Archive | lokakuu 2019

Kalastusta on lähetyskäsky

”Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille: ”Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle.” Luuk.5:4. KR 33/38.

Aamu valkeni. Genetsaretin järvi on tyyni. Kalastaja Pietari ja hänen kalastaja kaverinsa, oli yön olleet kalastamassa. Veneet olivat tyhjillään ja kalastajat huuhtoivat verkkojaan. Saalista ei tullut, miehet syystäkin huonolla tuulella. Miesten ammatillinen ylpeys oli saanut kolauksen. Jeesus seisoo rannalla ja katselee miesten puuhia. Pietari purkaa mieltään Jeesukselle. ” Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet.” Luuk. 5.5. Jeesus vastaa Pietarille: ” Vie venhe syvälle ja heittäkään verkkonne apajalle.” Luuk. 5: 4. Pietari vastaa…” sinun käskystäsi minä heitän verkot.” Luuk. 5:5.

Pietarin vastauksesta huomaa, ettei mies asettanut suuria toiveita isosta saaliista, mutta Jeesuksen käskyn hän halusi toteuttaa. Evankelista Luukas on kirjannut Raamattuun tiedoksemme. ” Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät.” Luuk. 5: 6. KR 33/ 38. Kaloja oli paljon ja tarvittiin toisen veneen miehet apuun. Toisessa veneessä oli Pietarin kalastuskumppaneita, sekä Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat. Kalojen suuri määrä sai miehet hämmentymään. Molemmat veneet tulivat niin täyteen kaloja, että ne olivat uppoamaisillaan. Tämän nähtyään Pietari lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: ” Mene pois minun tykönäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.” Luuk. 5:8. Jeesus rauhoittelee hätääntynyttä Pietaria ja sanoo: ” Älä pelkää, tästäedes, sinä saat saaliiksi ihmisiä.” Luuk. 10. KR 33/38.

Miehet tunsivat Jeesuksen. Jeesus opetti käytännön esimerkin kautta, että Pietari ja opetuslapset olivat omin voimin tehneet kalastustyötä. Jeesuksen käskiessä laskea verkot, saadaan saalista. Jeesus opetti Pietarille, että sielujen voittaminen, on tärkeää. Suuri kalansaalis ei ole ihmeistä suurin, vaan syntien anteeksi saaminen. Niin Pietari ja hänen kumppaninsa jättivät veneet ja kaiken muun, ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen kutsu oli kuultu.: ”Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle.” Luuk.5:4. KR 33/38.

Voimme omin voimin, sekä omin valtuuksin aloittaa työt. Vaihdamme veneitä toinen toistaan parempiin. Verkkojen silmä kokoa voimme suurentaa, isompien kalojen toivossa. Suurisilmäisellä verkolla saadaan isompia kaloja, mutta kalat karkaavat veneestä. Ison kalan ongelma on sen suuruus. Iso kala pitää pienentää pienemmäksi, ennen kuin se on kelvollinen kala. Iso ei halua tulla pieneksi, siksi se hyppää pois veneestä. Pienet kalat jäävät tiheään verkkoon. Turha ulapalla soutelu lopulta väsyttää, toteamus on kuin Pietarilla. ” Koko yön olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet.”

Kristuksen omia kutsutaan ihmisten kalastajiksi. Maailma on meri. Kalastajia on paljon. Veneitä on monia, ja seilataan monen lipun alla. Veneet ovat erinimisiä seurakuntia tai uskontokuntia. Työntekijät ovat Kristuksen kutsumia ja valtuuttamia, mutta paljon on heitä, jotka itse lähtevät, omin valtuuksin ihmisten kalastajiksi. Heille ei ole annettu Pyhän Hengen lupakirjaa kalastamiseen. Kun Pyhä Henki antaa valtuudet, ja voiman evankeliumin levittämiseen, viedään verkot syvälle ja tuloksia syntyy. Kun Jeesus on kutsunut työhönsä, silloin heitämme verkot oikealle puolelle. Mihin Jeesus Kristus kehottaa heittämään verkot. Syviin vesiin. Jeesuksen valtuuttamat teot aina tekevät vaikutuksen ihmisiin. ” Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Joh. 6. 63. KR 33/38.

Kristuksen opetuslapsi on tänäänkin tämän todistaja. ” Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” Joh. 24: 49. KR 33/38.

Kristus tahtoo sanoa, ” pysytelkää rannalla, kunnes saatte Pyhä Hengen voiman.” Pyhä Henki, Jumalan Henki annetaan kaikille Kristuksen seuraajille. Pitää rukoilla ja anoa voimaa. Pyhä Henki annetaan kaikille Kristuksen omille. Helluntaipäivänä ensimmäisen kerran Pyhä Henki vuodatettiin, rukouksessa olleen opetuslapsi joukon ylle. Tämän jälkeen, jokainen anova saa Pyhän Hengen kasteen. Pyhän Hengen lupauksen täyttyessä, annettiin apostoli Pietarille uusi ”kalansaalis.” 3000 ihmistä tuli Kristukseen uskoviksi. Tulokset näkyivät, Pietarista oli tullut ihmistenkalastaja. Alkuseurakunnan vene laskettiin vesille.

Edelleen seilataan maailman merta, ja verkkoja lasketaan. Pyhä Henki näyttää ihmisille syntisyyden Jumalan suuruuden edessä. Kuten, Pietari Genetsaretin rannalla, polvistuu Pyhän edessä. Tunnustaa, ” Mene pois, minä olen syntinen ihminen.” Jeesus ei torju syntistä ihmistä, vaan vetää syliinsä, ja armahtaa, jokaista, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää. Jättää kaiken menneen, kuten Pietari ja hänen toverinsa tekivät. Lähtee seuraamaan Jeesusta, minne ikinä Hän johdattakaakin. Kuuliaisia Jumalan lapsia Lue loppuun

This entry was posted on 27.10.2019.

Elämän tarkoitus

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer. 29:11. KR 33/38.

Jännitys tiivistyy, kuuluu kimeä parkaisu. Helpotuksen huokaus…lapsi on elossa. Lämmin äidin kohtu jäi taakse, ja nyt uusi ihminen on maailmassa. Vastasyntyneen ensimmäinen enemmän tai vähemmän kuuluva huuto, on käynnistänyt hengityksen. Syntyminen maailmaan aloittaa elämän tässä maailmassa. Minkälaisen ja miten pitkän matkan tässä ajassa teemme, on Jumalan tiedossa. Hän tietää jo idussamme päiviemme määrän. Ylimmän rajan Jumala asetti 120 vuoteen, näin Hän sanassaan on ilmoittanut.

Lapsi varttuu ja aikuistumme. Alamme miettiä, mikä on tämän elämän tarkoitus? Miksi olen täällä? Monesti, kyselevälle annetaan vastaus, ettei elämälle ole ulkoapäin annettua tarkoitusta. Jumalan luodessa ihmisen, ihmiselle määrättiin tarkoitus, olla yhteydessä Jumalan kanssa ja ylistää Häntä. Ihmisen tulee elää toistensa kanssa sovinnossa ja viljellä ja varjella maata. Tehdä työtä ja hallita maailmaa. Tässä on ihmisen elämälle tarkoitusta tarpeeksi.

Jälleen syntiinlankeemus pilasi suunnitelmat. Yhteys Jumalaan katkesi. Työllä pitää elanto saada. Otsa hiessä ja vaivalla on leipä hankittava, sekä tarpeelliset hyödykkeet. Paratiisin täydellisessä levossa, olisimme voineet syödä ja nauttia paratiisin hedelmiä, kaikkea mitä Jumala meille iloksemme antoi. Pidimme tätä liian halpa-arvoisena.

Ihmissuhteen säröilevät. Maailmasta tuli hallitsematon paikka. Elämme langenneina, konfliktien maailmassa. On niin sanottu ”kauhun tasapaino.” Parempaan ei ihminen kykene, liian usein ” kauhun tasapaino” on järkkynyt. Pian synnin seurauksena, alkoivat sodat, jotka eivät näytä loppuvan. Elävään Jumalaan uskovina, ainut ratkaisu on yhteyden luominen Jumalan kanssa. Hänen yhteydessään saamme elämälle tarkoituksen ja päämäärän. Muuta kestävää vaihtoehtoa ei ole olemassa.

Vanhassa Testamentissa jo ihmiset etsivät elämälleen tarkoitusta. Siellä kerrotaan, viisaasta miehestä Salomonista. ” Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa.” Saarnaaja 12. 13 – 14. KR 33/38.

Salomonin mielestä, Jumalan kunnioitus on ensimmäisenä ihmisen laitettava kuntoon. Toiseksi Jumalan käskyjä tulee noudattaa. Ajatuksemme ja elämämme on oltava Jumalan Sanan mukaista. Koska joudumme eräänä päivänä tuomiolle. Jumalan edessä on viimeinen tilinteon aika. Viimeisellä tuomiolla, paljastetaan kaikki ihmisen teot, olivat ne hyviä tai pahoja. Tuolloin salaisimmatkin asiat tulevat valoon.

Psalmissa 73 Aasaf oli kateellinen uskosta osattomille. Heillä ei ole mistään huolta ja kaikki menestyy, mitä he tekevät. He riistävät toisia ihmisiä. Käyttävät heitä hyväkseen, he ovat petollisia ja pettureita. He menestyvät vilpillisin keinoin. Aasaf pohtii, mikä on heidän loppunsa? Hän pohtii iankaikkisuus näkökulmasta, mikä on heidän kohtalonsa? Aasaf peilaa Jumalasta välittämättömien elämää, omiin elämänarvoihin vertaamalla. Hän toteaa. ” Ketä muuta minulla olisi taivaassa! Ja kun sinä olet minun kanssani, en minä mistään maan päällä huoli. Vaikka minun ruumiini ja sieluni nääntyisi, Jumala on minun sydämeni kallio ja minun osani iankaikkisesti. Sillä katso, jotka sinusta eriävät, ne hukkuvat, sinä tuhoat kaikki, jotka haureudessa sinusta luopuvat. Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen toivoni turvani herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.” Ps. 73. 25 – 28. KR 33/ 38. Suhde Jumalaan on tärkeitä Aasafille, ja kaikille ihmisille.

Uudessa Testamentissa apostoli Paavali miettii elämänsä tarkoitusta. Hän oli korkeasti oppinut juutalainen. Hän oli elänyt lain mukaisesti, oli juutalaisen lain mukaan nuhteeton mies. Kohdatessaan Kristuksen, hän näkee kaikki maalliset saavutukset ” roskan arvoiseksi.” Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.” Fil. 3. 7 – 11. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 20.10.2019.

Harvinaisen vaarallinen peto

” Menkää; katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat, susien keskelle.” Luuk. 10. KR 33/38.

Jeesus, kertoo opetuslastensa työnkuvasta. Opetuslasten oli mentävä kuin lammas susien keskelle. Lammas, lempeä ja pehmeä eläin. Susi, petoeläin, raatelija. Raatelijoiden keskuuteen opetuslasten pitää lähteä. Jeesus lähettää opetuslapset susilaumaan. On sanonta, ihminen on ihmiselle susi.

Paljoa ei tarvitse elämää elää nähdäkseen, ettei Jeesus sanoissaan mennyt harhaan. Ihminen on raatelija. Lapset kiusaavat varsin pienestä toisiaan. Kiusaaminen pahenee lapsen varttuessa. Aikuisena, ihminen on jo taitava raatelija. Psykiatri Hannu Lauerma on julkisuudessa todennut. ” Ihminen on harvinaisen vaarallinen peto … se tappaa omiaan.” Anonyyminä on helppoa heittää vihapuheita. Rohkeimmat uskaltavat nimellään esiintyä, ja levittää vihapuheita, purkaa aggressioitaan. Levittää ympäristöönsä pahaa oloaan. He ovat, ihmisten välien ” ilmaston pilaajia.” Kristittyjen keskuudesta, meistä uskovista löytyy, ilmaston saastuttajia. Lampaissa on mustia lampaita ja jukuripäitä pässejä. Pökitään jos tilaisuus siihen tulee, ja omatunto on hiljaa. Vaiennut omatunto on vaarallinen. Kristityn nimellä kulkevat, kauniiden saarnojen sepustajat, ovat täynnä katkeruutta ja hoitamatonta aggressiota. Apostoli Paavalin aikana näitä jo oli. Ei ole mitään uutta auringon alla.

Lauman johtajaksi pyrkiviä on. Mutta, ei kaikista ei ole lauman johtajaksi, jos laumassa oleminenkin tuottaa ongelmia. Miten voi olla lauman johtaja, jos ei osaa hillitä kieltään ja aggressioitaan? Pitää olla tasapainossa itsensä ja lähimmäisten kanssa. Ahkerassa käytössä oleva, Jumalan Sana, rukous, yhdessä Pyhän Hengen kanssa, tekevät muutoksen, kuin itsestään. Ihminen ei itse voi itseään muuttaa, mutta Jumalalle ei mikään ole mahdotonta.

Lampaan ei ole helppoa olla susilauman keskellä. Sinne meidät on kutsuttu, viemään elämän evästä. Evankeliumia, ilosanomaa!

” Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.” Matt. 10: 16. KR 33/38.

Lampaasta pitää tulla älykäs. Käärmeen älykkyys pitää ottaa käyttöön. Mitä ihmettä?! Uskoon tulleilla kristityillä, käärmeestä on huonot kokemukset. Paholainen luikerteli paratiisiin käärmeen hahmossa. Käärme, petti Eevan, ja tapahtui syntiinlankeemus. Nyt kaikki ihmiset kärsivät syntiinlankeemuksen seurauksista. Paholaisen, Kristus Jeesus voitti Golgatan ristillä. Syntiongelma on Jumalan puolelta sovitettu. Jeesus Kristus vuodatti pyhän verensä, ja uhrasi itsensä, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa kaikki synnit anteeksi.

” Totisesti, totisesti minä sanon teille; joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.” Joh. 5: 24. KR. 33/38.

Käärme oli älykäs. Tyhmä, ei saa älykästä Jumalan kuvaksi luotua ihmistä epäilemään Jumalan sanoja. Paholainen tiesi käärmeen älykkyyden. Meidän Jeesuksen omien on oltava yhtä älykkäitä kuin käärme, ja pyydettävä viisautta, voittaa sieluja. On oltava rehelliset keinot käytössä. Kristityillä tulee olla Jeesuksen sanat käytössä. Meidän on jatkettava siitä, mihin Jeesuksen opetukset maanpäällä päättyivät. Meillä on Pyhä Henki, joka opettaa meitä. ”Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Joh. 14: 26. KR 33/38. On saatava Pyhän Hengen voimaa sanoihin, että se herättää synnin unta nukkuvat. Synnin uni on syvää, ja syvenee, mitä pidemmälle yö kuluu. Keskiyön aikaan ihminen nukkuu syvintä unta. Lue loppuun

This entry was posted on 12.10.2019.

Keveä kuorma

”Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.” Matt. 10: 38. KR 33/38.

Raamattu, Jumalan sana, ei ole huolimattomasti lausuttujen sanojen kirja. Kaikki sanat, jotka Raamattuun on kirjoitettu, ovat kultaakin kalliimpia sanoja. Ne ovat sanoja, joissa on Henki ja Elämä. ” Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias.” Tämä kertoo ristin ottamisesta ja kantamisesta. Kuka on sovelias Jeesuksen seuraaja?

Mielikuviin nousee raskas puinen risti. Onko Jeesuksen seuraajan otettava raskas taakka, ollakseen sovelias Jeesuksen seuraaja? Monesti kuulee sanottavan, on annettu raskas risti, silloin kun on ongelmia tai vastoinkäymisiä elämässä. Jokainen voi miettiä, mitä tämä vahva kielikuva sisältää?
”Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.” Joh. 19: 17. KR 33/38.

Ristiinnaulitseminen on raaka teloitustapa, siitä ei voi puhua kevyesti. Eikä Jeesus tarkoita, että jokaisen Hänen seuraajansa tulisi antaa itsensä teloitettavaksi. Jos Jeesus ei olisi suostunut Isän Jumalan tahtoon. Jos Hän olisi Pilatuksen edessä puolustanut itseään ja tunnustanut olevansa syytön. Maaherra kyllä odotti, että Jeesus luovuttaa ja tunnustaa syyttömyytensä. Hän olisi välttynyt ristin kuolemalta, mutta Jumalan ihmiskunnan pelastussuunnitelma olisi tuhoutunut. Jeesus tiesi, minkä vuoksi Hän on tullut maailmaan. Isä odotti Pojaltaan tätä hetkeä.

”Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.” Fil. 2: 7. KR 33/38.
”Vaan alensi itsensä, otti orjan muodon päällensä ja tuli muiden ihmisten vertaiseksi.” Fil. 2:7. BIB. 1776.

Jeesus suoritti sovitustyön, ja tie Jumalan yhteyteen on auki. Risti ja hauta ovat tyhjiä. Jeesus on noussut ylös kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Hän nousi ylös taivaaseen ja istuu Isän Jumalan oikealla puolella. Hän lähetti toisen Puolustajan, Pyhän Hengen olemaan meidän kanssamme. Pyhän Hengen kasteen opetuslapset saivat ensimmäisenä helluntaipäivänä. Yksimielinen rukous ja yhdessä oleminen, päättyivät riemulliseen Pyhän Hengen sateeseen. Jeesuksen lupaus täyttyi. Opetuslapset saivat uuden voiman. Voiman vaikutukset näkyivät selkeästi Pietarista. Hän aloitti saarnansa ja 3000 ihmistä tuli uskoon. Pietarin ei tarvinnut käyttää keinoja ja konsteja, saadakseen ihmiset Jeesukseen uskoviksi. Pyhä Henki teki sen ja tekee edelleen. Ihmiset tulivat Pietarin saarnan vaikutuksesta tietoiseksi syntisyydestään ja tekivät parannuksen. Tahtoivat aloittaa uuden elämän Jeesuksen seuraajana. Ihminen ei käännytä, eikä pelasta, jos näin olisi, kaikki olisivat jo uudestisyntyneitä uskovia. Evankeliumia ja sanomaa pelastuksesta, on saarnattu vuosisatoja. Vain, Jeesus, ja Pyhä Henki saavat aikaan mielenmuutoksen.

Syntyi ensimmäinen seurakunta, uloskutsuttujen joukko. Heitä ” nimiteltiin” kristityiksi, aluksi se oli pilkkanimi. Nyt kaikkia kristinuskoon kuuluvia sanotaan kristityiksi. Kaikki kristityt eivät ole Jeesuksen seuraajia. Kristityn nimi ei vielä pelasta ihmistä, eikä tee ihmisestä uudestisyntynyttä Jeesukseen uskovaa.

Monet kantavat ristiä kaulassaan. Onko tämä kristityn ristin kantamista? Jeesuksen ollessa maanpäällä, Hän jakoi mielipiteitä, puolesta ja vastaan. Hän oli aikansa toisinajattelija. Alkuseurakunnan Kristukseen uskovat, kokivat pilkkaa ja vainoa. Jeesus sanoo. ”Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin: ’Ei ole palvelija herraansa suurempi.’ Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat;” Joh. 15: 20. KR 33/38.

Kristukseen uskovat ovat kautta aikojen olleet vainon ja pilkan kohteena. Miksi näin on? Koska, ei ole Kristukseen uskova, Herraansa suurempi. Jos Jeesusta pilkattiin, samoin Kristuksen omia pilkataan. Ristin kantaminen, on omalle minälle kuolemista. Ihmisen ylpeyden ja itsekkyyden on kuoltava. Uskovan tie on itsensä kieltämistä, ja Kristuksen seuraamista. Kuolema on oman elämän kadottamista. Tilalle on tultava Kristuksen elämä, ja Pyhä Henki tulee sydämeen asumaan. Tehtäväksi tulee toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyä. ” Rakasta lähimmäistä, niin kuin itseäsi.” Kristuksessa täyttyivät kaikki lait ja käskyt. Ristin kantaminen on toisten kuormien kantamista. Vanhan Liiton lait kiteytyvät 10 käskyyn ja Uuden Liiton, suurin käsky on rakkauden kaksoiskäsky. Uusi Liitto ja Vanha Liitto sinetöitiin Golgatalla yhdeksi Liitoksi. Armoliitoksi.

”Hän vastasi ja sanoi: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Luuk. 10: 27. KR 33/38. ”Älä kosta äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi. Minä olen Herra.” 3. Moos. 19: 18. KR 33/ 38.”Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.” Gal. 5: 14. KR 33/38. ”Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: ”Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi”, niin te hyvin teette.” Jaak. 2: 8. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 6.10.2019.