Kiusaajat ja kiusatut

” Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta.” Matt. 6: 13. KR 33/38.

Opiskelut ovat alkaneet. Lapsia monista ikäluokista on lähtenyt oppimaan uutta. Oppilaitokset täyttyvät tiedonjanoisista. Paljon puhuttu aihe, koulukiusaaminen on nyt ajankohtainen.

Koulukiusaaminen on ikävä lieveilmiö. Lapset saattavat olla erittäin julmia toisilleen. Kiusaamisen kohteeksi joutunut lapsi tai nuori pelkää alkavaa kouluvuotta. Yksin lapset eivät joudu kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamisen kohteeksi saattaa joutua opettaja. On myös opettajia, jotka ottavat jonkun oppilaan kiusaamisen kohteeksi. Ongelma ei siten ole suoraviivainen.

Jeesuksen opettama rukous, voidaan liittää tähän yhteyteen. Voidaan rukoilla, ” älä saata meitä kiusaukseen, kiusata lähimmäistä, koulukaveria, opettajaa, työyhteisön jäsentä.” Kiusaaminen ei ole vierasta hengellisissä yhteisöissäkään. On auktoritaarisia johtajia seurakunnissa. He voivat käyttää saamaansa valtaa väärin ja kiusata työtovereitaan, tai seurakuntansa jäsentä. Kiusaaminen ei siten ole pieni ongelma ihmisten keskuudessa.

Lapsi, joka joutuu oppilaiden kiusaamaksi, alkaa karttaa toisia oppilaita. Kiusatuksi tuleminen musertaa lapsen itsetuntoa. Lapsi kokee, että hänessä on jotakin outoa, koska häntä kiusataan. Pahimmassa tapauksessa ja pitkään jatkunut kiusaaminen vaikuttaa koulu menestykseen. Kouluun menemistä aletaan vältellä. Tällöin pelko ja ahdistus saavat liian suuret mittasuhteet lapsen elämässä. Lapsen tulee saada puhua vanhemmilleen, kaikki mikä mieltä painaa. Viisaat vanhemmat tietävät puuttua asiaan. Vanhempien rohkaisu auttaa lasta selviytymään koulusta. Lapsi kokee, ettei syy kiusatuksi tulemiselle ole hänen, vaan kiusaaja on ongelmainen. Hän ei ymmärrä, miten hänen käytöksensä satuttaa. Kiusaaja nauttii saadessaan kiusata.

Kiusattu saattaa hävetä kiusatuksi tulemistaan, niin ettei uskalla puhua ongelmasta vanhemmilleen. Nämä tilanteet eivät ole harvinaisia. Kiusattu lapsi joutuu yksin murehtimaan ongelmaansa, jos ongelma ei tule julkisuuteen. Tällaisen lapsen koulutie on raskasta kulkea. Pitkään jatkunut kiusaaminen aiheuttaa traumoja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Harvinaisempaa on opettajan kiusaamisen kohteeksi joutuminen. Tavatonta se ei ole. Opettajalla voi olla joitakin ” lempi oppilaita” ja myös niitä, joista ei pidetä. Näin ei saisi olla, mutta valitettavasti sitä on. Kiusaaminen opettajan taholta tuntuu lapsesta yhtä pahalta, kuin toisen koulukaverin siunaamana oleminen. Haavoja tekevät molemmat. Aikuisten työpaikka kiusaaminen on yleistä. Seurakuntien sisällä kiusaamista ja syrjintää löytyy. Missä ihmiset ovat keskenään, siellä pahuus pääsee tekemään tuhoa. Ihminen ei ymmärrä, miten hänen käytöksensä vaikuttaa lähellä oleviin. Ilmapiirin myrkyttäjiä löytyy kaikkialta. Internetin keskustelufoorumit eivät saa tyylipisteitä, sielläkin kiusaamista esiintyy. Kasvottomana on helppoa lyödä toista sanoilla. Sanat jättävät pahoja haavoja, koska luettu lyönti uppoaa sielun syvyyksiin syvälle. Maailmasta ei ongelmia puutu, tämä on vain ongelmista yksi.

”Paha ei ole kenkään ihminen, on toinen vain heikompi toista.” runoilee runoilija. Mitä Jumalan Sana tästä aiheesta kertoo? Onko ihminen hyvä, vai heikompi toista?

Raamatussa on kiusaamisesta monia kohtia. Vanhassa testamentissa kerrotaan Jaakobista, joka kiusasi veljeään Esauta. Esikoisen siunaus kuului Eesaulle ja Jaakob oli tästä kateellinen veljelleen. (1. Moos. 27. KR 33/38.) Jaakobin kateellinen mieli aiheutti petoksen Isälleen Iisakille ja veljelleen Esaulle. Sisaruskateus ei ole vierasta. Sisarukset kadehtivat toisiaan. Monesti perinnönjako tilanteissa sisaruskateus syttyy ilmiliekkiin, jos aiemmin on sen pystynyt kätkemään. Esikoisoikeus oli Jaakobinkin kateuden ja kiusaamisen aihe.

Toinen Vanhan Testamentin kiusaamisen kohteeksi joutunut henkilö oli Joosef. Veljet kadehtivat Joosefia, koska hän näki erikoisia unia. Suurin syy kiusatuksi tulemiselle, taisi olla se, että Josef oli isänsä suosiossa, enemmän kuin toiset veljekset. Vanhempien on pidettävä lapsiaan samassa arvossa. Lapset samassakin perheessä ovat erilaisia, ja luonteen piirteet ja lahjakkuus, eivät kaikilla ole samanlaisia. Vanhempien tulee kaikkia lapsiaan samalla tavalla rakastastaa, ja huomioida, erilaisuudesta huolimatta. Yhden suosiminen toisten kustannuksella tuottaa ongelmia. (1. Moos. 37. KR 33/38.)

Simson oli kolmas kiusatuksi tullut Vanhan Testamentin henkilö. Hänen pitkät hiuksensa olivat kateuden aihe. Jumala oli ne hänelle antanut kasvaa, voiman merkiksi. Simson oli nasiiri äitinsä kohdusta asti. Hänelle Jumala oli antanut erityisen tehtävän, israelilaisten vapauttamisen filistealaisten käsistä. Simsonin vaimo Delila, petti aviopuolison luottamuksen, ja leikkautti Simsonin pitkät hiukset hänen nukkuessaan. Voima lähti Simsonista pois. Hän joutui filistealaisten kiusaamaksi ja pilkan kohteeksi. (Tuomarienkirja 14. KR 33/38.)

Jeremia oli neljäs mies Vanhassa Testamentissa, joka joutui pilkan kohteeksi. Jeremia oli murheellinen jerusalemilaisten kansan jumalattomuudesta. He elivät Jumalan tahdon vastaista elämää, ja Jeremia pyrki opettamaan, miten pitää elää. Jeremia pyrki saamaan hyvää aikaan, mutta saikin osakseen pilkkaa, näin monesti käy. Eikä aikamme ole tästä paremmaksi muuttunut. Hyväntekijä joutuu monesti kiusaamisen kohteeksi.

Hanna, Vanhan Testamentin kertoma lapseton nainen. Hannan miehellä Elkanalla, oli toinen vaimo, joka kiusasi Hannaa lapsettomuudesta. Moniavioisuus oli tuohon aikaan tavallista. Kiusaaminen tapahtui temppelissä. Pyhä paikka temppeli ei estänyt kiusatuksi tulemista. Hannaan tämä kiusaaminen koski kovasti, olihan lapsettomuus raskasta, eikä kiusaaminen tehnyt asiasta helpompaa. Hanna vaipui epätoivoon ja temppelissä hän itki ja ruokahalut olivat kadonneet. Tästä nähdään, mitä aiheuttaa kiusatuksi tuleminen. Selvästi nähdään oireet syvästä masennuksesta. ” Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan suututtaaksensa häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtunsa.” 1. Samuel. 1: 6. KR 33/38.

Vanhassa Testamentissa kiusatuksi tulleita löytyy. Job, nuhteeton ja Jumalaa pelkäävä mies joutui kiusatuksi. Jobin elämä oli mennyt hyvin ja Saatana kysyy Jumalalta lupaa koetella Jobia. Jumala antaa tälle luvan ja Saatana vie Jobilta lähes kaiken. Ei riittänyt, että Saatana oli Jobia kiusaamassa, vaan Jobin ystävät alkavat myös pilkata Jobia. Job ei saanut lohdutusta, jota murheen kohdatessa jokainen odottaa. Jobin kirja kertoo tämän kiusatuksi tuleen miehen tarinan tarkemmin.

Kiusaaminen ei ole tämän päivän asia, kuten huomataan. Jeesusta Kristusta, ihmiseksi tullutta Jumalan Poikaa, kiusattiin enemmän, kuin ketään toista on kiusattu. Hän on aikanamme edelleen yhteiskunnan, Saatanan, niin kuin ihmisten pilkan ja ivan kohteena. Jeesuksen kiusaaminen johti ristiin naulitsemiseen. Hän kuoli meidän kaikkien syntisten puolesta. Niin kiusaajien, kuin kiusattujen kaikkien synnit Hän sovitti ristillä.

” Sillä niin on Jumala maailmaa, rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. ” Joh. 3: 16 – 17. KR 33/38.

” Sillä meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksisamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.” Hep. 4: 15 – 16. KR 33/38.

Kaikkina aikoina pahin heikkoutemme on kateellisuus. Monet muut synnin poikivat kateellisesta mielenlaadusta. Ihminen on syntiin langennut, siksi meidän lihallisessa ruumiissa asuu synti. Synti kietoo ihmistä, ja jos Pyhä Henki, Jumalan Henki, ei saa johdattaa elämäämme, syntiset taipumukset pääsevät valtaan. Ilkeä mieli tuottaa ilkeyksiä. Lapsi on perisynnin taipumusten sitoma, jotenka kateus, ja ilkeys, ovat lapsen ominaisuuksia. Heikompaa on mukava kiusata. Syntiä on mukavaa tehdä, vaikka seuraukset ovat karmivia. Lapset varttuvat ja ymmärrys lisääntyy kasvun myötä. Kiusaajan pitää ymmärtää, heti kun ymmärrystä tulee tarpeeksi, ettei kiusaaminen ole oikea tapa hoitaa pahaa oloa. Toisen menestymisestä tai muista hyvistä ominaisuuksista kadehtiminen, eivät ole hyviä asioita. Hänen pitää saada vanhemmiltaan apua, päästäkseen huonoista tavoistaan. Hengellinen kotikasvatus on avainasemassa. Kodista kaikki lähtee, koti on paikka, missä lapsi oppii elämään. Vastuu on vanhemmilla. Perhe on yhteiskunnan ydin. Perheistä lähtevät ihmiset yhteiskuntaan ja rakentamaan tätä maata ja maailmaa. Jos pohja on hengellisissä arvoissa, silloin kaikilla on hyvä olla. Hengellisten arvojen mureneminen saa aikaan pahuuden lisääntymistä. Kehitys maailmassa on menossa hengellisten arvojen mitätöimiseen ja kristinuskon alas-ajo on meneillään. Tämän kehityksen lopputulema ei ole rauhaa rakentava, eikä pahuuden vähenemiseen johtavaa. Vihamielisyys lisääntyy, rakkaudettomuus, yksilöihmisten ja kansojen välillä kasvaa. Toinen ihminen voi olla heikompi toista, mutta hyvä ei loista, jos Kristuksen rakkaus, ja armo puuttuvat ihmisestä. Jeesus Kristus on yksin Rauhan Ruhtinas ja rauhan ja rakkauden tuoja, tähän kylmään maailmaan. Koska Kristus Jeesus on kaikessa ollut kiusattu, Hän yksin voi auttaa kiusattuja, kiusaajia, meitä kaikkia. Kristus rakastaa tätä pahaa maailmaa, Hän voi tuoda tänne valon ja vapauden. ”Silla sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa.” Hep. 2: 18. KR 33/38.

Jeesus, älä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Auta, että eläisimme sinulle kunniaa tuottaen ja lähimmäisille siunaukseksi. Sillä sinun on voima ja kunnia, iankaikkisesti. Amen.

@LR

This entry was posted on 17.8.2019. Bookmark the permalink.