Heikkojen voima

”Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi.” Apt. 2: 4. KR 33/38.

Helluntaipäivänä, Jeesuksen lupaama Pyhä Henki vuodatettiin Jeesuksen seuraajiin. Pyhän Hengen merkit, tuulen puuska, vieraat kielet ja tulen lieskat olivat merkkinä, mitä helluntaijuhlille Roomasta Jerusalemiin tulleet pyhiinvaeltajat saivat ihmetellä. Pyhän Hengen vaikutuksesta he puhuivat, pyhiinvaeltajien äidinkielillä…ymmärrettävästi sellaista, mitä he muutoin eivät olisi osanneet puhua.

”Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat.
Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle.
Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.”
Apt. 2. 2 – 4. KR 33/38.

Alunperin helluntai oli juutalaisuudessa, sadonkorjuun ja ensihedelmän kiitosjuhla. ( 5. Moos. 16. 9 – 12.) Kristityt alkoivat viettää helluntaita hengellisen sadonkorjuun ja ensihedelmän juhlana. Helluntaina korjattiin hengellisen sadon ensihedelmä. Pyhän Hengen voimassa saarnattu Pietarin saarna, sai noin 3000 henkeä kääntymään kristityksi. Juutalaisille nämä merkit olivat osoitus uuden Jumalan temppelin vihkimisestä. ” Jeesus vastasi ja sanoi heille; ” Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.” Joh. 2:19. KR 33/38.

Noin 3000 hengen kristityiksi kääntyneiden joukko oli ensimmäinen seurakunta, ja tulenlieskat olivat merkkinä, että Jumala oli hyväksynyt ja valinnut Kristuksen seurakunnan uudeksi temppeliksi. Seurakunta on Kristuksen uusi ” asuinsija.” Pyhä Henki laskettiin kunkin seurakunnan jäsenen sydämiin.

” Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiisanne.” 1. Kor. 6. 19 – 20. KR 33/38.

Juutalainen temppelilaitos oli sisäänpäin lämpiävä yhteisö. Jumalan asettama seurakunta on avoin kaikille, kansallisuuteen ja syntyperään katsomatta. Pyhän Hengen saaneet Kristuksen omat ovat Kristuksen seurakunnan jäseniä. Kerran Jumalan valtakuntaan kootaan yksi seurakunta. Herran Kristuksen omikseen tuntevista, joilla on Pyhän Hengen sinetti merkkinä, Jumalan valtakunnan lapsioikeudesta.

Sivusta seuraava ihminen ei ymmärrä irrallisten merkkien merkitystä, jonka vuoksi sanaa selittävä saarna oli paikallaan.

Apostoli Pietari siteerasi saarnassaan profeetta Joelia.

” Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakana kansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytöt viinistä, jonka ovat juoneet.” Joel. 3. 1-5. KR 33/38.

” Parempi vähä vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Kuninkaan huulilla on jumalallinen ratkaisu; hänen suunsa ei petä tuomitessaan. Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa.” Ps. 16. 8 -11. KR 33/38.

Pietari jatkoi saarnaansa.

”Miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä, ja ottakaa minun sanani korviinne.
Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.
Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ”’Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.

Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat: Jeesuksen, Nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niinkuin te itse tiedätte,
hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte.
Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.”

Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä.
Koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannoen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen,
niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta.
Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme.
Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.
Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: ’Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni,
kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi.’
Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte.”
Apt. 2. 14 – 36. KR 33/38.

Pietarin saarna yhdisti Vanhan Testamentin ja Uuden Testamentin kirjoitukset yhdeksi evankeliumiksi. Pietari saarna selitti mitä oli tapahtunut. Pyhän Hengen vuodatuksen merkit eivät jääneet irrallisiksi ilmiöiksi, vaan kuulijat saivat ymmärtää mitä oli tapahtunut. Ihmeet ja merkit todistivat yhdessä saarnatun sanan kanssa, ne yhtäpitäviksi. Silloin syntyy kuulijoiden sydämissä liikettä.

”Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: ”Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” Apt. 2: 37. KR 33/38.

”Niin Pietari sanoi heille: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”
Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta.”
Apt. 2. 38 – 40. KR 33/38.

Tänä päivänä, tässä ajassa pitää saarnata täyttä evankeliumia. Tehkää parannus! Kääntykää Jumalan vastaisesta elämästä! Ymmärtäkää, mitä Kristus teki Golgatalla! Hän sovitti minun ja sinun, jokaisen ihmisen synnit, ja syntien seuraukset. Hän Jeesus Kristus Jumalan Poika antoi itsensä kertakaikkisena uhrina, meidän syntien sovitukseksi. Hänen Pyhä kallis veri vuosi meidän rikoksiemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Saamme uskossa vastaanottaa tämän sovituksen ja armon, syntimme on jo kannettu ristillä. Rangaistus on jo kärsitty, meidän ei tarvitse kärsiä syntiemme tähden, jos armo kelpaa. Kallis syntien sovituksen armo ja rikkomustemme anteeksi saaminen on mahdollista, Golgatan täytetyssä työssä. Pidätkö halpana Jumalan lahjaa?

Helluntain ihme ei ollut vain ensimmäisenä helluntaina. Helluntain ihme voidaan kokea tänäänkin. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.” Apt. 2: 41. KR 33/38. Ihmeet ja merkit tukevat Jumalan sanaa ja evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Satoa syntyy siellä missä evankeliumia julistetaan, niin kuin se Raamattuun on kirjoitettu. Usko syntyy Jumalan sanasta, Pyhän Hengen vaikutuksesta. Kaikki Kristukseen uskovat ja Pyhällä Hengellä täyttyneet ovat helluntailaisia. Mikään seurakunta ei voi omistaa Pyhän Hengen toimintaa. Pyhä Henki on siellä missä Jumalan sanaa saarnataan, niin että syntiset kääntyvät ja tekevät parannuksen. Verellä pesty syntinen armahdetaan ja saa Jumalan lapsen kansalaisoikeudet. Pyhä Henki tulee sydämeen asumaan. Pyhän Hengen kasteessa saadaan voima vaeltaa kristityn elämää ja olla Kristuksen suurlähettiläinä tässä maailmassa. Joko sinä kaipaat täyteyttä Hengen sen, joka tulvii uskosta Jeesuksen?

Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen sen.
Joka tulvailee uskosta Jeesuksen
Joka vuotavi kädestä Mestarin
tyhjän tyhjihin sieluihin?

Tämä siunaus armona annetaan,
Omat ansiot turhuutta, roskaa vaan,
Kiinnä katseesi vuorehen voittoisaan,
Pyhän Golgatan kukkulaan.

Yhden ainoan voit sinä tehdä vaan;
Olla Mestarin edessä polvillaan,
kierrä alttarin sarvihin kädet nuo,
Pyydä: ”Avaa jo virran vuo”!

Vaivu alttarin juurehen sellaisnaan,
Kiinnä katseesi kuollevaan Karitsaan.
Siellä löytävi voiman sun henkesi
Joka täyttävi toiveesi.

Kerro Herralle voimasi heikkous,
Hälle syntisen syömmesi saastaisuus.
Muista: heikkojen voimana Kristus on
Hän on auttaja verraton.

Tyhjät astiat Herralta saavat vaan,
Lahjan kalliin , mi vuotavi taivaastaan.
Nardusöljyhän haavoihin lääkkeen tuo
Sielu lähteestä vettä juo.

Hiljaa Henkensä virta nyt aukeaa,
Veren voima jo huuhtoaa, puhdistaa;
Kädet rakkahat arpia kantavat,
Ylivuotaen siunaavat.. *)

*) Hilja Aaltonen

@LR.

This entry was posted on 30.5.2020. Bookmark the permalink.