Kapea on elämäntie

”Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä.”2. Piet. 3:8. KR 33/38.

Albert Einstein kehitti suhteellisuusteorian, jonka mukaan aika on myös suhteellista. Kun miettii ajan kulumista, niin se on suhteellista. Aika rientää ja meillä on kiire. Tuntuu, ettei aika kunnolla riitä kaikkeen siihen, mitä pitäisi ehtiä tekemään. Jumala loi ajan mutta ihminen teki kiireen.

Evankeliumin levittämisellä on niin kova kiire, ettei evankelistat ja pastorit ehdi tapaamaan yksilö ihmistä. Ihmistä pidetään tehokkaana, silloin kun se vetoaa kiireeseen. Kiireeseen voi vedota, jos yhteydenottaja ei ole pastorille tai evankelistalle mieluinen tavattava. Tällöin kiireestä tehdään valkoinen valhe.

Kristittyjen esimerkkinä on Jeesus Kristus. Miten Hän käytti aikaansa ja oliko Hänellä ajankäytön ongelmia?

”Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä hän rukoili.” Mark. 1:35 KR 33/38.

Jeesus heräsi varhain aamulla, ja vetäytyi yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Jeesus Jumalan Poika piti tärkeänä jo päivän alussa käydä neuvottelemassa Isän kanssa. Tästä opimme, että on tärkeää heti aamulla hiljentyä. Rukoilla päivälle siunausta ja tuoda ongelmat Hänen tietoonsa. Pyytää Pyhän Hengen johdatusta päivään. Sielua, ihmisen hengellistä osaa on tärkeää ravita Jumalan sanalla. Jumalan sana on elävää ja voimallista sanaa. Siinä on kaikki, mitä päivän kuluessa tarvitsemme. Ravintoannos Raamatusta antaa hengellisen elämän vitaaliaineet. Näin jaksamme lähteä päivän tehtäviin ravittuina. Olemme pukeneet Jumalan sota-asun yllemme. Hengen miekka Jumalan sana on puolustusvaruste, ettei synnin kiusaukset saa yliotetta meistä. Näin sielumme on saanut ravintoa ja seuraavaksi voimme ravita kehoamme. Kuinka usein tämä meiltä jääkään? Aamulla on tärkeämpää lukea päivän uutiset tai avata televisio kahvikupin ääressä.

”Ja löydettyään hänet he sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.” Mark. 1:37. KR 33/38.

” Kaikki etsivät sinua, ” opetuslapset tulivat jo Jeesusta komentamaan. Jeesus tiesi, että Häntä tarvitaan. Hän oli tullut maailmaan palvelemaan ihmisiä. Jeesus lähti ihmisten pariin. Tärkein oli tehty, Hän oli neuvotellut Isän kanssa.

Ja hänen tykönsä tuli pitalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle: ”Jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa.”
Niin Jeesuksen kävi häntä sääliksi, ja ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: ”Minä tahdon; puhdistu.”
Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.”
Mark. 1. 39 -42. KR 33/38.

Jeesuksella ei ollut vastaanottoaikaa. Hänellä ei ollut kalenteria, mihin Hän olisi merkinnyt tapaamiset. Hän ei järjestänyt parantumiskokousta, mihin olisi ohjannut pitalisen miehen. Pitalinen mies käveli Jeesuksen luokse ja kertoi tarpeensa tulla terveeksi. Jeesus ei alkanut selittää miehelle, ”parantumiskokous on kuukauden kuluttua, tule silloin tilaisuuteen.” Jeesus ei ottanut ajanvarauskirjaa ja katsonut sopivaa päivää, milloinka mies voisi tulla vastaanotolle. Jeesuksella oli sääli sairaita kohtaan. Hän näki ihmisen hädän ja tuskan. Jeesus toimi heti. ”Ojentaen kätensä hän kosketti häntä ja sanoi hänelle: ”Minä tahdon; puhdistu.” Ja kohta pitali lähti hänestä, ja hän puhdistui.” Yksi kosketus vain ja sairas oli terve.

”Jeesus oli mennyt kotiinsa Kapernaumiin. Sinne kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä.” Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siitä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle.” Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä sanon sinulle: Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Mark. 2. 1 – 5, 11. KR 33/38.

Halvattu mies sai syntinsä anteeksi ja parani. Neljä miehen ” lähihoitajaa” olivat apuna, että sairas pääsi Jeesuksen vastaanotolle. Jeesus oli kotonaan, mutta katon kautta pääsi sisälle koska oven edusta oli väkeä täynnä. Kattoremontti tästä tuli, mutta Raamatussa ei mainita, milloin katto korjattiin. Jeesuksen mielentilaa ei myöskään mainita, mutta uskon, että Jumalan Pojalla säilyi rauha tässäkin tilanteessa. Mitähän meidän aikamme pastorit ja papit sanoisivat, jos kotiin tultaisiin häiritsemään? Jos ovet eivät aukene, niin revitään kattotiilet pois. Pahaa pelkään, että ennen kuin viimeinen tiili on katosta lähtenyt, olisivat poliisit paikalla.

Jeesus lähti järven rantaan, kansa seurasi, minne Jeesus meni. Missä Jeesus kulki siellä, sai kuulla myös evankeliumia, Hän saarnasi sanaa kaikkialla. Leevi Alfeuksen poika istui tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle:” Seuraa minua.” Niin hän nousi ja seurasi Jeesusta. Jeesus meni Alfeuksen pojan kotiin. Siellä oli publikaaneja, jotka olivat Rooman valtion tulojen, verojen ja tullien kanto-oikeuden vuokraajia, siis valtion virkamiehiä, sekä tavallisia syntisiä ihmisiä. Kodissa oli myös Jeesuksen opetuslapsia. Fariseukset, omasta mielestään hyvin hurskaat ja onnistuneet ihmiset, heti olivat osoittamassa sormellaan ja sanoivat. ” Publikaanien ja syntisten kanssa hän syö? ”Jeesus kuuli tämän ja sanoi: ” Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä.” Mark. 2: 17. KR 33/38.

Oma vanhurskaus, on ylpeyttä ja sitä oli fariseuksilla. He pitivät itseään parempina ihmisinä. Syntiset olivat heille ” roskasakkia.”Kuitenkin pahinta on olla omasta mielestään onnistunut kristitty. Jos tunnet olevasi onnistunut hengellisessä elämässäsi, etkä tunne enää tarvetta tehdä parannusta eli muuttua mieleltäsi, olet pahasti eksynyt kaidalta tieltä. Kaikki ihmiset, kaikkina aikoina ovat tehneet syntiä ja poikenneet pois Jumalan tahdon tieltä. Syntinsä Jeesukselle tunnustanut ja hylännyt, on edelleen armahdettu syntinen. Uudestisyntynyt ihminen on lähtenyt Jeesuksen seuraajaksi ja hylännyt entiset paheensa, mutta ei ole vielä täydellinen ihminen. Tarvitaan joka päivä parannuksen uutta armoa maallisella matkalla. Uskon kilvoittelu on kilpajuoksua kaidalla tiellä, jonka päämääränä on iankaikkinen elämä Kristuksen luona. Iankaikkisuudessa ei ole enää aikaa. Suhteellisuusteoria menettää merkityksensä.

Jeesus Kristus lupaa:” Joka voittaa, se näin puetaan valheihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.” Ilm. 3: 5. KR 33/ 38.

Lyhyt katsaus Jeesuksen päiväohjelmaan osoittaa, että hänen päivään riitti ohjelmaa laidasta laitaan. Kuitenkaan Jeesus ei kääntänyt ketään luotaan pois, vaikka olisi ollut väsynyt. Jeesus, ihmiseksi tullut Jumalan Poika tunsi väsymystä ja samoja tunteita, kuin jokainen meistä tuntee. Hän eli tavallisen ihmisen tavallista elämää, mutta hän ei tehnyt koskaan syntiä. Golgatan ristille, Jeesus Kristus Vapahtajamme vei kaikkien ihmisten synnit ja sairaudet. Hän kärsi uhrikuoleman meidän ihmisten edestä. Jumalan ihmeellinen rakkaus kulminoitui Golgatan täytettyyn työhön. Jumalan rakkaus on ihmeellistä uhrautuvaa rakkautta syntisiä ihmisiä kohtaan. Jumala tuomitsee lain kautta synnit, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Kaikki mitä Raamattuun on kirjoitettu on tarkoitettu ihmisen parhaaksi. Jumala avaa Raamatun sanaa Pyhän Hengen avulla. Ihmisen viisaus ei siihen riitä. ” Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessään. ” Joh. 20: 31. KR 33/38.

Syntinen ja terve, tai sairas ja syntinen, kaikki saavat tulla Golgatan ristin juurelle. Sieltä vuotaa armo ja rauha särkyneille sydämille. Ihmiset pelkäävät helvettiä ja kadotustuomiota. Tämän tuomion uhka poistuu heti, kun astut armon ovesta sisälle. Otat Jeesuksen Kristuksen elämäsi johtajaksi. Tunnustat syntisi ja hylkäät ne. Meissä jokaisessa asuu synti ja meidän lihallinen kehomme on syntiin taipuva. Liha ruumis ei mene iankaikkisuuteen, vaan meidän sielumme, on kuolematon. Sielu tarvitsee syntisten Vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Tämän ajan jälkeen alkaa ajattomuus. Kiireet päättyvät siihen, kun vedämme viimeisen hengenvedon. Tärkeää ei ole tutkia suhteellisuusteorian salaisuuksia, vaan etsiä Herraa ja hänen voimaansa. Pyhä Henki, Jumalan Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen. Lähde elämäntielle, lähde kaidalle tielle…

Apostoli Paavali opettaa: ”Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.
Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: ”Älä himoitse.”
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia
.” Room. 7. 4 – 7, 24 -25. KR 33/38.

@LR

This entry was posted on 10.8.2020. Bookmark the permalink.