Archive | syyskuu 2020

Kiusaaja kiusaa kiusattua

Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa.” 1. Piet. 1:6. KR 33/ 38.

Kokeilemme kaikki maalliset keinot ja konstit, ennen kuin nöyrrymme etsimään apua hengelliseltä puolelta. Eikö ole tuttua jokaiselle. Ihmisessä oleva luontainen ylpeys, estää kääntymästä Jumalan puoleen. Monen alkoholistin vapautuminen addiktiostaan onnistuu parhaiten uskoon tulemisen myötä. Samoin monet rikolliset vapautuvat vankilakierteestä, vain löydettyään uskon lahjan. Näillä parilla esimerkillä avaan, mitä usko ja uskoon tuleminen saavat aikaan.

Vapauduttuaan moraalittomasta ja huonoista elämäntavoista ihminen tuntee vapautuneensa kahleista. Kahleista, jotka vievät elämältä tarkoituksen ja elämän ilon, ja -vapauden. Uskoontulo kokemus on sitä voimakkaampi, mitä syvemmällä synnin liejussa elämää on eletty. Uskon lahjan saanut elää kuin vasta rakastunut ainakin. Entinen on mennyttä ja uusi elämä Kristuksessa on alkanut. Jumala lupaa Raamatun sanassaan, ettei entiseen elämään kuuluvia asioita ei enää muisteta. Ne ovat anteeksi pyydetty ja anteeksi saatu, entinen elämä on mennyttä aikaa. ”Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö Katso, minä teen uutta.” Jes. 43. 18-19. KR 33/ 38.

Kuitenkaan ei uskoon tuleminen tarkoita, etteikö elämässä sen jälkeen olisi ongelmia. Uskoon tuleminen on alkua uudelle, johon kuuluu kasvaminen Kristuksen tuntemisessa ja syventyminen Jumalan sanaan. Sopivan ajan tultua, Herra alkaa kasvattaa. Jumalan lapsi on iloinnut pelastuksen riemusta ja saattanut kuvitella, että uskossa eläminen on pelkkää myötämäkeä. Jos näin olisi, emme oppisi tuntemaan Jumalan sanaa. Rukoileminen jäisi vain ylistykseksi. Kristus sallii, kiusauksia ja ongelmia, että luottamus Häneen niiden kautta vahvistuisi. Taistelu kiusauksia vastaan, juurruttaa syvälle Kristukseen. Taistelujen, ja kiusausten tullessa hämmästelemme, eikö mikään muuttunutkaan?

Jeesus opettaa meitä rukoilemaan sanoen: ”Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta!” Matt. 6:13.

Jeesuksen opettamassa rukouksessa, rukoilemme kiusausten tullessa, ettemme lankeaisi kiusaukseen. Mitä tästä voidaan päätellä? Jumalan salliessa kiusauksia, kiusaaja ei ole Jumala, vaan paholainen. Meidän on päästä pois pahan vaikutusalueelta. Paholainen pyrkii saamaan takaisin oman tahdon tielle, ja pois Kristuksen läsnäolosta. Jeesus, ihmiseksi tullut Jumalan Poika, ei säästynyt kiusauksilta. ”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi.
Ja kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, tuli hänen lopulta nälkä. ”Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.”
Mutta hän vastasi ja sanoi: ”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.'”
Silloin perkele otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle
ja sanoi hänelle: ”Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas; sillä kirjoitettu on: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta’, ja: ’He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.'”
Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston
ja sanoi hänelle: ”Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua.”
Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene pois, saatana; sillä kirjoitettu on: ’Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.'”
Silloin perkele jätti hänet; ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä, ja he tekivät hänelle palvelusta.”
Matt. 4. 1 – 11. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 29.9.2020.

Olet kuin kallis hopearaha

Jos jollakin naisella on kymmenen hopearahaa ja hän kadottaa yhden niistä, eikö hän sytytä lamppua ja lakaise huonetta ja etsi visusti, kunnes hän sen löytää? Ja löydettyään hän kutsuu kokoon ystävättärensä ja naapurinaiset ja sanoo: ’Iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin rahan, jonka olin kadottanut’. Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Luuk. 15. 8 -10. KR 33/38.

Alussa oleva Jeesuksen vertaus sijoittuu itämaiseen kulttuuriin. Naimisiin mennessään nainen saa mieheltään hopearahaketjun. Ketjua voi verrata vihkisormukseen, se on yhtä arvokas esine. Yhdenkin kolikon katoaminen oli suuri vahinko. Koska hopearahaketju siirtyy äidiltä tyttärille, ketjun piti olla ehjä. Tämän vuoksi kolikon löytyminen oli suuri ilo, jota ansaitsi iloita ystävien ja naapurinaisten kanssa.

Vertauksella on toinenkin merkityksensä. Olemme kaikki kuin kadonneita hopearahoja, joita Jumala etsii, kunnes löytää kadonneen. ”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen.” Luuk. 15:10. KR 33/38. Jumalan tahto on, että jokainen pelastuisi kadotukseen vievältä tieltä. Syntiä on se, että emme usko Jumalaan. Kiellämme Hänen olemassaolonsa. Nautimme kaikesta sellaisesta, minkä Jumala on sanonut synniksi ja synti erottaa meidät Hänestä. Kadonnut kolikko kuvaa ihmisiä, jotka ovat ” kadonneet” synteihinsä mutta heillä ei ole käsitystä, että olisivat vieraantuneet Jumalasta. Tällainen ihminen on vaarassa, mutta ei tiedä sitä, tai ei välitä siitä. Vertauksellaan Kristus opettaa, että Hän rakastaa niitä, jotka eivät vähäänkään välitä Hänestä. Kristus etsii, kunnes löytää.

Kadonnut kolikko, joka on tomun ja roskien seassa, säilyy arvokkaana kolikkona…hopearahana. Jumalan silmissä syntiin langennut, syvälle synnin liejuun joutunut, on arvokas ja siksi Hänet on löydettävä. Jokaisessa ihmisessä on Jumalan kuva. Luomisen hetkellä ihminen tehtiin Jumalan kuvaksi. Synti on himmentänyt ja haalistanut, ihmisessä olevan Jumalan kuvan, silti kuvasta on jälkiä jokaisen sielussa. Jumalan suurin tehtävä on korjata sielussa olevan kuvan entiselleen.

” Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset.” Matt. 15. 19. KR 33/38.

Me, jotka olemme armosta saaneet uskon lahjan, ja syntimme anteeksi. Kerrommeko ihmisille, mitä olemme löytäneet? Olemmeko kiinnostuneita ihmisten hengellisestä tilasta? Ovatko heidän hengelliset tarpeensa saaneet täyttyä? Ihminen on kokonaisuus. Hengelliset tarpeet kuuluvat ihmisen hyvinvoinnin kulmakiviin. Kerrommeko ihmisille, että heidän tarkoituksettomaan elämään, on löydettävissä tarkoitus, ja toivo. Toivo, joka kestää tämän ajan myrskyissä, ja viimoissa, sekä antaa lohdutusta ja turvaa sairaana ja terveenä. Joka kestää hetkellä, jolloin siirrymme tästä ajasta iankaikkisuuteen. Pelastuksen toivo. Jos emme näistä kerro nyt, miten voimme kohdata nämä ihmiset, kerran Kristuksen valtaistuimen luona? Tuomioistuimen edessä ovat jo Jumalan sanan tuomitsemat, ja armahdetut syntiset. Heitä ei tuomita, koska ihmistä ei kahteen kertaan tuomita samoista rikoksista. Toinen joukko tuomioistuimen edessä ovat ne, jotka kuulivat pelastavasta ja armahtavasta Kristuksesta, mutta vähät välittivät Hänestä. Mukana on niitä, joille me armahdetut syntiset, emme kertoneet pelastuksesta ja syntisten Vapahtajasta. He mahdollisesti olisivat olleet kuuliaisia evankeliumin vapauttavalle sanalle, mutta me olimme hiljaa heidät kohdatessamme. Miten voimme kohdata kerran nämä valtaistuimen luona?

Kuka meistä tietää ihmisen sielun arvon? Mene Getsemaneen ja ole siellä Kristuksen kanssa. Valvo Hänen kanssaan ne tuskaiset tunnit, jotka Hän valvoi. Katso Golgatan ristille nostettuun Vapahtajaan. Kuule, miten Hän huutaa tuskaisen huutonsa: ” Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit!” Mark. 15:34. KR 33/38. Lue loppuun

This entry was posted on 20.9.2020.

Elävä kivi kutsuu lunastuskuntoon joutuneita

”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.” Jaak. 4: 17. KR 33/38.

Jumalan sana on väärentämätöntä ruokaa. Raamattu, Biblia on Pyhä kirja, joka on täynnä Jumalan sanoja. Ihmistä kasvattavia ja opettavia sanoja. Syntinsä ja pahat tekonsa anteeksi saanut, on saanut maistaa Herran Jumalan hyvyyttä. Herran hyvyyttä maistanut tahtoo elää Jumalalle mieliksi. Pyhä Henki antaa voiman toteuttaa sitä, mitä Jumala Sanassaan opettaa.

Jumala valitsi elävän kiven, Poikansa Jeesuksen Kristuksen kalliiksi kiveksi. Kivi on vertauskuva, kestävästä aineesta. Käyttökelpoisesta kivestä. Jesajan kirjassa on vastaus kysymykseen, miksi Jeesus Kristus on elävä kivi? ” Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; ja joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.” Jes. 28: 16.

Kristus Jeesus, elävä kivi, joka kestää. Joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva.

Apostoli Pietari kehottaa. ” Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis.” 1. Piet. 2: 4. KR 33/38.

” Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, ” on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi. Ja ” Kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi.” Koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin.” 1. Piet. 2. 7 – 8. KR 33/38.

Usko on Jumalan teko, joka saadaan armosta. Ihminen ei voi omilla teoillaan ja ansioillaan saada uskoa. Pyhä Henki, Jumalan Henki, kirkastaa Kristusta ja Hänen armoaan ja rakkauttaan. ” Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi, jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin:” Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on tuomaan Kristusta alas, tahi: ” Kuka astuu alas syvyyteen?” Se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? ” Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” Room. 10. 4 – 10. KR 33/38.

”Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi.” Jaak. 4: 17. KR 33/38.

Kaikki ihmiset ovat paholaisen romuttamia ja lunastuskuntoon joutuneita. Jeesus Kristus maksoi ristin sovituksella meistä lunnaat. Lunasti meidät kalliilla verellään ja viattomalla kärsimisellä ja kuolemalla, vakuutti meidät. Lunastuskuntoisina ja rikkinäisenä, särkyneinä, saamme tulla, Elävän kiven, Jeesuksen Kristuksen luokse. Jumalan sanan vastaisten tekojen ja tekemättä jättämisten alkaessa vaivata mieltä, tiedät, että Jeesus Kristus kutsuu tekemään mielen muutosta elämässäsi. Hän vetää sinua puoleensa armosta. Kristus Jeesus, tahtoo ettei yksikään hylkäisi Hänen kutsuaan. Hän rakastaa syntistä ihmistä ja tahtoo antaa kaikki synnit ja pahat teot anteeksi. Hän tahtoo puhdistaa ajatusmaailmasi, kaikesta saastasta, mitä olet itseesi imenyt. Jokainen meistä on rikkonut Jumalan tahtoa, ajatuksin, sanoin ja teoin. Laupias ja armahtavainen on Herra. Hän on pitkämielinen ja kärsivällinen. Hänen sydän sykkii rakkautta ja armoa. Kristus ei vihaa syntistä ihmistä. Häntä ei tarvitse pelätä. Pelkää paholaista ja hänen juoniaan. Pelkää syntiä ja synnin seurauksia. Iankaikkista eroa Jumalasta, kadotusta. Ole iloinen, jos pahat teot, ja synnit alkavat painaa mieltäsi. Tämä on hyvä merkki, omatunto on herännyt synnin unesta. Olet saanut ymmärryksen ja tiedät rikkoneesi Jumalan tahtoa vastaan. Apostoli Pietari jälleen neuvoo. ” Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu, ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.” 1. Piet. 2. 1 -2. KR 33/38.

”Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.” Joh. 7:17. KR 33/38.

Jumalan sanasta löytää tien Kristuksen yhteyteen. Hän ohjaa oikeaa tietä ja pelastuksen lähteelle. Armon alttarilla, saa jokainen syntejään ja pahoja tekojaan katuva, kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen Kristuksen, kallis ristillä vuotanut Pyhä veri puhdistaa jokaisen likaisen omantunnon luntakin valkeammaksi. Saat Pyhän Hengen puolustajaksi. Ja Pyhä Henki opettaa kulkemaan Jumalan tahdon tietä. Jumalan Sana tulee sinulle rakkaaksi ja kalliiksi. Syödessäsi sanan väärentämätöntä ruokaa, usko vahvistuu ja kasvat Kristuksen tuntemisessa. Uskossa elämisestä tulee luonnollinen olotila. Omat ponnistelut ja yrittäminen jäävät pois. Saat elää Jumalan lapsen vapaata elämää. Jumalan Sanan neuvot kasvattavat sisäistä ihmistä. Inhimillisesti elämästä ei tule yhtään helpompaa, mutta synti kuorma on poissa. On suurta saada puhdas omatunto, Jumalan ja ihmisten edessä. Lue loppuun

This entry was posted on 11.9.2020.