Pelastuksemme on Jumalan suurissa teoissa

punarintaoksalla

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Matt. 28. 19 – 20. KR 33/38.

”Menkään!”, Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Hän ei sanonut, ” menisittekö levittämään ilosanomaa kaikkeen maailmaan ja kaikille kansoille ja tekisittekö minulle lisää seuraajia.” Jämäkkä käsky, menkää ja tehkää! Voit ajatella, ”ettei minusta ole lähtijäksi ja vielä vähemmän tekijäksi. Olen hidas puhumaan ja kieleni on kankea. Olen niin heikko, ettei minusta ole mihinkään. Hyvä jos jaksan kilvoitella loppuun saakka. Tämä uskossa eläminen on kovin raskasta. Olen mato ja koi, voi, voi.”

Ensimmäiset opetuslapset olivat voimattomia siihen saakka, kunnes Jeesuksen lupaama voima annettiin. Helluntaipäivänä tapahtunut suuri Pyhän Hengen vuodatus, joka antoi voiman.

Opetuslapsista Pietari oli valmis kuolemaan Jeesuksen puolesta. Pietari uhkui inhimillistä voimaa ja intoa. Pian nähtiin, mihin ihmisen voimat johtavat. Jeesuksen ollessa kuulusteltavana, Pietari istui pimeässä nuotion ääressä. Heti kysyttäessä, ” etkö sinäkin ollut Jeesuksen seuraaja?” Pietari kielsi kolme kertaa, ”ettei hän tuntenut Jeesusta.” Pietarilta into loppui. Ylpeys ja inhimilliset voimat karisivat. Pietari näki, mitä tuli sanottua ja katui katkerasti sanojaan. Raamattu kertoo.
”Niin Pietari muisti Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut: ”Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät.” Ja hän meni ulos ja itki katkerasti.” Matt. 26: 75. KR 33/38.

”Ylpeys käy lankeemuksen edellä,” on suomalainen sanonta. Omin voimin, sekä inhimillisin ponnisteluin aloitettu työ onnistuu vähän aikaa. Pyhän Hengen voimassa on voitu aloittaa työt, mutta työn menestyessä helposti ylpistytään. Otetaan itselle kunnia menestyksestä, eikä anneta kunniaa Hänelle, Jeesukselle Kristukselle. Jokaisella on vaara kaatua ylpeyteen. Korkealta en tätä kirjoita. Ihminen on vain maan tomusta tehty ja ensimmäisen ihmisparin lankeemuksesta lähtien, jokaisella on taipumus nostaa itsensä korkealle ja toisia parempaan asemaan.
”Minä sanoin menestykseni päivinä: ”En minä ikinä horju.” Ps. 30: 7. KR 33/38.

Pietarille kävi, niin kuin Jeesus oli edeltä sanonut. Jumala ei anna kunniaa ihmiselle. Jumala tietää, mitä tekoa me olemme. Pietarin tie painui alas, mutta Kristuksen armo nosti katuvan ja nöyrän Pietarin ylös. Hän pääsi Kristuksen seuraajien joukkoon.
”Jos tie painuu alaspäin, niin sinä sanot: ’Ylös!’ ja hän auttaa nöyrtyväistä.” Job, 22: 29.

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” Sananl. 28:13. KR 33/38.

Pietari oli ensimmäisenä helluntaina toisten opetuslasten kanssa rukoilemassa. Pyhän Hengen voima vuodatettiin kaikkien yläsalissa olleiden päälle. Jumalan armo ja rakkaus näkyi erityisellä tavalla langenneen, mutta uskossaan uudistuneen Pietarin kohdalla. Hän sai Pyhän Hengen voiman ja Pyhän Hengen voiman vaikutuksesta hän saarnasi, niin että hänen saarnaan vaikutuksesta syntyi herätys. Hengellinen herätys sai aikaan, että tuhatpäinen kansanjoukko tuli uskoon. Pietari ei tätä herätystä saanut aikaan, vaan Pyhä Henki toimi Pietarin välityksellä ja antoi hänelle sanat suuhun, jotka herättivät ihmiset näkemään syntisyytensä Jumalan edessä. ”Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta”. Apt. 2.40 FINPR.

Seurakunta on Kristukseen uskovien joukko, jonka jäsenluettelo on Jumalan tiedossa. Seurakunnalle annettiin tehtäväksi viedä pelastuksen evankeliumia kaikkeen maailmaan ja kaikille kansoille.

”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
Matt. 28. 19 – 20. KR 33/38. ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka”Apt 1:8.

Helluntaipäivän saarna oli parannussaarna. Pietari puhui Jumalan suurista teoista. Apostolit saivat julistettavakseen Jumalan tekoja.”Me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja” Tämän ajan kristittyjen tehtävä on sama, pitää julistaa Jumalan suuria tekoja. Pitää julistaa syntien anteeksi saamisen armoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Pitää julistaa Golgatan ristin sovitustyötä. Pitää julistaa, miten Jumala rakastaa syntisiä ihmisiä ja tahtoo, että jokainen ottaisi Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen sovituksen lahjan vastaan. Jokainen, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää saa armon. Armo riittää kaikille katuville syntisille. Älä pidä halpana Kristuksen armoa ja rakkautta.

Jokainen joutuu kerran tekemään tiliä Jumalan tuomioistuimen edessä. Jos nimesi on kirjoitettu Elämän kirjaan ja Jumalan sana on saanut sinut tuomita syntiseksi. Ketään ei tuomita samasta rikoksesta kahta kertaa, jotenka tuomion saaneena, olet saanut armon Jumalan edessä, sinua ei tuomita. Olet päässyt Jumalan lapseksi ja Hänen perilliseksi. Pyhä Henki todistaa sinun henkesi kanssa, että olet Jumalan lapsi ja perillinen.

Jos Kristuksen kallis maahan vuotanut veri on saanut puhdistaa sydämesi ja ajatukseksi kuuliaiseksi Kristuksen sanalle, olet vapaa kadotustuomiolta. Viimeisellä tuomiolla on kanssasi Pyhä Henki puolustamassa, etkä joudu enää tuomittavaksi. Joka ottaa Kristuksen elämäänsä ja noudattaa Hänen sanaansa, saa luvatun Pyhän Hengen voimaksi elämän matkalle. Uskovan ei tarvitse seurata Kristusta omin voimin, eikä omin teoin se onnistu. Tarvitaan Pyhä Henki voimaksi. Uskossa eläminen on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.

Kokemukset, joita Kristus antaa meille Pyhän Hengen vaikutuksesta, eivät meitä pelasta. Viimeisellä tuomiolla ei meiltä kysytä, monestiko olen kaatunut Pyhän Hengen voimasta? Monestiko olen saanut täyttyä Pyhän Hengen voimasta ja puhua vierailla kielillä? Nämä kokemukset ovat vahvistuksia Pyhän Hengen vaikutuksista, mutta mitkään kokemukset eivät pelasta. Kaste on kuuliaisuuden askel, mutta sekään ei pelasta. Vanha ihminen, tämä lihan keho tarvitsee haudata kasteen hautaan, mutta haudasta nousee uusi ihminen, joka täyttyy Pyhällä Hengellä. Pyhän Hengen kasteessa saamme voiman Jeesuksen seuraamiseen. Kristuksen omana täytyt Kristuksen tuoksulla. Olet Kristuksen valo tälle maailmalle. On turhaa juosta pelastuakseen erilaisten kokemusten perästä. Helluntaipäivän saarnan tarkoitus oli, että ihmiset tunsivat itsensä syntisiksi. Tämä sama kokemus on ainut, joka johtaa parannukseen. Opit tuntemaan Kristuksen sisäisesti ja Hän asuu sinussa. Pelastuksemme toivo on Jumalan suurissa teoissa, ei meidän kokemuksissa. Näitä Jumalan suuria tekoja meidän Kristuksen omien pitää kertoa kaikille kansoille ja kaikille ihmisille. Uusi Testamentti kertoo Kristuksesta ja Hänen ristin sovituksesta. Tämä on suurin teko, mitä Jumalan rakkaus sai aikaan. Syntinen ihminen saa kohdata Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen. Jumalan viha on poissa. Ristin sanomassa loistaa kirkkaana Jumalan rakkaus. Ansaitsematon rakkaus. Tule kärsivä, syntinen, ristille tie vapaa on!

”Kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään, kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan! Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.” Ps. 105:1–2.

@LR.

This entry was posted on 27.5.2021. Bookmark the permalink.