Hän on noussut ylös

” Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi.” Matt. 6. KR 33/38.

Sapatti oli päättynyt. Oli viikon ensimmäisen päivän aamu. Surevat naiset, Maria Magdaleena ja se toinen Maria, astelevat verkkaisesti Jeesuksen haudalle. Alkoi salamointi ja maanjäristys. Herran enkeli astui alas taivaasta. Enkeli oli kirkas kuin salama. Hänen vaatteensa olivat lumivalkeat. Haudalla olleet vartija menivät tajuttomaksi, tai niin kuin evankelista Matteus kertoo, ” vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleeksi.” Enkeli vieritti kiven haudan oviaukosta pois. Hän istuutui kivelle.

Naiset pelästyivät enkeleitä ja lankesivat kasvoilleen maahan. Enkelit sanoivat:” Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: ” Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten käsiin ja ristiin naulitseman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nousemaan ylös.” Luuk. 24. 5 -7. KR 33/38.

Naiset muistivat mitä Jeesus oli puhunut ja lähtivät viemää sanaa yhdelletoista opetuslapselle sekä kaikille muille. Naisten puheita ei uskottu todeksi. Eivät kaikki tänäkään aikana Jeesuksen kuolleista nousemista pidä totena. Monet pitävät sitä edelleenkin legendana.

Opetuslapsista Pietari halusi tarkistaa, voiko naisten puheisiin uskoa. Johannes lähtee todistajaksi. Miehet juoksevat. Johannes oli kovakuntoisempi ja ennättää ennen Pietaria haudalle. Hän menee sisälle hautaan, ei siellä ollut enää Jeesusta. Kääriliinat ja hyvin taiteltu hikiliina olivat tyhjässä haudassa. Jeesusta ei oltu varastettu haudasta. Sitähän pelättiin. Jos Jeesus olisi varastettu käärinliinat ja hikiliina olisivat lähteneet Jeesuksen mukaan. Hikiliina oli hyvin taiteltuna toisessa paikassa haudassa.

” Niin Simon Pietari tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja uskoi.” Joh. 20. 6 – 8. KR 33/38.

Vanha israelilainen tapa oli antaa vieraille hikiliina, millä sai pyyhkiä hikeä kasvoiltaan. Pois lähtiessä vieras laittoi liinan siihen missä oli ollut, joko kokoon taitettuna tai myttyyn rypistettyä. Molemmilla tavoilla oli oma sanomansa. Jos liina oli rypistettynä kasassa, tarkoitti se, että vieras oli ollut hyvin tyytyväinen talon tarjoiluihin, sekä vieraanvaraisuuteen, ja tahtoi tulla toistenkin vieraisille. Jos taas liina oli hyvin taiteltuna paikassa, missä vieras oli istunut. Tarkoitti tämä sitä, että vieras oli erittäin tyytymätön talon kohteluun. Eikä ikinä enää halua tulla siihen taloon. Jeesuksen sanoma oli selvääkin selvempi. Hän ei ikinä halua tulla hautaan takaisin, kohtelu oli ollut huonoa.

Opetuslapsista kaksi kulki sinä päivänä Emmaus nimiseen kylään. He keskustelivat keskenään kaikesta mitä oli tapahtunut. Heidän keskustelleessaan ja tutkistellessa tapahtui, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Nämä kaksi eivät tunteneet Jeesusta. ” Ja hän sanoi heille: ” Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne? ” He seisahtuivat murheellisena. Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: ” Oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?” ” Hän sanoi heille:” Mitä?” ” Niin he sanoivat hänelle:” Sitä, mikä tapahtui Jeesukselle, Nasaretilaiselle, joka oli profeetta, voimallinen teoissa ja sanassa Jumalan ja kaiken kansan edessä, kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme olevan sen, joka on lunastava Israelin.

Naiset olivat saaneet opetuslapsi joukon hämmennyksiin. He kävivät varhain aamulla eivätkä löytäneet hänen ruumistaan ja tulivat ja sanoivat myös nähneen enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän. Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet.” Luuk. 24. 13 – 24. KR 33/38.

Miksi kristinusko on ainut oikea pelastava usko maailmassa. Koska Kristus ristillä sovitti kaikki syntimme. Pääsiäisen sanoma on kristillisen uskon ydin ja sanoma. Ylösnousemus vahvistaa, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Hän on ensimmäinen kuolleista herätetty, jotka ovat kuolleet. Hän on voittanut, synnin, kuoleman ja kadotuksen vallan. Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä.

Evankelista Johannes kertoo. ” Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi ja antoi heille.” Silloin heidän silmänsä aukenivat, ja he tunsivat hänet. ja hän katosi heidän näkyvistään. Ja he sanoivat toisillensa:” Eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset?” Luuk. 20. 30 – 31. KR 33/38.

Jeesuksen maanpäällisen tehtävän loppuvaiheessa, Jeesus otti leivän, siunasi ja mursi ja antoi opetuslapsilleen. Ristillä synnin, paholaisen ja vihollisista viimeisen kuoleman voittanut, todisti olevansa elävä Jeesus Kristus. Siunaamalla, murtamalla ja antamalla leivän syötäväksi. Veri oli vuodatettu Golgatalla. Elämän leipä Jeesus Kristus oli opetuslasten keskuudessa. Silloin läsnäolleiden silmät aukenivat. Jeesus Kristus on totisesti noussut ylös kuolleista ja elää!

” Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin ja tapasivat ne yksitoista kokoontuneina ja ne, jotka olivat heidän kanssansa. Ja nämä sanoivat: ” Herra on totisesti noussut ylös ja ilmestynyt Simonille. Ja he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä ja kuinka olivat hänet tunteneet, kun hän mursi leivän. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille: ” Rauha teille!” Luuk. 24. 33 -36. KR 33/38.

Meidän ei tarvitse keksiä uutta hyvää sanomaa. Jeesus Kristus on syntisten Vapahtaja. Uuden elämän antaja. Meillä on elävä Vapahtaja, elävä Jumala. Hauta on tyhjä. Totisesti Jeesus on noussut ylös ja Hän elää. Meidän Herramme on voittaja. Kulkenut on läpi kuoleman. Hänen voitostaan me kerromme. Hän on Kuningas.”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.” Ps.118:24. KR 33/38.

@LR.

This entry was posted on 11.4.2020. Bookmark the permalink.