Archive | joulukuu 2021

Majatalossa ahdasta… Isän kodissa on tilaa

Lamppu

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” Jes. 7:14. KR 33/38.

Vanhan Testamentin profeetta Jesaja ennusti noin 700 vuotta eKr. Jeesuksen syntymän. Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen elämänkaaren eri tapahtumat erittäin tarkasti. Myös profeetta Miika ja Sakarias ennustivat Jeesuksesta. Psalmissa 41 ennustetaan Jeesuksen kavaltaminen. ”Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.” Ps. 41:10. Monet psalmit kertovat Jeesuksesta.

Kukaan ihminen ei voi näin tarkkaan profetoida tulevia tapahtumia, ellei Jumala olisi näitä ilmoittanut. Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja Raamatun punaisena lankana on ilmoitus, että Jumala on tuleva ihmisten keskuuteen pelastamaan syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmiskunnan. Jumalan ilmoitukset eivät muutu, vaan kaikki tapahtuu, mitä Jumala ilmoittaa tapahtuvaksi. Ihmisten Vapahtaja Jeesus syntyi Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Daavidin sukuun kuuluva Joosef ja hänen kihlattunsa Maria matkustivat Betlehemiin. Maaherra oli määrännyt ihmiset verovelvollisiksi. Raskaana olleen Marian oli lähdettävä miehensä kanssa ilmoittautumaan verotettavaksi. Varmasti tuolla matkalla oli muitakin raskaana olevia, mutta Maria oli poikkeuksellisessa asemassa toisiin nähden. Hän kantoi kohdussaan maailman Vapahtajaa ja Messiasta. Ihmisten tulevaa pelastajaa. Vanhan Testamentin profeettojen ennustukset alkoivat toteutua.

Pyhästä Hengestä alkuun lähtenyt raskaus oli Jumalan edeltä suunnittelema, ja Maria oli armoitettu kantamaan Jeesus-lasta. Marian tehtävä oli se, mikä on maailman alusta saakka ollut naisen tehtävä. Tärkein tehtävä naisella on olla äiti ja vaimo. Maria sai suorittaa tätä tehtävää ja hän oli Jumalan valitsema nainen Jeesuksen äidiksi.

”Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verollepantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.” Lue loppuun

This entry was posted on 19.12.2021.

Pudonnut kirves

peilikuva

” Hän meni heidän kanssaan. Ja he Jordanille tultuaan alkoivat hakata puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. ” Niin hän huusi ja sanoi: Voi, herrani”, hän huusi, ” se oli vielä lainattu!” 2. Kun. 6: 4 -5.

Toinen kuningasten kirja kertoo profeetta Elisasta. Elisa opetti uusia profeettoja ja oli suosittu tehtävässään. Profeetat eivät keksineet sanomaansa, vaan heidät oli tutkittava Jumalan antamaa ilmoitusta ja aikansa tapahtumia ilmoituksen antamassa valossa. Kansan kulkiessa pois Jumalan sanan viitoittamalta tieltä, profeettojen tehtävänä oli ilmoittaa, mitä siitä seurasi. Päättäjät olivat pahimpia harhaanjohtajia, sen vuoksi päättäjät eivät profeetoista pitäneet. Aikanamme vallitsee sama tilanne. Seurakunnissa saa puhua, mutta on varottava, etteivät kuulijat loukkaannu. Veri kauhistuttaa ihmisiä. Silti monet syövät verta, joka Jumalan sanan mukaan on laskettava maahan kuin vesi.

Raamatun aikana ristiinnaulitseminen oli häpeällinen rangaistus ja tuomitulle se merkitsi kiduttavaa hidasta kuolemaa. Rististä pitää vaieta, koska ihmiset alkavat voida pahoin. Joidenkin on pitänyt poistaa ristin poikkipuu. Jäljelle jätetty paalu ei tuota pahoinvointia.

Synti tulee liian lähelle ihmistä. Synnistä pitää puhua varovaisesti. Syntejä ja moraalittomuutta ei saa nimetä, koska on suvaittava ihmisten heikkoudet. Onko seurakunnissa puhuttu liiaksi synnistä ja moraalittomasta elämästä, koska kirkot ja rukoushuoneet ovat lähes tyhjiä?

Profeetta Elisan aikana oppilaiden koulutustilat olivat käyneet pieneksi.

Profeetan oppilaat sanoivat Elisalle: ” Katso huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. ” Menkäämme siis Jordanille, ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme” Menkää”, Elisa sanoi. 2. Kun. 6: 1 -2.

Jokainen oppilas halusi tuoda oman hirren ja näin saataisiin uudet isommat tilat käyttöön. Oppilaat halusivat opettajansa Elisan mukaansa. Arvossa pidetty opettaja lähti mielellään oppilaiden mukaan.

” Hän meni heidän kanssaan. Ja he Jordanille tultuaan alkoivat hakata puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. ” Niin hän huusi ja sanoi: Voi, herrani”, hän huusi, ” se oli vielä lainattu!” 2. Kun. 6: 4 -5. Lue loppuun

This entry was posted on 6.12.2021.