Archive | helmikuu 2020

Syyttömäksi julistettu

Niin kuin vastasyntyneet lapset janotkaa sanan väärentämätöntä maitoa, jotta te sen avulla kasvaisitte pelastukseen, jos kerran ”olette maistaneet, että Herra on hyvä.” 1. Piet. 2: 2.

Vastasyntyneelle lapselle äidin rinnat antavat ravinnon. Vastasyntynyt lapsi ei tarvitse, kuin äidin maitoa. Maito riittää lapselle kasvaakseen. Äidin rinnoista tuleva maito on väärentämätöntä maitoa. Äidin maito on makeaa, se on siis hyvää. Terve vastasyntynyt nälissään hamuaa kohti rintaa, saadakseen väärentämätöntä ravintoa.

Jumala esittelee itsensä. ”Minä olen Jumala, kaikkivaltias.” 1. Moos. 17:1. ” Tuota heprean nimeä tutkittaessa käy ilmi merkillisiä asioita. Meillä on yleensä sellainen luulo, että Jumala on mies eli ”Isä-Jumala”. Äiti-hahmo tuntuu puuttuvan meidän protestanttien Jumala-kuvasta. EL SHADDAI on tarkasti käännettynä suomeksi Jumala, jolla on äidin rinnat. HÄN on isä-äiti Jumala, elämän luoja ja ylläpitäjä. Suomalainen käännös ”Kaikkivaltias”, ei ole oikea, eikä onnistunut. Oikeampi olisi ”Kaikkiriittävä.” Niin kuin äidin rinta on vastasyntyneelle lapselle, kaikkiriittävä. Pitää Jumalan olla meille olla kaikkiriittävä. ”Halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset Sanan väärentämätöntä maitoa (äidin rinnoista), että siitä kasvaisitte pelastukseen. On siunattua tietää, että meidän Jumalamme on kaikkiriittävä isä-äiti Jumala, joka pitää hyvän huolen lapsistaan.” (Kaarlo Syväntö, Vanhan Testamentin käännösvirheistä. 1933.)

Raamattu, Jumalan sana, kertoo syntiin lankeemuksesta. Jumalan sana tuomitsee syntiset ihmiset. Tästä syystä Raamattua vastaan hyökätään. Raamattu pitäisi saada pois ihmisiltä. Monella tavalla on Raamattu yritetty hävittää, aina on yritykset epäonnistuneet. Vieläkin Raamattu on, maailman eniten ostetuin kirja, ja eniten luetuin kirja. Jumalan Sana kestää.

Jumalan sanaa levitetään nyt enemmän, kuin koskaan aikaisemmin. Jumala yritetään poistaa ihmisten tietoisuudesta. Mutta minne ihminen voisi mennä, missä ei olisi Jumalan Henki. Kaikkialla törmäät Jumalan Sanaan. Jumalan Sana leviää kaikkialle internetin kautta. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Pelastustielle neuvotaan ja opastetaan. Kadotukseen ei tarvitse mennä. Se ei ole ihmisille tarkoitettu paikka. Jos on välinpitämätön Jumalan Sanalle, silloin valitsee kuolemattomalle sielulleen loppusijoituspaikan kadotuksesta. Kaikki on vapaaehtoista, missä viettää ikuisen elämän? Kristuksen kanssa taivaassa, vai Hänestä erossa kadotuksessa?

Armoa tarjotaan, ja sen saa. Vielä Jeesus Kristus kutsuu luokseen ja seuraajakseen. Tänään on pelastuksen päivä. Huomispäivää emme tiedä, saadaanko sitä? Tänään elät loppuelämäsi ensimmäistä päivää. Tämän vuoksi välit pitää laittaa kuntoon Jumalan kanssa tässä ajassa. Ikuisuudessa ei tehdä enää valintoja. Jumalan sana kehottaa.
”Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.” Sananlaskut 24: 11. KR 33/38. ”Sillä kaikki, jotka ilman lakia ovat syntiä tehneet, ne myös ilman lakia hukkuvat, ja kaikki, jotka lain alaisina ovat syntiä tehneet, ne lain mukaan tuomitaan.”
”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.”
”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet.”
Room. 2: 12, 3: 23, 5: 12. KR 33/38.

Herra Jeesus Kristus on hyvä. Hänen hyvyyttään saat maistaa, jos luovutat syntejä täynnä olevan säkin. Luovutat sen Kristukselle. Jeesuksen ristillä vuotanut kallis veri huuhtoo synnit pois omaltatunnolta. Syyllisyys poistuu. Saat kaikki syntisi anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Iloon, rauhaan, ja vapauteen saakka. Hän Kristus, antaa lahjaksi vanhurskauden. Syntinen julistetaan syyttömäksi. Alkaa uusi elämä Kristuksen seurassa. Saat Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet. Pyhä Henki, yhdessä sinun henkesi kanssa todistaa, että olet Jumalan lapsi. Lue loppuun

This entry was posted on 25.2.2020.

Sana on ilosanoma

”Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi:” Room. 5:20 KR 33/38.

Pahat teot ovat syntejä. Kristinuskon sanoman ydin on, ansaitsematon armo. Ihminen ei omilla teoillaan saa anteeksi pahoja tekojaan. Synnit, pahat teot saadaan anteeksi armosta. Mikään toinen uskonto maailmassa ei anna tätä ihmeellistä armoa. Kristinuskon armossa on kysymyksessä valtavasta Jumalan ihmeestä. Jumalan Poika Jeesus Kristus maailman Vapahtaja, on kaikkien ihmisten syntien sovittaja. Suureksi tulleet ihmisten synnit, on Golgatan ristillä sovitettu. Rakastava Jumala Kristuksessa, sovitti syntiinlankeemuksessa muodostuneen välirikon Jumalan ja ihmisen väliltä. Syntinen saa armon tulla Jumalan yhteyteen ja Hänen lapsekseen. Jumala rakastaa syntistä ihmistä.

Raamattua ensi kertaa lukeva törmää Mooseksen lakiin. Sukuluetteloihin. Sotakertomuksiin. Murhiin ja monenlaiseen pahuuteen. Mielenkiinto Raamattuun loppuu tähän. Lakikirjan teksti on raskasta luettavaa. Sukuluettelot yksitoikkoisia. Sotakertomuksia voi lukea historian kirjasta. Ihmisten pahuutta jokainen näkee lukemattakin ympärillään riittävästi. En ihmettele, jos Raamatun lukeminen loppuu alkuunsa. Onko Raamattu raskasta luettavaa, ja onko uskossa eläminen kuin kivilastissa olevaa rekeä vetäisi perässään?

Omassa voimassaan ja viisaudessaan elävän uskovan elämästä tulee raskas taakka. Kieltojen ja lakien noudattaminen on raskasta. Ihmisen omalla viisaudella, ei ole uskon kanssa mitään tekemistä. Raamatun aikana fariseukset noudattivat lakia. Papit olivat Mooseksen lakia lukeneita kirjanoppineita. Laissa on vaatimuksia, se saa aikaan lopulta vihaa. Kun omantunnon ja järjen avulla yritetään noudattaa lakia, kasvaa siitä vastustusta. ”Laki saa aikaan vihaa” Room 4:15. KR 33/38. Fariseukset, lain alla elävät toivat syntiin langenneen naisen, Jeesuksen luokse. Odottivat Jeesuksen tuomitsevan naisen, ja kivittävän hänet. Jeesus antoikin naisen kaikki synnit anteeksi. Jeesus, kysyi lakihenkisiltä, ” joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven?” Kivitystuomion antajat lähtivät häveten pois. Kivitystuomio, ja kadotustuomio, kaikki tuomarointi kuuluvat yksin Kaikkivaltiaalle Jumalalle.

Ennen Vanhan Testamentin lakia oli jo synti olemassa. ”Sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;
Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi.”
Room. 5: 13, 20. KR 33/38.

Laissa Jumala ilmoittaa itsensä, sen vuoksi lakia on julistettava. Pyhä Henki toimii lain kautta. Lain kautta tulee synnintunto. Laki ilmoittaa synnin, ja tuomion. ”Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.” Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut. Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi.” Room. 7. 7 -9 KR 33/38.

Useat kristityt jäävät tähän lainalaiseen tilaan. He ovat heränneet, ja nähneet oman syntisyytensä. Mutta heille ei ole kirkastunut evankeliumista armo. Armo, joka antaa Jeesuksessa Kristuksessa kaikki, menneet, nykyiset ja tulevat synnit anteeksi. Syntejään katuva saa kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Tämä jälkeen ei olla lain alla, vaan armon alla. Armo peittää syntien paljouden, eikä syntejä enää muisteta. ”Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. ” Room. 8: 2. KR 33/38.

Elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Tämä on kristityn Kristuksen vapauttaman elämän vapautta. Synnit ovat omaltatunnolta poissa. Pyhä Henki, Jumalan Henki asuu uudestisyntyneen, parannuksen tehneet sydämessä. Kaikki vanha on kadonnut, ja uusi on tullut tilalle. Syntinen on armahdettu syntinen. Vanhurskautettu, syyttömäksi julistettu. Vanhan- ja Uuden testamentin Jumalan sana, ei ole vaativa. Evankeliumi julistaa, se on täytetty. Jumala Kristuksessa täytti koko lain. Golgatan risti on tyhjä. Kristus Jeesus sovitti ihmisten synnit. Kristus elää, Hänen omansa saavat elää. Kristus antaa, omilleen vihan sijaan Jumalan hyvyyden, ja armahtavan rakkauden. Jumalan lapsena saadaan omistaa kaikki Pyhän Hengen lahjat. Elämme jo nyt Jumalan yhteydessä, ja saamme pääsyn ikuiseen elämään Herramme Jeesuksen luokse. ”Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen.” Joh. 16: 13. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 15.2.2020.

Salattu siunaus

” Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. ” Matt. 8. 14 – 15. KR 33/38.

Parasta aikaa, taistellaan koronaviruksen leviämistä vastaan. Uusi entuudestaan tuntematon virus on lähdössä valloittamaan maailmaa. Epidemioita on saatu pysäytettyä, miten nyt onnistutaan, se jää nähtäväksi. Sairaudet ovat aina kuuluneet osana ihmisten elämään. Vanhassa Testamentissa on säädöksiä, joiden tarkoituksena on estää tarttuvien tautien leviäminen, ihmisestä toiseen. Hygienia – ravinto-ohjeet Mooseksen kirjassa ovat tuon ajan terveysoppia. Ei ole väärin, jos niitä vieläkin noudatetaan, koska Jumalan sana Raamattu, ei vanhene koskaan. Sairaudet ja taudit ovat saaneet uusia termejä, miten niitä kutsutaan. Virukset, bakteerit, ja muut tekijät, jotka sairauksia aiheuttavat ovat pysyneet ennallaan, tai lisääntyneet entisestään. Syntiinlankeemuksen seurauksiin kuuluvat myös sairaudet. Edenin paratiisissa ei ollut syntiä, eikä sairautta.

Pietarin kodissa anoppi sairasti. Evankelista Matteus ei kerro, mikä sairaus Pietarin anoppia vaivasi. Lääkäri Luukas on täsmentänyt. ” Pietarin anoppi sairasti kovaa kuumetta.” Oireena oli kova kuume. Oliko Pietarin anoppi saanut influenssan? Jeesus saapui Pietarin kotiin juuri sopivalla hetkellä. Jeesus meni anopin luokse, nosti hänet ylös. Tarttui anopin käteen, ja kuume lähti hänestä. Anoppi parani ja jaksoi palvella vieraita.

” Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.” Mark. 1: 31. KR 33/38.

Lääkäri Luukas teki tarkat havainnot tapahtuneesta ja kertoo näin. ” Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.” Luuk. 4: 39. KR 33/38.

Pietarin kodissa Jeesus näytti suuruutensa. Minkä Jeesus vahvistaa sanomalla. ” Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Mark. 28: 18. KR 33/38.

Matteus, Markus ja Luukas ovat tallentaneet tapahtumat. Varmasti anopin parantuminen oli tehnyt läsnäoleviin suuren vaikutuksen. Lääkäri Luukas oli vain hetkeä aiemmin todennut Pietarin anopin olevan kovassa kuumeessa. Nyt rouva palvelee vieraita täysin terveenä. Kyseessä ei ollut pieni flunssa. Vähän sairaana jaksaa järjestää vieraille tarjoilut. Palveleminen ja vieraanvaraisuus olivat emännän kunniatehtävä. Kyseessä piti olla vakavampi sairaus. Jeesuksen kosketus, ei muuttanut tilannetta parempaan, vaan tapahtui täydellinen parantuminen. Pietari oli ihailtava, hän oli huolestunut anopista. Jeesus osoitti rakastavansa anoppia, parantamalla hänet. Pietari sai jatkaa elämäänsä, ” äkäisen” anoppinsa kanssa. Sellaisiksi anopit kuvataan kirjallisuudessa. Anoppi on vajavainen ihminen, siinä missä me kaikki olemme. Täydellistä ihmistä ei ole. Pietarin anopista ei kerrota enempää, minkälainen ihminen hän oli.

Tieto tapahtuneesta levisi, ja illalla Pietarin kodista tuli ” sairastupa.” Tuttavat ja naapurit, toivat sairaitaan kotiin, missä Jeesus oli vieraisilla.

” Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo; ” Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme.” Matt. 8. 16 – 17. KR 33/38.

Kalastaja Pietarin kotiin oli tullut Jumalan valtakunnan todellisuus. Monet uskoivat, ja parantuivat, monia tuli uskolle kuuliaisiksi. Tieto levisi, ja sairaissa heräsi toivo. Kiitollisena anoppi palveli parantajaansa Jeesusta Mestaria.

Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28:18–20 KR 33/38.

Jeesuksen henkilökohtaisesti omakseen ottanut henkilö, on saanut Pyhän Hengen voiman, ja armolahjat käyttöönsä. Pyhällä Hengellä täyttynyt saa olla Kristuksen työtoverina. Kristus sanoo: ”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Matt. 10: 8. KR 33/38.

Lehmä hyppäsi anoppini selkään, ja selkäranka vaurioitui pahasti. Kipu oli sietämätöntä. Anoppini makasi kivuissaan vuoteellaan. Oli tarkoitus kutsua lääkäri kotiin. Kristukseen uskovia seurakuntalaisia oli saanut kehotuksen lähteä anoppini luokse vierailulle. Se, mitä anopilleni oli tapahtunut, sitä he eivät tienneet. Perille saavuttuaan, kohtasivat tuskissaan makaavan anoppini. Oli selvää, otettiin rukousyhteys Ylilääkäriin välittömästi. Lyhyt uskon rukous, avun pyyntö Jeesukselle. Ja tapahtui se, minkä Jeesus yksin voi tehdä. Anopin kivut lähtivät hetkessä pois. Hän nousi ylös vuoteelta, ja alkoi palvelemaan vieraita. Yhtä kiitollisena, kuin Pietarin anoppi Jeesuksen ollessa maan päällä. Järjellä tätä ei voi selittää, oli tapahtunut inhimillisesti ihme. Pyhä Henki, Jumalan Henki toimii. Hän parantaa sairaita tänäänkin. Selkä jäi kumaraan, mutta koskaan se ei vaivannut, eikä ollut kipeä. Jeesus Ylilääkäri oli tehnyt täydellisesti terveeksi, tavallisten Kristukseen uskovien ollessa avun kanavina. Uskon rukous parantaa sairaita. 1950-1960 luvuilla kiersivät evankelistat kodeissa. Ihmisiä tuli Jeesukseen uskoviksi. Sodan jälleen, jälleenrakennuskausi oli otollista aikaa, Jumalan Pyhän Hengen tehdä työtä. Ihmiset kaipasivat sielun- ja ruumiin terveyttä. Pyhä Henki, Jumalan Henki, eheytti sodan haavoittamia ihmisiä. Ei tarvittu mega-kokouksia, parantumistilaisuuksia. Jumalan Pyhä Henki teki työtään nöyrissä, Jeesukselle avatuissa sydämissä. Lue loppuun

This entry was posted on 6.2.2020.