Maailman pahimman viruksen torjuntaan

”Ojenna kätesi, niin että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä.” Apt. 4:30. KR 33/38.

Hippokrates länsimaisen lääketieteen isä ja opettaja eli Vanhan Testamentin aikana. (460–377 eKr.)Vanhassa Testamentissa sairaudet olivat Jumalan tahto, synnin seurausta tai demonien aiheuttamia. Raamatussa ei paljoa lääkäreistä kerrota mutta monista sairauksista kyllä kerrotaan. Parantaminen ja parantuminen ovat Jumalan kädessä. Siirakin kirja, ei ole virallisissa Raamatun käännöksissä, mutta lainaan sieltä jakeen. Anna–omain tarpeittesi varalta–lääkärille kunnia, joka hänelle tulee, sillä myöskin hänet on Herra luonut. Sillä Korkeimmalta tulee parantuminen, ja kuninkaaltakin saa lääkäri lahjoja. Sirakin kirja 38:1 -2.

”Katsokaa nyt, että minä, minä olen, eikä ole yhtäkään jumalaa minun rinnallani. Minä kuoletan ja minä parannan; eikä ole sitä, joka pelastaisi minun kädestäni.” 5. Moos. 32:39. KR 33/38.

Raamatusta löytyy myös psykosomatiikkaa. Ihmisellä on oma vastuu myös omasta terveydestään. Sananlaskujen kirjoittaja kirjoittaa. ”Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.” Sananl. 17:22. KR 33/38.

Katkeruuden, kaunan, vihan etc. kantaminen mielessä vie ihmiseltä voimia, ja terveyttä. Edellä mainituista asioista pitää päästä eroon, koska ne eivät ole Jumalan mielenmukaisia, ne myrkyttävät ihmisen sielua. Näistä on tehtävä parannusta. Paholainen on näiden ajatusten taustalla, ihmisen ei ole hyvä olla, ja siihen paholainen pyrkii. Katkeruutta ja vihaa täynnä olevan ihmisen ympäristö kärsii, sillä nämä kroonisesti mielensä pahoittaneet, myrkyttävät myös lähellä olevien ilmapiirin. Apostoli Paavali opettaa. ”Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.” Ef. 4: 31. KR 33/38.

Uudessa Testamentissa Jumalan Poika Jeesus Kristus parantaa sairaita ja herättää kuolleita. Rakkauden teot näkyvät Jeesuksen maanpäällisessä toiminnassa. Jeesus ei poistanut sairauksia maailmasta, mutta Hän ristille kantoi kaikki ihmisten sairaudet. Hän voitti ne, ja kukisti kuoleman vallan. Kuolemalla ei ole otetta Kristuksen omiin. Kuolemalla ei ole kahvaa, mistä ottaisi kiinni ihmistä, jonka elämä on kiinnitettynä Kristukseen. ”Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi?” 1. Kor. 15: 55. KR 33/38.

”Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu: ”Kuolema on nielty ja voitto saatu.” 1. Kor. 15: 54. KR 33/38.

Tähän maanpäälliseen aikaan kuuluvat sairaudet. Edistyneestä lääketieteestä huolimatta, ihmisen elimistöä rasittavat erilaiset sairaudet. Olemme kauttakulkumatkalla, ja kerran jokaisen on koettava fyysinen kuolema. Syntymä hetkestä lähtien, alkaa kuolema tehdä työtään meidän kehossamme. Ikääntyessämme elimistömme rapistuu. Sairauksista parannumme joko lääketieteen avulla, tai rukouksen avulla, mutta kerran päivämme tulevat täyteen, ja kuolemme. Meillä on savesta tehty keho, missä sielumme elää. Keho muuttuu mullaksi, mutta kehossa oleva sielu jatkaa elämää. Ei jälleensyntymisopin mukaan, eikä sielunvaellusopin mukaisesti, vaan Kristuksen Jeesuksen ristin sovitustyön armosta, meille annetaan uusi elämä Kristuksessa.

Ensimmäisestä ihmisestä, Adamista, tuli elävä sielu”; viimeisestä Adamista tuli eläväksi tekevä henki.” 1. Kor. 15:45. KR 33/38.

Kristus ihmiseksi tullut Jumalan Poika, on viimeinen Adam, joka antoi elämän hengen kaikille, jotka ottavat Hänet vastaan. Hänen Golgatan ristillä maahan vuotanut verensä, puhdistaa kaikki ihmiset synneistään, ja pahoista teoistaan. Syntien anteeksi saamisen armo on lahjaa, ja jokainen lahjan vastaanottanut julistetaan syyttömäksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saamme Pyhän Hengen sinetin, merkiksi Jumalan valtakunnan lapsen oikeuksista.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.”
Joh. 1. 12 -14. KR 33/38.

Lääketiede antaa helpotusta sairauksien aiheuttamiin kärsimyksiin, lääkkein ja rokottein. Kristukseen uskovat, Hänen omansa ottavat lääketieteen tarjoaman avun vastaan Jumalan siunauksena. Monet lääkärit myöntävät, että he tekevät voitavansa sairauksien parantamiseksi, mutta lopulta kaikki parantuminen on Jumalan työtä.

Lääketiede kehittää rokotteita sairauksiin. Maailmassa on aikojen alusta saakka liikkunut erittäin ärhäkkä virus, joka on levinnyt kaikkialle. Virukselle on tullut monia muuntoviruksia, ja näihin viruksiin kuolee varmasti. Kristuksen veri poistaa synnin viruksen täydellisesti, ja Jeesuksen verellä rokotettu saa iankaikkisen elämän toivon. Evankeliumissa on voima kaikkea syntiä vastaan.

“Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh 3:14-16. KR 33/38.

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta, ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä.” Hep. 10: 19 -22. KR 33/38.

Veri Jeesuksen meidät taivaaseen / täältä murheiden maasta vie. / Sana ilmoittaa aivan tarkalleen, / että sinne on yksi tie. / Muuta tietä ei ole taivaaseen, / ikivanha vain armon tie. / Minut kerran se kodin autuuteen / kanssa uskovan joukon vie.

Sitä tietä myös isät kulkivat, / kotiin muinoin jo muuttaneet. / Aadam, Abraham, Mooses, profeetat / veriuhriin on uskoneet. / Muuta tietä ei ole taivaaseen, / ikivanha vain armon tie. / Minut kerran se kodin autuuteen / kanssa uskovan joukon vie.

Polut toiset vie harhaan, kuolemaan, / ne on ansoja Kiusaajan. / Sanaa tarkoin vain opi seuraamaan, / elä armossa Golgatan. / Muuta tietä ei ole taivaaseen, / ikivanha vain armon tie. / Minut kerran se kodin autuuteen / kanssa uskovan joukon vie.

Moni eksynyt tältä tieltä on / sekä langennut valtaan yön. / Veren hylkääjät saavat tuomion, / sama loppu on ihmistyön. / Muuta tietä ei ole taivaaseen, / ikivanha vain armon tie. / Minut kerran se kodin autuuteen / kanssa uskovan joukon vie.

Veren armosta kiitos valtavin / kerran taivaassa täysin soi. / Kuoro uskovain luona Jeesuksen / vasta kirkkaimmin laulaa voi. / Muuta tietä ei ole taivaaseen, / ikivanha vain armon tie. / Minut kerran se kodin autuuteen / kanssa uskovan joukon vie.

Melodia:

Songs for Service

Teksti:

Songs for Service

Siionin kanteleeseen tulovuosi:

1999

@LR

This entry was posted on 24.3.2021. Bookmark the permalink.