Kultainen sääntö

” Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1. Kor. 13: 4 -6.

Kultaiseksi säännöksi on sanottu periaatetta, että teemme samaa toisille kuin mitä tahdomme, että meille tehdään. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, on kristinuskon ydin käsky. Monista muista uskonnoista löytyy samoja ohjeita, mutta kristinuskossa tiedämme, ettei ihminen omin voimin voi voi rakastaa lähimmäistään. Tarvitaan Pyhän Hengen antama voimaa lähimmäisen rakkauden toteuttamiseen.

Olemme kaikki omaksuneet syntisen luonteen. Jos emme ole löytäneet Kristuksen muuttavaa rakkautta, emmekä ole menneet pelastuksen ovesta sisälle ja tehneet parannusta synneistä. Kokemus Kristuksen veren puhdistavasta voimasta puuttuu. Jumalan rakkaus tulee, yksin armosta Kristuksen sovitustyön ansiosta. Rehellinen Kristuksen kohtaaminen ja Hänen seuraajaksi lähteminen vaatii nöyrää mieltä ja halua muuttaa elämän suunta, niin että Jumalan rakkaus saa vallata kokonaan meidän, henkemme, sielumme ja ruumiimme. Jumala Kristuksessa vaikuttaa muutoksen sielussamme. Jumalan rakkauden voimasta saamme kokea Kristuksen rakkautta. Kohdatessamme syntisten Vapahtajan saamme voiman uudistua mieleltämme ja meihin virtaa Pyhän Hengen uutta luova voima. Opimme rakastamaan itseämme terveellä tavalla ja kun opimme rakastamaan itseämme, voimme rakastaa myös lähimmäistämme.

Mikäli synneistä osan jää ” helmasynniksi”, ja niitä ruokimme ja vaalimme, silloin elämme lihallisten himojen vallassa. Olemme kristittyjä vain nimellisesti. Tällaisen ihmisen elämässä ei voi virrata elämän veden virrat. Rakkaus näkyy puheen tasolla. Synnit tukkivat virtauksen. Rakastamme itsekkäästi itseämme, mutta olemme välinpitämättömiä lähimmäisistä. Itseään voi rakastaa väärällä tavalla ja tuottaa vahinkoa, niin itselleen kuin lähimmäisille.

Itsekkyys on tämän ajan trendi. Julkisesti opetetaan, ettei tarvitse antaa anteeksi, eikä pyytää anteeksi. Jos vihaat jotakin, niin olet oikeutettu vihaamaan. Vihassa on aina murhan henki, eikä mikään viha mene Taivaaseen. On paholaisen parhaita valheita, että vihaa on oikeus kantaa ja sovintoa ei tarvitse tehdä. Efesolaiskirjeessä 4: 26. opetetaan. ”Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli.” Vihastua saa, mutta vihasta pitää leppyä, viimeistään samana päivänä, koska emme tiedä annetaanko meille huomista päivää.

Jumalan rakkaus haluaa lähimmäiselle pelkästään hyvää. Eräältä pastorilta kysyttiin, ” minkälaisia ovat lopunajan ihmiset?” Hän vastasi, ” ihmiset ovat silloin todella mahdottomia” Media vahvistaa tämän pitävän paikkaansa. Ihmiset tekevät hirveitä tekoja.

Parhaimmatkin rakkauden teot jäävät vaillinaisiksi, koska elämme lihan ruumiissa. Voimme toteuttaa Herran tahtoa sen armon mukaan mikä meille annetaan. Omin voimin emme voi itseämme muuttaa. Jumala vaikuttaa muutokset Pyhän Hengen tehdessä työtään.

Korinttolaiskirjeen luettelo rakkaudesta kumpuavista ominaisuuksista, ovat Herran armossa ja Pyhän Hengen opetuksessa kasvaneen Kristuksen seuraajan ominaisuuksia. Vie aikaa ennen kuin nämä pääsevät vaikuttamaan, eikä kukaan pääse täydellisesti näitä toteuttamaan. Herran neuvottelussa, voi Pyhä Henki kasvattaa rakkauden hedelmiä. Jumalan sanassa on kasvattava ja opettava voima ja viisaus.

Rakkauden ominaisuudet ovat Jumalan ominaisuuksia. Kristus sai kokea ihmisten raadollisuuden ja monet sanalliset ja sanattomat lyönnit. Kristus antoi anteeksi, eikä muistellut kärsimäänsä. Hän toteutti sovitustyön ristillä kuuliaisena Isän tahdolle, eikä jättänyt sovitusta suorittamatta, koska Hän antoi anteeksi lyöjilleen.

Kristityn kasvaminen on eteenpäin menoa ja liikettä kohti täydellisyyttä, ja täydellisiä olemme vasta perille päästyämme.

”Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.
Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä.
Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niinkuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.”
Ef. 4. 30 – 32.

Tehdessämme tietoisesti syntiä saatamme Pyhän Hengen murheelliseksi. On valvottava itseään ja vaellusta, olenko lähellä Herraa ja tuottaako elämäni ja vaellukseni Jumalalle kunniaa ja lähimmäisille hyvää oloa? Näkyykö minusta Kristuksen rakkauden kautta vaikuttavat teot, vai lihallinen ihminen, joka rakastaa valikoiden ihmisiä ja elää anteeksiantamattomalla mielellä. Anteeksi pyytämiseen ei ole tarvetta. Lihallisella mielellä elävä kovettaa itsensä, eikä omatunto anna oikeaa hälytystä, tehdä parannusta ja pyytää anteeksi.

On elettävä jatkuvassa anteeksiantamuksessa. Ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa päivässä on annettava anteeksi, Jeesus opettaa. Tässä on Herralla työtä, että tämän voimme tehdä. Pyhä Henki antaa voiman muutokseen, mutta muutos on vapaaehtoista. Jos annamme Kristukselle valtuudet muuttaa, Hän aloittaa muutos prosessin. Hän muuttaa lihallista mieltä ja kieltä.

” Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina
– sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä –
ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle;
Ef. 5. 8 -10.

Kristityn Jumalan lapsen on tuotettava kunniaa Herralle. On tutkittava, mikä on Herralle mieleistä? On annettava Kristuksen kasvattaa meistä valkeuden lapsia. Pyhän Hengen tehdessä työtään, tuotamme edes joitakin rakkauden hedelmiä Jumalan kunniaksi ja lähimmäistemme parhaaksi. Antakoon Jumala tähän voimansa. Galilean mies ei käy yhdenkään ohitse . . . ei sinun, eikä minun, jos sallitaan Hänen luoksemme tulla. Voimallaan Hän tahtoo uudistaa…

” Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa.” 1. Kor. 13: 4 -6. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 5.2.2022. Bookmark the permalink.