Kolme aikakautta

”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. ” Saarnaaja 3: 1. KR 33/38.

Jumalalla on omat määräaikansa. Jumalan määräajat ovat erilaiset kuin meillä ihmisillä on.
” Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.” 2. Piet. 3: 8. KR 33/38.
Jumala on aina ollut ajattomuudessa. Jumalan luomistyö kesti kuusi päivää, ja seitsemännen päivän Hän lepäsi. Tämän tarkempaa ei Jumala ilmoita luomistyönsä pituutta. Onko yksi päivä ollut ihmisen mittakaavan mukaan tuhat vuotta? Onko Jumala luonut jokaisena päivänä uutta, ja levännyt kuuden päivän jälkeen? Vain onko luomistyö kestänyt 6000 vuotta? Jumalan sana tietää kertoa, että seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi. Sen tiedämme, että luku seitsemän on Raamatussa täydellisyyden luku. Kaikki oli täydellisesti valmista seitsemäntenä päivänä. Ihminen ja maailmankaikkeuden alku oli valmista.

Jumalan aika alkoi maanpäällä. Vanhassa Testamentissa kerrotaan Jumalan teoista. Jumala puhui palvelijoilleen profeetoilleen. Vanhan Testamentin profeetat olivat Jumalan ilmoituksen välikappaleina. Profetiat toteutuivat Jumalan aikataulun mukaan. Toiset toteutuivat melkein heti, kaikki eivät ole vieläkään toteutuneet. Raamattua ei voi lukea kuin tavallista kirjaa. Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti ovat yhtä ja samaa kirjaa, Jumalan Sanaa. Vanhan Testamentin aika oli Jumalan aikakautta.

Jumalan aikakauden lopulla toteutui profetian ennustus Jeesuksen syntymästä.

Profeetta Jesaja ilmoitti.
”Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.” Jes. 11: 1. KR 33/38.

Iisakin, kannosta puhkeaa vesa. Jumalan Poika, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumalan Pojan Jeesuksen syntyminen ennustettiin profetioiden kautta.

Profeetta Jesaja sanoo: ”Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

Joosefin kanssa kihlautunut Maria, oli juutalaisen tavan mukaan avioliitossa. Jumala oli valinnut neitsyt Marian työnsä välikappaleeksi. Maria ei tullut raskaaksi miehen tahdosta, vaan Pyhä Henki laittoi alulle raskauden. Joosefille tämä oli kova pala purtavaksi. Hän luuli Marian pettäneen Joosefin.

”Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: ”Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.” Matt. 1:20. KR 33/ 38. ”Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” Matt. 1:21. KR 33/38.

Kaikki mitä Jumala sanoo tapahtuu, Jumalan aikataulun mukaisesti.

”Marian synnyttämisen aika tuli.
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.
Ja sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa.
Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti.
Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää peljätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle:
teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.”
Luuk. 2. 6 – 11. KR 33/38.

Jeesuksen syntymä aloitti Jeesuksen aikakauden.

Täydellinen Jumalan käden työ on synnin turmelema. Jumala vihaa syntiä. Synnin turmeleman ihmisen pelastamiseksi olivat Jumalalla omat suunnitelmansa. Hän oli yrittänyt pelastaa ihmisen vedenpaisumuksen avulla, ja luoda Nooan jälkeläisistä uudet ihmiset. Synti ja syntinen luoto olivat vanhurskaalla Noallakin. Eivät ihmiset muuttuneet Nooan jälkeen paremmiksi. Koska pahuus ihmisessä jatkui. Jumala osoitti suuren rakkautensa, ja antoi ainoan Poikansa maailmaan, pelastamaan ihmiset. Aikojen alusta ollut Sana, tuli lihaksi. Sanan sai maailmassa olevien olomuodon. Jeesus oli olemukseltaan ihmisen kaltainen. Lihaa ja verta, mutta ilman syntiä ja pahuutta.
”Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.” Joh. 1: 14. KR 33/38.

Vanhan Testamentin laki oli armotonta. Jeesus tuli ihmiseksi, ja oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesuksen tehtävänä oli osoittaa konkreettisesti, miten Isä Jumala rakastaa syntiin langennutta maailmaa. Sillä jokainen meistä on syntiin langenneen ihmissuvun jälkeläinen.

Johannes Kastaja oli Jeesuksen edelläkävijä. Hän saarnasi, ” Tehkää parannus, taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Jeesus tuli hänen jälkeensä ja vahvisti Johannes Kastajan saarnat. Jeesus kulki kylästä kylään ja saarnasi, kuinka taivasten valtakunta on tullut lähelle. Evankeliumin airut on tässä. Evankeliumi on ilosanomaa. Syntinen saa kohdata syntisten Vapahtajan Jeesuksen. Jeesuksen armo ja laupeus näkyivät Jeesuksesta. Ihmiset tulivat autetuiksi. Jeesuksen lempeä armollinen katse, ei voinut olla vaikuttamatta ihmiseen. Kovinkin murtui Jeesuksen katseesta. Jeesuksen lempeys oli niin ainutlaatuista. Viaton ja synnitön, ei voi olla kova ja armoton. Jeesus oli kokonaan täynnä armoa ja laupeutta. Jeesuksen ajan ihmisillä oli varmasti ihanaa, jotka saivat olla Hänen läsnäolossaan. Syntien anteeksi antaja oli aina tavoitettavissa. Sairaan luokse kutsuttiin Jeesus, ja Hän paransi sairaan. Sokeat saivat näkönsä ja kuurot kuulonsa. Rammat hyppivät. Kuollut Lasarus herätettiin kuolleista. Jumalan suuret teot olivat käsin kosketeltavan lähellä. Jeesuksen vaipan tupsun kosketus paransi sairaan. Hänestä lähti Voimaa, joka teki terveeksi. Olihan Jumalan Henki Jeesuksessa. Ihmeet ja merkit olivat aina nähtävissä, missä Jeesus kulki ja oli.

Jeesuksen hyvät työt palkittiin ruoskan iskuin, herjauksin. Hänet lopulta naulittiin ristille, viattomana sijaiskärsijäksi. Jeesus eli Jumalan johdatuksessa ja suunnitelmissa. Hän tiesi alusta saakka, mikä Hänen palvelustehtävänsä loppupiste olisi. Hän halusi kaikessa toteuttaa Isänsä tahdon, vaikka se tuotti kipua ja tuskaa. Ilman veren vuodatusta, ei ole syntien anteeksi saaminen mahdollista. Jotenka Uhriveri vuosi Uhrikaritsasta. Hän antoi Henkensä, meidän syntisten tähden. Jeesuksen tie vei ristin kautta hautaan. Mutta Ylösnousemusvoima aukaisi haudan ja Jeesus tuli elävänä ulos haudasta. Kuolema oli kukistettu ja voitto saatu. Elämä voitti. Jeesus oli tehtävänsä suorittanut, ja Hän palasi Isän Jumalan luokse. Hän lähetti Pyhän Hengen meille voimaksi ja opettajaksi.

Alkoi Pyhän Hengen aikakausi.

Jokainen, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää saa armon. Saa synnit anteeksi, ja saa Jumalan lapsioikeudet. Jumalan lapsi saa Pyhän Hengen sydämeen, joka huutaa. Abba Isä!
”Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” Mark. 1: 17.
” Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.” Matt. 5: 17.

”Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta.” Joh. 15: 26.
”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8. KR 33/38.

Kristitty Jumalan lapsi, on Kristuksen diplomaatti, joka vie evankeliumia eteenpäin. Näin taivasten valtakunta tulee kaikkien tiettäväksi. On mahdollisuus päästä ikuiseen elämään ja vapautua synnin kahleista. Jos politiikka saa ihmiset antamaan kaikkensa tämän maailman hyväksi, joka on katoavaa. Kuinka paljon meidän Jeesuksen omien tulisi antaa kaikkemme, taivaan valtakunnan hyväksi. Olemme rikkaan Isän lapsia, ja taivas on iso talo täynnä aarteita. Kuulumme ison talon perikuntaan. Olemme taivaan kansalaisia. Eikö meillä olisi syytä tehdä kaikkemme, hoitaaksemme tätä tehtävää?

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi.” Fil. 3: 20. KR 33/38.

Pyhän Hengen aikakauden kristityn on täytyttävä voimalla Korkeudesta. Pyhän Hengen voimalla ja tulella. Sytytettävä uskon lamppu palavaksi, ja näytettävä tietä Kristuksen luokse. Jumalan valtakunta on taivasten valtakunta. Kristus on siellä. Varo niitä ihmisiä, joiden Jumala on maassa, olemme taivasta varten luotu.

”Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Room. 14: 17. KR 33/38.

This entry was posted on 24.11.2019. Bookmark the permalink.