Sonnin kuvien vuoksi…asukkaat joutuvat pelon valtaan

pellonraivausta

” Kylväkää itsellenne vanhurskauden kylvö, niin saatte leikata laupeuden leikkuun. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa, teille vanhurskautta.” Hoos. 10:12 KR 33/38.

Profeetta Hoosean aikana Israelin kansa eli kukoistuksen aikaa. Hyvänä aikana rakennettiin alttareita ja pystytettiin komeita patsaita. Jumala siunasi Israelin kansaa, mutta kansa kunnioitti epäjumaliaan. Ihmisestä lähtevät teot olivat arvossaan.

Maassamme kävi samoin. Sodan aikana kansa kääntyi Jumalan puoleen. Lähes jokaisessa kodissa rukoiltiin. Kirkot ja rukoushuoneet olivat täynnä väkeä. Jumalaa kunnioitettiin. Häneltä pyydettiin apua ahdinkoon. Jumala armahti Suomen kansaa.

Maassamme alkoi menestyksen aika. Materiaalinen vauraus lisääntyi. Olisi voinut olettaa, että kansalaiset kiittävät Jumalaa, koska Häneltä tulee kaikki hyvä. Mitä tapahtui?

Alkoi maallistuminen. Ihmisten tekemiset ja aikaansaannokset saivat ylistystä ja kiitosta. Ihminen ja ihmisen tekemiset nostettiin korkealle korokkeelle. Ihminen sai kiitokset kaikesta hyvästä, ja Jumala jätettiin sivuun.

Synnin ja maailman ruhtinaan paholaisen aikaan saannoksista puhumista on vältettävä. Helvetillä ei saa pelotella. Ristin sovitustyöstä ja Kristuksen ristillä vuotaneesta verestä pitää vaieta, koska ihminen alkaa voida huonosti, jos näistä puhutaan. Jumalan Sana, ja risti pyritään poistamaan. Jumalan sanan kaksiteräinen miekka tehdään tylsäksi, niin ettei se leikkaa, eikä sivalla kipeästi syntiseen omaantuntoon. Ihmisten pahat teot on painettu villaisella. Ihmiset tuuditetaan väärään rauhaan.

Jumala ei anna armoa synnin päälle, jos synneistä ei tehdä todellista parannusta. Jumala ei siunaa syntiä, eikä ihmistä, joka tahallaan tekee syntiä ja tekee Pyhän Hengen murheelliseksi elämällä Jumalan tahdon vastaista elämää. Tottelemattomuudesta on aina vakavat seuraukset.

Amerikassa on tehty tutkimus, jossa kysyttiin kansalaisilta, mitä asukkaat, pelkäsivät eniten? Tuloksena oli, että eniten pelättiin sitä, jos joutuu luopumaan elintasostaan. Profeetta Hoosea kuvaa saman asian. ” Sonnin kuvien vuoksi – – – asukkaat joutuvat pelon valtaan.”

” Beet-Aavenin vasikkain tähden joutuvat pelkoon Samarian asukkaat. Sillä vasikan tähden vaikeroi sen kansa, ja vasikan tähden sen papit vapisevat, sen kunnian tähden, kun se siltä vaeltaa pois.” Hoos. 10:5. KR 33/38.

Kääntyvätkö ihmiset Jumalan puoleen, sitten kun kultaiset vasikat on otettu pois, ja elintaso romahtanut? Pääseekö Jumala jälleen sille paikalle, mihin Hän Kaikkivaltiaana kuuluu? Kääntyvätkö ihmiset etsimään itselleen materian sijaan kulumattomia aarteita, joita Jumala Sanassaan lupaa antaa? Vai, tapahtuuko niin, että ihmiset alkavat kirota yhä enemmän Jumalaa?

Asukkaat joutuvat pelon valtaan.

Tämän ajan ihmisten hallitseva tunne on pelko. Asukkaat ovat joutuneet pelon valtaan. Syntiinlankeemus toi ihmisen elämään pelon. Ihminen alkoi pelätä synnin seurauksista aiheutuvaa rangaistusta. Pelkäävä pakenee ja piiloutuu. Ensimmäiset ihmiset Adam ja Eeva piiloutuivat Jumalaa. Jumala, joka on kaikkinäkevä ja kaikkitietävä, Häneltä ei yksikään voi olla piilossa. Hänen silmänsä valvovat ihmisiä. Hän valvoo ja kirjaa muistiin kaikkien ihmisten tekemiset ja tekemättä jättämiset. Mikäli elämä on Jumalalle etäistä ja Hänen Sanan vastaista silloin ihminen pelkää. Jumala rankaisi Adamia ja Eevaa ja lähetti heidät pois Eedenin paratiisista. ” Otsasi hiessä sinun pitää leipäsi syömän,” elatuksen murheet lankesivat Adamille. Eevalle seurasivat synnytyskivut. Näitä samoja rangaistuksia, jokainen ihminen saa kokea edelleen, koska perimme Adamin ja Eevan syntiin langenneen luonnon. Kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla.

Vanhan Testamentin Jumalasta saadaan kuva ankarasta Jumalasta. Kuitenkin Jumala on hyvä ja rakastava Jumala, mutta Hän vihaa syntiä. Hän vihaa moraalitonta elämää, jota synnin turmelema ihminen elää. Mikäli Jumala ei rakastaisi ihmisiä, niin Hän ei kertoisi etukäteen, mikä rangaistus seuraa, jos hylätään Hänen armo tarjouksensa. Jumala kutsuu lankeavia ihmisiä luokseen.

Hän rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan. Hänet, joka aikojen alusta on ollut Isän Jumalan luona. Hänet Jumala lähetti maailmaan pelastamaan synnissä elävät ihmiset. Jumalan rakkaus näkyy Kristuksessa.

Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tuli ihmiseksi maailmaan. Hän tuli rakastamaan ja palvelemaan. Kristuksen rakkaus on täydellistä rakkautta. Jumalallinen rakkaus karkottaa pelon. Kristuksen ristillä tekemä sovitustyö lunasti meidät, kadotetut ja tuomitut ihmiset. Osti meidät ja pelasti meidät kadotustuomiolta. Kristuksen Pyhä viaton veri puhdistaa yhä syntisen ihmisen kaikesta synnistä. Joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Tämä on suurta Jumalan rakkautta, joka loistaa maailmaan. Jumala rakastaa tätä kurjaa maailmaa ja kurjassa maailmassa eläviä ihmisiä.

”Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta; se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa.” 1. Joh. 4:18.

Vanhurskauden kylväminen jatkuu. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta vanhurskauttaa, jokaisen, joka ottaa ristillä kuolleen ja ylösnousseen Vapahtajan elämänsä Herraksi. Syntinen julistetaan syyttömäksi. Uudispelto on raivattu. Tie Isän Jumalan yhteyteen raivattiin Golgatan keskimmäisellä ristillä. Sovitus on suoritettu. Kaikki on täytetty. On aika etsiä Herraa ja Hänen voimaansa.

Jumalan Sana on uudelleen nostettava korkeimmalle korokkeelle. Jumala on laupias ja armahtavainen. Hän on kärsivällinen ja odottaa sadon kypsymistä. Hän odottaa siihen saakka, kunnes pakana kansoihin kuuluvista viimeinen löytää Jeesuksen Kristuksen ja astuu pelastuksen vankkureihin. Vankkureiden tultua täyteen ne nostetaan tuuliin ja pilviin Kristusta vastaan. Hän tulee noutamaan seurakuntansa häihin. Jokainen, joka on pukenut vanhurskauden valkeat vaatteet ylleen ja on Pyhän Hengen sinetti sormessa, pääsee Karitsan häihin. Kristus Jeesus on viaton Uhrikaritsa, joka on valmistamassa Isän Jumalan luona häitä. Pian hääkellot soivat. Puhtaat Kristuksen verellä valkaistut armahdetut syntiset pääsevät pitoihin.

Jumalan Pyhän Hengen tuuli puhaltaa vielä ja kokoaa ihmisiä kaikista kansoista ja heimoista.

Profeetta Hoosean profetia on Israelin kansalle, mutta sama sanoma on kaikille ihmisille ja kansoille. Raivatkaa itsellenne uudispelto, silloin kun on aika etsiä Herraa, kunnes hän tulee ja antaa sataa, teille vanhurskautta.”

”Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” Matt. 7:7. KR 33/38.

”Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne.” Jer. 29:13. KR 33/38.

”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.” Luuk. 11:9. KR 33/38.
”Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.” Luuk. 11.10. KR 33/ 38.

@LR.

This entry was posted on 6.11.2021. Bookmark the permalink.