Archive | huhtikuu 2022

Herra ohjaa oikeaa tietä

”Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä. ” Ps. 37:23.

Ihminen on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi. Hänen seuraajan askeleet kulkevat oikeaan suuntaan. Jeesus kutsui opetuslapset seuraajakseen. Ammatikseen kalastaneen Pietarin Jeesus kutsui opetuslapsekseen. Pietari innostui Jeesuksen seurasta ja lupautui, vaikka kuolemaan Hänen kanssaan. Pietari ei ymmärtänyt Jeesuksen kuoleman merkitystä, joten hän ajatteli inhimillisesti, mitä kuolema merkitsee. Jeesuksen kuolema oli Isän Jumalan tahdosta edeltä suunniteltu sovitustyö. Jumalan Poika Jeesus voi tämän suorittaa. Synnitön ihmiseksi tullut Jumala Kristuksessa, sovitti ristin kuolemallaan kaikkien ihmisten kaikki synnit. Pietari oli syntinen ihminen, ja Jeesuksen oli sovitettava myös Pietarin synnit.

Jeesuksen ollessa kuulusteltavana oli Pietari kieltänyt olleensa Jeesuksen opetuslapsi ja Hänen seuraajansa. Vasta kukon laulu herätti Pietarin ja hän muisti, että Jeesus oli edeltä sanonut, miten hänen heikko uskonsa ei kestäisi koetusta, mihin hän joutuu. Pietari, kieltää Jeesuksen kolmesti, ennen kuin kukko laulaa. Tämän muistettuaan Pietari katui katkeria katumuksen kyyneleitä. Pietari oli epäonnistunut ja pahasti. Onko täydellinen epäonnistuminen kaiken loppu?

Ennen ristin sovitustyötä oli Jeesus luvannut antaa toisen puolustajan opetuslapsilleen. Jeesus oli kärsinyt ja kuollut, ja ylös noussut kuolleista. Hän oli tehnyt sen tehtävän, minkä vuoksi Hän maailmaan oli tullut. Hän nousi takaisin, ylös Isän Jumalan luokse. Opetuslapset kokoontuivat yksimieleisesti yhteisesti rukoilemaan. He odottivat milloin Jeesuksen antama lupaus täyttyisi ja he saisivat toisen puolustajan Pyhän Hengen. Opetuslapsilla oli sydämessään Pyhä Henki, niin kuin kaikilla niillä on, jotka ovat tehneet synneistään parannuksen ja muuttaneet mielensä kuuliaisiksi Jumalan sanalle.

Opetuslasten ollessa yhteisessä rukouksessa, he saivat luvatun Pyhän Hengen kasteen. Jokaisen päälle, tuli kuin tulisia kieliä, ja he alkoivat puhua vieraita kieliä. Pyhän Hengen kasteen tunnusmerkki on vieraat kielet, joita ei ole opiskeltu. Opetuslapset saivat voiman korkeudesta. Lue loppuun

This entry was posted on 21.4.2022.

Pääsiäisen riemuvoitto

” Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: ”Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Hän kielsi ja sanoi: ”En ole.” Joh. 18:25.

Jeesus oli ylimmäisen papin luona. Opetuslapsi Pietari oli seurannut Jeesuksen tragediaa ja käveli läheisessä puutarhassa. Nuotiossa paloi tuli ja Pietari pysähtyi nuotion ääreen lämmittelemään. Monet ihmiset ovat uteliaina seuraamassa tapahtumia. Pietari tunnettiin Jeesuksen opetuslapseksi. Eräs, utelias tunnisti Pietarin ja kysyi.” Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Pietari kielsi ja sanoi:” En ole.”

Yleensä ensimmäinen vastaus sinetöin suunnan, miten asiat etenevät. Tämän vuoksi on viisaasti vastattava ensimmäiseen kysymykseen. Myöhemmin asioiden kulkua on vaikea korjata. Pietarin kieltävät vastaukset saavat aamun sarastaessa kukon kiekumaan. Pietari oli kieltänyt olevansa Jeesuksen opetuslapsi. Pietarin elämässä alkaa itkuinen vaihe. Omavoimainen usko oli mennyttä.

Monesti meiltä kysytään: ” Oletko kristitty ja uskova?” Kysymys on suora ja käy kohti. Kiellätkö Jeesuksen, vai myönnätkö olevasi kristitty, joka seuraa Jeesusta? Raamatussa sanotaan.” Joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä.” Jos olemme sisäisesti kieroja ja vääriä, silloin tarpeeksi kovan paineen alaisina helposti toimimme olosuhteiden mukaisesti. Jos olosuhteet ovat epäsuotuisat ja pelko kasvojen menettämisestä on suuri, helposti sanomme kieltävän vastauksen. Vakaumuksemme ei kestä ulkoista painetta.

Vahva hengellinen vakaumus on ehdoton edellytys, jos haluamme olla Kristuksen seuraajia. ” Olkoon puheenne on, on, tai ei, ei, mikä siihen lisätään, se on pahasta.” Suoraselkäinen kristitty kestää koetuksissa ja pysyy sanojensa takana, jos hänen sisäinen elämänsä on sovussa Jumalan sanan kanssa. Eletään niin kuin opetetaan. Omin voimin, heikkona hetkenä ja suuren paineen alaisena helposti kiellämme olevamme Kristuksen seuraajia, jos elämämme ei ole tasapainossa.

Opetuslapsi Pietari oli hiilivalkealla omassa voimassaan. Hän oli Jeesuksen seuraaja, mutta hän ei ollut saanut Pyhän Hengen voimaa. Pietari monesti uhosi omaa voimaa ja kuinka oli valmis, jopa kuolemaan Jeesuksen puolesta. Havaittu tosiasia on, että monet, jotka ovat jyrkkiä ja vakuuttavat, että heidän uskonsa kestää, mutta tarpeeksi kovan paineen alaisina, kieltävät uskonsa. He luopuvat uskostaan ja menevät takaisin maailmaan.

”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 1. Kor. 10:12.

Jumala näkee, mitä tekoa uskomme on. Mutta maailman ruhtinas paholainen näkee myös, missä on meidän heikot kohdat ja käyttää niitä hyväkseen. Heikosta lenkistä paholainen pääsee meidän ajatusmaailmaan ja saa epäilemään, ensin uskoamme ja Jumalan sanojen totuutta. Ilman Pyhän Hengen voimaa lankeamme. Hoitamaton uskon elämä, joka merkitsee lukematonta Raamattua. Rukouksen laiminlyönti ja seurakuntayhteydestä pois jääminen altistaa meidät lankeemuksille. Lue loppuun

This entry was posted on 12.4.2022.

Pimeydestä valkeuteen

” Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.” Matt.28:20.

Opetuslapsia jäivät lohduttamaan nämä Jeesuksen viimeiset sanat, ennen taivaaseen astumistaan.

Jeesus antoi omilleen tehtävän. Tehtävä on viedä evankeliumin ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Tehtävä on kaikkien kristittyjen tehtävä kaikkina aikoina. Evankeliumin eteenpäin vieminen ei ole helppo tehtävä. Tarvitaan kuuliaisuutta ja nöyryyttä. Eikä tehtävä anna mainetta ja suosiota. Evankelista on epäsuosittu ja esiintyy, jopa vainoa. Omassa voimassa ei evankeliumia viedä eteenpäin, tarvitaan Pyhän Hengen voima. Jeesus kielsi opetuslapsia, ettei saanut lähteä Jerusalemista, ennen kuin heidät puetaan voimalla korkeudesta. Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle, ja he puhuivat rohkeasti Jumalan suurista teoista.

”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8.

Evankeliumia viedään sinne missä on kaikkein pimeintä. Ihmisen sydän on pimeä, jos Kristuksen valo ei ole päässyt valaisemaan sitä. Ihmisen teot ja ajatukset ovat pimeitä ja likaisia. Luonnollisesti ihmiset eivät halua, että heidän pimeät tekonsa ja ajatuksensa tulevat julki. Evankeliumin valokiilassa näkyy pimeimmätkin teot. Tämän vuoksi Kristuksen omia vihataan tässä maailmassa.

Olemme valon kantajia. Jumalan sana on valo. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Vanhurskaus tarkoittaa, että sinut julistetaan syyttömäksi synneistäsi. Ilman syyttömäksi julistamista olet Jumalan sanan mukaan tuomittu kuolemaan ja kadotukseen. Jumala Kristuksessa armahtaa sinut, jos otat armon vastaan.

”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan
armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!”
2. Kor. 6:1.

Jumalan Pyhän Hengen maailmaan kulkee tie Golgatan ristin kautta. Ristin työssä on voima, siinä on dynamiitti, joka saa aikaan uudestisyntymän ihmeen. Me, jotka olemme kuolleet rikoksiin ja synteihin, pääsemme ristin kautta kokemaan vapauden, ilon ja rauhan. Raamattu opettaa, että sana rististä on Jumalan voima, niille jotka, uskovat, että Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan voittanut kaikki.

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.” 1. Kor. 2:14, KR38.
Luonnollinen ihminen ei tajua, miten syvällä synneissään hän elää. Hän nukkuu syvää synnin unta ja noudattaa himojaan. Tarvitaan Pyhän Hengen dynamiittia, joka herättää näkemään syntisyyden. Jumalan sanassa on edelleen uutta luova voima, mutta moderni ihminen, ei hyväksy Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, vaan Jumalan sanasta on haluttu poistaa kaikki se, mikä saisi syntiset ihmiset voimaan huonosti. Enää ei uskalleta saarnata syntiä synniksi, vaan synnit ovat luontaisia heikkouksia, mitkä pitää hyväksyä.

Uudestisyntymisessä vanha ihmisemme katoaa ja uusi tulee tilalle. Uudestisyntymisessä luodaan uutta. Entinen, vanha ihmisemme, joka elää himoineen ja haluineen vieraana Kristukselle. Syntyy uudeksi ylhäältä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihminen ei itse voi itseään muuttaa paremmaksi, eikä hyväksi, kaiken uudeksi tekijä on Pyhä Henki, Jumalan Henki. Lue loppuun

This entry was posted on 6.4.2022.