Täysi – ikäinen suoraselkäinen

”Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.” Matt. 6:6. KR 33/38.

Maailman tilanteesta johtuen olemme pysähtyneessä tilassa. Kiire loppui kuin seinään. Karanteenissa, ja poikkeustilan aikana, voimme hoitaa väljähtänyttä Jumala suhdettamme. Päiväämme voidaan nyt lisätä, Jumalan sanan tutkimista, sekä rukousta. Jumalan kanssa voidaan pitää runsaasti kahdenkeskisiä neuvotteluja. Yhteydenpito, ja kulkeminen on rajoitettua. Ylöspäin, on yhteys rajoittamatonta. Jumalan kanssa voidaan keskustella ilman turvavälejä.

Jeesus antoi esimerkin rukouksen tärkeydestä. Hän vetäytyi usein hiljaiseen paikkaan rukoilemaan. Ihmiseksi tullut Jumalan Poika oli Isänsä tahdosta tullut maailmaan. Ihmisenä eläminen ei ollut Jeesukselle yliluonnollista. Hän oli Jumala keskuudessamme. Hän otti ihmisyyden ja Hän sai kokea ihmisen elämän raadollisuuden. Jeesus oli kaikessa niin kuin sinä tai minä, mutta kuitenkin ilman syntiä. Me ihmiset olemme syntistä sukua. Lihallisessa ihmisessä ei ole hyvää. Tekojamme ei saa millään hyväksi. Uudestisyntynyt ja parannuksen tehnyt on armahdettu syntinen. Muutos prosessi alkaa uudestisyntymän hetkellä. Alkaa kristityn vaellus ja uskossa kasvaminen. Lähdemme nollapisteen jälkeen liikkeelle täydellisyyttä kohti. Jeesus Kristus antoi esimerkin, miten Hänen seuraajiensa tulee elää. Otetaan Hänestä esimerkkiä.

Elävä liikkuu eteenpäin. Elävällä on päämäärä mihin pyrkii. Kristityn Jumalan lapsen päämääränä on ikuinen elämä Jumalan luona Taivaassa. Elävä hengittää. Rukousta sanotaan uskovan hengitykseksi. Rukous on siis yhtä luonnollinen asia kuin on hengittäminen. Jos hengittäminen loppuu, päättyy myös elämä. On siis elinehto uskossa pysymiseksi, että me rukoilemme. ”Rukoilkaa lakkaamatta.” 1. Tess. 5: 17. KR 33/38.

Miten on mahdollista rukoilla lakkaamatta? ”Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.” Room. 8:26. KR 33/38.

Uudestisyntynyt Jumalan lapsi saa Pyhän Hengen. Pyhä Henki Jumalan Henki rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Näin ollen, voimme rukoilla lakkaamatta. Paholainen ei tykkää meistä, jos rukoilemme. Hän kyllä laittaa esteitä, ettemme hiljentyisi rukoukseen. Paholainen yrittää sanoa, ettei osata käyttää tarpeeksi hienoja sanoja rukoillessa. On oltava erityinen rukousasento, missä voidaan rukoilla. Rukoillessa ajatukset alkavat nopeasti harhailla. Sen vuoksi, että rukouksemme häiritsijän tehtävä on estää rukoukset. Väsymys on tehokas keino. Väsynyt mielellään lähtee nukkumaan. Näin tekivät Jeesuksen opetuslapset, Jeesuksen pyytäessään heitä rukoilemaan kanssaan. Jeesus löysi rukoilevat opetuslapset nukkumasta.

”Hän tuli ja tapasi opetuslapsensa nukkumasta ja sanoi Pietarille: ”Simon, nukutko? Etkö jaksanut yhtä hetkeä valvoa? Hän meni jälleen etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. Palatessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet kovin raukeiksi. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. Hän tuli kolmannen kerran ja sanoi heille: ”Te nukutte vielä ja lepäätte! Jo riittää!” Mark. 14. 37 – 41.

Jokainen olemme itsessämme heikkoja, ja rukouksemme on heikkoa. Mutta Jumalan sana lohduttaa.
”Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla.” Room. 8:26. KR 33/38.

Elämän jatkumisen kannalta hengittäminen on tärkeää, mutta tärkeää on hengellisen ravinnon säännöllinen syöminen. Jumala tarjoaa meille ravintoa Raamatusta. Se on Pyhän Hengen inspiroima kirja, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjanneet luettavaksemme. Pyhä Henki tekee Raamatun sanan eläväksi.
”Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.” Joh. 6:6. KR 33/ 38. Jumala puhuu meille Raamatun sanan kautta. Hän on läsnä sanassaan. Raamattu on lähde, mistä saamme Elämän vettä ja leipää. Kaikkien toisten kirjojen sanat ovat ihmisen rakentamia järjen päätelmiä, mutta Jumalan Sana on tulista ja voimallista. Siinä on Henki ja Elämä. Raamatusta löydämme Kristuksen. Erään mainoksen sanoma oli, syökää kalaa. Kala on terveellistä, mutta Sanassa on kaikki elämän eväät.

Jumalan sana on elävää, ja voimaannuttavaa Elämän leipää. Jumala sanassaan opettaa meitä. Hän näyttää, mitä elämässämme on pois laitettavaa ja korjattavaa. Jumala sanallaan virvoittaa väsyneitä. Hän lohduttaa murheellisia. Hänen sanansa antaa iloa. Jumalan sanassa on kaikki, mitä elämiseen ja jumalisuuteen tarvitsemme. Ei ole elämän aluetta, minne Jumalan sanasta ei löytyisi ohjetta. Raamattu on matkaopas, kartta sekä kompassi. Mitä enemmän tutkit sanaa, sitä enemmän opit tuntemaan Jeesusta Kristusta. Raamatun lukija näkee itsensä oikeassa valossa. Jumala tekee ihmisestä pienen. Se mikä on suurta ja mahtavaa se kalpenee, suuren Jumalan Sanojen edessä. Mikä on ihminen, että Hän pitää meistä huolta…?

Kristuksen opetuksessa, uskossa kasvaminen on tasapainoista. Jumala kasvattaa suoraselkäisiä kristittyjä. Meistä tulee vääristyneitä käppyröitä, ellemme nauti puhdasta sanaa. Armossa kasvanut, elää armosta. Hän tuo esille synnin, mutta hänellä on tieto, miten synneistä pääsee vapaaksi. Pyhän Hengen koulussa karsitaan ihmisestä omavoimainen mahtipontisuus pois. Ilman Pyhän Hengen voimaa, me emme voi mitään tehdä. Kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Laki tuomitsee, ja Kristus Jeesus armahtaa. Minkä Jumalan sanan valo paljastaa, sen Kristuksen kallis maahan vuotanut veri puhdistaa. Kristityn kunniamerkki on risti. Risti vain, risti vain olkoon kunniani.

Kristittyjen tehtävänä on neuvoa ja opettaa kaikella viisaudella ihmisiä, jotta he kasvaisivat ”täysi-ikäiseksi Kristuksessa” Ef.4. 13-16. ”Häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa” Kol.1:28.

Jos uskonliekki on päässyt hiipumaan, se voidaan päivittää uudelleen. Jumala ei kutsumustaan kadu. Hän, joka on aloittanut meissä hyvän työnsä, on vievä sen myös hyvään päätökseen. Menkäämme uudelleen armoistuimen luokse, nyt on aikaa. Opetellaan tuntemaan Herra ja Hänen voimaansa. Olemme armon ajassa. Vielä Herra kutsuu meitä lapsekseen, valtakuntansa perilliseksi. Onko sinulla Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet? Jos ne puuttuvat, ano niitä Isältä Jumalalta. Hän antaa sinulle oikeuden tulla Jumalan lapseksi ja Taivaan perilliseksi. Evankeliumissa on tulevaisuuden ja toivon sanat. Tutkitaan Sanaa. Jumala on läsnä, Häntä rukoilkaamme. Herra siunatkoon sinua, ja varjelkoon sinua. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 31.3.2020. Bookmark the permalink.