Päivää ennen Jeesuksen tuloa

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia
ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.”
2. Tim. 4:3, 4: 4. KR 33/38.

Mistä tietää, että Raamatun sana on totta ja Jumalan sanaa?

Tämän ajan ihmisten elämä ja käytös osoittavat Jumalan sanan todeksi. Mitä Raamattuun on kirjoitettu, toteutuu aikamme ihmisten elämää seuraamalla. Monet ovat kääntäneet korvansa pois totuudesta ja kääntyneet taruihin. Kehitysoppia opetetaan kouluissa oikeana totuutena. Monet uskovat siihen ja elävät sen mukaisesti. Ihmisten moraali on mennyt alas. Avioliitto on menettänyt pyhyytensä. Luonnottomat himot on tehty luonnolliseksi. Luonnoton seksuaalisuus on hyväksyttyä. Moraalin rapistumisen myötä ihmisten kovuus ja itserakkaus lisääntyvät. Ylpeys ja ahneus, tottelemattomuus, väkivalta, rakkaudettomuus, ja viha lisääntyvät lisääntymistään. Monet luopuvat uskostaan ja alkavat vihata Jumalaa. He kääntävät selkänsä Jumalalle ja alkavat herjata Jumalaa julkisesti. Hekumaa rakastetaan enemmän kuin Jumalaa. Hekuma on himojen rakastamista ja nautintoa. Ihmiset ovat sielullisia ” pintaliitäjiä.”

”Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen.

Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä; ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta; jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät.” Room. 1. 23 – 32. KR 33/ 38.

Kaiken edellä kirjoitetun ymmärtäisi, jos kyseessä olisivat paremmasta tietämättömät ihmiset, mutta kyseessä on kristityssä maassa elävät kristityt. Ihmiset, jotka vuosisatoja ovat tietäneet, miten kristityssä maassa pitää elää. Ihmiset, joiden äidinkielellä on Jumalan sanaa saarnattu ja opetettu. Kirkkojen pappien pitää opettaa puhdasta Jumalan sanaa, mutta he nyökyttelevät päätään hyväksyen moraalin rappeutumisen.

Papit, joidenka pitää tuntea Raamatun sanaa vääristävät sitä. Taivaan tiestä tehdään valtatie. Luin Facebookissa kiertävän opetuskirjoituksen. missä kirjoittaja opettaa, kuinka paratiisissa jo vuodatettiin eläimen verta syntiin lankeemuksen sovittamiseksi. Veri vuodatettiin Adamin ja Eevan elämän jatkamiseksi. Missä Raamatun käännöksessä on näin? Aadam ja Eeva puettiin eläimen nahkaan ja sen jälkeen saivat lähteä paratiisista. Kaikkivaltias Jumala, joka ihmisen oli luonut, loi myös nahkapuvut, ei siinä eläimiä tapettu.

Sovitus sai uutta syvyyttä, kun Kain murhasi Aabelin. Eläinuhrin tilalle tuli ihmisuhri. Näistä tehtiin loppupäätelmä, Kristuksen ristin sovitustyön merkitykseen ja Jumalan suunnitelmaan. Uskolle tärkeät asiat muuttuvat ja kehittyvät. Ei ole kiveen hakattua totuutta, vaan näemme Jumalan joustavan armon. Siinain vuorella kirjoitettiin kiviset laintaulut mutta kirkastusvuorella Jeesus otti vastaan Jumalan elävät sanat. ” Tämä on minun rakas Poikani kuulkaa Häntä.” Mark. 9:7. KR 33/38. Mooseksen lain tilalle tuli Kristuksen laki. (Lainaus päättyy.) Hiuskarvat nousevat pystyyn nähdessäni tällaista levitettävän. Olen ymmärtänyt, että Golgatalla ristillä Kristus täytti kaikki lait ja käskyt säädöksineen. Kirkastusvuori kokemus ei Mooseksen lakeja täyttänyt. Jos olen väärässä niin oikaiskaa, virheitä tekevälle tulee, enkä itsekään ole virheetön. Vesitetty suolaton ja mauton evankeliumi, ei kirvele eikä maistu. Ihmisen järjenpäätelmien pohjalle rakentuva opetus vie ihmisiä harhaan. Evankeliumi, Jumalan sana on annettava ihmisten tietoisuuteen Totuuden Hengen johdatuksessa. Pyhän Hengen suolalla suolattu Jumalan sana tuo esille ihmisille, synnin vanhurskauden ja tuomion. Jumalan sana ei ole elastinen ja joustava. Se on iäti kestävää sanaa, joka ei muutu muodin mukaan, eikä ihmisten mielen mukaan.

Lopuksi laitan William Boothin profetian, joka sopii aikaamme sopivasti. Kristikunnan hengellistä tilaa ajankohtaisesti kuvaava profetia, ” päivää ennen Jeesuksen tulemusta”.

1. Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.

2. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.”

” Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia.” 2 Tim.4:3

3. Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman parannuksentekoa synnistä. ” Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin te samoin te kaikki hukutte.” Luuk. 13:3. ” Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Luuk. 15:10. ” Niin Pietari sanoi heille: ” Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Apt. 2. 38.

4. Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä. ”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.”
Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?”
Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.”
Joh.3:3-8.

5. Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä. ” Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Sen kaltaisia karta.” 2 Tim. 3:5.

6. Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. William Booth kiteyttää asian: ”Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa – kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta.”

Lähetän sydämelleni nousseet ajatukset rukoillen eteenpäin ja saakoon Herra Jeesus Kristus puhua sanojen kautta, miten vakavassa ajassa elämme. Kuinka lähellä on Kristuksen paluu, että olisimme valmiit silloin kun Hän saapuu omansa pois noutamaan. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 28.7.2020. Bookmark the permalink.