Herrassa on pelastus!

”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta.” PS. 46:2 – 4. KR 33/38.

Maa järkkyy ja ilmasto lämpenee. Vedet pauhaavat ja myrskyt raivoavat. Kuivuus koettelee, puhtaasta vedestä on puutetta. On nälänhätää ja kulkutauteja. Ihmiset ovat epätoivoisia ja peloissaan. Näinkö lohdutonta on tämän sukupolven ja tulevien sukupolvien tulevaisuus? Meille on annettu Joonan merkki.

”Ja fariseukset ja saddukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä pyytäen häntä näyttämään heille merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille: ”Kun ilta tulee, sanotte te: ‘Tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa’, ja aamulla: ‘Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä’. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa.
Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki.”
Matt. 16. 1 -4. KR 33/38.

” Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana:
Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä.
Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalaansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti.
Ja he sanoivat toisillensa: ”Tulkaa, heittäkäämme arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut.” Mutta kun he heittivät arpaa, lankesi arpa Joonalle.
Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa.
Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.
Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle.”
Joona. 1. 1 -11. KR 33/ 38.

Profeetta Joona oli saanut tehtäväksi saarnata parannusta Niiniven kaupungin asukkaille. Profeetta pakeni kutsua. Hän lähti karkumatkalle. Satamassa oli laiva, joka oli lähdössä Tarsiiseen. Ostettuaan lipun laivaan, Joona astui laivaan ja pakomatka alkoi. Joona pakeni Jumalaa. Joona luuli, ettei Jumala tiennyt minne hän oli lähtenyt? Myrsky yllätti matkalaiset. Kukin huusi avuksensa omia jumaliaan. Joona ei pelännyt myrskyä, sillä hän nukkui laivan pohjalla. Profeettaa ei myrskyt säikyttäneet. Merimiehet kevensivät laivassa ollutta lastia, ettei laiva uppoaisi. Joona vain nukkui…

Merimiehisten piti ottaa selvää, mistä syystä myrsky oli heidät kohdannut? Heitettiin arpaa ja arpa lankesi Joonalle. Syyllinen myrskyyn oli Joona. Merimiehet alkoivat kuulustella, mikä mies Joona oli? Joona alkaa selittää.

” Minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan. Niin miehet pelästyivät suuresti ja sanoivat hänelle: ” Miksi olet tehnyt näin?” Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä; hän oli näet ilmoittanut sen heille. He sanoivat hänelle:” Ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni.” Joona 1. 9 -12. KR 33/38.

Myrsky jatkui raivokkaana, vaikka syyllinen myrskyyn oli jo selvillä. Merimiesten hätä kasvoi ja he huusivat Herraa ja sanoivat: ” Voi, Herra, älä anna meidän meidän hukkua tämän miehen hengen tähden äläkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä, Herra teet, mikä otollista on.” Joona 1. 14. KR 33/38. Merimiehet ottivat ja heittivät Joonan mereen. Ja kas ihmettä, tuuli tyyntyi. Armollinen Jumala lähetti ison kalan, joka nieli Joonan. Joona hukkui ja kuoli, mutta Joonan ruumis oli kalan sisällä.

Joona oli kalan sisällä kolme päivää ja kolme yötä. Joona rukoili kalan sisässä ja sanoi: ”Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja Hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra minun Jumalani.” ” Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus. Joona 2. 3 -4, 7 -10. KR 33/38. Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. ” Joona. 2. 11. KR 33/38.

Herrassa on pelastus! Joonan kuolema ja kuolleista herääminen ovat esikuvallista. Profeetallista esikuvaa Jeesuksen ristin kuolemaan ja kuolleista ylösnousemiseen. Joonan merkki on Kristuksen kuolema ja ylösnousemus. Jeesus Kristus on pelastajamme. Jeesus Kristus oli haudassa kolme päivää jaa kolme yötä. Hän kävi tuonelassa. Ja nousi ylös kuolleista.Hän on Messias Jumalan Poika, joka nousi ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Kol. 1:18. KR 33/38.

Joonan merkin kautta pääsemme evankeliumin äärelle.

”Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.”

Joh. 3. 14 -18. KR 33/38.

Tulevaisuus on toivoa täynnä. Myrskyn ja myllerrysten jälkeen tyyntyy ja tulee ikuinen rauha. Rauha, jonka Jeesus Kristus antaa jo nyt niille, jotka tunnustavat ja hylkäävät syntinsä. Tunnustavat että Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus.

” Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joona.” Matt. 12: 41. KR 33/38. Jeesus Kristus on enempi kuin Joona. Hänessä on pelastus, tulevaisuus ja toivo, ikuinen elämä. Vaikuttakoon Kristuksen sana Pyhässä Hengessä tekemään parannusta synneistä. Evankeliumi Kristuksesta syntisten Vapahtajasta, ohjatkoon synteihinsä hukkuvia kadotuksen tieltä ikuisen elämäntielle. Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus!

@LR.

This entry was posted on 5.7.2020. Bookmark the permalink.