Kalastusta on lähetyskäsky

”Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille: ”Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle.” Luuk.5:4. KR 33/38.

Aamu valkeni. Genetsaretin järvi on tyyni. Kalastaja Pietari ja hänen kalastaja kaverinsa, oli yön olleet kalastamassa. Veneet olivat tyhjillään ja kalastajat huuhtoivat verkkojaan. Saalista ei tullut, miehet syystäkin huonolla tuulella. Miesten ammatillinen ylpeys oli saanut kolauksen. Jeesus seisoo rannalla ja katselee miesten puuhia. Pietari purkaa mieltään Jeesukselle. ” Mestari, koko yön me olemme tehneet työtä emmekä ole mitään saaneet.” Luuk. 5.5. Jeesus vastaa Pietarille: ” Vie venhe syvälle ja heittäkään verkkonne apajalle.” Luuk. 5: 4. Pietari vastaa…” sinun käskystäsi minä heitän verkot.” Luuk. 5:5.

Pietarin vastauksesta huomaa, ettei mies asettanut suuria toiveita isosta saaliista, mutta Jeesuksen käskyn hän halusi toteuttaa. Evankelista Luukas on kirjannut Raamattuun tiedoksemme. ” Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät.” Luuk. 5: 6. KR 33/ 38. Kaloja oli paljon ja tarvittiin toisen veneen miehet apuun. Toisessa veneessä oli Pietarin kalastuskumppaneita, sekä Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat. Kalojen suuri määrä sai miehet hämmentymään. Molemmat veneet tulivat niin täyteen kaloja, että ne olivat uppoamaisillaan. Tämän nähtyään Pietari lankesi Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: ” Mene pois minun tykönäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen.” Luuk. 5:8. Jeesus rauhoittelee hätääntynyttä Pietaria ja sanoo: ” Älä pelkää, tästäedes, sinä saat saaliiksi ihmisiä.” Luuk. 10. KR 33/38.

Miehet tunsivat Jeesuksen. Jeesus opetti käytännön esimerkin kautta, että Pietari ja opetuslapset olivat omin voimin tehneet kalastustyötä. Jeesuksen käskiessä laskea verkot, saadaan saalista. Jeesus opetti Pietarille, että sielujen voittaminen, on tärkeää. Suuri kalansaalis ei ole ihmeistä suurin, vaan syntien anteeksi saaminen. Niin Pietari ja hänen kumppaninsa jättivät veneet ja kaiken muun, ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen kutsu oli kuultu.: ”Vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle.” Luuk.5:4. KR 33/38.

Voimme omin voimin, sekä omin valtuuksin aloittaa työt. Vaihdamme veneitä toinen toistaan parempiin. Verkkojen silmä kokoa voimme suurentaa, isompien kalojen toivossa. Suurisilmäisellä verkolla saadaan isompia kaloja, mutta kalat karkaavat veneestä. Ison kalan ongelma on sen suuruus. Iso kala pitää pienentää pienemmäksi, ennen kuin se on kelvollinen kala. Iso ei halua tulla pieneksi, siksi se hyppää pois veneestä. Pienet kalat jäävät tiheään verkkoon. Turha ulapalla soutelu lopulta väsyttää, toteamus on kuin Pietarilla. ” Koko yön olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet.”

Kristuksen omia kutsutaan ihmisten kalastajiksi. Maailma on meri. Kalastajia on paljon. Veneitä on monia, ja seilataan monen lipun alla. Veneet ovat erinimisiä seurakuntia tai uskontokuntia. Työntekijät ovat Kristuksen kutsumia ja valtuuttamia, mutta paljon on heitä, jotka itse lähtevät, omin valtuuksin ihmisten kalastajiksi. Heille ei ole annettu Pyhän Hengen lupakirjaa kalastamiseen. Kun Pyhä Henki antaa valtuudet, ja voiman evankeliumin levittämiseen, viedään verkot syvälle ja tuloksia syntyy. Kun Jeesus on kutsunut työhönsä, silloin heitämme verkot oikealle puolelle. Mihin Jeesus Kristus kehottaa heittämään verkot. Syviin vesiin. Jeesuksen valtuuttamat teot aina tekevät vaikutuksen ihmisiin. ” Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Joh. 6. 63. KR 33/38.

Kristuksen opetuslapsi on tänäänkin tämän todistaja. ” Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun Isäni on luvannut; mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta.” Joh. 24: 49. KR 33/38.

Kristus tahtoo sanoa, ” pysytelkää rannalla, kunnes saatte Pyhä Hengen voiman.” Pyhä Henki, Jumalan Henki annetaan kaikille Kristuksen seuraajille. Pitää rukoilla ja anoa voimaa. Pyhä Henki annetaan kaikille Kristuksen omille. Helluntaipäivänä ensimmäisen kerran Pyhä Henki vuodatettiin, rukouksessa olleen opetuslapsi joukon ylle. Tämän jälkeen, jokainen anova saa Pyhän Hengen kasteen. Pyhän Hengen lupauksen täyttyessä, annettiin apostoli Pietarille uusi ”kalansaalis.” 3000 ihmistä tuli Kristukseen uskoviksi. Tulokset näkyivät, Pietarista oli tullut ihmistenkalastaja. Alkuseurakunnan vene laskettiin vesille.

Edelleen seilataan maailman merta, ja verkkoja lasketaan. Pyhä Henki näyttää ihmisille syntisyyden Jumalan suuruuden edessä. Kuten, Pietari Genetsaretin rannalla, polvistuu Pyhän edessä. Tunnustaa, ” Mene pois, minä olen syntinen ihminen.” Jeesus ei torju syntistä ihmistä, vaan vetää syliinsä, ja armahtaa, jokaista, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää. Jättää kaiken menneen, kuten Pietari ja hänen toverinsa tekivät. Lähtee seuraamaan Jeesusta, minne ikinä Hän johdattakaakin. Kuuliaisia Jumalan lapsia tarvitaan.

Pyhä Henki avaa ymmärtämään Jumalan Sanaa. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen meissä, ja meidän kauttamme, ihmisille, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Raamattu on Jumalan Sanaa, ja sieltä löydämme Jumalan.

” Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt.” Joh. 1. 5. KR 33/ 38.

” Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta, (ihmisen tahdosta,) eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. ” Joh. 1. 12 – 14. KR 33/38.

” Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saattaisi itsensä kadotukseen ja turmioon? Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa.” Luuk. 9. 23 – 26. KR 33/38.

” Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Luuk. 14: 11. KR 33/38.

Isot kalat eivät pysy veneessä, koska eivät isoina ole kelvollisia käyttöön. Eivätkä tahdo, että heidät tehdään pienemmiksi. Ihminen täynnä itseään on kelvoton sellaisenaan. Kristuksen pitää ensin alentaa suuret ja mahtavat. Kun Hän saa tehdä työnsä ihmisessä ja kouluttaa erämassaan, syntyy jalo astia hyvään käyttöön. Jokaisen on käytävä koulunsa, ennen kuin Kristus voi ottaa käyttöönsä ja ihmisten kalastajaksi.

” Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle, eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.” Kol. 3: 23. KR 33/38.

Työ, on Kristuksen lähetyskäskyn täyttämistä. Pietarin verkot, ovat kuin suuri nuotta, mihin kootaan kaikista kansoista ja kielistä ihmisiä. ” Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka, (iankaikkisesti.) Matt. 28. 19 – 20. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 27.10.2019. Bookmark the permalink.