Majatalossa ahdasta… Isän kodissa on tilaa

Lamppu

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” Jes. 7:14. KR 33/38.

Vanhan Testamentin profeetta Jesaja ennusti noin 700 vuotta eKr. Jeesuksen syntymän. Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen elämänkaaren eri tapahtumat erittäin tarkasti. Myös profeetta Miika ja Sakarias ennustivat Jeesuksesta. Psalmissa 41 ennustetaan Jeesuksen kavaltaminen. ”Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.” Ps. 41:10. Monet psalmit kertovat Jeesuksesta.

Kukaan ihminen ei voi näin tarkkaan profetoida tulevia tapahtumia, ellei Jumala olisi näitä ilmoittanut. Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja Raamatun punaisena lankana on ilmoitus, että Jumala on tuleva ihmisten keskuuteen pelastamaan syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmiskunnan. Jumalan ilmoitukset eivät muutu, vaan kaikki tapahtuu, mitä Jumala ilmoittaa tapahtuvaksi. Ihmisten Vapahtaja Jeesus syntyi Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Daavidin sukuun kuuluva Joosef ja hänen kihlattunsa Maria matkustivat Betlehemiin. Maaherra oli määrännyt ihmiset verovelvollisiksi. Raskaana olleen Marian oli lähdettävä miehensä kanssa ilmoittautumaan verotettavaksi. Varmasti tuolla matkalla oli muitakin raskaana olevia, mutta Maria oli poikkeuksellisessa asemassa toisiin nähden. Hän kantoi kohdussaan maailman Vapahtajaa ja Messiasta. Ihmisten tulevaa pelastajaa. Vanhan Testamentin profeettojen ennustukset alkoivat toteutua.

Pyhästä Hengestä alkuun lähtenyt raskaus oli Jumalan edeltä suunnittelema, ja Maria oli armoitettu kantamaan Jeesus-lasta. Marian tehtävä oli se, mikä on maailman alusta saakka ollut naisen tehtävä. Tärkein tehtävä naisella on olla äiti ja vaimo. Maria sai suorittaa tätä tehtävää ja hän oli Jumalan valitsema nainen Jeesuksen äidiksi.

”Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verollepantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.”

Syntymähetkellä ei ollut Jeesuksella sijaa majatalossa.Eläinten ruokinta kaukalo oli Hänen ensimmäinen lepopaikka. Heinillä pehmustettu kaukalo oli karu paikka vauvan nukkua. Jeesus-lapsi ja Maria, sekä Joosef tyytyivät osaansa. Eläimet antoivat lämpöä matkalaisille.

”Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille: ”Älkää pelätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa.”

Paimenet, jotka kuuluivat alimpaan ammattiryhmään, olivat lampaiden kanssa kedolla. Yö oli pimeä, ja hengellisesti elettiin myös pimeää aikaa. Äkkiä kirkkaus valaisi tienoon. Pimeys väistyi ja Jumalan kirkkaus ilmestyi pimeyden keskelle. Herran enkeli seisoi paimenten edessä. Pyhä pelko valtasi paimenet. Enkelin sanoma oli. ”Älkää pelätkö; sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle: Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.”

Paimenet olivat kuulleet Vanhan Testamentin profetioista. He odottivat tulevaa Messiasta, Jumalan valitsemaa Voideltua maailman Vapahtajaa. Nyt profetiat olivat toteutuneet. Kristus Herra on syntynyt. Jumalan hyvä tahto on toteutunut. Syntiin langenneet ihmiset ovat saaneet Vapahtajan. Eläinten ruoka kaukalossa lepää maailman Vapahtaja. Jeesus lapsi, pieni ja viaton, mutta kuitenkin kuningasten Kuningas ja herrojen Herra… Jumala. Monet odottivat suurta ja mahtavaa Vapahtajaa. Monet odottivat hienoihin vaatteisiin pukeutunutta korkeasti oppinutta Vapahtajaa, joka saa aikaan kansalle vapauden ja korottaa hengellisen alennustilan uuteen kukoistukseen. Jumala antaa nöyrille armon ja alhaiset Hän korottaa. Hän loasta nostaa köyhän ja kerjäläisen ja nostaa ruhtinasten rinnalle. Rikkaat ja itseään täynnä olevat ylpeät Hän lähettää tyhjinä pois. Lammas paimenet olivat tarpeeksi ala-arvoisessa asemassa ja heille loisti kirkkaus.

”Yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!”
Kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa: ”Menkäämme nyt Beetlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti.” He menivät kiiruhtaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu.” Luuk. 2:1-20.

Paimenet lähtivät heti katsomaan, mitä on tapahtunut ja mitä heille oli ilmoitettu. He löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Nähtyään asioiden olevan, niin kuin enkeli oli heille ilmoittanut, he palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa lampaiden luokse kedolle. Kristus Jeesus Jumalan Poika on syntynyt ja profetiat täyttyneet.

Syntiinlankeemuksen seurauksena Jumala vihastui ihmisiin. Rakkauden Jumala ei voinut jättää ihmisiä saatanan orjuuteen, eikä kadotustuomion alaiseksi. Joten Hän suuresta armostaan ja laupeudestaan lähetti Jeesuksen Kristuksen tekemään sovinnon Jumalan ja ihmisten välille. Vanhan Testamentin profetioiden mukaisesti tapahtui myös lunastustyö. Psalmin kirjoittajan ennustus toteutui.

”Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.” Ps. 41:10.

Jeesuksen ystävä ja opetuslapsi Juudas, joka oli Jeesuksen seurassa eli vilpillistä elämää tekemättä parannusta synneistään. Hänen syntien mitta tuli täyteen, ja saatana valtasi miehen kokonaan, niin että hän oli valmis kavaltamaan ystävänsä Jeesuksen. Profetiat toteutuvat, ja Jumalan pelastussuunnitelma. Ihmiset pääsevät Golgatan ristin kautta jälleen sisälle Jumalan valtakuntaan ja sisäiseen vapauteen. Ovi taivaaseen aukesi ja erottava esirippu repesi ylhäältä alas saakka. Ihmisten ei tarvitse mennä eläinten talliin katsomaan ruoka kaukalossa makaavaa Jeesusta. Nyt saamme mennä ristin luokse ja sieltä vuotaa rauha särkyneille ihmisille. Ristillä vuotanut veri puhdistaa syntiset ihmiset ja vapauttaa paholaisen kahleista. Särkyneet sydämet nyt korjaa Herramme Jeesus Kristus.

Jumala vihaa edelleen syntiä ja jumalatonta elämää, mutta ihmisiä Hän rakastaa. Jumalan Poika Jeesus Kristus voitti synnin ja kuoleman, sekä saatanan vallat ja voimat. Hän nousi ylös kuolleista ja meni ylös Isän Jumalan luokse. Taivaasta Kristus hallitsee evankeliumin ilosanoman leviämistä. Pyhä Henki toimii maanpäällä. Lähetyskäsky toteutuu. Elämme armon ajassa. Kristus tulee takaisin lupauksensa mukaan. Elävä Kristuksen seurakunta odottaa Kristuksen paluuta noutamaan omansa Taivaan kirkkauteen. Yksi sukupolvi ei näe fyysistä kuolemaa, vaan pääsee Kristuksen luokse kuolemaa näkemättä. Kristukseen uskovat kuolleet nousevat haudoistaan ja nousevat Kristuksen mukaan. Tämä hetki herättää ihmiset. He, jotka elävät synneissään, eivätkä ole ottaneet Jumalan Poikaa Jeesusta Kristusta Herrakseen ja Vapahtajakseen jäävät tänne. Taivaan ovi suljetaan. Armon aika päättyi.

”Älköön teidän sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen” Joh. 14. 1-3.

Ihmisten keskuuteen syntyessään Kristuksella ei ollut tilaa majatalossa. Eläinten ruokakaukalo oli Hänen ensimmäinen lepopaikka. Ihmisten sydämissä ei ole tilaa Kristukselle. Syntisten ihmisten sydän on yhtä likainen kuin eläinten ruokakaukalo. Likaiseen sydämeen Kristus haluaisi syntyä. Synti ja moraalittomuus ovat lianneet jokaisen ihmisen sydämen. Kaikki olemme syntiä tehneet ja tarvitsemme Jeesuksen veren puhdistusta. Veri puhdistaa likaisimmankin sydämen lunta valkeammaksi. Otatko Jeesuksen sydämeesi asumaan ja annatko Jeesuksen tehdä puhdistavan työn sinussa?

Jokainen, joka ottaa Hänet vastaan Hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,” Joh. 1:12.

Onko sinun elämässä saanut tapahtua vallanvaihdos, ja Kristus on saanut vapauttaa sinut synneistä ja kuoleman vallasta. Onko Kristus syntynyt sinun sydämeesi? Nyt kuljemme eläinten ruokakaukalon luota Golgatan ristin luokse. Kristus maailman valo loistaa pimeässä maailmassa eläville ihmisille.

”Hän, joka näitä todistaa, sanoo: ”Totisesti, minä tulen pian.” Amen, tule, Herra Jeesus! Ilm. 22:20.

@LR.

This entry was posted on 19.12.2021. Bookmark the permalink.