Kapinointi ja tottelemattomuus

” Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.” KR 33/38.

Alussa ihminen oli rakkauden Jumalan auktoriteetin alla. ” Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli sangen hyvää.” 1. Moos. 1: 31. KR 33/38.

Kaikki oli sangen hyvää. Oli sangen hyvää, mutta mikä vei hyvän pois? Ihminen, mies ja nainen, sekä paholainen. Tässä kolmiodraaman kärki. Kapinointi Jumalaa vastaan alkoi syntiinlankeemuksesta. Jokainen Raamattua lukenut tietää syntiinlankeemuksen juonen kaaren. Nainen Eeva, otti hyvän- ja pahantiedon puusta hedelmän. Käärmeenä esiintynyt paholainen houkutteli Eevan ottamaan hedelmän. Adam, ensimmäinen mies, haukkasi samasta hedelmästä. Ihminen kapinoi Jumalaa vastaan. Hänen kieltoaan vastaan. Käärmeen valhepuvussa esiintynyt paholainen vietteli kapinaan.

Adam, ei ottanut vastuuta teostaan, ei nuhdellut Eevaa. Adam, alkoi syytää ensin Jumalaa, ” vaimo, jonka minulle annoit, antoi kielletyn puun hedelmän.” Adam syytti, Jumalaa, miten kelvottoman vaimon oli saanut.” Sitten hän alkoi syytää Eevaa hedelmän ottamisesta. Eeva syytti käärmettä. Jos Adam, olisi miehenä ottanut vastuun vaimonsa tekemisistä, nuhdellut häntä teosta. Eeva olisi voinut katua tekoaan ja tehdä parannuksen. Eeva olisi nöyrtynyt pyytämään anteeksi tekoaan Jumalalta. Adam olisi pyytänyt anteeksi tekoaan… lankeamista Eevan asettamaan ansaan. Käärme olisi tässä tapauksessa luikertanut häpeissään pois. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Miksi tämä visio ei onnistunut? Adamin ja Eevan sydämeen oli istutettu kapinan siemen ja siemenen istuttaja oli paholainen. Hitaasti suostuttelemalla, käärme sai Eevan uskomaan, ettei Jumala ollut tosissaan, kieltäessään ottamasta hedelmää. Paholaisen juonet ovat aina hitaasti tapahtuvia tekoja. Vähitellen paholainen saa ihmisen uskomaan, ettei Jumalan määräyksiä tarvitse, pilkun tarkasti noudattaa. Jumalan Sana Raamattu osoittaa, että Jumala on Pyhä ja Kaikkivaltias. Hän on kaiken yläpuolella oleva Majesteetti. Jos noudatamme maallisia lakeja, mitenkä paljon enemmän, tulee totella Jumalan asettamia elämän ohjeita, käskyjä ja kieltoja. Se, mitä meidän ihmisten tulee tehdä, lähimmäistemme hyväksi, ja omaksi parhaaksemme, on Jumala määrännyt. Näitä noudattamalla, saamme elää täysipainoista elämää.

Ihmisten synniksi tulivat, tottelemattomuus Jumalan sanalle. Kapinointi Jumalaa vastaan. Maailmaan tulivat, häpeä ja pelko, sekä viha. Monesti ihmiset kyselevät, minkä vuoksi rakkauden Jumala sallii pahaa? Miksi on väkivaltaa, sairautta, sotia? Mikä tekee miehistä kovia? Miksi naiset ovat nousseet miehiä vastaan? Miksi on luonnon katastrofeja, jos Jumala on olemassa? Miksi kysymyksiä riittää.

Adam kovetti itsensä. Hänestä ei kerrota, että olisi katumuksen kyyneleitä vuodattanut, huolimatta siitä, että joutui pois vaimonsa kanssa paratiisista. Eikä liene Eeva liikoja itkenyt. Ensimmäinen veljesmurha, tapahtui melko pian. Kain tappoi veljensä Aabelin. Kateus sai aikaan murhan. Ihminen kovetti sydämensä. Kainin katumuksen kyyneleistä ei myöskään kerrota. Ihminen ei ole päässyt kateudesta. Viha on nostamassa päätään, pahempana kuin se koskaan on ollut. Miehet sotivat, ja raiskaavat, surmaavat ihmisiä. Miehen sydän on kovettunut. Uskonnon varjolla surmataan ihmisiä. Murhako vie takaisin onnellisuuden lähteelle? ”Vannotaan ja valhetellaan, murhataan, varastetaan ja rikotaan aviot, murtaudutaan taloihin, ja verityö verityötä seuraa.” Hoos. 4: 2. KR 33/38.

Kärsimys tuli synnin seurauksena maailmaan. Sairaudet eivät suoraan ole synnin seurausta. Mutta jos elämme, epätervettä elämää. Käytämme huumeita, tupakoimme, alkoholisoidumme, elämme seksuaalisesti moraalittomasti. Tuhoamme ruumistamme, se sairastuu. On kuitenkin myös sairauksia, joilla ei ole mitään tekemistä synnin kanssa, ja silti sairastutaan. Job on Raamatussa hyvä esimerkki, miten hurskaasti ja nuhteettomasti elänyt, mies joutuu kärsimyksiin. Ei voida sanoa, että Jumala kurittaisi tai rankaisisi sairaudella. Job pääsi koetuksestaan, ja Jumala siunasi Jobin elämän loppupuolta, enemmän kuin sen alkua. Job, ei luovuttanut, eikä antanut epäuskon vallata itseään. Ei katkeroitunut, vaan luotti Jumalaan. Hän tiesi, että Jumalassa on voitto voima. Job, kyllä kärsimysten keskellä vuodatti kyyneleitä. Katui syntejään, vaikka ei tiennyt niitä tehneensä.

Maa on saastunut synnin seurauksena. Hyötykasveja, ja hedelmäpuita kasvanut maan, täyttyi rikkaruohoilla, ja ohdakkeilla. ”Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.
Sen tähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat. ”
Jes. 24. 5 -6. KR 33/38. Ilmaston lämpeneminen ja luonnon katastrofit ovat profetoitu Raamattuun.

Miehet ovat kovettaneet itsensä. Mitä naiset ovat tehneet? Nainen on nostanut itsensä miehen yläpuolelle. Nainen paratiisissa tahtoi olla kuin Jumala. Tämä naisen heikkolenkki, sai aikaan tämän draaman. Nainen on vallanhaluinen. Jos mies antaa valtuudet, nainen mielellään ottaa miehen vastuut kannettavaksi.

Vaimon tulee olla miehelle apu. ” Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. ” 1. Moos. 2: 18. Miehen apuna oleminen, pitää olla konkreettista, niin että mies tuntee olevansa arvostettu, ja miehen on koettava, että vaimo seisoo hänen rinnallaan. ” Niin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itseään ja olivat miehellensä alamaiset. Niin oli Saara kuuliainen Abrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, niin että teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna itseänne mitenkään peljättää. ” 1. Piet. 3. 5, 6. KR 33/38.

Miehen tulee saada kokea, että ”hän on herra talossaan.” ” Kuninkaan antama säädös tulee tunnetuksi koko valtakunnassa, vaikka se onkin suuri, ja kaikki vaimot, niin suuret kuin pienetkin, antavat kunnian aviomiehellensä. Hän lähetti kaikkiin kuninkaan maakuntiin – kuhunkin maankuntaan sen omalla kirjoiteuksella ja kullekin kansalle sen omalla kielellä – kirjeet, että joka mies olkoon herra talossaan ja saakoon puhua oman kansansa kieltä. ” Esterinkirja 1. 20, 22.

Vaimon on seistävä miehensä rinnalla. Hänellä tulee olla oikea asenne vaimona miestä kohtaan. Koska Raamattu kehottaa vaimoa kunnioittamaan miestään. Mutta miehen tulee rakastaa vaimoaan. ” Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.” Ef. 5: 33. KR 33/38.

Naisen tulee muuttaa itseään, niin että antaa miehen päätöksille hyväksynnän. Arvostaa niitä silloinkin, kun on eri mieltä asioista. Keskusteluyhteyden ollessa kunnossa, yhteisymmärrykseen päästään. Tämä edellä oleva on ihanne tilanne.

Kuitenkin on miehiä, jotka eivät osaa rakastaa vaimojaan, koska eivät ole oppineet rakastamaan itseään. Mitä enemmän mies tuntee itseään, sitä paremmin hän oppii rakastamaan itseään, ja näkee omat heikkoudet ja hyvät puolensa. Hän voi muuttaa itseään. Ei omassa voimassaan, vaan Pyhä Henki voi muuttaa, jos Hänelle annetaan muutokseen mahdollisuudet.

Itseään rakastava mies, osaa katsoa myös naisen näkökulmasta, mikä on vaimolle parasta. Rakkautta ja tahtoa rakastaa, vaaditaan kummaltakin. On naisia, jotka eivät kristittyinä ja uskovina, alistu miehen tahtoon. On eriasia olla alistuneena toisen tahdolle, kuin olla alistettuna. Kunnioittamalla ja olemalla kuuliainen miehen tahdolle, nainen kokee, olevansa turvassa. Kristinuskossa annetaan arvo naiselle, mutta mies on kaiken pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Kristus on myös miehen pää.

Synnin turmelus on pilannut kaiken. Jumala rakkaudessaan lähetti Poikansa, Jeesuksen Kristuksen ihmiseksi. Näyttämään synnittömänä tietä, miten pitää elää. Jeesuksella oli ihmisen tunteet. Raamatun lyhyin luku kertoo: ” Ja Jeesus itki.”Joh. 11:35. Jeesus tunsi surua, rakas ystävä Lasarus oli kuollut. Jeesus itki myös Jerusalemin kohtaloa. Toiset remusivat ja ilakoivat Jerusalemissa, Jeesus itkee. Kuinka monesti Jeesus elämänsä aikana maanpäällä itki, sitä emme tiedä. Nämä kaksi kertaa on kerrottuna Raamatussa.

Jeesus Jumalan Poika, oli mies, ja Hän itkee. Tämä osoittaa, että miehellä saa olla tunteita. Kristus ei ollut kivikasvoinen. Uskon että Hän hymyili ja oli hyväntuulinen. Jos Hän osasi näyttää myös vihastumisen tunteet. Näin tasapainossa oleva terve ihminen toimii. Uskaltaa näyttää aidot tunteensa, silloin on aito ihminen. Jeesus, oli ihmisenä aito. Jeesus näytti myös aidosti, että Hän välitti ihmisistä. Hän ei valikoinut ihmisiä. Hän rakasti aidosti ja vilpittömästi syntisiä, fariseuksia ja publikaaneja, rikkaita ja köyhiä. Sairaat ja vammaiset, miehet ja naiset, kaikki ovat Hänelle samanarvoisia. Hän kärsi meidän syntisten tähden. Hän meni ristille, kaikki ihmisten synnit ja pahat teot, sekä sairaudet hartioillaan. Uhrasi itsensä, että meistä jokainen epäonnistunut, saa kokea vapauden synnin kuormista. Risti on syntiselle voiton merkki. Jeesus ei jäänyt ristille, eikä hautaan, vaan Hän elää. Kun Pyhä Henki saa tehdä uutta luovaa työtään, siitä seuraa, että löydetään usko Kristukseen. Saadaan tunnustaa kaikki synnit, ja epäonnistumiset, ja heittää ne armon meren syvyyksiin. Saadaan kaikki erehdykset anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Kun Pyhä Henki täyttää ihmisen, Hän on sisäisesti vapaa. Saadaan iloita Pyhässä Hengessä ja laulaa, Hän antoi ilon, Hän antoi ilon…sen näkevät monet ja ilo tarttuu.

Monissa kirkoissa ja seurakunnissa, tehdään tekemällä iloa. Ihmisen voimin ei saada muutosta aikaan. Pyhä Henki on uutta luova Henki, niin kuin on alusta saakka ollut, nyt on, ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Meillä on Jumala, joka auttaa ja armahtaa. Luo uutta, ja saa kuivan erämaan kukkimaan. Hän saa kuolleet luut eloon, kun Pyhä Henki tekee työtään. Olipa elämäntilanteesi mikä tahansa, Hän Jeesus Kristus voi muuttaa kaikki uudeksi. Raamattuni etulehdelle olen kirjoittanut. Kun katsot itseesi juutut. Kun katsot toisiin suutut. Kun katsot Kristukseen muutut.

” Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla.” KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 8.9.2019. Bookmark the permalink.