Pyhä Henki kirkastaa Kristusta

Osa 1.

” Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunne päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.” 2. Piet. 1: 19. KR 33/38.

Kristittyjen Raamattu on Jumalan sanaa. Profeetallista Sanaa verrataan loistavaan lamppuun, siksi olisi erittäin tärkeää lukea Jumalan sanaa, Raamattua. Pelkkä lukeminen ei riitä, pitää ymmärtää myös lukemansa.

” Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaan tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.” 2. Piet. 1. 20 – 21. KR 33/38.

Pitää siis tietää, että profetia on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt sanoma. Raamattu on siis kokonaan Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa. Koska Pyhä Henki kirkastaa ja tekee Sanan eläväksi, on tärkeää lukijan olla samalla” aaltopituudella” luetun tekstin kanssa. Avautuuko Raamatun Sana ilman Pyhän Hengen antamaa viisautta?

Raamattua voi lukea, kuin mitä tahansa kirjaa. Raamatussa on 66 eri kirjaa. Kirjasto kahden kannen välissä. Raamatun tekstit ovat lukukokemuksia sinänsä. Kerrotaan mummosta, joka oli lukenut Raamattua säännöllisesti nuoruudesta lähtien. Hänelle kirja oli rakas. Eräs erityinen asia puuttui, mikä on oleellisen tärkeää Raamattua lukiessa. Sana ei auennut hänelle. Mikä oli syynä, ettei hän ymmärtänyt lukemaansa?

” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle; ” Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.” Joh. 3: 3. KR 33/38.

Jeesus sanoi edellä olevat sanat Nikodeemukselle. Hän oli fariseus, joka tunsi kyllä Tooran kirjoitukset, mutta ei tiennyt mitään uudestisyntymästä. Nikodeemuksen tietämättömyys meni niin pitkälle, että hän kyselee uudelleen äidin kohtuun menemisestä. Juutalaisten lakien noudattaminen ja Jumalan omaisuuskansaan syntyminen, eivät riittäneetkään. Hän uskoi, että rabbien opetukset lakien kirjaimellisesta noudattamisesta, riittävät pelastumiseen. Omaisuuskansan jäsenyys on riittävä.

Jeesus asettaa Nikodeemuksen mahdottoman asian eteen. ” Teidän täytyy uudestisyntyä ylhäältä.” Ihminen ei itse voi itseään pelastaa. Ihminen ei voi omilla teoillaan saada pelastusta. Tarvitaan Jumalan Pyhän Hengen voima, joka vie ihmisen parannuksen teon paikalle. Ihmisen mielen ja elämän asenteiden on muututtava. ” Totisesti, totisesti minä sanon sinulle; jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.” Joh. 3: 5. KR 33/ 38.

Miksi Nikodeemus ei tiennyt uudestisyntymästä? Koska hänessä ei ollut Pyhää Henkeä, joka olisi kirkastanut Jumalan Sanan. Vanhan Testamentin kirjoituksista löytää Kristuksen, silloin kun Pyhä Henki avaa kirjoitukset. Koska elävä Kristuksen tunteminen puuttui, ihmisviisauden avulla ei Jumalan Sana avaudu.

Usko Kristukseen on Jumalan Pyhän Hengen työ ihmisessä. Pyhä Henki avaa synnistä sokeiden silmät. Ihmisen pitää ensin tulla syntiseksi, ennen kuin hän voi pyytää parannuksen armoa. ” Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä on Hengestä syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokainen, joka on Hengestä syntynyt.” Joh. 3. 6 – 8. KR 33/38.

” Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.” Hes. 36. 25 – 26. KR 33/38.

” Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle.” Jes.44:3.

” Minä sanon teille: samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. ” Luuk. 15: 7. KR 33/ 38.

Jeesus sanoo: ” Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14: 6. KR 33/38.

Syntinsä anteeksi saaneen sydämessä, alkaa virrata elämän veden virrat. Jäädään hiljaa odottamaan, mitä Jumala tekee meidän elämässämme. Olemme jokainen Jumalan kuvaksi luotu ja Jumala rakastaa jokaista luotuaan. Vaikka olemme syntistä sukupolvea. Eikä meissä itsessämme ole mitään hyvää, on Kristuksessa meidän toivomme. Saamme luottaa, ja uskoa Kristuksen sovitustyöhön. Golgatan ristin täytettyyn työhön. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa veressä on ainut tie anteeksiantamuksen rauhaan ja vapauteen. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Uskotko tämän? Uudestisyntymä on uusi alku uusiin mahdollisuuksiin. Pyhä Henki tulee sydämeen asumaan ja kirkastaa Kristusta. Jumalan Sana alkaa kirkastua ja avautua, jokaiselle uskoon tulleelle Jumalan omalle. Mummo, joka luki nuoruudesta saakka Raamattua, ei ollut vielä löytänyt Kristusta henkilökohtaisesti. Häneltä puuttui Kristuksen sisäinen tunteminen. Sen vuoksi hän ei ymmärtänyt lukemaansa. Mutta kun hän sai armon tulla Jumalan lapseksi, niin Sana alkoi kirkastua hänelle. Jumalan Sanan lamppu alkoi valaista hänen sisimpäänsä, ja hän sai jotakin sellaista, mitä ei osannut…

 

 

@LR

This entry was posted on 4.8.2019. Bookmark the permalink.