Pimeydestä valkeuteen

” Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.” Matt.28:20.

Opetuslapsia jäivät lohduttamaan nämä Jeesuksen viimeiset sanat, ennen taivaaseen astumistaan.

Jeesus antoi omilleen tehtävän. Tehtävä on viedä evankeliumin ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Tehtävä on kaikkien kristittyjen tehtävä kaikkina aikoina. Evankeliumin eteenpäin vieminen ei ole helppo tehtävä. Tarvitaan kuuliaisuutta ja nöyryyttä. Eikä tehtävä anna mainetta ja suosiota. Evankelista on epäsuosittu ja esiintyy, jopa vainoa. Omassa voimassa ei evankeliumia viedä eteenpäin, tarvitaan Pyhän Hengen voima. Jeesus kielsi opetuslapsia, ettei saanut lähteä Jerusalemista, ennen kuin heidät puetaan voimalla korkeudesta. Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle, ja he puhuivat rohkeasti Jumalan suurista teoista.

”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8.

Evankeliumia viedään sinne missä on kaikkein pimeintä. Ihmisen sydän on pimeä, jos Kristuksen valo ei ole päässyt valaisemaan sitä. Ihmisen teot ja ajatukset ovat pimeitä ja likaisia. Luonnollisesti ihmiset eivät halua, että heidän pimeät tekonsa ja ajatuksensa tulevat julki. Evankeliumin valokiilassa näkyy pimeimmätkin teot. Tämän vuoksi Kristuksen omia vihataan tässä maailmassa.

Olemme valon kantajia. Jumalan sana on valo. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Vanhurskaus tarkoittaa, että sinut julistetaan syyttömäksi synneistäsi. Ilman syyttömäksi julistamista olet Jumalan sanan mukaan tuomittu kuolemaan ja kadotukseen. Jumala Kristuksessa armahtaa sinut, jos otat armon vastaan.

”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan
armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!”
2. Kor. 6:1.

Jumalan Pyhän Hengen maailmaan kulkee tie Golgatan ristin kautta. Ristin työssä on voima, siinä on dynamiitti, joka saa aikaan uudestisyntymän ihmeen. Me, jotka olemme kuolleet rikoksiin ja synteihin, pääsemme ristin kautta kokemaan vapauden, ilon ja rauhan. Raamattu opettaa, että sana rististä on Jumalan voima, niille jotka, uskovat, että Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan voittanut kaikki.

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.” 1. Kor. 2:14, KR38.
Luonnollinen ihminen ei tajua, miten syvällä synneissään hän elää. Hän nukkuu syvää synnin unta ja noudattaa himojaan. Tarvitaan Pyhän Hengen dynamiittia, joka herättää näkemään syntisyyden. Jumalan sanassa on edelleen uutta luova voima, mutta moderni ihminen, ei hyväksy Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, vaan Jumalan sanasta on haluttu poistaa kaikki se, mikä saisi syntiset ihmiset voimaan huonosti. Enää ei uskalleta saarnata syntiä synniksi, vaan synnit ovat luontaisia heikkouksia, mitkä pitää hyväksyä.

Uudestisyntymisessä vanha ihmisemme katoaa ja uusi tulee tilalle. Uudestisyntymisessä luodaan uutta. Entinen, vanha ihmisemme, joka elää himoineen ja haluineen vieraana Kristukselle. Syntyy uudeksi ylhäältä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihminen ei itse voi itseään muuttaa paremmaksi, eikä hyväksi, kaiken uudeksi tekijä on Pyhä Henki, Jumalan Henki.

Pääsemme sovintoon Jumalan kanssa. Välit ihmisiin korjaantuvat, koska synti monesti rikkoo ihmissuhteita. Kristus aloittaa muovata uutta ihmistä, joka on Kristuksen kalliilla verellä pesty.

Alkaa taistelu uuden ja vanhan luomuksen välillä. Mikäli uskossa elävä ei kilvoittele uskon kilvoitusta, ei hänkään tiedä, mitä taistelua, uusi ja vanha luomus käyvät. Kilvoittelu on taistelua syntiä vastaan. Meidät on kutsuttu taistelemaan uskon jalo taistelu, että pääsemme perille Isän kotiin. Jotka ovat Kristuksen omia, ovat ristiin naulinneet lihan himoineen ja haluineen. On tuhottava kaikki epäjumalat, joita luonnollinen ihminen mielellään palvoo. Jokaisella meistä on omat kultaiset vasikkamme, joiden ympärillä tanssimme. Synti ei missään muodossa ole pikku juttu. Teemme Herran armon ja ristin työn halvaksi, jos tahallamme teemme syntiä, löydettyämme Totuuden, Jeesuksen Kristuksen. Synnin pitää kauhistuttaa meitä.

”Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.” Room. 6:11. ”Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista” Room. 8:2.

Jos noudamme Vanhan Liiton lakia, olemme orjuuden alla. Laista tulee synnintunto, mutta Jeesus Kristus vapauttaa elämän hengen lain avulla armon alle. Silloin meitä ei enää hallitse synti, vaan Hengellä kuoletamme lihan teot. Jos noudamme lakia, emme koskaan pääse Jumalan lasten vapauteen. Vapaus on, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Evankeliumissa on uutta luova voima ja tätä evankeliumia, jokainen kristitty on kutsuttu viemään eteenpäin. Niin, että kaikki saisivat tietää, mistä saa pelastuksen ja ikuisen elämän toivon. Kaikki saisivat tietää, miten kasvamme Kristuksen tuntemisessa. Syntisen ihmisen lääke on Kristuksen kuolema ristillä ja ristin kautta meistä jokainen pääsee tuntemaan Kristuksen ja Hänen Pyhän Hengen voiman. Koska meidän vanha ihmisemme on kuollut ja uusi luomus Kristuksessa on tullut tilalle.

”Me kuljemme, aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä.”
2. Kor. 4:10–12.

”Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa,” Room. 6:5.

Kaikessa Jeesus on luvannut olla kanssamme siihen saakka, kunnes usko muuttuu näkemiseksi.

Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.” 1. Kor. 13:12.  Saakoon Pyhä Henki tehdä sen tehtävän, mitä varten tämän tekstin lähetän eteenpäin. Kiitos ja kunnia Herralle! Aamen.

@LR.

This entry was posted on 6.4.2022. Bookmark the permalink.