Salattu siunaus

” Kun Jeesus tuli Pietarin kotiin, näki hän hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa. Niin hän koski tämän käteen, ja kuume lähti hänestä; ja hän nousi ja palveli häntä. ” Matt. 8. 14 – 15. KR 33/38.

Parasta aikaa, taistellaan koronaviruksen leviämistä vastaan. Uusi entuudestaan tuntematon virus on lähdössä valloittamaan maailmaa. Epidemioita on saatu pysäytettyä, miten nyt onnistutaan, se jää nähtäväksi. Sairaudet ovat aina kuuluneet osana ihmisten elämään. Vanhassa Testamentissa on säädöksiä, joiden tarkoituksena on estää tarttuvien tautien leviäminen, ihmisestä toiseen. Hygienia – ravinto-ohjeet Mooseksen kirjassa ovat tuon ajan terveysoppia. Ei ole väärin, jos niitä vieläkin noudatetaan, koska Jumalan sana Raamattu, ei vanhene koskaan. Sairaudet ja taudit ovat saaneet uusia termejä, miten niitä kutsutaan. Virukset, bakteerit, ja muut tekijät, jotka sairauksia aiheuttavat ovat pysyneet ennallaan, tai lisääntyneet entisestään. Syntiinlankeemuksen seurauksiin kuuluvat myös sairaudet. Edenin paratiisissa ei ollut syntiä, eikä sairautta.

Pietarin kodissa anoppi sairasti. Evankelista Matteus ei kerro, mikä sairaus Pietarin anoppia vaivasi. Lääkäri Luukas on täsmentänyt. ” Pietarin anoppi sairasti kovaa kuumetta.” Oireena oli kova kuume. Oliko Pietarin anoppi saanut influenssan? Jeesus saapui Pietarin kotiin juuri sopivalla hetkellä. Jeesus meni anopin luokse, nosti hänet ylös. Tarttui anopin käteen, ja kuume lähti hänestä. Anoppi parani ja jaksoi palvella vieraita.

” Ja hän meni hänen luoksensa ja nosti hänet ylös, tarttuen hänen käteensä; ja kuume lähti hänestä, ja hän palveli heitä.” Mark. 1: 31. KR 33/38.

Lääkäri Luukas teki tarkat havainnot tapahtuneesta ja kertoo näin. ” Niin hän meni ja kumartui hänen ylitsensä ja nuhteli kuumetta, ja se lähti hänestä; ja heti vaimo nousi ja palveli heitä.” Luuk. 4: 39. KR 33/38.

Pietarin kodissa Jeesus näytti suuruutensa. Minkä Jeesus vahvistaa sanomalla. ” Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.” Mark. 28: 18. KR 33/38.

Matteus, Markus ja Luukas ovat tallentaneet tapahtumat. Varmasti anopin parantuminen oli tehnyt läsnäoleviin suuren vaikutuksen. Lääkäri Luukas oli vain hetkeä aiemmin todennut Pietarin anopin olevan kovassa kuumeessa. Nyt rouva palvelee vieraita täysin terveenä. Kyseessä ei ollut pieni flunssa. Vähän sairaana jaksaa järjestää vieraille tarjoilut. Palveleminen ja vieraanvaraisuus olivat emännän kunniatehtävä. Kyseessä piti olla vakavampi sairaus. Jeesuksen kosketus, ei muuttanut tilannetta parempaan, vaan tapahtui täydellinen parantuminen. Pietari oli ihailtava, hän oli huolestunut anopista. Jeesus osoitti rakastavansa anoppia, parantamalla hänet. Pietari sai jatkaa elämäänsä, ” äkäisen” anoppinsa kanssa. Sellaisiksi anopit kuvataan kirjallisuudessa. Anoppi on vajavainen ihminen, siinä missä me kaikki olemme. Täydellistä ihmistä ei ole. Pietarin anopista ei kerrota enempää, minkälainen ihminen hän oli.

Tieto tapahtuneesta levisi, ja illalla Pietarin kodista tuli ” sairastupa.” Tuttavat ja naapurit, toivat sairaitaan kotiin, missä Jeesus oli vieraisilla.

” Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo; ” Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme.” Matt. 8. 16 – 17. KR 33/38.

Kalastaja Pietarin kotiin oli tullut Jumalan valtakunnan todellisuus. Monet uskoivat, ja parantuivat, monia tuli uskolle kuuliaisiksi. Tieto levisi, ja sairaissa heräsi toivo. Kiitollisena anoppi palveli parantajaansa Jeesusta Mestaria.

Jeesus sanoo: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” Matt. 28:18–20 KR 33/38.

Jeesuksen henkilökohtaisesti omakseen ottanut henkilö, on saanut Pyhän Hengen voiman, ja armolahjat käyttöönsä. Pyhällä Hengellä täyttynyt saa olla Kristuksen työtoverina. Kristus sanoo: ”Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Matt. 10: 8. KR 33/38.

Lehmä hyppäsi anoppini selkään, ja selkäranka vaurioitui pahasti. Kipu oli sietämätöntä. Anoppini makasi kivuissaan vuoteellaan. Oli tarkoitus kutsua lääkäri kotiin. Kristukseen uskovia seurakuntalaisia oli saanut kehotuksen lähteä anoppini luokse vierailulle. Se, mitä anopilleni oli tapahtunut, sitä he eivät tienneet. Perille saavuttuaan, kohtasivat tuskissaan makaavan anoppini. Oli selvää, otettiin rukousyhteys Ylilääkäriin välittömästi. Lyhyt uskon rukous, avun pyyntö Jeesukselle. Ja tapahtui se, minkä Jeesus yksin voi tehdä. Anopin kivut lähtivät hetkessä pois. Hän nousi ylös vuoteelta, ja alkoi palvelemaan vieraita. Yhtä kiitollisena, kuin Pietarin anoppi Jeesuksen ollessa maan päällä. Järjellä tätä ei voi selittää, oli tapahtunut inhimillisesti ihme. Pyhä Henki, Jumalan Henki toimii. Hän parantaa sairaita tänäänkin. Selkä jäi kumaraan, mutta koskaan se ei vaivannut, eikä ollut kipeä. Jeesus Ylilääkäri oli tehnyt täydellisesti terveeksi, tavallisten Kristukseen uskovien ollessa avun kanavina. Uskon rukous parantaa sairaita. 1950-1960 luvuilla kiersivät evankelistat kodeissa. Ihmisiä tuli Jeesukseen uskoviksi. Sodan jälleen, jälleenrakennuskausi oli otollista aikaa, Jumalan Pyhän Hengen tehdä työtä. Ihmiset kaipasivat sielun- ja ruumiin terveyttä. Pyhä Henki, Jumalan Henki, eheytti sodan haavoittamia ihmisiä. Ei tarvittu mega-kokouksia, parantumistilaisuuksia. Jumalan Pyhä Henki teki työtään nöyrissä, Jeesukselle avatuissa sydämissä.

Sama Pyhä Henki, jumalisuuden kolmas persoona, on maailmassa. Sama voima toimii tänäänkin. Jokainen, joka janoaa Elävää vettä, saa tulla Jeesuksen hoidettavaksi. Hän Sanallaan luo uutta, puhdistaa sielun synneistä. Synti on pahin sairaus. Se vie synneistä sairaan kuolemaan. Kadotukseen, ikuiseen eroon Jumalasta. Eristykset eivät auta. Jeesuksen pyhä maahan vuotanut veri, on ainut lääke, joka pois ottaa maailman synnit, ja yksittäisen ihmisen synnit. Ristin työ oli täydellinen työ, joka antaa armon, syntisairaille.

Jaakob kirjoittaa: ”Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras.” Jaak. 5:14-16. KR 33/38.

Jumala ei anna ihmisille sairauksia, eikä kärsimyksiä. Jumala sallii ihmisille vastoinkäymisiä. Uskoa koetellaan, mitä tekoa se on? Tämä tulee esille Jobin kirjassa.

Niin Herra sanoi saatanalle: ” Oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistaan; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa.” Saatana vastasi Herralle ja sanoi: ” Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojellut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on; varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi.” Niin Herra sanoi saatanalle:” Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain, koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois Herran edestä. ” Job. 1. 8 – 12. KR 33/38.

Herra antoi saatanalle valtuudet koetella Jobin uskoa. Vaikka Herra Jumala kielsi aluksi koskemasta itse Jobiin, myöhemmin sekin valta annettiin saatanalle. Jobin terveys petti pahasti. Jobille sairaudet tulivat Jumalan sallimuksesta. Hän antoi saatanan koetella Jobin uskoa. Ihmiset luulevat, että sairaudet antaa Jumala, ja kiroavat Jumalaa. Kaikkivaltias ihmisiä rakastava Jumala ei anna mitään pahaa ihmiselle. Synnin seurauksina tulevat sairaudet ihmisille.

Kristuksen omille, Jumalan sallii sairauksia, koska Hän osoittaa, kurittaessaan rakastavansa meitä. Sairastuessamme, tai muun vastoinkäymisen kohdatessa, on pakko pysähtyä. On tarkastettava elämän suuntaa, ja tehtävä inventaario. Korjattava väärille urille lähtenyt suunta. Palattava ehkä takaisin lähtöpisteeseen. Konkurssi ei ole maailmanloppu. Epäonnistumiset kuuluvat osana elämään, on vain hyväksyttävä, että olemme virheitä tekeviä ihmisiä. Uskossa eläminen ei ole menestysteologiaa. Menestysteologit, eivät ota sairauksia vastaan. Mutta heidänkin, elämänsä on Jumalan kädessä. Ihminen on vain tomuhiukkanen Jumalan suurissa suunnitelmissa. Pahinta on, jos luovumme elävästä Jumalasta, alamme kapinoida Häntä vastaan. Kapinamieli ei ole Pyhän Hengen tuotosta. Kapinan aiheuttaja on paholainen.

”Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa.” Hebr. 12: 5-6. KR 33/38.

Jumala tietää, mikä on kärsimyksen salaisuus? Sairaus voi Jumalan näkökulmasta katsottuna, olla meille siunaus. Pysymme lähellä Herraa, ollessamme, kipuilevia, ja valitamme. Säästymme lankeamasta syntiin, ja sielumme pelastuu. Ruumiimme rapistuu ja kuluu. Fyysinen kuolema kohtaa jokaista ihmistä. Jos kuolemme uskossa Kristukseen. Pääsemme uskomme päämäärään, Kristuksen luokse. Kadotukseen menevät ne, jotka pitävät halpana Kristuksen sovitustyön. Pelastuksen armo on heille arvotonta. Kristus Jeesus tuli syntisiä pelastamaan. Kaikki olemme syntisiä, jotenka suhde Jumalan kanssa on laitettava kuntoon tämän elämän aikana. Jumalan yhteyteen, ja Jumalan valtakuntaan, on yksi tie. Jeesus Kristus.

Jeesus sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14: 6. KR 33/38.

Kristuksen omia kantaa, Pyhän Hengen voiman. Pyhän Hengen voima kantaa, olimme terveitä tai sairaita. Uskon rukous pelastaa sairaan. Älä hellitä rukoilemasta. Jumala kuulee rukouksemme, silloinkin kun vastaus viipyy. Voita synti, se on sairauksista pahin. Kulje Kristuksessa, Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Elämä on lahja, vaikka olisimme sairaita. Kulkutauteja on aina ollut. Tulevaisuudessa ne lisääntyvät, ja maailman laajuista pandemiaa pelätään. Kristityt, Kristuksessa, tietävät että kaikki on Kaikkivaltiaan Jumalan kädessä. Siksi, ei hän pelkää pahaa sanomaa, hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan.” Ps.112: 7. KR 33/38.

”Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä.
Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa.”
PS. 18: 25, 22:25. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 6.2.2020. Bookmark the permalink.