Terveeseen uskoon ja vanhurskauteen

” Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. ” 2. Tim. 4. 3 – 4. KR 33/38.

”Kun Jumala vanhurskauttaa ihmisen, niin tämä on aina sataprosenttisesti vanhurskas” (Mauri Vikstén. Terveen opin pääpiirteet s.72 RV kirjat 1980.)

Vanhurskauttamisessa tapahtuu muutos. Syntinen tuomittu saa lahja vanhurskauden. Kristuksen ristin työn ansiosta. Ihminen saa palkan täydellisestä hyvästä työstä, mitä hän ei ole tehnyt. Palkka maksetaan armosta, eikä hänen pahoja tekojaan rangaista, jos hän uskoo Kristukseen ja Hänen sovitustyöhön. Ihmisen asema Jumalan edessä muuttuu.

”Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja.” Room. 4:6. KR 33/38. Ihminen ei saa syntejään omilla teoillaan anteeksi. Mikään ihmisen teko ei ole kyllin hyvä, niin että saisi syntinsä anteeksi. Monet uskovat kasteen pelastavaan vaikutukseen, mutta se on ihmisen teko, eikä siten poista ihmisen syntejä, vaan on Jumalan tahdon noudattamista. Jumalan tahdon noudattaminen antaa omantunnon rauhan.

Jeesus kertoo armottomasta palvelijasta. Hänen vertauksen mukaan palvelijalla on velkaa 10.000 leiviskää eli noin 44 miljardia euroa. Hän on pahasti velkaantunut ja hävittänyt varansa. Tällainen ihminen ei voi ostaa pelastusta rahalla, eikä omaisuudella, mutta Kristus on maksanut velat ja Hän antaa käyttöön Jumalan valtakunnan kaikki rikkaudet. Rikkaudet, joita ei voi rahalla saada. Tarvitaan Kristuksessa saatu ansaitsematon armo ja rakkaus. Pyhä veri, joka puhdistaa syntisen omantunnon ja kääntää mielen kuuliaiseksi Kristukselle.

Postilähetyksen vastaanottamisessa on hyvä vertauskuva pelastuksen lahjan vastaanottamiselle.

Ensin saamme saapuneesta lähetyksestä tiedoksiannon. Tiedoksianto on evankeliumi, jonka saamme uskossa vastaanottaa. Evankeliumi on sanoma pelastajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ristin sovitustyöstä. Jumala uhrasi Pyhän Poikansa ristillä ja sovitti näin maailman synnit. Viaton Uhrikaritsa vuodatti verensä meidän syntiemme ja pahojen tekojemme tähden, että Hänessä saamme oikeuden tulla Jumalan lapseksi ja uskossa saamme luottaa Häneen. Saamme uskoa kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskomalla Herraan Jeesukseen meidät julistetaan syyttömiksi. Jumalan laki on tuomitseva meidät syntisiksi, mutta Kristuksen armosta saamme omistaa lahjana puhdistuksen Kristuksen kalliissa veressä. Syntisestä tulee armahdettu syntinen. Uskossa vastaanotettu sovitustyö on kuittaus evankeliumista saadulle tiedoksiannolle. Kuittauksen jälkeen Kristus ojentaa meille vanhurskauden, ilon ja rauhan Pyhässä Hengessä.

”Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi” 2. Kor. 6:1. KR 33/38.

Luonnollinen ihminen on syntynyt turmeltuneesta lihasta. Lihan mieli on Jumalaa vastaan kapinoiva, eikä etsi luonnostaan Jumalaa. Jumala tekee ihmisessä työtä ja vetää puoleensa. Hän haluaa, ettei yksikään ihminen joutuisi kadotukseen ja eroon Jumalasta. Hän rakastaa syntistä ihmistä, mutta vihaa syntiä. Jumala ilmoittaa itsensä luonnossa ja erilaisissa elämänkohtaloissa. Hän herättelee ihmistä monin eritavoin. Jumala ravistelee heräämään synnin unesta. Herännyt näkee oman syntisen tilansa ja alkaa etsiä ulospääsyä synneistä. Synnit alkavat painaa raskaasti. Ihminen, joka kääntyy Jumalan puoleen saa armon ja syntinsä anteeksi. Syntyy usko, joka on Jumalan työtä, eikä ihminen itse voi uskoa saada aikaan. Vastuu jää ihmiselle ottaako hän vastaan Jumalan armon ja pelastuksen lahjan?

”Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän” Room. 5:18

”Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan” 2. Kor. 5:19.

Vanhurskauttaminen tapahtuu sillä hetkellä, jolloin otetaan uskossa pelastus vastaan. Mutta usko on prosessi ja vanhurskauttavaan uskoon pääseminen voi kestää pitkään. Ei ole helppoa heti uskoa, että olen syyttömäksi julistettu ja asemani Jumalan edessä on muuttunut, syntisestä armahdetuksi syntiseksi. Syntiinlankeemus toi kuolemantuomion ja ikuisen eron Jumalasta. Tätä tuomiota ihminen pelkää. Kestää aikansa, ennen kuin usko kasvaa ja luottamus Jumalaan, niin että omaksutaan rauha Jumalan kanssa.

” Pelkoa ei rakkaudessa (Jeesuksessa) ole ja täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.” 1. Joh. 4. 18. KR 33/38.

Muuttuvan aseman myötä ihminen siirtyy vihan alta armon alle. Tämä on vanhurskauttaminen. Uudestisyntymisessä Pyhä Henki tulee syntiseen ihmiseen. Jumalan lahja Jeesus Kristus tulee uudestisyntyneeseen ihmiseen. Hän saa Kristuksen mielenlaadun. Kristus tulee asumaan ihmiseen Pyhän Hengen kanssa. Jumalan sana opettaa meille, miten eletään uutta elämää Kristuksessa. Sen vuoksi Raamatun lukeminen on leipää, joka kasvattaa ja opettaa ” vastasyntynyttä” Jumalan valtakunnan kansalaista. Pyhä Henki opettaa kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki yhdessä meidän henkemme kanssa todistaa, että olemme Jumalan lapsia.

Kristuksen tullessa asumaan ihmiseen alkaa myös uskossa kasvaminen. Uskossa eläminen on liikettä. Vanhan luonteemme kuolettaminen ja uuden elämän kasvaminen sirkka-asteelta ylöspäin. Pysähtynyt kehitys johtaa uskon näivettymiseen ja luopumuksen tilaan. Sen vuoksi uskovan on hoidettava Jumala-suhdetta. Kuten ihmissuhteet etääntyvät, jos niitä ei hoideta samoin käy myös suhteelle Kristuksen kanssa, jos suhdetta ei hoideta.

Pyhä Henki kasvattaa, niin että alamme tuottaa Hengen hedelmiä. Jaloon öljypuuhun jalostettu Kristuksen seuraaja alkaa tuottaa hyviä hedelmiä, joista on iloa Jumalalle ja lähimmäisillemme. Niin kuin Abraham sai siunauksensa, niin myös me Kristukseen juurtuneet saamme Pyhän Hengen ja lahja vanhurskauden, joka tekee meistä taivaskelpoisia.

”Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan.” Hoosea. 6. 1, 3. KR 33/38.

@LR.

This entry was posted on 14.9.2021. Bookmark the permalink.