Tahdothan vapauteen

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.” Jes. 55:6. KR 33/38.

Mies nimeltään Nooa, keskusteli ja kulki kertomassa aikansa ihmisille, että olisi tuleva sellainen vesisade, että kaikki maanpäällä oleva elollinen hukkuisi veteen. Kukaan ei miestä uskonut, vaan pitivät miehen puheita sairaan mielikuvituksen tuotteina. Aikaa kului, koska veneen rakentaminen oli työlästä puuhaa. Veneestä tuli niin suuri, että sitä voitiin nimittää arkiksi. Uteliaat ohikulkijat katsoivat miehen puuhia, ja pudistivat päätään. Rakentaa venettä kuivalle maalle, se on aivan järjetöntä puuhaa. He, pilkkasivat ja nauroivat ivallisesti. Nooa oli kuuliainen Jumalan puheelle, hän tahtoi totella Jumalaa. Tänä aikana tällainen mies, pyrittäisiin järjestämään psykiatrin vastaanotolle.

Arkki valmistui ja Jumala sanoi Nooalle:” Mene sinä ja koko perheesi arkkiin!” 1. Moos. 7:1. KR 33/38.

Eedenin paratiisista karkotettu aviopari oli lisääntynyt. Syntisen luonnon perintönä saanut ihmissuku lisääntyi ja ihmisten pahuus kasvoi kasvamistaan. Syntisiä ihmisiä rakastava Jumala oli saanut tarpeekseen. Hän päätti hävittää kaikki ihmiset maanpäältä. Vedellä on valtava voima. Jumalan antaessa veden tulvia maanpäälle, jäljelle ei jäisi mitään elävää. Oli yksi hurskas mies, Nooa. Hän ja hänen perheensä pääsivät rakentamaansa arkkiin. He säästyivät vedenpaisumukselta. Kuuliaisuus Jumalan sanalle palkittiin. Nooan mentyä arkkiin, Jumala sulki oven hänen jälkeensä. Kukaan ei voinut enää päästä arkkiin sisälle. Vedet syöksyivät maanpäälle, ja kaikki elollinen hukkui, paitsi arkissa oleva Nooan perhe, ja hänen kanssaan olleet eläimet. Rankkasade lopulta päättyi, vesimassat kuivuivat. Nooa odotti rauhallisena arkissa. Hänen lähettämänsä kyyhkynen, toi vihreän lehden. Nooa sai luvan lähteä arkista. Uusi aika oli koittanut. Jumala oli tuhon jälkeen luonut uuden kasvillisuuden. Kyyhkynen rauhan symboli ilmoitti Nooalle, että Jumala oli leppynyt. Sateenkaari taivaalla on merkkinä, ettei Jumala koskaan enää hukuta ihmisiä. Seitsemän väriä sateenkaaressa kertoo täydellisestä rauhanliitosta, joka kestää.

Oikeudenmukainen Jumala on rakastava Jumala, mutta Hänen kärsivällisyydellä on rajansa. Maailma kulkee jälleen kohti ansaitsemaansa tuomiota kohti. Ennen kuin Jumalan tuomiot pääsevät täyteen mittaansa, on olemassa armonaika. Tätä armon aikaa me elämme. Armoa tarjotaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan maailmasta tuli Jeesus, tähän kurjaan maailmaan. Ristin kuolemalla Hän teki sovinnon Jumalan ja ihmisen välillä. Silloin kun Jumala antaa kuolla Poikansa ristillä. Ensin kärsien syyttömästi hirvittävät tuskat, Jumalalla on suuresta asiasta kysymys. Ristinkuoleman kautta kurjinkin syntinen voi pelastua. Jeesus Kristus toi armon syntisille. Kuolleista ylösnoussut Kristus on pelastuksen arkki.

Nooalle Jumala sanoi:” Mene sinä ja koko perheesi arkkiin.” Tässä hetkessä Jumala sanoo sinulle: ”Astu sisälle arkkiin, Jeesuksen Kristuksen armoon.”

Tunnusta syyllisyytesi Jumalalle. Laske synti taakkasi ristin juurelle. Olen suuri syntinen, ja tarvitsen armoa. Kristus Jeesus kuoli puolestasi. Usko tämä! Anna koko elämäsi Kristukselle. Tämän tehtyäsi, kävelet armon arkin ovesta sisälle. Pelastut Jumalan tuomiolta, joka kohtaa vielä tätä maailmaa.

Liian monet kävelevät Jumalan tuomioita kohti. Suojavarustukset puuttuvat. Ei välitetä suuresta armosta, jota tarjotaan Jeesuksessa Kristuksessa. On varoitettava hengenvaarasta. Jokainen synteineen kuoleva, joutuu kokemaan toisen kuoleman, se on ikuinen ero Jumalasta. On askel, vain päästä armoon sisälle, se on uskon askel. Uskon askeleen ottanut pelastuu hengenvaarasta, Jumalan tuomioista.

Olen jostain lukenut tavasta, joka on Uudessa-Guineassa. Halutessaan tulla kristityksi, papualaiset saavat kuulla opetusta Jeesuksesta Kristuksesta. Näin he oppivat tuntemaan Raamatun Jeesuksen. Jonkin ajan kuluttua heidät kastetaan. Kastejuhla on merkittävä juhla, ja se kiinnostaa pakanoita, jotka eivät vielä ole ottaneet uskon askelta. Erittäin puhutteleva asia tapahtuu edellisenä iltana ennen kastetta. Sytytetään iso nuotio. Kastettavat tulevat paikalle, ja heillä on mukanaan kaikki epäjumalanpalveluksessa käyttämänsä esineet. Epäjumalan kuvat, amuletit, ja taikakalut. Kastettavat astuvat nuotion ääreen, ja heittävät kaikki entiseen elämään kuuluneet esineet nuotioon. Liekkien loimussa palavat kaikki vanhaan elämään kuuluneet asiat. Tämä” tulikoe” on merkki, että vanha on mennyttä, ja uusi on tullut tilalle. Lähdetään kokonaan seuraamaan Jeesusta Kristusta.

Uskon askeleen ottaminen ei ole leikin asia. On jätettävä kaikki entinen, ja heittäydyttävä Kristuksen käsivarsien varaan. Entinen vanha elämä jätetään, vähemmällä ei pääse. Kahdella tiellä ei voida kulkea. On vain yksi tie, joka vie pelastukseen, se on Jeesus-tie.

”Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa ja syökää; tulkaa, ostakaa ilman rahatta, ilman hinnatta viiniä ja maitoa.
Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä.
Kallistakaa korvanne ja tulkaa minun tyköni; kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton, annan lujat Daavidin armot.”
Jes. 55. 1 – 3. KR 33/38.

”Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on.
Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta.”
Jes. 55. 6 -7. KR 33/38.

Epäilevälle Tuomalle, Jeesus sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6. KR 33/38.

Samat sanat Kristus sanoo, sinulle ja minulle. ”Jeesus on tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Olet elossa, elossa olevat ovat hengenvaarassa. Jos juna suistuu raiteiltaan, ja siinä kuolee ihmisiä. Eivät nämä kuolleet ole enää vaarassa. He ovat kuolleet. Elossa olevilla on vielä toivoa, he pelastuvat. Monet kulkevat elämänsä ohitse, ja hylkäävät Jumalan armon. He saisivat ottaa pelastuksen vastaan, ja saisivat syntinsä anteeksi. Vapahtaja Jeesus Kristus on pelastusrengas, johon voi turvautua.

”Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.” 1. Joh. 5. 11 -12. KR 33/38.

Nooa perheineen pelastui tottelemalla Jumalan kehotusta, ja meni arkkiin sisälle. Hänen piti itse rakentaa arkki. Jumala on meille antanut Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen. Golgatalla ristillä sovitettiin kaikkien ihmisten synnit, ja pahat teot. Kristus teki pelastuksen puolestamme, Jumalan armon ja rakkauden tähden. Astu siis pelastuksen arkkiin. Armon arkin ovi on vielä avoinna. Eräänä päivänä ovi suljetaan. Armon aika päättyy. Arkkiin menneet pelastuvat tulevalta Jumalan vihalta, joka kohtaa tätä synnin turmelemaa maailmaan. On turvallista olla Kristuksen oma, jo tässä ajassa, synnit sovitettuna, ja omatunto puhtaana.

”Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valehtelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa.
Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.”
1. Joh. 5. 10 -11, 13. KR 33/38. Elämä ei pääty koskaan, elämä jatkuu tämän elämän jälkeen. Kuoleman kautta, sielumme jatkaa päättymätöntä elämää. Aikaa ei ole, joten on tärkeää tehdä selväksi, missä elää tämän päättymättömän elämän? Vaihtoehtoja on kaksi, Isän Jumalan Taivaassa, ilossa ja rauhassa, vai kadotuksessa, missä maanpäällä eletyn elämän synnit painavat mieltä, mutta mitään ei voi enää paremmaksi muuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää kertoa pelastuksesta, jonka Kristus on valmistanut, niille, jotka ottavat uskossa vastaan armon. Haluavat saada kaikki synnit anteeksi, ja omantunnon rauhan.

Aamen.

@LR.

This entry was posted on 10.1.2021. Bookmark the permalink.