Archive | elokuu 2020

Hän pidättää kaikki oikeudet muutoksiin

”Niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.” Hep. 7: 22. KR 33/38.

Lainaa saadaksemme, vaaditaan vakuuksia tai takaajia lainan saamiseksi. Takaajat ovat fyysisiä henkilöitä. Näin, lainan myöntäjänä varmistaa, että lainaamansa rahat palautuvat takaisin lainan antajalle. Lainanantaja ja lainan saaja tekevät sopimuksen, vahvistamalla sen allekirjoituksillaan.

Kaikki Raamattua lukeneet tiedämme, että siellä kerrotaan kahdesta liitosta. Ensin on Vanha liitto, Vanha testamentti. Vanhassa testamentissa Jumala teki sopimuksia. Sopimuksen toisena osapuolena oli ihminen. Sopimus tehtiin Jumalan ja Nooan välillä. Nooa oli kuuliainen Jumalalle. Nooan kuuliaisuuteen kuului tottelevaisuus Jumalalle. Jumala kehotti Nooa rakentamaan arkin. Nooalle Jumala oli ilmoittanut, että koska ihmissuku oli turmeltunut, Hän päättää hävittää ihmiset maanpäältä. Vedenpaisumus hukuttaisi ihmiset. Jumalan suvereniteetti ja pyhyys olivat Nooan tiedossa. Nooa tiesi, mitä Jumala lupaa, sen Hän myös tekee. Jumala on Kaikkivaltias ja Hän pidättää kaikki oikeudet mitä sopimuksessa sovitaan. Jumala ei aseta sopimuksille reunaehtoja, eikä oikeuksia muutoksille. Jumalan ja Nooan välinen liitto on kahden osapuolen tekemä ja toinen osapuoli eli Nooa osoittaa, miten hän elämällään reagoi sopimukseen. Kuuliaisena miehenä Nooa aloittaa arkin rakentamisen. Sopimukset pitämällä, saa oikeudet siihen, mitä sopimus lupaa. Näin tapahtui Nooakin kohdalla. Noudattamalla kehotusta rakentaa arkki toteutui, ja Nooa sai sopimuksen mukaisesti armon pelastua vedenpaisumukselta. Hän sai vieläpä armoa armon päälle. Nooan perheen lisäksi pääsivät arkkiin sisälle eläimet, jotka eivät olisi selviytyneet vesimassojen vyöryessä maanpäälle.

” Herra sanoi Abrahamille:” Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille.” 1. Moos. 12:1-3. KR 33/ 38.

Tämä Abrahamin ja Jumalan kanssa tehty liitto, sisältää kehotuksen lähteä liikkeelle, sinne minne Jumala osoittaa tien. Liiton lupaukset ovat selkeät. Jumala tekee Abrahamista suuren kansan. Abrahamia siunaavat siunataan ja häntä kiroavia kirotaan. Abrahamin siunaus on siunaus kaikille maailman kansoille. Tähän sopimukseen ei ole mitään lisättävää. Näihin jakeisiin sisältyy Jumalan pelastussuunnitelma.

Sopimus Mooseksen kanssa oli Israelin kansan vapauttaminen Egyptin orjuudesta. Mooseksen sopimuksen ehtona oli, että jos israelilaiset palvelevat Jumalaa ja noudattavat Hänen lakia ja käskyjä heistä tulisi Jumalan pyhäkansa. Mooses otti vastaan Jumalan kymmenen käskyä Hoorebin vuorella. Ne Jumala kirjoitti tulikirjaimilla kivitauluihin. Jumala antoi kirjoitetun sanan lakina ja näkyvän sanan eli pyhäkköteltan. Uhrijumalanpalvelukset suoritettiin pyhäkköteltassa. Mooseksen nimi on israelilaisille rakas ja Israelin kansa on noudattanut Mooseksen lakeja näihin päiviin saakka. Lue loppuun

This entry was posted on 30.8.2020.

Koko tien Hän kanssain kulkee

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.” Jes. 55:6. KR 33/38.

Etsivätkö ihmiset Jumalaa? Tarve löytää Jumala on ilmeinen, koska uskontoja on lukematon määrä. Uskonnot pyrkivät osoittamaan tien Jumalan luokse. Jos etsintä tuottaa pettymyksen, eivätkä olemassa olevat uskonnot anna vastausta Jumala kaipuuseen. Silloin ikävä puetaan ateismiin, kielletään Jumalan olemassaolo, tai pyritään itse hallitsemaan elämää.

Alussa ihmisen langettua syntiin ja pahuuteen, ihminen pakeni Jumalaa. Eeva ja Adam lymyisivät paratiisissa pensaiden takana piilossa. Piiloon piti päästä, ettei nuhdeltaisi ja annettaisi rangaistusta. Ja Jumala huusi: ” Missä olet ihminen!”

Edelleen Jumala huutaa, ” missä olet ihminen!” Jos uskontoja on runsaasti, on myös monilla uskonnoilla oma Jumalansa. Mikä Jumala on oikea Jumala, mistä uskonnosta löytää oikean Jumalan?

Kristinuskossa on omat erityispiirteensä. Vertailtaessa eri uskontojen Jumalia toisiinsa, kannattaa pysähtyä miettimään, mitä erityistä on kristinuskon Jumalassa? Jokaisen uskonnon Jumalalla on oma nimensä. Kristittyjen Jumalalla on myös oma nimi. Hän sanoo näin. ”Minä olen se, joka minä olen.”2. Moos.3: 14. ”Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” 3. Moos. 11:44. KR 33/38.

Minä olen Herra teidän Jumalanne… mitä, Minä olen on tehnyt? Minä olen, on ottanut kämmenelleen maan tomua, muovannut siitä ihmisen. Minä olen, on puhaltanut ihmiseen Elämän hengen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Kaikkivaltias Jumala, on Pyhä Jumala, joka on luonut ihmisen. Maantomusta muovautui Jumalan kuva. Katsoessamme toisiimme, näemme Jumalan. ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. 1. Moos. 1:27. Tottelemattomuudellaan ihminen pilasi Jumalan kuvan, mutta edelleen Elämän henki on meissä jokaisessa. Olemme iankaikkisuus olentoja, meissä on kuolematon sielu, sen vuoksi kannamme Jumala kaipuuta. Onko toista Jumalaa, joka olisi kyennyt tähän…?

Kirkkoisä Augustinus sanoi: ”Sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon Sinussa Jumala.” Uskonnot eivät tuo vastausta Jumala ikävään. Rauhaa ei löydy uskonnoista. Kirkot ja seurakunnat eivät anna ihmiselle rauhaa. Kirkoista et löydä Jumalaa.
”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä.” Apt. 17:24. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 22.8.2020.

Kapea on elämäntie

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”2. Piet. 3:8. KR 33/38.

Albert Einstein kehitti suhteellisuusteorian, jonka mukaan aika on myös suhteellista. Kun miettii ajan kulumista, niin se on suhteellista. Aika rientää ja meillä on kiire. Tuntuu, ettei aika kunnolla riitä kaikkeen siihen, mitä pitäisi ehtiä tekemään. Jumala loi ajan mutta ihminen teki kiireen.

Evankeliumin levittämisellä on niin kova kiire, ettei evankelistat ja pastorit ehdi tapaamaan yksilö ihmistä. Ihmistä pidetään tehokkaana, silloin kun se vetoaa kiireeseen. Kiireeseen voi vedota, jos yhteydenottaja ei ole pastorille tai evankelistalle mieluinen tavattava. Tällöin kiireestä tehdään valkoinen valhe.

Kristittyjen esimerkkinä on Jeesus Kristus. Miten Hän käytti aikaansa ja oliko Hänellä ajankäytön ongelmia?

”Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.” Mark. 1:35 KR 33/38.

Jeesus heräsi varhain aamulla, ja vetäytyi yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Jeesus Jumalan Poika piti tärkeänä jo päivän alussa käydä neuvottelemassa Isän kanssa. Tästä opimme, että on tärkeää heti aamulla hiljentyä. Rukoilla päivälle siunausta ja tuoda ongelmat Hänen tietoonsa. Pyytää Pyhän Hengen johdatusta päivään. Sielua, ihmisen hengellistä osaa on tärkeää ravita Jumalan sanalla. Jumalan sana on elävää ja voimallista sanaa. Siinä on kaikki, mitä päivän kuluessa tarvitsemme. Ravintoannos Raamatusta antaa hengellisen elämän vitaaliaineet. Näin jaksamme lähteä päivän tehtäviin ravittuina. Olemme pukeneet Jumalan sota-asun yllemme. Hengen miekka Jumalan sana on puolustusvaruste, ettei synnin kiusaukset saa yliotetta meistä. Näin sielumme on saanut ravintoa ja seuraavaksi voimme ravita kehoamme. Kuinka usein tämä meiltä jääkään? Aamulla on tärkeämpää lukea päivän uutiset tai avata televisio kahvikupin ääressä.

”Ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.” Mark. 1:37. KR 33/38.

” Kaikki etsivät sinua, ” opetuslapset tulivat jo Jeesusta komentamaan. Jeesus tiesi, että Häntä tarvitaan. Hän oli tullut maailmaan palvelemaan ihmisiä. Jeesus lähti ihmisten pariin. Tärkein oli tehty, Hän oli neuvotellut Isän kanssa.

Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: ”Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa.”
Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: ”Minä tahdon; puhdistu.”
Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.”
Mark. 1. 39 -42. KR 33/38.

Jeesuksella ei ollut vastaanottoaikaa. Hänellä ei ollut kalenteria, mihin Hän olisi merkinnyt tapaamiset. Hän ei järjestänyt parantumiskokousta, mihin olisi ohjannut pitalisen miehen. Pitalinen mies käveli Jeesuksen luokse ja kertoi tarpeensa tulla terveeksi. Jeesus ei alkanut selittää miehelle, ”parantumiskokous on kuukauden kuluttua, tule silloin tilaisuuteen.” Jeesus ei ottanut ajanvarauskirjaa ja katsonut sopivaa päivää, milloinka mies voisi tulla vastaanotolle. Jeesuksella oli sääli sairaita kohtaan. Hän näki ihmisen hädän ja tuskan. Jeesus toimi heti. ”Ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: ”Minä tahdon; puhdistu.” Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.” Yksi kosketus vain ja sairas oli terve.

”Jeesus oli mennyt kotiinsa Kapernaumiin. Sinne kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä.” Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siitä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle.” Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä sanon sinulle: Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Mark. 2. 1 – 5, 11. KR 33/38.

Halvattu mies sai syntinsä anteeksi ja parani. Neljä miehen ” lähihoitajaa” olivat apuna, että sairas pääsi Jeesuksen vastaanotolle. Jeesus oli kotonaan, mutta katon kautta pääsi sisälle koska oven edusta oli väkeä täynnä. Kattoremontti tästä tuli, mutta Raamatussa ei mainita, milloin katto korjattiin. Jeesuksen mielentilaa ei myöskään mainita, mutta uskon, että Jumalan Pojalla säilyi rauha tässäkin tilanteessa. Mitähän meidän aikamme pastorit ja papit sanoisivat, jos kotiin tultaisiin häiritsemään? Jos ovet eivät aukene, niin revitään kattotiilet pois. Pahaa pelkään, että ennen kuin viimeinen tiili on katosta lähtenyt, olisivat poliisit paikalla. Lue loppuun

This entry was posted on 10.8.2020.