Koko tien Hän kanssain kulkee

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.” Jes. 55:6. KR 33/38.

Etsivätkö ihmiset Jumalaa? Tarve löytää Jumala on ilmeinen, koska uskontoja on lukematon määrä. Uskonnot pyrkivät osoittamaan tien Jumalan luokse. Jos etsintä tuottaa pettymyksen, eivätkä olemassa olevat uskonnot anna vastausta Jumala kaipuuseen. Silloin ikävä puetaan ateismiin, kielletään Jumalan olemassaolo, tai pyritään itse hallitsemaan elämää.

Alussa ihmisen langettua syntiin ja pahuuteen, ihminen pakeni Jumalaa. Eeva ja Adam lymyisivät paratiisissa pensaiden takana piilossa. Piiloon piti päästä, ettei nuhdeltaisi ja annettaisi rangaistusta. Ja Jumala huusi: ” Missä olet ihminen!”

Edelleen Jumala huutaa, ” missä olet ihminen!” Jos uskontoja on runsaasti, on myös monilla uskonnoilla oma Jumalansa. Mikä Jumala on oikea Jumala, mistä uskonnosta löytää oikean Jumalan?

Kristinuskossa on omat erityispiirteensä. Vertailtaessa eri uskontojen Jumalia toisiinsa, kannattaa pysähtyä miettimään, mitä erityistä on kristinuskon Jumalassa? Jokaisen uskonnon Jumalalla on oma nimensä. Kristittyjen Jumalalla on myös oma nimi. Hän sanoo näin. ”Minä olen se, joka minä olen.”2. Moos.3: 14. ”Sillä minä olen Herra, teidän Jumalanne; pyhittäkää siis itsenne ja olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä.” 3. Moos. 11:44. KR 33/38.

Minä olen Herra teidän Jumalanne… mitä, Minä olen on tehnyt? Minä olen, on ottanut kämmenelleen maan tomua, muovannut siitä ihmisen. Minä olen, on puhaltanut ihmiseen Elämän hengen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Kaikkivaltias Jumala, on Pyhä Jumala, joka on luonut ihmisen. Maantomusta muovautui Jumalan kuva. Katsoessamme toisiimme, näemme Jumalan. ”Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. 1. Moos. 1:27. Tottelemattomuudellaan ihminen pilasi Jumalan kuvan, mutta edelleen Elämän henki on meissä jokaisessa. Olemme iankaikkisuus olentoja, meissä on kuolematon sielu, sen vuoksi kannamme Jumala kaipuuta. Onko toista Jumalaa, joka olisi kyennyt tähän…?

Kirkkoisä Augustinus sanoi: ”Sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon Sinussa Jumala.” Uskonnot eivät tuo vastausta Jumala ikävään. Rauhaa ei löydy uskonnoista. Kirkot ja seurakunnat eivät anna ihmiselle rauhaa. Kirkoista et löydä Jumalaa.
”Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä.” Apt. 17:24. KR 33/38.

Menikö vaikeaksi? Ei mennyt, koska Hänessä Jumalassa, me elämme, liikumme ja olemme.
”Sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niinkuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: ’Sillä me olemme myös hänen sukuansa.” Apt. 17: 28. KR 33/38.

Rakkauden Jumala kulkee kaikkialla kanssamme. Kulkee kanssamme, vaikka olemme syntisiä ja teemme pahaa. Kiellämme Hänen olemassaolon. Kyseenalaistamme Hänen sanansa. Pilkkaamme Hänen nimeään. Hän Jumala, joka on ihmisen luonut, kulkee kanssasi. Jumala ei ole kaukana meistä yhdestäkään. Mikä estää, ettemme tunne Jumalan olemassaoloa ja olemme rauhattomia? Adamilta ja Eevalta perintönä saatu synti on esteenä. Pahat tekomme aiheuttavat rauhattomuutta.

”Vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.” Jes. 59:2. KR 33/ 38.

On myönnettävä itsellemme, että olemme syyllistyneet tekemään syntiä. Totuuden näkeminen itsestä tekee kipeää. Kivutta ei tule muutoksia. Jos sinulla on jokin kasvain, ja se leikataan pois, olet kipeä. Kuitenkin kasvain on poissa, se on tärkeintä. Aikanaan kipu hellittää. Synti meissä on kuin kasvain, joka pitää todeta olemassa olevaksi. Syntipesäkkeet on poistettava. On tunnustettava rehellisesti, tehdyt synnit synniksi. Tunnustettava ettemme ole eläneet Jumalan tahdon mukaista elämää. Olemme eläneet moraalittomasti. Tämän jälkeen Jumalan rakkauden armon veri puhdistaa synnit pois. Koemme vapauden ja saamme omantunnon rauhan, koska yhteys Jumalaan on avattu. Jumalan rakkaus virtaa sydämeen ja viha poistuu. Saamme pahat tekomme anteeksi, ja pyydämme anteeksi. Tämä vaatii nöyrtymistä, mutta nöyrät saavat armon. ”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.”1. Piet. 5:5. KR 33/38.

Jumalan rakkaus avaa armon virrat.
”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi.” Room. 5:20. KR 33/38.

Joka on tunnustanut ja hylännyt entisen elämän huonot tavat ja tottumukset, on päässyt sisälle Jumalan rakkauteen. Pyhä Henki aloittaa hyvän työnsä ihmisessä. Syntiin langennut on löytänyt Jumalan. Rakkauden Jumalan. Jumala ei vihaa syntistä ihmistä, vaan syntiä joka ihmisessä on. Armahdettuna syntisenä elämä on yltäkylläistä elämää. Länsi-Suomen Rukoilevaiset tapasivat sanoa. ” Se alkaa täällä jo maitten päällä ja jatkuu iäti Taivaassa.” Kahden maan kansalainen elää, sydän taivaassa ja jalat maassa. Yhteys ylöspäin on kunnossa. Saamme lapsen tavoin luottaa Isään Jumalaan. Hän ei hylkää eikä jätä, jos meillä on hätä.

Luottamuksen opettelu on vaikea läksy, eikä ihmisen voimin siinä onnistu. Pyhä Henki, toinen Puolustajamme opettaa meille luottamusta päivittäin ja hetkittäin. Liian helposti pyrimme luottamaan itseemme ja omilla ponnisteluilla pyrimme hallitsemaan elämää. Kevyet ovat ihmisen kyvyt hallita elämää. Tämä meneillä oleva pandemia osoittaa, miten vähän voidaan vaikuttaa virukseen kulkuun. Ihminen yrittää hallita, mutta kaikki on lopulta Jumalan Kaikkivaltiaan kädessä…pandemiakin. Suureen Kaikkivaltiaaseen Jumalaan pitää luottaa ja heittäytyä Hänen vahvoille käsivarsilleen. Hän kantaa tämän pandemian ylitse. Käyköön, myöten taikka vastoin, eipä hylkää Isä lastaan, lauletaan eräässä laulussa. Jos olemme löytäneet rakkauden Jumalan, olemme turvassa.

”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” 1. Joh. 4: 18. KR 33/38.

”Olenhan minä sinua käskenyt: Ole luja ja rohkea; älä säikähdy äläkä arkaile, sillä Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi, missä ikinä kuljetkin.” Joos. 1: 9. KR 33/38. Minä olen sinun Jumalasi. Salattu Jumala, joka ei kuitenkaan ole salainen Jumala. Jumala Kristuksessa toi sovituksen, armon ja rauhan. Jumalan koulussa luokalta toiselle siirtyminen käy hitaasti. En ole korkealla korokkeella, paljon on vielä opittavaa Jumalan koulussa.
”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.” Jes. 55:6. KR 33/38.

@LR.

This entry was posted on 22.8.2020. Bookmark the permalink.