Kaikkien kansojen isä

raamattujakahvi (1)

Uskon kautta oli Aabraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva.” Hepr. 11:8. KR 33/38.

Abraham oli vauraasta Kaldean Urin kaupungista kulttuurimetropolista. Siellä uhrattiin ihmisuhreja ja palvottiin kuujumalaa. Abraham oli aktiivinen epäjumalan palvelija. ”Ja Joosua sanoi koko kansalle: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinoin teidän isänne, myös Terah, Aabrahamin ja Naahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Aabrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kaananin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin.” Joos. 24: 2 -3. KR 33/38.

Tätä taustaa vasten katsottuna Abrahamilla ei ollut jaloja ominaisuuksia. Jumalan kutsu oli Abrahamin kohdalla suurta armoa. Jumalan suunnitelmat alkoivat paljastua, mutta erittäin karulla tavalla. Abraham sai kutsun lähteä tuntemattomalle matkalle.
”Ja Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.”
1. Moos. 12. 1 – 3. KR 33/38.

Jumala käski jättää turvallinen kotiseutu ja isän koti, sekä sukulaiset. Kaiken entisen jättäminen merkitsi astumista tuntemattomaan seikkailuun. Abrahamin piti ottaa uskonaskel ja kuuliaisena kutsujalleen lähteä minne Jumala hänet johdattaa. Jumalan valinnat ovat yllättäviä valintoja. Kutsun saaneet ovat jättäneet taakseen inhimillisesti arvokasta. Taakseen on saanut jättää ihmisten arvostuksen tai turvatun toimeentulon. Monet ovat menettäneet sukulaisensa uskoon tullessaan. Ikuisuus näkökulmasta katsottuna kaikki nämä menetykset ovat vähäisiä. Koska ikuisesti elävän sielun pelastumisesta on kysymys. Eräässä laulussa ovat sanat. ” Maksakoon se mitä vain minä tahdon taivaan kunniaan.” Jumalan armo ja Kristuksen sisäinen tunteminen on oltava sisäistetty. Kehällinen kristillisyys ja tieto Kristuksen olemassaolosta ei pelasta. Kristukselle elämänsä luovuttanut ja kuuliaisuuden askeleen ottanut saa Pyhän Hengen sinetin, joka todistaa, että olen Jumalan lapsi ja iäisen elämän perillinen. Pyhä Henki on sinun puolustajasi, joka todistaa, että olet vanhurskautettu siis syyttömäksi julistettu.

Elämän tarkoituksen etsimisessä on kysymys Jumalan kutsusta. Hän vetää sinua puoleensa armostaan. Jos kuulet sisimmässäsi Jumalan kutsun silloin kannattaa olla kuuliainen ja noudattaa kutsua. Erityisesti Jumala kutsuu ihmistä kahdesti tai kolmesti. Olet tuolloin Jumalan etsintäkuulutettu. Syntiinlankeemuksen jälkeen Jumala on jatkuvasti etsinyt ihmisiä saadakseen heidät takaisin omikseen. Hän huutaa, ” missä olet ihminen?”

Jumala sanoi Abrahamille, ” lähde ja ole siunaukseksi.” Mikäli Abraham ei olisi noudattanut kutsua ja lähtenyt, niin hänen tarinansa olisi päättynyt tähän. Raamatussa olisi maininta Abrahamista, joka ei noudattanut Jumalan kutsua, eikä ollut siunaukseksi, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Abrahamin kautta ei olisi tullut kansoille siunausta. Kiitos Jumalalle! Abraham oli kuuliainen ja sai olla siunauksena.

”Sillä se lupaus, että Aabraham oli perivä maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskonvanhurskauden kautta.” Room. 4: 13. KR 33/38.

Jumalan valinta Abrahamin kohdalla ei ollut Abrahamista itsestään lähtöisin, koska alussa mainitsin, minkälaisista olosuhteista hänet Jumala kutsui. Abraham kelpasi Jumalalle uskon kautta ja sai vanhurskauden Jumalalta lahjana. Abrahamin teot eivät tehneet hänestä Jumalalle kelvollista. Tästä syystä kristinusko on armoon perustuvaa uskoa. Monet ovat välinpitämättömiä Jumalan kutsulle, eivätkä välitä siitä suuresta armosta, joka on meille syntisille tarjolla. Jumala Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa teki armoliiton Jumalan ja ihmisen välillä. Kristuksen sovitustyössä ristillä kärsityssä uhrikuolemassa on Jumalan armo ja rakkaus kirkkaana nähtävissä sukupolvesta toiseen. Abrahamin jälkeläisistä polveutuu Messias Jeesus Kristus. Abrahamille luvattu siunaus on koitunut kaikille kansoille ja koko maailmalle siunaukseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Juutalainen kansa polveutuu Abrahamin jälkeläisistä. Israelin kansa jo pelkästään todistaa olemassaolollaan Jumalasta ja Hänen suuruudestaan. Maailmassa ei ole toista kansaa, jota ei olisi, niin vainottu kuin juutalaisia. Tästä huolimatta kansa on pysynyt yhtenäisenä, vaikka sitä on yritetty hävittää maan päältä. Koska Jumalan sana kestää, niin lupaus siunauksesta on toteutunut, ja Abrahamista tuli suuren kansan kantaisä. Professori Osmo Tiililä on 1950-luvulla todennut: ” Juutalaisten historia on niitä alueita, joissa uskon ja näkemisen raja on ohuimmillaan.” Paholainen pyrkii tuhoamaan Jumalan teot, mutta ei onnistu siinä, koska Kristus Jeesus polki rikki käärmeenä esiintyneen paholaisen pään.

Abraham on Jumalan vanhurskauttamisen kautta kaikkien Kristukseen uskovien, ja pelastuksen lahjan vastaanottaneiden kantaisä, olivat he juutalaisia tai pakanakansoihin kuuluvia.

Kristus on maksanut ristillä sinusta kalliin hinnan. Lahjaksi tarjotaan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Kristuksen veri poistaa kaikkien syntinsä tunnustavien ja hylkäävien synnit. Usko on mielenmuutos. Uskossa olevan ajatusmaailma on valjastettu kuuliaiseksi Jumalan Sanalle. Usko on hullutusta tämän maailman viisaille, mutta niille, jotka ottavat Kristuksen sovitusuhrin vastaan ja ovat kuuliaisia Jumalan kutsulle, heille uskossa elämisestä tulee suuri seikkailu. Monet voisivat olla siunaukseksi lähimmäisilleen, jos olisivat kuuliaisia ja noudattaisivat Jumalan Sanaa. Kaikki ihmiset ovat ostettu kalliiseen hintaan. Mitä sinulle arvokasta voisit jättää pois, että saisit olla siunausten välikappaleena?

”Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta,
mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,
Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta, aina ja iankaikkisesti. Aamen.”
Room. 16. 25 -27. KR 33/38.

@LR.

This entry was posted on 11.6.2021. Bookmark the permalink.