Tornin rakentajat

” Ja he sanoivat toisillensa:” Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.” 1. Moos 11: 4 KR 33/38.

Eedenin paratiisi oli suljettu. Hedelmän ottaminen ankarasti kielletty! Hedelmäpuu paratiisin keskellä. Kauniita hedelmiä tuottava puu, eikä siitä saanut ottaa hedelmää. Eeva, ja Adam, tiesivät, kuinka Jumala oli varoittanut ottamasta tuosta puusta hedelmää. Jumala tulisi rankaisemaan, jos sortuisi lankeamaan kiusaukseen. Kuoleman rangaistus. Kohtuutonta. Ikuinen ero Jumalasta.

Elämä jatkui. ”Siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä.” 1. Moos: 4:26. KR 33/38. Ihmiset lisääntyivät, ja alkoivat rukoilla. Kapinamielinen paholainen, oli kylvänyt, syntiinlankeemuksessa siemenensä ihmisten sydämiin. ” Nyt ihmiset huutavat avukseen Herran nimeä, ja rukoilevat, ” paholainen sähisi vihaisena. ”Toinen nimi ihmisten on saatava, mihin turvautua, kuin Herran nimi. Tehdään ihmisistä ylpeitä, kunnianhimoisia. Jumalaa uhmaavia ja kapinoivia. Syntiinlankeemuksessa oli hyvä alku. Ihmisen piti kielletyn puun hedelmän avulla, viisastua, tietää enemmän kuin Kaikkivaltias Jumala. Se epäonnistui. ” Kylvän lisää siementä. Tehköön ihminen kaupungin ja itselleen nimen, tulkoot ihmiset Jumalan vertaiseksi.” Paholainen pauhasi. Tämä suunnitelma onnistui.

”Ja he sanoivat toisillensa:” Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.” 1. Moos 11: 4 KR 33/38.

Kaupunkia ja tornia ryhdyttiin tekemään tiilistä. ”Ja he sanoivat toisillensa: ” Tulkaa tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiliä he käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina.” 1. Moos. 11: 3. KR 33/38.

Jumala seurasi ihmisten rakentamispuuhia. ” Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja Herra sanoi: ” Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt heillä ei ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä.” 1. Moos. 11. 5 -6. KR 33/38.

Jälleen suunnitelmat epäonnistuvat. Herra sanoo.” Tulkaa. Astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan.” 1. Moos. 7 – 9. KR 33/38.

Jumalan piti neuvotella, Pojan Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa, ennen kuin, alkoi ihmistä muovata. Koska paholainen taivaassa langennut enkeli Lusifer, oli heitetty maanpäälle, ennen kuin ihminen oli luotu. Kaikkivaltias Jumala tiesi, että ihmisen ongelmaksi tulee paholainen. Ihmisestä tuli täydellinen Jumalan kuva, ja paholainen oli täydellinen pahuuden – ja pimeyden ruhtinas. Täydellinen Jumalan tekojen vastustaja. Hyvän ja pahan välinen sodanjulistus oli annettu, ennen ihmistä. Syntiinlankeemus ei tullut Jumalalle yllätyksenä. Hän teki kaiken täydelliseksi ja sangen hyväksi. Hänellä oli, ja on edelleen hyvät ajatukset ihmistä kohtaan. Rauhan ja rakkauden ajatukset. Jumalan puolelta kaikki on aina ollut hyvin, ja Jumala tahtoo luoduilleen aina parasta. Ihminen ei totellut Jumalan kieltoa, kyseenalaisti Jumalan sanat. Uskoi paholaisen valheen, ja ihminen itse pilasi Jumalan hyvät suunnitelmat.

Jumala ei anna kunniaansa ihmiselle. Hän on kaiken ja kaikkien auktoriteetti. Hän on Kaikkivaltias Pyhä Jumala. Tämän vuoksi, Baabelin torni hajotettiin, kuin lasten hiekkakakku hiekkalaatikolla. Ihminen haluaisi nousta Jumalan valtasuuruuden yläpuolelle. Tätä ei Jumala sallinut tapahtuvaksi. Ihmisen ponnistelut omin voimin päästä Jumalan yläpuolelle, tulevat aina epäonnistumaan.

Ihminen rakentaa edelleen omia Baabelin tornejaan. Se näkyy tämän ajan ihmisten etiikassa, ja moraalissa. Ihminen haluaa päättä, mikä on oikein, ja mikä on väärin. Nyt olemme menossa niin pitkälle, että haluaisimme päättää milloin elämän voi päättää. Eutanasiaa, armokuolemaa suunnitellaan kovalla kohinalla. Kuitenkin ihminen on ainutlaatuinen Jumalan käden työ. Hän antaa ihmiselle elämän, ja tietää milloin elämän päivämme ovat täynnä. Ihmisen ei pidä ottaa Jumalan valtuuksia itselleen. Niin kunnianhimoista, kuin se onkin. Ihmisen kärsimys ei oikeuta eutanasiaan. Armollinen tajuttomuus, vie pahimman terän kivulta, silloin kun kipu käy ylivoimaiseksi. Tämä on Jumalan asettama ominaisuus ihmiseen. Ei ole mitään, mikä oikeuttaa ihmisen päättää elämä. Jumalan käden työhön, ei ihmisellä ole valtuuksia annettu koskea. Paholainen tietysti haluaa, että ihminen noudattaa sitä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Keksimällä verukkeitaan, mitkä oikeuttavat kapinoimaan, Jumalaa vastaan.

Baabelin torni edustaa maailman valtaa, ja maallista loistoa ja kunniaa. Kunniaa ja loistoa paholainen tarjosi Jeesukselle erämaassa. ” Ja taas perkele otti kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat, ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.” Silloin Jeesus sanoi hänelle: ” Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ” Herraa sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartamaan ja häntä ainoata palvelemaan.” Matt. 4. 8 – 10. KR 33/38.

Raamatussa on selvä lupaus, Jumalan valtakunnasta. Jumalan valtakunnan tulemisesta. Uuden Jerusalemin perustamisesta, Jumalan kaupungista. Tämän lupauksen toteutumista, paholainen on yrittänyt jatkuvasti estää, tavalla ja toisella. Mutta Jeesus Kristus on voittanut paholaisen vallat, ja voiman. Turhaan paholainen kopioi Jumalaa vastaan. Turhaan ihmiset ovat paholaisen talutettavana. Golgatan täytetty työ, pysyy voimassaan aina ja ikuisesti. Paholaisen, käärmeen pään, on Jeesus Kristus voittanut. Kristuksen omat Kristuksessa, vievät evankeliumia pelastavasta Vapahtajasta eteenpäin. Pelastaja Jeesus Kristus kulkee maanpäällä Pyhän Hengen voimassa. Hän vetää ihmisiä parannuksen tielle, Golgatan ristin juurelle. Sieltä vuotaa rauha, särkyneille, puhdistus kurjimmallekin syntiselle. Katso Golgatan ristille, Voittajaan.

Pian alkaa yö. Jumalan sanan siteeraamisesta joutuu jo poliisien kuulusteltavaksi. On kiire viedä ilosanomaa syntisten Vapahtajasta kaikkialle. Synnin unessa nukkuvat, hukkuvat kadotukseen. Jotenka Jumalan sana kehottaa.
” Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat.” Sanal. 24: 11. KR 33/38.

Halutaanko EU rakentaa Baabelin tornin ideologialle, ja aatemaailmalle, koska Strasbourgissa olevan parlamenttirakennuksen suunnittelussa on esikuvana ollut kesken jäänyt Baabelin torni? Torni, joka rakennettiin aikoinaan kapina mielessä Jumalaa vastaan. Vastauksen jätän avoimeksi.

@LR

This entry was posted on 2.3.2020. Bookmark the permalink.