Alfa ja Omega, sekä XX ja XY

”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet.” Room. 1: 22. KR 33/38.

Kala nosti päänsä vedestä. Katseli ympärilleen ja havaitsi, rannalla oli hiekkaa, kiviä ja etäällä vihreää ruohoa. Eläinplanktonista kyllästyneenä, vihreä rehevä ruoho houkutteli kalaa. Kala nousi hitaasti rannalle. Ryömi…toivoi ryömiessään, itselleen jalkoja. Toive toteutui. Jalat kasvoivat. Ruohikon reunassa kala havaitsi, ruohon olevan korkeaa. Selkärankainen kala nousi pyrstölleen, ja nyt ruohon syöminen onnistui hyvin. Puissa oli oksia, lehtiä, herkullisia hedelmiä. Kala toivoi, kunpa pääsisin puuhun. Kala oli onnellinen, kaikki mitä se toivoi, toteutui. Kala pääsi puuhun. Oksalta toiselle hyppiminen onnistui. Jalkojen muoto oli muuttunut. Takaraajoihin oli muodostuneet varpaat, eturajoihin sormet. Viidellä sormella on helppoa tarttua puiden oksiin, ja hedelmä oli helppoa viedä suuhun. Häntä auttoi pysymään hyvin oksilla. Tästä edelleen kehitys jatkui ihmiseksi. Sen pituinen se. Satu päättyi tähän.

Edellinen oli lyhennetty versio, kehitysopista, evoluutioteoriasta. Tätä opetetaan tieteellisenä tosiasiana, lapsille ja nuorille, eri oppilaitoksissa. Viisas ihminen, osoittautuu tyhmäksi. Mitä pidemmälle maallistuminen maapallolla etenee, sitä ihmeellisempiä ” satuja” ihmisen mielikuvitus kehittää. Kokeellisia tutkimuksia, tekevät tieteentekijät, ovat keittäneet liemiä koeputkissaan, osoittaakseen, ettei Kaikkivaltiasta Jumalaa ole. Mitä pidempään tutkijat ovat liemiä sekoittaneet, sitä vakuuttuneemmiksi he ovat tulleet, että on olemassa Jumala, joka on kaiken luonut. Jumala, joka ei tarvinnut koeputkia, vaan Sanan, ja tapahtui niin.

”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. ” Joh. 1:1. KR 33/38.

”Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus.” Ja valkeus tuli.
Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä.”
Ja Jumala sanoi: ”Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin.” Ja tapahtui niin. Ja Jumala sanoi: ”Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on.” Ja tapahtui niin:
Ja Jumala sanoi: ”Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia, Ja Jumala sanoi: ”Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lentäkööt linnut maan päällä, taivaanvahvuuden alla.”Ja Jumala sanoi: ”Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan.” Ja tapahtui niin.”
Ja Jumala näki, että se oli hyvä. ” 1. Moos. 1. 3 – 25. KR 33/38.

”Ja Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat.”
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: ”Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.”
Ja Jumala sanoi: ”Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi.
Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi.” Ja tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä.”
1. Moos. 1. 26. 31. KR 33/38.

Jumalan luomistyö kesti kuusi päivää. Onko kuusi päivää, vain 6000 vuotta, ei ole tarpeellista tietää. Tärkeitä on tietää, se mitä Raamatun tekstit sanovat ajanlaskusta.

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.” 2. Piet. 3: 8. KR 33/ 38.

Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. 1. Moos. 1: 27. KR 33/38.

”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.” 1. Moos. 5:2. KR 33/38.

Evankelista Matteus, Uudessa Testamentissa vahvistaa Vanhan Testamentin ilmoituksen. Jumalan ihmiseksi tulleen Pojan, Jeesuksen sanoilla.
Hän vastasi ja sanoi: ”Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi.” Matt. 19:4. KR 33/38. Evankelista Markus vahvistaa saman. ”Mutta luomakunnan alusta Jumala ’on luonut heidät mieheksi ja naiseksi. ” Mark. 10: 6. KR 33/ 38.

Lääketiede on samalla linjalla. Naisen kohdussa kehittyy, XX tai XY kromosomilla ihminen. Nainen tai mies. Muita vaihtoehtoja ei ole. Nisäkkäillä on tavallisesti kaksi sukupuolikromosomia, XX/ XY. Jotenka lääketiede ja Jumalan teot, eivät ole ristiriidassa keskenään. Joskin, Raamattu ja tiede kertovat asioita eri näkökulmista. Kala-apina -ja kaikki muut teoriat, ovat ihmisen vilkkaan mielikuvituksen tuottamia satuja.

Jumalan teot kestävät. Huolimatta siitä, että ihminen yrittää kumota Jumalan, ja Hänen olemassaolonsa.

”Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen; sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät.” Hepr. 11:6. KR 33/ 38.

”Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy.” Hepr. 11: 1. KR 33/38.

”Hän on tehnyt maan voimallaan, vahvistanut tuottoisan maan viisaudellaan ja jännittänyt taivaan ymmärryksellään.” Jer. 10: 12. KR 33/38.

Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen, sillä hänen välityksellään luotiin kaikki muu, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät, ovatpa ne valtaistuimia, herruuksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki muu on luotu hänen välityksellään ja häntä varten. Hän on myös ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hänen välityksellään kaikki muu saatettiin olemassaoloon. ” Kol. 1. 15 -17. 33/ 38.

Raamattua, Jumalan sanaa pitää lukea rukoilleen. Elämän Tie, ja Totuus löytyvät Sanasta. Raamattu on Pyhän Hengen inspiroima kirja, jotka pyhät Jumalaan uskovat ihmiset ovat kirjoittaneet. Ihmisen ymmärryksellä ja viisaudella, ei Jumalan Sana avaudu. Pyhä Henki on opettaja, joka ohjaa kaikkeen totuuteen. Raamattu kertoo, ihmisen syntisyydestä kaunistelematta. Monet Raamatun kuvaukset ovat raadollista luettavaa, mutta Jumalan Sana osoittaa, miten läpeensä turmeltunut ihminen itsessään on. Ihmisessä, siinä inhimillisesti hyvässäkään, ei ole, kuin syntiä ja pahuutta. Siksi Raamattu on suuri kirja synnistä. Raamatun Sana, tuomitsee synnin. Sen vuoksi, Raamatun sana loukkaa. Sen vuoksi Raamattua vihataan. Kuitenkin Jumalan Sana seisoo vahvana, eikä mikään mahti maailmassa, voi Jumalan Sanaa tuhota. Kaikista vihatuin kirja, on kuitenkin kaikkein ostetuin ja luetuin kirja maailmassa.

Lohduttavinta on, vaikka Jumala Raamatun Sanassa tuomitsee syntisen ihmisen synnit. Tuomion Sanan lisäksi, Raamatun lehdiltä löytyy rakkauden Jumala. Joka rakastaa syntistä ihmistä. Hän tahtoo pelastaa, kadotetun ja tuomitun ihmisen. Sen vuoksi, Hän lähetti ainokaisen Poikansa Jeesuksen maailmaan. Ihmiseksi tullut Jumalan Poika, Jeesus Kristus, uhrasi itsensä. Hän otti päälleen, meidän kaikki pahat tekomme, joilla olemme rikkoneet Jumalan pyhää tahtoa vastaan. Hän tuli synniksi. Viaton Uhrikaritsa, vuodatti kalliin pyhän verensä, että Hänen kauttaan, meillä on pääsy Isän Jumalan yhteyteen. Uskomalla Häneen, ja ottamalla tämä uhri lahjana vastaan, saamme uskossa omistaa syntimme anteeksi. Usko on Jumalan teko meissä. Saamme armosta, armoa, armon päälle. Armo riittää, suurimallekin syntiselle.

” Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella.” Fil. 3:9. KR 33/38.

” Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennenkuin itse tulin ja sain omin silmin nähdä; ja katso, ei puoltakaan oltu minulle kerrottu. Sinulla on paljon enemmän viisautta ja rikkautta, kuin minä olin kuullut huhuttavan.” 1. Kuningasten kirja. 10:7. KR 33/38.

Jumalalla on antaa, viisautta ja taivaallisia rikkauksia. Hengellisiä rikkauksia, enemmän, kuin mitä osaamme kertoa ja puhua. Jokainen, me omin silmin löydämme Sanasta, mitkä viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettynä Raamattuun. Jumalan aarteet ovat Jumalan Sanassa, kaikki taivaan tavarat. Uskotaan Sanaan, ja hylätään kaikki järjen päätelmä, jotka sotivat Jumalan sanaa vastaan. Annetaan Pyhän Hengen kirkastaa Kristusta. Raamatusta löytyy Alfa ja Omega, alku ja loppu, sekä XX ja XY, mikä tähän lisätään, se on pahasta.

@LR.

This entry was posted on 14.1.2020. Bookmark the permalink.