassa testamentissa kerrotaan Jaakobista, joka kiusasi veljeään Esauta. Esikoisen siunaus kuului Eesaulle ja Jaakob oli tästä kateellinen veljelleen. (1. Moos. 27. KR 33/38.) Jaakobin kateellinen mieli aiheutti petoksen Isälleen Iisakille ja veljelleen Esaulle. Sisaruskateus ei ole vierasta. Sisarukset kadehtivat toisiaan. Monesti perinnönjako tilanteissa sisaruskateus syttyy ilmiliekkiin, jos aiemmin on sen pystynyt kätkemään. Esikoisoikeus oli Jaakobinkin kateuden ja kiusaamisen aihe.

Toinen Vanhan Testamentin kiusaamisen kohteeksi joutunut henkilö oli Joosef. Veljet kadehtivat Joosefia, koska hän näki erikoisia unia. Suurin syy kiusatuksi tulemiselle, taisi olla se, että Josef oli isänsä suosiossa, enemmän kuin toiset veljekset. Vanhempien on pidettävä lapsiaan samassa arvossa. Lapset samassakin perheessä ovat erilaisia, ja luonteen piirteet ja lahjakkuus, eivät kaikilla ole samanlaisia. Vanhempien tulee kaikkia lapsiaan samalla tavalla rakastastaa, ja huomioida, erilaisuudesta huolimatta. Yhden suosiminen toisten kustannuksella tuottaa ongelmia. (1. Moos. 37. KR 33/38.) Lue loppuun

This entry was posted on 17.8.2019.

Pyhä Henki kirkastaa Kristusta

Osa 2.

Hän ei osannut aavistaa, miten yltäkylläisen rikkaaksi sisäinen elämä muuttui, Pyhän Hengen vaikuttaessa muutoksia, entiseen syntiseen ihmiseen. Syntisestä oli tullut armahdettu syntinen ja vapaus synnin kahleista, oli iso helpotus.

Uudestisyntymä on uusi alku uusiin mahdollisuuksiin. Pyhä Henki tulee sydämeen asumaan ja kirkastaa Kristusta. Jumalan Sana alkaa kirkastua ja avautua, jokaiselle uskoon tulleelle. Silmät avautuvat kuin kissanpojalle, elämä ja Sana kirkastuvat. Monet sanovat, että näkevät ympäristössä olevat värit, paljon kirkkaammin kuin ennen. Muutos on huikea entiseen verrattuna.

Raamattu kertoo sokeana syntyneestä miehestä, jonka Jeesus tapasi kulkiessaan. Opetuslapset kyselivät, mitä syntiä mies oli tehnyt, että oli sokea? Oliko mies vanhempien syntien tähden sokea? Jeesus vastasi kyselijöille. ” Ei tämä tehnyt syntiä eivätkä hänen vanhempansa, vaan Jumalan tekojen piti tulla tuleman hänessä julki.” Niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä Hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt; tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä.” Joh. 9: 2 -4.

Olemme jokainen hengellisesti sokeita. Ihminen ei näe Jumalan tekoja, eikä tunne Pyhän Hengen voimaa, ennen kuin kohtaa Jeesuksen Kristuksen. Jeesus parantaa myös fyysisesti sokeita ja sairaita, herättää kuolleita. Suomessa kliinisesti kuollut nainen on herännyt kuolleista. Lääkärien mielestä ei keinotekoisesti, häntä kannata pitää koneissa. Naisella oli mies ja aikuisia lapsia. Miehen toiveena oli, että lapset saavat nähdä äitinsä vielä, ja pidetään keinotekoista elämää yllä. Lääkäri suostui tähän. Lapsia odottaessa, mies rukoili vaimonsa puolesta. Lasten saapuessa sairaalaan, yhdessä isänsä kanssa, menivät äitiään hyvästelemään. Lääkäri tuli käytävällä vastaan ja sanoi, ”on tapahtunut muutos.” Lämpö on palannut kehoon, ei irroteta koneista. Ei tarvittu suurta parantumiskokousta, ei valtameren takaa uskonmiehiä. Kristus toimii ja auttaa, silloin kuin on hätä. Jumala katsoi, että tätä naista tarvitaan täällä maanpäällä, ja herätti hänet, kertomaan elävänä todistuksena, mitä Pyhä Henki tekee. Valtava uskoa vahvistava kokemus, niin puolisolle, kuin lapsille ja meille kaikille, jotka tästä tapahtumasta tiedämme. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta, silloin kun Hän tekee uutta luovaa työtään. Luomistyö jatkuu edelleen, Pyhä Henki, Jumalan Henki luo jatkuvasti uutta.

Odoteltiin toipumisen edistymistä. Lopulta nainen oli niin paljon toipunut, että voitiin tehdä tarvittava leikkaus. Lääkärit korjasivat sen, joka oli aiheuttanut kuoleman. Nyt nainen kulkee seurakunnissa kertomassa, mitä Jeesus tekee tänäänkin. Hän on elävä Jeesus ja Hänellä on sama voima, kuin silloin kun Hän kulki maanpäällä. Pyhä Henki tekee ne teot, joita Jeesus Kristus, Jumalan Poika teki.

Uskovat kristityt saavat Pyhän Hengen armolahjoja, uskon lisääntyessä. Apostoli Paavali sanoikin, ” pyrkikää saamaan niitä runsaasti.” Nyt jos koskaan uskovien on herättävä. Monet kokevat hengellistä ja henkistä väsymystä. Toiset ovat jo nukahtaneet. Nyt on aika herätä unesta, laittaa lamput palaviksi. On viritettävä uudelleen palamaan uskon liekki ja armolahjat. Viedään evankeliumin ilosanomaa kaikille ja kaikkialle. Toivottomuuteen ei saa vajota, eikä apaattisuuteen. Kristityn elämä saattaa olla ulkonaisesti raskasta, mutta Pyhä Henki antaa uutta elvyttävää voimaa. Jumalan Sana Raamattu, ei saa olla kirjahyllyssä. Nyt jos koskaan pitää lukea Jumalan sanoja, jotka voimaannuttavat meitä. Elämän leipä ja – vesi ovat ainoat, jotka pitävät meidät uskossa vahvoina.

Yö on pitkälle kulunut, ja tulee aika, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Yöllä, pimeys on syvintä. Tänään jo näkee, miten pimeyden teot lisääntyvät. Ihmiset etsivät rauhaa ja elämälle tarkoitusta vääristä lähteistä. Okkultismi, enkelien palvonta, monet muut henkimaailman asiat houkuttavat ihmisiä. Nuoriso turvautuu päihteisiin, huumausaineet liikkuvat nuorison keskuudessa. Jopa alaikäiset lapset käyttävät huumeita. Uutisten antama lohduton tulevaisuuden kuva, lisää nuorten ahdistusta ja toivottomuutta. Vanhempi väestö potee yksinäisyyttä. Heistäkin useat turvautuvat päihteisiin, koska yksinäisyys ahdistaa. Päivät ovat yksinäiselle pitkiä. Pullo on heidän ainut ystävä ja lohduttaja. Onko tämä oikein? Kristittyjen on vietävä näille elämässä eksyneille tietoa, että on toivoa, on parempaa tarjolla. Jumala on unohdettu, heitä pitää muistuttaa uudelleen, että Hän elää ja auttaa väkevästi luotujaan.

Maailmassa on paljon toimijoita, jotka tuovat negatiivisia uutisia julkisuuteen. Kaikki nämä saavat ihmiset ahdistumaan. Ahdistus on konkreettista, mutta sitä helpottaa, jos tuntee ja tietää, mistä löytää oikean avun? ” Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” Joh. 16: 33. Lue loppuun

This entry was posted on 10.8.2019.

Pyhä Henki kirkastaa Kristusta

Osa 1.

” Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunne päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.” 2. Piet. 1: 19. KR 33/38.

Kristittyjen Raamattu on Jumalan sanaa. Profeetallista Sanaa verrataan loistavaan lamppuun, siksi olisi erittäin tärkeää lukea Jumalan sanaa, Raamattua. Pelkkä lukeminen ei riitä, pitää ymmärtää myös lukemansa.

” Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” 2. Piet. 1. 20 – 21. KR 33/38.

Pitää siis tietää, että profetia on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt sanoma. Raamattu on siis kokonaan Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa. Koska Pyhä Henki kirkastaa ja tekee Sanan eläväksi, on tärkeää lukijan olla samalla” aaltopituudella” luetun tekstin kanssa. Avautuuko Raamatun Sana ilman Pyhän Hengen antamaa viisautta?

Raamattua voi lukea, kuin mitä tahansa kirjaa. Raamatussa on 66 eri kirjaa. Kirjasto kahden kannen välissä. Raamatun tekstit ovat lukukokemuksia sinänsä. Kerrotaan mummosta, joka oli lukenut Raamattua säännöllisesti nuoruudesta lähtien. Hänelle kirja oli rakas. Eräs erityinen asia puuttui, mikä on oleellisen tärkeää Raamattua lukiessa. Sana ei auennut hänelle. Mikä oli syynä, ettei hän ymmärtänyt lukemaansa?

” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle; ” Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3: 3. KR 33/38.

Jeesus sanoi edellä olevat sanat Nikodeemukselle. Hän oli fariseus, joka tunsi kyllä Tooran kirjoitukset, mutta ei tiennyt mitään uudestisyntymästä. Nikodeemuksen tietämättömyys meni niin pitkälle, että hän kyselee uudelleen äidin kohtuun menemisestä. Juutalaisten lakien noudattaminen ja Jumalan omaisuuskansaan syntyminen, eivät riittäneetkään. Hän uskoi, että rabbien opetukset lakien kirjaimellisesta noudattamisesta, riittävät pelastumiseen. Omaisuuskansan jäsenyys on riittävä.

Jeesus asettaa Nikodeemuksen mahdottoman asian eteen. ” Teidän täytyy uudestisyntyä ylhäältä.” Ihminen ei itse voi itseään pelastaa. Ihminen ei voi omilla teoillaan saada pelastusta. Tarvitaan Jumalan Pyhän Hengen voima, joka vie ihmisen parannuksen teon paikalle. Ihmisen mielen ja elämän asenteiden on muututtava. ” Totisesti, totisesti minä sanon sinulle; jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Joh. 3: 5. KR 33/ 38.

Miksi Nikodeemus ei tiennyt uudestisyntymästä? Koska hänessä ei ollut Pyhää Henkeä, joka olisi kirkastanut Jumalan Sanan. Vanhan Testamentin kirjoituksista löytää Kristuksen, silloin kun Pyhä Henki avaa kirjoitukset. Koska elävä Kristuksen tunteminen puuttui, ihmisviisauden avulla ei Jumalan Sana avaudu.

Usko Kristukseen on Jumalan Pyhän Hengen työ ihmisessä. Pyhä Henki avaa synnistä sokeiden silmät. Ihmisen pitää ensin tulla syntiseksi, ennen kuin hän voi pyytää parannuksen armoa. ” Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä on Hengestä syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokainen, joka on Hengestä syntynyt.” Joh. 3. 6 – 8. KR 33/38.

” Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.” Hes. 36. 25 – 26. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 4.8.2019.