Archive | toukokuu 2020

Heikkojen voima

”Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi.” Apt. 2: 4. KR 33/38.

Helluntaipäivänä, Jeesuksen lupaama Pyhä Henki vuodatettiin Jeesuksen seuraajiin. Pyhän Hengen merkit, tuulen puuska, vieraat kielet ja tulen lieskat olivat merkkinä, mitä helluntaijuhlille Roomasta Jerusalemiin tulleet pyhiinvaeltajat saivat ihmetellä. Pyhän Hengen vaikutuksesta he puhuivat, pyhiinvaeltajien äidinkielillä…ymmärrettävästi sellaista, mitä he muutoin eivät olisi osanneet puhua.

”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.”
Apt. 2. 2 – 4. KR 33/38.

Alunperin helluntai oli juutalaisuudessa, sadonkorjuun ja ensihedelmän kiitosjuhla. ( 5. Moos. 16. 9 – 12.) Kristityt alkoivat viettää helluntaita hengellisen sadonkorjuun ja ensihedelmän juhlana. Helluntaina korjattiin hengellisen sadon ensihedelmä. Pyhän Hengen voimassa saarnattu Pietarin saarna, sai noin 3000 henkeä kääntymään kristityksi. Juutalaisille nämä merkit olivat osoitus uuden Jumalan temppelin vihkimisestä. ” Jeesus vastasi ja sanoi heille; ” Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.” Joh. 2:19. KR 33/38.

Noin 3000 hengen kristityiksi kääntyneiden joukko oli ensimmäinen seurakunta, ja tulenlieskat olivat merkkinä, että Jumala oli hyväksynyt ja valinnut Kristuksen seurakunnan uudeksi temppeliksi. Seurakunta on Kristuksen uusi ” asuinsija.” Pyhä Henki laskettiin kunkin seurakunnan jäsenen sydämiin.

” Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiisanne.” 1. Kor. 6. 19 – 20. KR 33/38.

Juutalainen temppelilaitos oli sisäänpäin lämpiävä yhteisö. Jumalan asettama seurakunta on avoin kaikille, kansallisuuteen ja syntyperään katsomatta. Pyhän Hengen saaneet Kristuksen omat ovat Kristuksen seurakunnan jäseniä. Kerran Jumalan valtakuntaan kootaan yksi seurakunta. Herran Kristuksen omikseen tuntevista, joilla on Pyhän Hengen sinetti merkkinä, Jumalan valtakunnan lapsioikeudesta.

Sivusta seuraava ihminen ei ymmärrä irrallisten merkkien merkitystä, jonka vuoksi sanaa selittävä saarna oli paikallaan.

Apostoli Pietari siteerasi saarnassaan profeetta Joelia.

” Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytöt viinistä, jonka ovat juoneet.” Joel. 3. 1-5. KR 33/38.

” Parempi vähä vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Kuninkaan huulilla on jumalallinen ratkaisu; hänen suunsa ei petä tuomitessaan. Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa.” Ps. 16. 8 -11. KR 33/38.

Pietari jatkoi saarnaansa.

”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.
Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ”’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,
hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte.
Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.”
Lue loppuun

This entry was posted on 30.5.2020.

Veren evankeliumi

” Sinä teet minulle tiettäviksi elämän tiet.” Apt. 2: 28. KR 33/38.

Elämässämme joudumme usein teiden risteykseen. Monesti oikean suunnan valinta on vaikeaa, koska tien risteyksestä lähtee teitä moniin suuntiin. Hengellisestä näkökulmasta katsottuna oikean tien löytäminen on erittäin tärkeää, koska on opasteita eri uskontoihin ja kirkkokuntiin. Runsaudesta on vaikea valita, se paras tie, se elämäntie. Parasta olisi osoittaa se oikea tie, joka johtaa Jumalan luokse.

Jälleen syntyy ongelma, koska maailmassa on paljon jumalia. Jokaisella jumalalla on jotakin hyvää annettavanaan. Minkä jumalan lupaukset kestävät, ja ovat vakuuttavia todistamaan oikeasta valinnasta?

Elävän Jumalan luokse on hyvä johdattaa ihmisiä, koska silloin he itse saavat kohdata elävän Jumalan.

”Sitten kuin Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa,
tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: ”Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin”; ja taas: ”Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani”?
Hep. 1. 1 – 5. KR 33/38.

Jumala, joka on monesti ja monella tavalla puhunut profeetoille. Hän on vakuuttava todistus siitä, että Hän on elävä Jumala. Hän on monella tavalla näyttänyt itsestään parhaat ominaisuutensa. Aurinko, suuri tähti, päivittäin lämmittää ja valaiseen maapalloa, tämä on elävän Jumalan työtä. Maapallo pysyy radallaan ja pyörähtää 360 asetta kerran vuorokaudessa akselinsa ympäri, sekin on Jumalan työtä. Jumalan puhetta on luonnossa. Joka kevät herää kasvit talven horroksesta uuteen kasvuun, tämä on elävän Jumalan työtä. Eläinten – ja kasvien lajien runsaus, ei voi olla sattuman tulosta. Sattumaa ei ole se, että ihminen on luotu osaksi tätä maailmankaikkeutta. Viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Kaiken ylläpitäjä on elävä Jumala. Kuollut ei voi pitää elämää yllä, eikä luoda uutta.

”…on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä.”

Jumala puhuu Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta näinä viimeisinä päivinä. Elämmekö viimeisiä päiviä? Elävä ja armollinen Jumala on määrännyt ajat ja asumisen rajat. Viimeisten päivien ajat alkoivat Jeesuksen tullessa ihmiseksi maanpäälle. Jumala otti ihmisen muodon ja tuli ihmiseksi ihmisten maailmaan. Hän, joka on Jumalan kirkkauden säteily, tuli maailman valoksi. Synnitön syntisten keskuuteen. Jumalan Poika Jeesus Kristus on elävän Jumalan kirkkauden säteily. Kristus tuli pahuuden ja väkivallan täyttämään pimeään maailmaan, valoksi ja Vapahtajaksi. Kristus Jeesus näytti ihmisille Jumalan sydämen laadun.

Armon aika alkoi Kristuksen täytettyä Isän Jumalan toimeksiannon. Golgatan ristillä kuoli synnitön Uhri-Karitsa syntisten edestä. On Jumalan rakkauden osoitus, että me ihmiset saamme armosta syntimme anteeksi, Jeesuksen ristillä vuotaneessa kalliissa veressä. Pisara Jeesuksen verta puhdistaa likaisimmankin ihmisen omantunnon lunta valkeammaksi. Jumalan viha poistui maailmasta, ja armo ja rakkaus Kristuksessa täytti kaikki Vanhan Testamentin käskyt ja lait. Tätä tekee elävä Jumala, Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Kuolleista heräämisen jälkeen Kristus nousi ylös taivaaseen. Armon aika päättyy hetkeen, jolloin Isä Jumala sanoo Pojalleen Jeesukselle Kristukselle: ” Lähde noutamaan maailmasta ne sinun omasi, jotka sinä tunnet, ja jotka olet verelläsi lunastanut synneistä, jotka tunnustavat sinut Herrakseen ja Vapahtajakseen. Ovat pukeneet vanhurskauden valkeat vaatteet ylleen, jotka on julistettu syyttömiksi ja joiden nimi on Elämän kirjassa.” Elävän Jumalan tie johtaa Jumalan valtakuntaan.
”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”Apt. 1: 11 KR 33/38.

Ihminen omassa voimassaan ei voi johdattaa toista ihmistä elävän Jumalan yhteyteen. Saarnamme ja opetuksemme ei johdata ketään Jumalan lapseksi. Ei parhaimmankaan Raamattukoulun opetus anna valmiuksia pelastussanoman viemiselle. Ihmisen kyvyillä ja lahjoilla ei pelasteta ainuttakaan ihmistä synnin tieltä. Viisautta ja taitoa tarvitaan ihmisten väliseen yhteydenpitoon. Mutta tarvitsemme Pyhän Hengen voiman ja voitelun, kaiken sen mitä Pyhä Henki pitää sisällään. Pyhä Henki tekee sen mitä meidän saarnamme ja opetuksemme eivät voi tehdä. On Pyhän Hengen työtä, jos syntinen löytää Kristuksen ja polvistuu ristin juurelle, katumaan syntejään ja pyytämään anteeksi pahoja tekojaan. Lue loppuun

This entry was posted on 23.5.2020.

Kristuksen anteeksiantamus on iankaikkinen vapaus

” Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä.” Joh. 20: 31. KR 33/38.

Simon Pietari, Tuomas, Natanael ja Sebedeuksen pojat olivat Tiberiaan järven rannalla. Heidän kanssaan oli kaksi muuta opetuslasta. Evankelista Johannes on jättänyt heidän nimensä mainitsematta. Yhdessä miehet seisoivat rannalla ja ihastelivat järveä. Oli tyyni ilta ja hämärä lähestyi…

Simon Pietari sanoi.” Minä menen kalaan.” Toiset miehet innostuivat Pietarin ideasta ja sanoivat: ” Me lähdemme myös sinun kanssasi.” Miehet astuivat veneeseen. Miehet viettivät yön järvellä eivätkä saaneet kalaa. Miehet olivat turhautuneita. ”Miksi mitään ei tapahdu? On tylsää…tämäkin oli hukkareissu. Rahakukkaro oli jäänyt Juudaksen taskuun. Mistä saamme ruokaa?” Opetuslapset murehtivat. Hiljaa lipui vene kohti rantaa.

Mies seisoi rannalla. Opetuslapset näkivät miehen mutta eivät tunteneet miestä. ” Lapset, onko teillä mitään syötävää?” Mies kysyi. He vastasivat.” Ei ole.” ” Heittäkää verkot oikealle puolelle venhettä niin saatte.” Opetuslapset tekivät niin kuin käskettiin. Kaloja tuli verkkoon niin paljon, etteivät jaksaneet nostaa verkkoa ylös. Johannes, jota Jeesus rakasti ja joka rakasti Jeesusta, sanoi Pietarille:” Se on Herra.” Johannes oli oppinut Jeesuksen seurassa tuntemaan Jeesuksen.

Jeesuksen kärsimysdraaman yhteydessä, opetuslapsista Pietari oli kieltänyt Jeesuksen. Pietarin kuultuaan Johannekselta että rannalla on Herra. Pietari, huomasi olevansa ilman vaatteita ja hän hyppäsi järveen. Vesi peitti alastoman Pietarin. Syntiinlankeemus, Mestarinsa kieltäminen, hävetti vielä Pietaria. Eedenin paratiisissa Adam ja Eeva piiloutuivat jäätyään kiinni synnistä. Jumalan kieltoa oli rikottu. Kielletystä puusta oli otettu hedelmä. Kapina Jumalan sanaa vastaan saivat aikaan pelkoa ja häpeää. Jumalan Pojan Jeesuksen kieltäminen ja Jumalan Sanan vastainen elämäntapa, molemmat ovat syntejä. Joiden vuoksi ihminen pelkää ja häpeää edelleen. Ihminen on alaston ja paljas Jumalan edessä.

Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.” Ilm. 3. 17 – 19. KR 33/38.

Hiillos hehkui. Hiilloksen päällä oli kala. Tarjolla oli myös leipää. Jeesus sanoi kalastajille: ” Tuokaa tänne niitä kaloja, joita te nyt saitte.” Pietari veti verkon maalle ja se oli täynnä suuria kaloja. Kaloja oli 153 kappaletta. Miksi näin tarkka lukumäärä? Tuskinpa lukumäärä oli tarkoitettu tilastomerkinnäksi. Kalansaaliissa on vertauskuvallinen merkitys. Jeesus opetti että lammaslaumassa on 100 lammasta. Täydellisessä lammaslaumassa ovat kaikki 100 lammasta. Jos yksi puuttuu niin Jeesus etsii, kunnes löytää kadonneen lampaan. Toisen Jeesuksen opetuksen mukaan kylvetty siemen tuottaa 100 kertaisen sadon. Kaikki kansat ja heimot, saavat kuulla sanoman Jeesuksesta Kristuksesta ja pakanoiden luku tulee täyteen. Sanoma Kristuksesta tähtää 100 prosenttiseen tuottoon. Israelin kansan jäännös on 50 joka kootaan yhteen. Jäljelle jäävä 3 on, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Jumalan- Kristuksen- ja Pyhän Hengen perustukselle rakennetaan Jumalan valtakunnan pelastussanoma. Kirkkoisä Augustinus on opettanut 10-käskyä on laki. Pyhän Hengen armolahjoja on 7. Laki ja armo on yhteensä 17 ja kun kaikki luvut, yhdestä seitsemääntoista lasketaan yhteen on summa 153. Luku 153 edustaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat lain ja armon kautta tulleet Jeesuksen luokse.

”Jos jollakin teistä on sata lammasta ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä yhdeksääkymmentä yhdeksää erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää?” Luuk. 15: 4. KR 33/38.

Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaikista kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti heille vertauksen: ”Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat, ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon.” Tämän sanottuaan Jeesus huusi: ”Jolla on korvat, se kuulkoon!” Luuk. 8. 4 -15.

”Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen ja kokosi kaikkinaisia kaloja. ” Matt. 13: 47. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 13.5.2020.

Synti pois sanakirjasta ja pysyykö kastevesi päässä?

”Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.” 1. Piet. 1. 8 -9. KR 33/38.

Pelastusta etsivät Vanhan Testamentin profeetat. Profeetoilla oli Kristuksen Henki. Profeetat ennustivat edeltäpäin, Kristuksen tulevista kärsimyksistä, mutta myös kärsimyksen jälkeen tulevasta kunniasta. Mooseksen antamat lait, olivat Vanhan Testamentin ajan säädöksiä, joista puuttui armo. Israelin kansan johdattaminen Egyptin orjuudesta vaati johdonmukaisen lain säädöksineen, muuten kansan johtaminen ei olisi onnistunut.

Voimme nyt Uuden Liiton aikakautena laittaa toivomme armoon, joka astui voimaan Kristuksessa Jeesuksessa. Hänen tullessa Jumalan tahdosta ja rakkaudesta, ihmisten keskuuteen. Hän toi armon ja syntien anteeksi saamisen mahdollisuuden ihmisille. Koska syntien sokaisema ihminen, elää tietämättään Jumalalle vierasta, ja etäistä elämää. Jeesus, Jumalan Poika tuli näyttämään tien Isän Jumalan yhteyteen. Golgatan risti on tyhjä. Kaikki on täytetty. Kaikki on sovitettu. Jumalan viha on poissa. Jeesus Kristus nousi ylös kuolleista, ja istuu nyt Isän Jumalan oikealla puolella. Hän, meni tekemään häitään varten valmisteluja. Jokainen, joka antaa elämänsä Kristuksen hoitoon ja huolenpitoon, on Kristuksen morsian. Jeesuksen kalliilla verellä pesty ihminen, on synnin taakoista vapaa. Hänelle annetaan vanhurskauden valkeat vaatteet. Vanhurskauden hääpuvussa lähtevät Kristuksen omiin häihin Hänen valittunsa. Hän kutsuu nyt monia häihin. Joko sinä olet pukeutunut vanhurskauden hääpukuun? Onko sinut julistettu synneistäsi syyttömäksi? Mikäli vastauksesi on kielteinen, rukoile armoa. Pyydä, että saat löytää Armahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Usko on lahja, se annetaan anovalle.

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.” Matt. 7. 7 -8. KR 33/38.

”Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Silla Raamatussa sanotaan: ”Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.” Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ”on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi” ja ”kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi.” Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.” 1. Piet. 2. 4 – 8. KR 33/38.

Uudestisyntymä on elämän arvojen muuttamista. Kääntymistä Jumalan puoleen. Mennyt elämä, se rikkinäinen, epäonnistunut jätetään taakse. Vääriä valintoja teemme. Olemme vain ihmisiä. Jeesus Kristus tarjoaa sinulle uutta elämää. Puhdasta elämää. Yltäkylläistä elämää. Välttämättä ei elämä muutu helpommaksi elää, sillä elämme syntiin langenneessa maailmassa. Ongelmia ja vastoinkäymisiä riittää. Jeesus ei luvannut seuraajilleen menestystä ja vaikutusvaltaa. Ei kultaa ja hopeaa. Yltäkylläiseen elämään kuuluu vaikeuksia, suruja, mutta myös iloa. Kaikkea sopivasti. Yltäkylläisessä elämässä on kaikki elämän mausteet, sopivasti annosteltuna. Jeesus antaa sinulle soveltuvan ristin kannettavaksi. Lohduttavinta on, että Kristus kantaa ristin toista päätä. Golgatan kummulle Kristus Jeesus kantoi kaikkein painavimman ristin. Risti, jota painoivat, koko ihmiskunnan synnit, sairaudet, paholaisen teot, ja kuoleman tuska. Ristillä vuosi sovituksen veri. Voiton huuto, se on täytetty! Risti on kristitylle voiton merkki. Lue loppuun

This entry was posted on 3.5.2020.