Ohjeet kristityn vaellukseen

rukoilevatkadet (1)

” Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella.” Kol. 3:1. KR 33/38.

Herätetyt? Kuka on herätetty? Erityisesti Jumalan Pyhä Henki herättää, jokaisen kahdesti tai kolmesti, tätä sanotaan etsikkoajaksi. Omatunto, joka meissä jokaisessa on, herää näkemään syntisen elämän. Synnitöntä ja hyvää elämää elänyt näkee, ettei puhdasta elämää ole eletty. Omatunto, joka on ollut rauhallinen, onkin kumman rauhaton. Päälle vyöryvät kuin hyökyaalto kaikki teot, joita on tehnyt Jumalaa vastaan ja ihmisiä vastaan. Rauhattomuuteen etsitään lohtua alkoholista, päihteistä, viihteestä, erilaisista addiktioista. Olo ei muutu paremmaksi, vaan pahemmaksi.

Elämän mennessä sietämättömäksi, kaikki tietävät, että on olemassa Jumala, joka voi auttaa. On olemassa ristillä kuollut ja syntiset lunastanut Jumalan Poika Jeesus Kristus. Monet kääntyvät suoraan Hänen puoleensa apua pyytäen. Herra sanoo sanassaan. ” Avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua.” Ps. 50: 15. Tämä osoite on oikea. Joitakin alkaa kiinnostaa Raamattu Jumalan sana. Sana opettaa rauhattoman ihmisen oikealle tielle. Joitakin alkaa kiinnostaa Jumalan lasten yhteisö, seurakunta ja askeleet johtavat seurakuntaan. Usko syntyy kuulemisesta. Seurakunnissa puhutaan Jumalasta ja Jumalan sana ei tyhjänä palaa. Sana yhdessä Pyhän Hengen kanssa synnyttää uskon Kristukseen. Hädässä oleva löytää Kristuksen ja mieli muuttuu kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Tulee tarve tunnustaa kaikki pahat teot, rikokset ja synnit. Jumalan Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Likaisinkin ” kolo” puhdistetaan, Kristuksen kalliilla maahan vuotaneella verellä. Syntinen saa omantunnon rauhan ja puhdas omatunto täyttyy Pyhän Hengen ilolla. ” Usko on, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Room. 14:17. Kristus Jeesus asuu verellä puhdistetussa sydämessä.

” Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maanpäällä.” Kol. 3:2. KR 33/38.

Itseensä mennyt tuhlaajapoika tai -tyttö on saanut kääntyä pois entisestä elämäntyylistä ja uudistaa mielensä kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Kaikki on suurta armoa, että näin saa tapahtua. Ajatusmaailman pitää kääntyä kohti Kristusta ja sitä, mitä Hän antaa ylhäältä taivaasta. Jumalan kansalaiseksi tullut kristitty elää sydän taivaassa, mutta jalat vielä maassa. Meistä tulee kahden maan kansalaisia. Hoidamme tätä aikaa koskevat velvollisuudet, mutta ajatusmaailmamme rakentuu Jumalan sanan opetusten pohjalle. Jumalan sana on elämämme ohjekirja. ”Kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat siihen kätketty.” Kol. 2: 3. ”Elämme on kätketty Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämäämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa.” Kol. 3:4. KR 33/38.

Apostoli Paavali opettaa. ” Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne; haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä ennen elitte. Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki; viha kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutukaa uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. ” Kol. 3. 5 -10. KR 33/38.

Pois laitettavaa on paljon, eikä omin voimin muutosta tehdä. Mutta Kristus tekee työtään ja Hänen verensä puhdistaa ja parantaa synnin aiheuttamia tekoja. Syntistä ohjaa vääriin valintoihin ja tekoihin, sielullisuus, paholaisen avustamana. Paholaista ja syntiä vastaan saamme taistella elämän loppuun saakka. Siksi Jumalan koko sota-asu on tärkeä pukea ylle.

” Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska, ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikki kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen, joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.” Ef. 11, 14 -18. KR 33/38.

Jumalan valtakunnan kansalainen on Jumalan valitsema, koska on muuttanut mielensä ja kääntynyt pois vanhasta moraalittomasta elämästä. Apostoli Paavali opettaa, mitä meidän pitää tavoitella uskovina kristittyinä.

” Pukeutukaa siis, te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikään toinen toistanne ja antakaa anteeksi, jos kellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon tiessä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.” Kol. 3. 12 – 17. KR 33/38.

Ohjeet ovat varsin kattavat. Omin voimin ei kukaan kaikkia näitä voi toteuttaa. Pitää olla Pyhän Hengen voima mukana elämässä. Pyhän Hengen saa jokainen uskoon tultuaan. Mutta Pyhän Hengen kaste on voima, joka antaa voimaa toteuttaa Jumalan tahtoa. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja Hän kasvattaa meitä, niin, että vähitellen sisäistämme Kristuksen. Opimme tuntemaan Kristusta yhä paremmin ja Kristuksen sana aukeaa kirkkaana ja selvänä. Pyhä Henki on opettaja. Uskovan kasvu on juurtumista Jumalan sanaan. Täydelliseksi emme koskaan tässä ajassa ehditä, mutta vähitellen kasvamme Kristus-kallioon lujasti kiinni. Jos taivumme kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Täydellisyys alkaa vasta ikuisessa elämässä. Nyt olemme kauttakulku matkalla.

Apostoli Paavalin ohjeet ovat malli kristityn vaelluksesta. Pyrkikäämme elämään niin, että saamme olla Kristuksen tuoksu tälle maailmalle. Jokainen Kristuksen seuraaja on viides evankeliumi, jota maailmassa elävät lukevat. Minkä kuvan annamme Kristuksesta kulkiessamme ihmisjoukossa? Armoa tarvitsen, ollakseni Kristuksen tuoksuna ja viidentenä evankeliumina, sillä minussa, se on minun lihassani ei asu mitään hyvää. Antakoon Herra armonsa ja siunauksensa kaikille, jotka janoavat lähemmäksi Kristusta. Jumala siunatkoon sinua lukijani ja lähetän tekstini rukoillen matkaan. Jospa edes yksi saisi tästä evästä uskossa kasvamiseen. Noudata, elä Jumalan tahdon mukaista elämää ja Hän siunaa sinua. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 12.8.2021. Bookmark the permalink.