Kristuksen rakkaus toimii

” Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: ” Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaa; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. ” Joona 1: 1-2. KR 33/38.

Joona sai kutsun lähteä Herran asialle. Jumala teki hänestä työntekijän palvelukseensa. Jumalan elopellolle kutsun saaneita on paljon ja lisää kuuliaisia Jumalan lapsia saisi olla, jotka lähtevät kuuliaisina Herran käskylle toteuttamaan kutsua. Puhutaan kutsumustietoisuudesta.

Joonan kutsumustietoisuus ei ollut täysin sisäistetty, sitä osoittaa seuraava jae.

” Mutta Joona nousi paetakseen Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaffoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojenedestä.” Joona. 1. 3. KR 33/38.

Joona sai kutsun, mutta hänen kutsumustietoisuus oli hataralla pohjalla. Kutsun saatuaan hän lähti pakomatkalle. Joona, kuten monet meistä rukoilemme, ” Herra lähetä minut valtakuntasi työhön.” Jumalan vastatessa rukoukseen ja avatessa oven tehtävään alamme epäillä kutsumustamme. Lähdetään mieluummin pakoon kuin toteuttamaan lähettäjän kutsua. Evankeliumin kylväminen ja saarnaaminen parannuksesta vaativat rohkeutta lähteä kutsujan vastuulla työhön ja toimintaan. Ihmiset ajattelevat, ettei minusta ole puhujaksi. ” On hidas puhe ja kankea kieli.” On muistettava, ettei evankeliumin julistamiseen kysytä ihmisen pätevyyttä. Työ on Herran ja Hän vastaa sanastaan. Sanotaan, että ” työ tekijäänsä neuvoo.” Taidot kehittyvät työtä tehdessä. Opimme virheistä ja virheetöntä ihmistä ei ole olemassa. Herra tietää kenet Hän lähettää ja valtuuttaa työhönsä. Monesti sellaisen Hän lähettää, joka on käynyt pitkän koulutusvaiheen Jumalan koulussa. Ihmisen, joka on koeteltu monessa kuumassa ahjossa. Omissa voimissa ei kukaan voi tehdä työtä. Siksi inhimilliset voimat ja inhimilliset taidot eivät kulje käsi kädessä. Kristus, karsii kaiken sellaisen pois, mikä tuntuu tulevan meistä itsestä. Näin Jumalan voima saa tulla parhaiten esille.

Jeesus neuvoi opetuslapsiaan.

” Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi: ” Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa Isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näitten päivien jälkeen.” Apt. 1: 4,5. KR 33/38.

” Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja tiedän hedelmänne pysyisi.” Joh. 15:16. KR 33/38.

Kristityn palvelustehtävä on Kristuksen valitsema tehtävä ja hedelmää tuottavaa satoa saadaan, jos työ tehdään Herralle, eikä ihmisille. Jumala ei anna kunniaansa ihmisille, vaan kaikesta hyvästä mitä teemme, pitää antaa kunnia yksin Kristukselle, joka on työnantaja. Maallisessa työssä saamme mainetta ja kunniaa, sekä vaikutusvaltaa, mutta Jumalan valtakunnan työssä ihmisen ei pidä ottaa kunniaa itselleen. On suurta armoa saada olla Herran elopellolla ja toteuttaa lähettäjän kutsua.

Tänä aikana Evankeliumin ilosanoma menee eteenpäin. Ihmiset etsivät lohdutusta ja toivoa elämäänsä. Rauhattomassa maailmassa elävä ihminen kaipaa varmaa pohjaa elämälleen. Kaiken horjuessa ja epätietoisuuden keskellä pitää olla sellaista, mikä on horjumatonta. Jumalan sana on vahva ja vakaa. Sana seisoo vahvana muuttuvassa maailmassa.

Kristus Jeesus ristillä sovitti vihollisuuden Jumalan ja syntisen ihmisen väliltä. Tämä sovitustyö avasi oven taivaaseen. Saamme rohkeasti astua armoistuimen eteen ja pyytää armoa ja syntejämme anteeksi. Rukoukset kuullaan Isän luona, koska tien Kristus Jeesus avasi Isän luokse. Isä Jumala kirkastetaan siten, että me Kristuksen omat, jotka olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, olemme kutsujalle uskollisia ja kannamme runsasta hedelmää. Emme lähde kutsun kuultuamme pakoon, kuten Joona teki. Työntekijöitä tarvitaan ja satoa on paljon.

Pyhä Henki antaa tarvittavan voiman tehtävään.

” Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: ” Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun.” Joona 3. 1-2. KR 33/38.

”Ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun.” Jumala antaa sanat, mitä meidän on puhuttava. Työnantajamme antaa sanat suuhun. Tämä jos mikä rohkaiseen lähtemään. Kaikki annetaan valmiiksi. On oltava, vain kuuliainen Herran äänelle ja toteutettava tehtävä. Kristuksen askelissa on helppoa kulkea, koska Hän on edeltä kaikki valmistanut valmiiksi, meidän on otettava, vain vastaan edeltä valmistetut teot.

Kristus on edeltä kulkenut läpi kuoleman ja voittanut kuoleman ja paholaisen vallat ja voimat. Ylösnoussut elävä Kristus kulkee edellämme ja avaa tietä. Meidän on kuljettava Hänen jalan jäljissään. Ilosanoma Kristuksesta vapauttaa pelosta, joka on tuomion pelkoa. Jumalan sana tuomitsee synnit ja pahat teot. Laki tuomitsee syntisen ihmisen, mutta Jumalan armo Kristuksessa antaa syntimme anteeksi ja vapauttaa synnin kahleista. Kerran Jumalan lain sanan tuomitsemaa ei tuomita enää toista kertaa ja tämä on evankeliumin iloinen hyvä uutinen. Kristus Jeesus vapauttaa synnin ja kuoleman laista armoon ja iloon, sekä vapauteen.

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa” Joh. 3:16.

Rakkaudettomaan maailmaan me kuulumme, mutta juuri tätä maailmaa ja ihmisiä tässä maailmassa Jumala rakastaa. Ristillä Kristus syleili rakkaudetonta maailmaa ja sen ihmisiä. Jumalan rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa juuri sinä ja minä tarvitsemme.

Raamatussa sanotaan. ” Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh. 4:10. KR 33/38.

Ihminen ei voi rakastaa koskaan, niin syvästi toista ihmistä kuin Kristus rakastaa ihmistä. Tämän vuoksi katso Kristukseen täydelliseen rakkauteen. Hän rakastaa tätä kurjaa maailmaa ja meitä kurjia ihmisiä. Kutsun sinua täydelliseen rakkauteen. Uskoon tuleminen on sitä, että annat Kristuksen rakastaa sinua ja eheyttää sinun rikkinäinen elämäsi. Onko suurempaa rakkautta kuin se rakkaus, joka Golgatan ristiltä loistaa yhä syntiseen maailmaan. Katso Kristukseen. Katso Voittajaan. Hänen varassaan on hyvä elää ja kuolla, ja kuoleman jälkeen siirtyä ikuiseen elämään Kristuksen luokse.

Jumalan sana sanoo: “Kaukaa ilmestyy minulle Herra: ‘Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta” Jer. 31:3. Herra vetää sinua puoleensa armosta. Ihmiskunnan toivo on Kristuksen armossa. Jumala haluaa tulla sinulle kaikeksi. Et voi rakastaa Jumalaa ja maailmaa.

“Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä” 1 Kun. 18:21. KR. 33/38.

“Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa” Matt. 6:24. KR 33/38.

Ihmisen sieluun ei mahdu kuin yksi rakkaus…Jeesus Kristus.

Corrie ten Boom, hollantilainen evankelista. Kertoo eräässä kirjassaan, kuinka hänen luoksensa tuli naishenkilö ja sanoi: “En voi rakastaa miestäni. Hän on sellainen ja sellainen. Minä en voi rakastaa häntä. Meillä ei ole mitään yhteyttä.” Corrie ten Boom kysyi: “Oletteko uskossa? Oletteko uudestisyntynyt?” Hän vastasi: “Kyllä minä olen.” Silloin Corrie ten Boom avasi Raamatun ja luki sieltä Roomalaiskirjeen 5:5 ja sanoi: “Katsokaa mitä tässä lukee: ‘Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.’ teille on annettu Jumalan rakkaus. Te voitte rakastaa Jumalan rakkaudella. Alkakaa rakastaa!” Nainen oli hämmästyneen näköinen. Sitten hän meni kotiinsa. Jonkin ajan kuluttua hän tuli uudelleen. Mutta nyt hän säteili iloa ja sanoi: “Se toimii! Kiitos Jumalalle! Halleluja!”

Jumalan rakkaudella me voitamme maailman. Se toimii! Kristus ei raahaa ketään väkisin Taivaaseen. Pelastus on vapaaehtoista, mutta Kristus rakastaa ja Kristuksen rakkaus kestää, se toimii! Anna Kristuksen rakastaa sinua. Amen.

@LR.

This entry was posted on 4.9.2021. Bookmark the permalink.