Myrskyissä uskomme testataan

hyokyaalto

”Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.” 1. Piet. 2: 2 KR 33/38.

Jumalan sana, Pyhän Hengen inspiroimana on kirjoitettuna Raamatussa. Jumalan sana on elämämme perusta, minkä varaan saa jättää kaiken. Sana on pysyvää ja kestävää, eikä muutu aikojen muuttuessa.

Jumalan sanan herjaamista kuulee lähes joka päivä. Herjaajat, eivät ymmärrä mitä tekevät. Herjaukset satuttavat sanan antajaa, Jumalaa. Antakoon Herra armonsa, että pilkkaajat saisivat tehdä parannuksen teoistaan. Psalmin kirjoittaja sanoo: ”Houkat herjaavat sinua kaiken päivää” Ps.74:22.

Herjaamisen ydin on tämä, he eivät tunne Jumalaa. ”Mutta nuo ihmiset ovat kuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja tapettaviksi syntyneet eläimet. He herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta tuhoutuvat omaan turmelukseensa”, kirjoittaa Pietari. 2.Piet.2:12.

Jumalan sanoo Raamatussa: ” Katso, minä lasken Siioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven; joka häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva. ” 1. Piet. 2: 6.

Jumalan sanassa on kulmakivenä Kristus Jeesus, Jumalan poika. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Jokainen, joka avaa Raamatun ja alkaa vilpittömästi sitä tutkia, avaa yhteyden iankaikkisen Jumalaan. Elävään Jumalaan. Jumala puhuu meille sanassaan. Usko Kristukseen syntyy lukemalla Jumalan sanaa, sekä kuuntelemalla sitä.

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.” Hep. 4:12.

Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Kaksiteräisessä miekassa on terä, joka sivaltaa meihin. Terävä terä näyttää meidän syntisen luonteemme, se näyttää meidän ajatusmaailman kieroutumat. Osoittaa tekomme, jotka rikkovat Jumalan tahtoa vastaan ja osoittaa, miten huonoista synnillisistä tavoista pääsemme eroon. Sana neuvoo, kuinka synnin kahleet katkeavat. Oksat, jotka eivät tuota hyvää hedelmää karsitaan pois.

Kaksiteräisen miekan toinen puoli hoitaa. Hoitava puoli korjaa syntielämästä tulleet haavat. Synti ja paholainen rikkovat ihmistä, mutta Jumalan sana korjaa rikkinäisen ihmisen ehyeksi. Korjausprosessi alkaa välittömästi, siitä hetkestä, kun syntinen luopuu synneistään ja luovuttaa elämänsä Vapahtajalle Jeesukselle Kristukselle. Elämäntapa muutoksen tekeminen ei ole helppo ratkaisu. On luovuttava kaikesta sellaisesta, minkä Jumala sanoo synniksi. Kristus vaatii kaiken. Hän haluaa siivota elämästä pois kaiken, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Pimeinkin nurkka on avattava Kristuksen valon tutkittavaksi. ” Minkä valo paljastaa, sen Kristuksen veri puhdistaa.”

Rakastava Jumala ei jättänyt ihmisiä paholaiselle. Hänen hyvä tahtonsa on, että kaikki ihmiset löytäisivät uudelleen Isän Jumalan. Koska Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset kaikkialla pelastuisivat ja pääsisivät Jumalan lapsiksi ja osalliseksi ikuisen elämän toivosta.

”Mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Room. 5:5.

Vanhasta elämäntavasta kääntynyt lähtee Kristuksen seuraajaksi ja aloittaa puhtaan elämän. Kaikki entinen lähtee pois, ja uusi tulee tilalle. Uusi on, Pyhän Henki, joka annetaan Kristuksen verellä puhdistettuun sydämeen. Uusi elämä on Kristuksen seuraamista Pyhän Hengen voimassa. Ihmisen voimin, ei muutosta tapahdu. Yrittipä elämäänsä korjata, miten tahansa, niin paholainen roikkuu lujasti kiinni meissä. Ihmisen keinoin ei otetta irroteta, siihen tarvitaan Pyhän Hengen voima. Jumalan sana murtaa kovimmankin sydämen. Vahvimmatkin linnakkeet sortuvat Pyhän Hengen kosketuksesta. Älykäs sivistynyt ihminen pyrkii inhimillisin keinoin muuttamaan elämäänsä, mutta epäonnistuu yrityksissään. Ihminen on alusta lähtien ollut Jumalan omaisuutta, mutta paholainen varasti omaisuuden itselleen.
”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” 2. Kor. 10:5.

Epätoivoiset yritykset tehdä inhimillisin keinon muutoksia elämässä, ovat tuomittu epäonnistumaan. Kirurgin veitsi ei korjaa sisäisesti. Kehoa voidaan muokata kirurgisesti. Sielun vinoutumia eivät hormonit korjaa. Ulkonainen muutos tapahtuu, mutta sielu jää entisenlaiseksi. Elämän tarkoituksettomuutta ja tyhjyyttä ei täytä, mikään tästä maailmasta saatava lääke. Jumalan kuvaksi luotu ihminen, joka on paholaisen moukarin alla pahasti vaurioitunut, ei korjaannu kuin elämän antajan Jeesuksen Kristuksen hoidossa. Hänen työnsä oli sangen hyvää ja täydellistä, vain täydellisen hyvää uudistavaa ja korjaavaa työtä tekee alkuperäinen tekijä, Jumala Jeesuksessa Kristuksessa.

Alussa ihmisen oli pyhä ja kuuliainen Jumalan tahdolle. Paholaisen valheiden verkkoon sotkeutunut ihminen menetti pyhyytensä ja puhtautensa. Ihmisen pitää kääntyä takaisin ja nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Nöyrät saavat armon ja syntinsä anteeksi, Kristuksen kalliissa maahan vuotaneessa veressä. Vain pisara Kristuksen kallista verta, ja syyllisyys poistuu syyttävältä omaltatunnolta. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, täyttää levottoman sielun. Tunteemme voivat vaihdella, mutta sielussa oleva rauha säilyy tunteiden myllertäessä.

” Jos te Isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kukin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan.” Piet. 1. 17 – 19.

Tämän ajan ihmiset ovat kadottaneet Jumalan pelon. Jumala on rakastava Jumala, mutta Hän on Pyhä ja Korkein, Häntä saamme rakastaa, mutta meillä on oikeus myös kunnioittaa ja pelätä Häntä. Asioiden ollessa kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa, saamme pelotta lähestyä Jumalaa, niin kuin pieni lapsi lähestyy isäänsä. Jumala kuvamme muovautuu vanhempiemme välityksellä. Tästä huolimatta Jumala on täydellinen esimerkki, eikä ihmisestä tule milloinkaan täydellistä. Sen vuoksi täydellinen Jumala löydetään Jumalan sanasta. Ihmisen korkein auktoriteetti on Jumala. Hän asuu, Korkeudessa ja Pyhyydessä. Hän on Majesteetti, jonka edessä kerran jokaisen polven on notkistuva. Ateistin, usko menettää voimansa siinä hetkessä, kun kaikki polvet notkistuvat tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Ateisti herää viimeistään silloin todellisuuteen, että Jumala on ja Hän tuomitsee Pyhän Sanansa mukaisesti. Parasta on alentua tässä ajassa Jumalan sanan tuomittavaksi, ja antaa pelastaa itsensä kadotuksen kauhuilta. Jos nimesi on Elämän kirjassa, siinä kirjassa, jonka kirjoittaa Jumala, eikä ihminen. Olet pelastettu ja taivaan kansalainen. Anna Kristuksen julistaa sinut syyttömäksi ja vapauttaa synnin siteistä. Jumalan valtakunnan kansalaisoikeudet annetaan tässä ajassa. Elämä on lyhyt, vain kämmenen leveyden pituinen, jotenka kuolemattoman sielun iankaikkinen ja päättymätön olotila on ratkaistava tämän elämän aikana. Missä vietät iäisyyteesi? Ikuisuudessa ei ole muutosta, eikä vaihtelua, ei ole aikaa. Kellot jäävät tänne.

Mielenmuutoksen tehnyt on uudestisyntynyt Jumalan lapseksi, ja Hänen perheen jäseneksi. Jumalan sanan väärentämätön ruoka, alkaa kasvattaa juurta Kristus-kallioon. Kristus-kalliolle juurtunut pysyy uskossaan lujasti kiinni, vaikka myrsky nousee ja elämään tulee tsunami. Jumala kasvattaa iankaikkisuutta varten. Ei tarvitse ihmetellä, jos elämään tulee myrskyjä, sekä vastoinkäymisiä. Jumalan korkeakoulussa siirrytään luokalta toiselle, vain voitettujen koetusten jälkeen. Kristuksen seuraaminen ei ole menestysteologiaa, vaan uskossa kasvaminen tapahtuu myrskyissä. Luottamus Kristukseen kasvaa huomatessamme, että olemme selvinneet koetuksista voittajana. Jokaista Jumalan lasta Hän kasvattaa, ja karsii pois oksia, jotka eivät tuota hyvää hedelmää. Kristuksen oman tehtävänä on olla hedelmiä tuottava jalopuu.

Uskossa eläminen ei ole leikkiä. Tie on kaita, joka vie iankaikkiseen elämään. Tästä syystä, Kristuksen seuraajien uskoa testataan, mitä tekoa se on? Jaksammeko luottaa Jumalan hyvyyteen, siunauksiin, suojelukseen ja johdatukseen, silloin kuin inhimillisesti kaikki näyttää menevän täysin päinvastoin?

”Herra, teidän Jumalanne, koettelee teitä näin saadakseen tietää, rakastatteko häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne.” 5. Moos. 13:3.

Uskon koetuksilla testataan, onko sanoillamme, sitä katetta, mitä sanomme olevan. Olemmeko aidosti uskossa, vai onko usko pilvenhattaroita, jotka koetusten tullessa hajoavat?

”Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän usko onne todetaan aidoksi.” 1. Piet. 1:6–7.

”Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin.” Jaak. 1:2.

Jos olemme kiinnittäneet uskon ankkurin Kristuksen sanaan hyvinä päivinä ja juurtuneen Jumalan sanaan. Olemme kestävällä pohjalla. Voimme laittaa turvamme Jumalan sanan lupauksiin ja Sanan lupaukset kestävät elämämme loppuun saakka, ja pääsemme Isän kotiin iankaikkiseen elämään. On aika palata Kristuksen evankeliumiin. Tämä aika tarvitsee Elämän leipää, vesittämätöntä Jumalan Sanaa. Kaikki muu horjuu ja maahan sortuu, mutta Sana Herran kestää aina ja iankaikkisesti. Ihmiset pyrkivät ylpeinä poistamaan Jumalan sanan, eikä sitä saisi julistaa. Kristus on nimi, joka on pakanoille pahennus, mutta meille, jotka luotamme ja uskomme siihen, on Kristus kultaakin kalliimpi aarre, eikä Hänen nimeä saada pois. Vastustuksesta huolimatta evankeliumin ilosanoma leviää, ja tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Syntiset saavat armon, pelastuksen armon, Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen Golgatan täytetyssä työssä on voitto. Siis,” Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen.” 1. Piet. 2: 2 KR 33/38. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 22.7.2021. Bookmark the permalink.