Tarjotaan hyvää laatua vain parasta

” Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.” Fil. 2. 5 -7. KR 33/38.

Ihmisen mielen muuttaminen tuntuu mahdottomalta ajatukselta. Apostoli Paavali kehottaa, että meillä pitää olla Kristuksen mieli. Mahdottomia tuo Paavali vaatii, eikö?

Mielenmuutos lähtee, halusta muuttua. Vastoin tahtoaan, ei kukaan muutu. Ihmisen ajatusmaailma, on ensimmäisten ihmisten jälkeen ollut jokaisella kieroutunut. Vapaaehtoinen mielenmuutos on välttämätöntä, jos haluaa muuttua. Mitä vaikeammin ihminen on mieleltään järkkynyt, sitä vaikeampaa on nähdä, että tarvitsisi apua. Ongelman ydin on, ettei itse nähdä itsessään ongelmia. Ei nähdä tarvetta muutokseen. Sama pätee myös synnin kahleissa olevan ihmisen mielen muutokseen. Kukaan ei väkisin voi muuttaa toista ihmistä. Kukaan ei käännytä toista ihmistä – se on mahdoton tehtävä. Syntiin ja pahuuteen langennutta ihmismieltä ei ihminen voi muuttaa paremmaksi. Tarvitaan ihmisen Luoja, Jumala apuun. Hän voi auttaa, jokaista, joka haluaa muutosta itselleen. On nähtävä itse, että olen syntinen ja tarvitsen syntini anteeksi. Koska kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla.

Mielenmuutos tarvitsee nöyrtymistä. Luonnollinen ihminen on ylpeä, eikä halua toisten puuttumista asioihinsa. Jos haluaa saada apua, on taivuttava nöyrtymään. Nöyrtymistä vaatii myös avun pyytäminen, silloin kuin omat keinot loppuvat. Avain muutokseen on nöyryys. Kristus Jeesus oli nöyrä. Avun antaja on nöyrä.

”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.” Jes. 29: 19.
Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.” Jes. 57: 15.
Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä
.” Jes. 66: 2. KR 33/38.

Särjetyt sydämet, syntiset sydämet, sairaat sydämet, ja mielet, kaikille Jeesus Kristus antaa avun. Apu saadaan Herralta, Luojaltamme. Kaikkivaltiaalta Jumalalta. Ei Jeesus hylkää, eikä jätä, jos olet kulkenut etäälle Hänestä. Hänen armonsa riittää vetämään sinut takaisin luokseen. Luopion tie on tuskainen ja rauhaton, kunnes se löytää rauhan uudelleen Kristuksessa Jeesuksessa. ”Onko Jumala olemassa? Missä on Herra?” Monet kysyvät.

Etsikää Herraa ja Hänen voimaansa.
”He etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää – hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä.” Apt. 17: 27. KR 33/38.

Ateisti ei voi kieltää Jumalan olemassa oloa. Koska ateisti elää ja hengittää, koska Jumala on antanut hänelle elämän hengen. Tarpeeksi suuren hädän hetkellä, ateisti rukoilee Jumalaa. Opetuslapsi Pietari esitti kovaa miestä ja kielsi Mestarinsa Jeesuksen. Pietarin kovuus mureni, hänen kohdatessaan rakkautta täynnä olevan Jeesuksen Kristuksen.
”Simon Pietari vastasi hänelle: ”Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. ” Joh. 6: 68. KR 33/38.

Meidän esimerkkimme Jeesus Kristus, tyhjensi itsensä. Hän nöyryytti itsensä ja otti orjan muodon. Hän Jeesus Kristus, Jumalan Poika tuli ihmiseksi. Synnitön Jumalan Poika, tuli syntisten ja sairaiden ihmisten keskuuteen. Jeesus Kristus tuli ihmisten keskuuteen palvelijaksi. Vapauttamaan kaikki syntien kahleista.

Jeesus suoritti Isän Jumalan tahdon. Jumalan rakkaus kulminoitui ristille. Synnitön Jeesus, otti kaikki meidän ihmisten synnit, pahat tekomme, rikoksemme ja virheemme, päälleen. Hän tuli vikauhriksi. Hänet syntiset ihmiset ripustivat ristille. Viaton Jumalan Poika, oli Uhrikaritsa, joka pois otti maailman synnit. Ilman veren vuodatusta, ei olisi ollut syntien sovitusta. Jumalalla on ja oli suuri rakkauden täyttämä sydän, joka ei halunnut ihmisten joutuvan kadotukseen. Jumalalla on edelleen rauhan ja rakkauden ajatukset ihmisiä kohtaan. Ristinpuulle Kristuksessa ripustettiin myös kaikki meidän kipumme ja sairautemme. Jeesus Kristus kantoi kaikki ne hartioillaan, että me voisimme saada terveyden. Hänen verihaavojensa kautta me olemme parannetut. Viimeistään iankakkisuudessa, kaikki Kristukseen uskovat sairaat ovat terveitä.

Hän ristillä murskasi paholaisen vallat ja voimat. Paratiisin käärmeen pää murskattiin. Vihollisista viimeinen, kuolema, voitettiin Kristuksessa. Koska Kristus nousi kuolleista. Hän elää. Häneen uskovat saavat ikuisen elämän. Kuoleman voittaja herättää jokaisen Kristukseen uskovan kuoleman unesta, ja avaa paratiisin portit. Ympyrä sulkeutuu. Paratiisista ihmiset karkotettiin pois syntiinlankeemuksen seurauksena. Syntiin langennut ihminen saa kaikki syntinsä anteeksi Kristuksen ristintyön ansiosta, ja pääsee takaisin paratiisiin. Kristuksen omat, ristintiellä Kristuksessa riemuitkaa!

” Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä kerkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” Fil. 2. 9 -11. KR 33/38.

Nöyryys on Kristuksen mielen laatu. Apostoli Paavali opettaa edelleen.

” Niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta.” Fil. 2. 2 – 4. KR 33738.

Itsekkyys, ja turha kunnian pyyntö, pois Kristuksen seuraajilta Tämä on kova läksy, mutta välttämätöntä. Kristuksen rakkaus vaatii meitä rakastamaan lähimmäistä, niin kuin itseään. Rakkauden kaksoiskäskyyn sisältyvät kaikki muut käskyt. Uusi liitto alkoi Kristuksessa, ja Kristuksessa täyttyivät kaikki Vanhan liiton lait ja profetiat, menneestä ja tulevasta ajasta. Jos rakastat Kristusta, silloin Kristuksen rakkaus on sinun sydämessäsi. Olet Pyhän Hengen täyttämä Kristuksen oma. Et enää etsi omaa kunniaa, vaan annat kaikesta kunnian ja kiitoksen Jeesukselle Pelastajallesi. Koska rakastat Kristusta, silloin rakastat myös Kristuksen omia. Pidät toisia lähimmäisiä parempana, kuin itse olet. Rakastat niitä, jotka eivät vielä ole oppineet tuntemaan Kristusta. Koska Kristus rakastaa erityisellä rakkaudella vielä maailman teillä eläviä, ja Hänestä kaukana olevia. Heitä, jotka tietämättään tai tietoisesti ovat välinpitämättömiä, Kristuksen armolle. Jota Hän tarjoaa jokaiselle syntiselle. Kristuksen mielenlaatu on rakastavaa, armahtavaa, ja anteeksi antavaa laatua.

Yksimielisyys kuuluu Kristuksen seuraajille. Yksimielisyyteen ja nöyrään mielenlaatuun, paholainen sohaisee pahiten. Sillä riitelevät ja ylpeät. Toisten yläpuolelle itsensä korottavat, ovat paholaiselle mieleen. Koska onhan paholainen itse korkealle itsensä korottanut, langennut enkeli. Toisten uskovien rehellisyyden epäileminen, ei ole Pyhä Hengen aikaan saamaa. Kristuksen seuraajissa on harhaluuloisia, jotka epäilevät, toisten Jumalan lasten, Jumala suhteen ja tekojen motiiveja. Jumala kyllä hoitaa sen, että kerran Hänen edessään paljastutuvat salatuimmatkin asiat.
”Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin.” 1. Tim. 5: 24. KR 33/38.

Paholainen saa näissä lihallisen mielen valtaamissa kristityissä paljon pahaa aikaan. Näiden vuoksi, yksimielisyys ja rakkaus katoavat. Ihmisen voimin emme voi vastustaa paholaisen juonia. Vaan Pyhän Hengen voimalla, Sanan kaksiteräisellä miekalla, me vastustamme paholaisen hyökkäykset. Mielen alue, on sielun sydän, mistä elämä lähtee ja kaikki ajatukset, teot, sekä tekemättä jättämiset. Mieli on valjastettava kuuliaiseksi Kristuksen sanalle. ” Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Fil. 2: 13. KR 33/ 38.” Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa.” Fil. 2. 14 – 16. KR 33/38.

” Iloitkoon ja riemuitkoon sinussa kaikki, jotka sinua etsivät; joille sinun apusi on rakas, ne sanokoot aina; ” Ylistetty olkoon Jumala!” Ps. 70: 5. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 17.11.2019. Bookmark the permalink.