Archive | huhtikuu 2021

Kaiken lohdutuksen Jumala

”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.” Ef. 6:12. KR 33/38.

Jospa me Jeesuksen seuraajat, aloittaisimme lämpimän sodan. Maailmassa käydään kylmää sotaa. Rakkaudetonta sotaa. Syntiä ja pahuutta vastaan, on aloitettava rakkauden lämmin sota.

Miten onnistumme? Siten, että laitamme koti alttarit kuntoon. Jeesus antaa meille rukouksessa, rakkautensa ja lämpönsä. Hän alkaa tehdä muutosta. Hän pukee sopivaan henkilökohtaiseen sota-asuun. Hän aseistaa Pyhän hengen voimalla, ja antaa suuhumme sanat, joilla kerromme rakkaasta Vapahtajastamme, lähimmäisillemme, jotka vielä ovat sidottuina synteihin ja pahoihin tekoihin.

He syövät paholaisen katkeria hedelmiä. Paholainen, Jumalan vastustaja, käskyttää tottelemaan vihollisen käskyjä, ja opettaa kylmään sotaan. Sotaan, mikä ei tunne sääliä, eikä rakkautta lähimmäisiä kohtaan.

Lämpimässä rakkauden aikaasaadussa sodassa, vapautamme, vihollisen talutusnuorassa olevia, Jumalan lasten vapauteen.

Paholaisen vastustaminen on meidän sotamme. Aseemme eivät ole ihmisestä lähtöisin. Aseet ovat Jumalasta, Jeesuksesta Kristuksesta lähtöisin olevia. Pyhän Hengen voimassa, me murramme linnoituksia, ja lyömme alas järjen päätelmiä. Tuhoamme kaikkea, mikä estää tuntemasta elävän Jumalan. Kristus antaa, sanan kaksiteräisen miekan kätemme. Hänen avullaan saamme voittoja. Saalis viedään Kristukselle, Hänen hoitoonsa. Hänen seurakuntaansa. Seurakuntaan, joka rakennettaan ihmisten sydämiltä kätkettynä. Jumalan seurakuntaa maailma ei näe. Seurakunnan jäsenet Jumala yksin tietää. Hänellä on rekisteri seurakuntansa jäsenistä.

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.” Hepr. 4:12. KR 33/ 38.

”Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?” Jer. 23: 29. KR 33/38.

Jeesuksen Kristuksen Ylipäällikön käsky on.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Matt. 28. 19 – 20. KR 33/38.

Maailma ei rakasta Jeesuksen omia. Rakkautta ei ole maailman henkisessä kristityssä. On kristityn nimi, mutta Pyhän Hengen voima puuttuu. Jos puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen, silloin puuttuu kaikki. Ihminen on helisevä vaski. Kuparin helinä ei kosketa ketään, se on epämiellyttävää kuminaa. Siinä ei ole elämää. Pyhän Hengen voitelema kristitty helisee kirkkaasti kuin kristalli. Lue loppuun

This entry was posted on 14.4.2021.

Kolmen esikuvaa


Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.”
Jes. 53.5. KR 33/38.

Profeetta Jesaja ilmoitti jo Vanhassa Testamentissa, kuinka Jumalan Poika Jeesus Kristus tulisi kärsimään.

Jeesuksen tehtävä oli tuoda evankeliumin ilosanoma maailmaan. Enkelit ilmoittivat paimenille Jeesuksen syntymästä.” Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja.” Jumalan Poika, lähetettiin neitsyt Marian välityksellä maailmaan. Neitsyt Maria tuli raskaaksi Pyhästä Hengestä. Jeesus oli, sekä tosi Jumala, että tosi ihminen, tullessaan maailmaan. Jumala syntyi ihmiseksi ja sai ihmisen kehon. Jeesus tyhjensi itsestään, Jumalan kirkkauden. Jeesuksen piti olla kaikessa samanlainen kuin me ihmiset olemme. Jos näin ei olisi tapahtunut, ei Jeesuksen lähellä olisi voinut olla, koska kukaan ei voi katsella kasvoista kasvoin, Jumalan kirkkautta. Mooseksen piti peittää kasvonsa Jumalan läsnäolossa.

Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, aina ristinkuolemaan asti. Fil.2:5-8. KR 33/38.

Vanhan Liiton laki oli raskasta noudattaa. Siitä puuttui armo, ja synnit piti sovittaa pappien välityksellä, viattomien uhrieläinten avulla. Viattomia uhrieläimiä ei olisi riittänyt loputtomasti. Vanha Liitto ei olisi antanut sitä, mikä oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus, eli saada sovinto Jumalan ja ihmisen välille. Piti olla välimies ja Hän oli Jeesus Kristus.

Johannes Kastaja kävi Jeesuksen edellä. Hänen saarnansa korostivat ihmisiä tekemään parannusta pahoista teoistaan. Hän kastoi synneistä parannuksen tehneitä. Jeesuksen aloittaessa maanpäällisen palvelutehtävänsä Hän kävi Johanneksen kasteella. Hänen ei olisi tätä tarvinnut tehdä, mutta Jeesus alusta saakka osoitti esimerkin, miten Hänen seuraajiensa tulee toimia. Ihmisen pitää ensin uudestisyntyä, tehdä mielenmuutos. Luopua Jumalan tahdon vastaisesta elämästä, ja astua kasteen hautaan. Näin täyttyy kaikki vanhurskaus, eli ihminen tämän jälkeen elää uutta elämää. Hän on syyttömäksi julistettu, ja vanha entinen elämä on haudattu hautaan.

Jeesus oli sekä rakastettu, että vihattu. Jeesus herätti ihmisissä kiinnostusta, koska Hänen tapansa saarnata ja opettaa, olivat toisenlaisia kuin kirjanviisailla papeilla oli. Hän opetti Jumalan antamilla valtuuksilla. Hänessä oli Pyhä Henki, joka teki sanan eläväksi, ja kolahti ihmisiin.

Hän opetti ”niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa.” Mark 1:22. KR 33/38.

Jeesuksen ratsastaessa aasilla Jerusalemiin, Hän sai suosionosoituksia. Vaatteita ja kedolta katkottuja lehviä levitettiin tielle. Hoosianna huudot raikuivat. Pian ihmisten suosio vaihtui vihaan ja syytöksiin. Jeesuksen maanpäällinen toiminta alkoi olla loppusuoralla. Hänen takanaan oli ihmisiä, jotka vihatessaan Jeesusta, tahtoivat saada Jeesuksen syylliseksi kaikkeen mahdolliseen. Jeesuksen omasta joukosta, opetuslasten joukosta, oli juonessa mukana opetuslapsi Juudas. Hän pitkään vilpillistä elämää eläneenä oli vähitellen paaduttanut sydäntään. Hän oli rahastonhoitaja, ja toimi vilpillisesti siinä tehtävässään. Jeesus salli Juudaksen tehdä vilppiä. Hän antaa tehdä vapaasti syntiä, jos se miellyttää. Jeesus ei tee väkivaltaa. Jumala ei loputtomiin anna ihmisen jatkaa syntien tekemistä. Kaikella on rajansa, ja ilman parannusta seuraa rangaistus. Lue loppuun

This entry was posted on 1.4.2021.