Kurinpalautus

” Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” Ps. 139:16. KR 33/38.

Coronavirus vei turvallisuuden tunteen. Pelko on vallannut ihmisten ajatukset. Aikamme sukupolvi ei vastaava ole kokenut. Corona on sekoittanut maailman ennennäkemättömällä tavalla. Onko coronavirus vitsaus, ja Jumalan rangaistus ihmiskunnalle?

Ihmiset ovat saaneet ylivoimaisen esteen. Liike-elämässä käytetään sopimusjuridiikassa yleisesti nimitystä force majeure, ylivoimainen este, silloin voidaan sopimusten ehdoista poiketa. Amerikkalaiset juristit kuvaavat ylivoimaista estettä termillä Act of God eli Jumalan teko. Monet kristityt, Jeesukseen uskovat pitävät virusta Jumalan tekona. Olemme unohtanut, että on olemassa Pyhä Jumala, joka hallitsee tätä planeettaa. Ihminen on viisastunut, ja viisas ihminen ei anna viisaudestaan kunniaa Jumalalle. Koska ilman Jumalaa ei olisi viisasta ihmistä, eikä järjellistä olentoa, jollainen ihminen on. Jumala on laittanut viisautemme tenttiin, voiko ihminen viisaudellaan poistaa viruksen keskuudestamme? Kuinka paljon kuluu aikaa, ennen kuin Jumala antaa tutkijoille niin paljon viisautta, että oppivat kehittämään lääkkeen tai rokotteen, joka tehoaa virukseen? Mitkä ovat taloudelliset menetykset, etc. kuinka pitkä miinus jää pandemian jälkeen eri tilastoihin?

Jumala olisi voinut pysäyttää pandemian, siitä olen varma, mutta Hän ei halunnut tehdä sitä. Koska virus on Jumalan sallima teko, Hän tahtoo näyttää tämän ajan ihmisille, että vaikka Hän on rakkauden Jumala, silti Hän on Pyhä Jumala. Hän on Majesteetti, ihmisten ei pidä aliarvioida Kaikkivaltiasta Jumalaa. Näin kuitenkin on käynyt, Jumala on menettänyt auktoriteettiaseman ihmisten keskuudessa. Vanhan Testamentin alusta saakka, on Jumala näyttänyt kiivaan puolen itsestään, silloin kun ihmiset ovat liiaksi alkaneet niskuroida Jumalaa vastaan.

Jos minä joskus suljen taivaan, niin että ei tule sadetta, tai jos käsken heinäsirkkojen syödä maan tai lähetän kansani keskuuteen ruton – ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi.” 2. Aikakirja 7. 13-14. KR 33/38.

Kuivuus, heinäsirkat sekä rutto, kulkutautaudit ovat Jumalan keinot antaa kurinpalautusta. Näillä kolmella tavalla Jumala haluaa kääntää ihmiset etsimään apua Häneltä. Mooseksen kirjan alkulehdiltä, aina Ilmestyskirjan viimeisiin lukuihin saakka, on Jumala käskenyt ihmisiä pois epäjumalan palveluksistaan, ja synneistään. Jos muutosta ei tapahdu, on seurauksena kulkutaudit, ja muut vitsaukset. Koska Jumala on näin ilmoittanut, on parasta tehdä synneistä parannusta, ja kääntyä Jumalan puoleen. Ihmisten, meidän jokaisten on nöyrryttävä, minä ja me kaikki toiset, saadaksemme armon ja pahat tekomme anteeksi. Voisimme jälleen kokea siunauksia yksilöihmisinä ja ihmiskuntana.

”Varokaa torjumasta häntä, joka puhuu! Kun isät Siinailla torjuivat hänet, joka ilmoitti tahtonsa maan päällä, he eivät päässeet rangaistuksetta. Vielä huonommin käy meidän, jos käännämme selkämme hänelle, jonka sanat tulevat taivaasta. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään, ja nyt hän on luvannut: Vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä, vaan myös taivaan. Sanat ”vielä viimeisen kerran” tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan.
Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein, sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli.” Hepr. 12: 25 -29. KR 33/38.

Erityisesti Psalmissa 91 Jumalan armollisuus tulee erityisesti näkyviin.

”Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Vaikka viereltäsi kaatuisi tuhat miestä ja ympäriltäsi kymmenentuhatta, sinä säästyt. Herra sanoo: ”Minä pelastan hänet, koska hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun nimeäni, siksi suojelen häntä. Kun hän huutaa minua, minä vastaan. Minä olen hänen tukenaan ahdingossa, pelastan hänet ja nostan taas kunniaan. Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän saa nähdä, että minä autan häntä.”Ps. 4 -16. KR 33/38.

Jumala on rakkauden Jumala. Kuritus on myös rakkautta, jos tiemme lähtee liian kauas hänestä. Teemme Pyhän Hengen murheelliseksi, jos emme noudata Jumalan antamia elämänohjeita. Ketä Jumala rakastaa, sitä Hän myös kurittaa. Kaikki on armoa Herran. Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tahtoo antaa meille puhtaan omantunnon, ja sielunrauhan. Älä pidä siis halpana Herran kuristusta. Älä Pidä halpana Herran armoa. Kristus rakastaa jokaista ihmistä tällä planeetalla. Hän tahtoo, kaikkien ihmisten kaikkialla tekevän parannuksen. Koska Jumala on rakkauden Jumala, silloin ei tarvitse pelätä, mitä Hän tekee nyt maailmassa. Hän haluaa meidän ihmisten parasta, koska hyvät ajat veivät ihmiset oman napansa tuijottamiseen, itsekkyyteen ja Jumalan tahdon vastaisiin tekoihin. Maallistuminen on Kristukseen uskovienkin keskuudessa pitkällä. Jumala, pysäytti ihmiset, miettimään mitä tuli tehtyä, ja mitä jäi tekemättä. Nyt voidaan pysäytettynä tutkia itseämme, Jumalan kasvojen edessä ja peilata elämää Sanan valossa. Ja Herran kanssa vaeltavat saavat karistaa pelon pois. Pelossa on rangaistusta, mutta Jumala täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Jos omatunto ei syytä meitä, silloin saamme nostaa päämme ja rohkaista mielemme. Uskovalle, Kristuksen omalle käy aina hyvin ja paras on edessäpäin.

Jo ennen kuin synnyit, Jumalan kirjoihin on määrätty päiviemme määrä. ” Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut.” Ps. 139:16. KR 33/38.

Koska elinpäivämme on ennen syntymäämme jo tiedossa, silloin ei coronavirus, eikä mikään muu, voi niitä lyhentää tai lisätä. Kuitenkin terveen järjenkäyttö on sallittua, ja pitää totella esivaltaa, joka antaa suojautumismääräykset. Esivaltakin on Jumalan asettama. Rukoilkaamme viisautta päättäjille tehdä oikeita päätöksiä. Nöyrrytään Jumalan väkevän käden alle, että Hän armahtaisi tätä kurjaa maailmaa. Onko nyt annettu evankelista Hilja Aaltosen profetoima, itkuherätys? Aamen.

@LR.

This entry was posted on 5.10.2020. Bookmark the permalink.