Sovitustyö on todellista

”Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jer.29:1. KR 33/38.

Hymy on kadonnut. Ihmiset kulkevat maskilla peitetyin ” kivi kasvoin” eteenpäin. Tulevaisuutta varjostavat monet uhkaavat asiat. Ensin uutiset alkoivat tiedottaa ilmaston muutoksesta. Ilmasto lämpenee, ja maa saastuu jalkojemme alla. Miten käy maapallolle? Kovalla kohinalla ryhdyttiin ilmastoa suojelemaan. Pelätään uhanalaisten eläinten kuolemista sukupuuttoon. Elämme keskellä pandemiaa. Ihmisten välillä on erimielisyyksiä. Tämän olisi voinut jättää kirjoittamatta, sillä jokainen aikaansa seuraava on näistä kuullut jo liikaa. Pitääkö laittaa pää pensaaseen, ja olla hiljaa? Uskoako, Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, vai mihin turvata hädän hetkellä?

Kaikki ihmiset ovat saaneet kuulla Jumalasta. Jokaisen Jumala kuva on erilainen. On henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista kuvaa Jumalasta, he eivät usko, että Jumalaa on olemassakaan. Kaikki eivät kiellä Jumalan olemassaoloa, mutta usko Häneen on olematonta. Jos ei usko Jumalan olemassaoloon, ei olemattomaan Jumalaan voi turvautua. Turvatonta elämää elävä ihminen ei maailman myllerrysten keskellä voi luottaa, kuin itseensä. Olenko omavoimaisena kyllin vahva?

Pitää tunnustaa, minun voimani eivät riitä elämän aallokossa seilaamiseen, on luotettava ikiaikojen Jumalaan. Jumalaan, joka tuntee minun ajatukseni. Minun ajatukseni ovat toisinaan levottomia, mutta Jumalan ajatukset minua kohtaan ovat rauhan ajatuksia. Ihmiset pelkäävät tulevaisuutta. Silti Jumalalla ei ole turmion ajatuksia ihmisiä kohtaan. Hän lupaa antaa tulevaisuuden ja toivon. Jumalan lupaus, antaa turvallisen olotilan. Elämä jatkuu, ja epätoivoon ei tarvitse lyyhistyä.
”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Ps. 50:15. KR 33/38.

Jumala ei tule avuksemme jos emme pyydä Häntä avuksi. Jumalamme ei tunkeudu reviirillemme väkisin. Hän antaa kärvistellä rauhassa jos ei ole nöyryyttä, alistua avunpyyntöön. Suomen ollessa sodassa, maamme presidentti pyysi julkisesti kaikkia kansalaisia rukoilemaan, apua Jumalalta. Suomalaiset noudattivat presidentin käskyä. Kodeissa rukoiltiin. Kirkot täyttyivät rukoilevasta kansasta. Jumala kuuli avunpyynnöt. Viha kansojen väliltä väistyi, saimme maahamme rauhan. Rukousvastaus ei ole aina meidän tahtomme mukainen. Hän vastaa, niin kuin Hän katsoo, mikä on meille parasta. Hän ajattelee aina ihmisen parasta. Rauhanehdot olivat kovat, ja kansalta vaadittiin suuria ponnisteluja. Varmasti oli ihmisiä, jotka ajattelivat tuolloin, Jumalan olevan ankaran. Hän olisi voinut antaa kevyemmän rukousvastauksen. Jumalan tahto on aina paras, vaikka ei hyvältä tuntuisi. Vaatii uskoa, etteivät Hänen ajatuksensa ole turmioon johtavia ajatuksia.

Pahin ihmisen synti on epäusko. Ei uskota hyvään Jumalaan, joka rakastaa epäuskoista ihmistä. Hän tahtoisi puhdistaa mielemme kuuliaiseksi Kristuksen sanalle. Koska ajatuksistamme, lähtevät kaikki pahat teot, rikokset, ja synnit. Jos uskoisimme hyvää Jumalaan, rakastaisimme silloin Hänen sanaansa. Usko syntyy sydämeen, jos tutkisimme, mitä Jumala meille puhuu sanansa kautta. Olemme jokainen tuhlaajapoikia ja -tyttäriä. On mentävä itseensä, ja tutkittava, mikä asenne minulla on Jumalaan, ja Hänen sanaansa kohtaan? Halveksinko Hänen sanaansa, joka hellävaraisesti ohjaa synnin sokaisemia Jumalan yhteyteen, Isän luokse? Onko Golgatan ristin sovitustyö kallis lahja, jonka saan vastaanottaa yksin armosta? Jumalan Poika Jeesus Kristus tuli pelastamaan ihmiset paholaisen kynsistä. Ristin sovitustyö, ja Kristuksen kallis veri puhdistaa synnistä. Olemme ilman Kristusta kuolemaan tuomittuja. Erässä laulussa sanotaan.” Ei itku, tuska, pestä voi meitä vääryydestä, sen teet sinä armoinen.” ”Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra.” Jer. 2: 22. KR 33/38.

Paholaisesta synti on saanut alkunsa. Kristus murskasi paholaisen pään. Kristukselle vallan antanut ihminen, on päässyt vapaaksi paholaisen vallasta.
”Ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.”
Kol. 1: 20, 2:24. KR 33/38.

Tie on auki Kristuksen luokse. Jeesus Kristus, antaa omilleen tulevaisuuden ja toivon. Ihmisten ollessa enemmän ja vähemmän erityksissä, on aikaa kaivaa esille Jumalan sana, Raamattu. Tutkia vilpittömästi rukoillen, mitä Kaikkivaltias Jumala puhuu meille? Hänen sanansa ovat tulen kestäviä sanoja. Niihin voi luottaa, kaiken epävarmuuden keskellä. Tunteiden vaihdellessa laidasta laitaan, on turvallista nojata Kristuksen sanaan.
”Jumalan tie on nuhteeton, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kaikkien kilpi, jotka häneen turvaavat. ” Ps. 18: 31. KR 33/38.
”Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.” Ps. 12:7. KR 33/38.
Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.” Sanal. 30:5. KR 33/38.

Täällä ajassa, pahan palavat nuolet sinkoilevat tavalla tai toisella. Omistaessamme uskon kilven, kilpistyvät nuolet kilpeen, eivätkä ne voi meitä vahingoittaa.
”Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet.” Ef. 6: 16. KR 33/38.

Jumalan sana synnyttäköön meissä uskon Kristuksen ristin sovitustyöhön. Uskon Jumalan sanaan, ja Pyhä Hengen voimaan. Saakoon meissä alkaa, virrata elämän veden virrat, Pyhä Hengen lähteestä. Lähde Jumalan pulppuaapi, virta Herran täynnä on. Kuiva erämaan, saa se kukkimaan. Minne saapuu matkallaan. Hymy nousee kasvoille. Kristuksen morsian iloitsee, pelastettujen iloa, jo tässä ajassa. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme ikuisesti. Aamen.

@LR

Ei viruksia. www.avast.com
This entry was posted on 20.1.2021. Bookmark the permalink.