Pääsiäisen riemuvoitto

” Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: ”Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Hän kielsi ja sanoi: ”En ole.” Joh. 18:25.

Jeesus oli ylimmäisen papin luona. Opetuslapsi Pietari oli seurannut Jeesuksen tragediaa ja käveli läheisessä puutarhassa. Nuotiossa paloi tuli ja Pietari pysähtyi nuotion ääreen lämmittelemään. Monet ihmiset ovat uteliaina seuraamassa tapahtumia. Pietari tunnettiin Jeesuksen opetuslapseksi. Eräs, utelias tunnisti Pietarin ja kysyi.” Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Pietari kielsi ja sanoi:” En ole.”

Yleensä ensimmäinen vastaus sinetöin suunnan, miten asiat etenevät. Tämän vuoksi on viisaasti vastattava ensimmäiseen kysymykseen. Myöhemmin asioiden kulkua on vaikea korjata. Pietarin kieltävät vastaukset saavat aamun sarastaessa kukon kiekumaan. Pietari oli kieltänyt olevansa Jeesuksen opetuslapsi. Pietarin elämässä alkaa itkuinen vaihe. Omavoimainen usko oli mennyttä.

Monesti meiltä kysytään: ” Oletko kristitty ja uskova?” Kysymys on suora ja käy kohti. Kiellätkö Jeesuksen, vai myönnätkö olevasi kristitty, joka seuraa Jeesusta? Raamatussa sanotaan.” Joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä.” Jos olemme sisäisesti kieroja ja vääriä, silloin tarpeeksi kovan paineen alaisina helposti toimimme olosuhteiden mukaisesti. Jos olosuhteet ovat epäsuotuisat ja pelko kasvojen menettämisestä on suuri, helposti sanomme kieltävän vastauksen. Vakaumuksemme ei kestä ulkoista painetta.

Vahva hengellinen vakaumus on ehdoton edellytys, jos haluamme olla Kristuksen seuraajia. ” Olkoon puheenne on, on, tai ei, ei, mikä siihen lisätään, se on pahasta.” Suoraselkäinen kristitty kestää koetuksissa ja pysyy sanojensa takana, jos hänen sisäinen elämänsä on sovussa Jumalan sanan kanssa. Eletään niin kuin opetetaan. Omin voimin, heikkona hetkenä ja suuren paineen alaisena helposti kiellämme olevamme Kristuksen seuraajia, jos elämämme ei ole tasapainossa.

Opetuslapsi Pietari oli hiilivalkealla omassa voimassaan. Hän oli Jeesuksen seuraaja, mutta hän ei ollut saanut Pyhän Hengen voimaa. Pietari monesti uhosi omaa voimaa ja kuinka oli valmis, jopa kuolemaan Jeesuksen puolesta. Havaittu tosiasia on, että monet, jotka ovat jyrkkiä ja vakuuttavat, että heidän uskonsa kestää, mutta tarpeeksi kovan paineen alaisina, kieltävät uskonsa. He luopuvat uskostaan ja menevät takaisin maailmaan.

”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 1. Kor. 10:12.

Jumala näkee, mitä tekoa uskomme on. Mutta maailman ruhtinas paholainen näkee myös, missä on meidän heikot kohdat ja käyttää niitä hyväkseen. Heikosta lenkistä paholainen pääsee meidän ajatusmaailmaan ja saa epäilemään, ensin uskoamme ja Jumalan sanojen totuutta. Ilman Pyhän Hengen voimaa lankeamme. Hoitamaton uskon elämä, joka merkitsee lukematonta Raamattua. Rukouksen laiminlyönti ja seurakuntayhteydestä pois jääminen altistaa meidät lankeemuksille.

Jos opetuslapsi Pietari, joka oli ollut Jeesuksen seurassa kolmisen vuotta, lankesi kieltämään Mestarinsa silloin kuin Jeesus olisi tarvinnut puolustajia, miten suuressa vaarassa olemmekaan, jos uskon elämä on hoitamatonta.

Jumala sallii koetuksia, ja paholaiselle annetaan valtuudet koetella meitä, kuten Jobia aikanaan. Jobin suurin ongelma, ei ollut Jobin sairaudet, eikä menetykset. Jobin koetukseksi osoittautuivat taitamattomat, mutta innokkaat neuvojat. Kuitenkin Job kesti koetuksen, eikä kieltänyt Jumalaa. Jos olemme tarpeeksi pienellä paikalla Herramme edessä, silloin kestämme uskon koetukset. Nöyryys saadaan koetusten myötä, ja suuri oma minä pienenee. Luotamme Herraan ja Hänen voimaansa, emme omiin voimiin.

Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan, emme kyllin voida samaistua. Kaikki oli niin absurdia, mutta Jumala edeltä oli suunnitellut kaiken tämän tapahtuvaksi. Ihmiskunnan syntien määrä oli niin suuri, ettei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin lähettää Jeesus, Jumalan Poika, sovittamaan maailmassa olevien synnit. Jeesus Jumalan Poika, joka oli synnitön, tehtiin synniksi. Hän otti päälleen kaikki meidän syntimme ja sairautemme. Hänet ruoskittiin ja naulittiin ristiin. Hän sai loppuun saakka kokea ihmisten häväistystä ja pilkkaa. Hänen kärsimyksen suuruus oli niin valtava, etteivät sanat riitä kertomaan tuskan määrää. Kellä ollut sellainen vaiva, kuin oli Jeesuksella?

Jos, meillä ihmisillä on synnissä eletyn elämän aikana saamia kärsimyksiä, ne ovat pieniä verrattuna Jeesuksen kärsimyksiin. Jos meillä on ahdistusta, Hänen ahdistuksensa suuruus oli mittaamatonta. Meillä voi olla hylkäämiskokemuksia, mutta Jeesus sai kokea Jumalan hylkäämisen ristillä. Hän oli kaikessa kiusattu, joten Hän voi kiusattuja auttaa. Hänen verensä vuosi ristillä meidän syntiemme sovitukseksi. Hänen haavojensa kautta saamme parantua. Hän voi kärsiviä auttaa ja lohduttaa, koska Hän tietää, mitä on kärsimys, kipu, tuska, ahdistus, ja monet murheet. Hän kuoli ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Jeesuksen hauta on tyhjä, koska Hän voitti kuoleman ja paholaisen vallat ja voimat. Ensimmäisestä Adamista lähteneet ihmiskunnan synnit on sovitettu. Yhteys ylös Isän Jumalan luokse on auki. Kristuksen ristillä levitetyt kädet siunaavat kaikkia ihmisiä maan päällä. Kristus Jeesus on Kuningas. Uskotko tämän?

Katuva Pietari sai syntinsä anteeksi ja pääsi takaisin Kristuksen yhteyteen. Jos tunnustat Jeesuksen Herraksi ja Vapahtajaksi. Jos uskot, että Hän on ristillä sovittanut syntisi. Jos, otat sovituksen sanan vastaan ja annat puhdistaa itsesi moraalittomasta elämästä. Jos jätät taaksesi entisen elämän ja käännyt Kristuksen seuraajaksi. Sinulla on tulevaisuus ja toivo. Ikuisen elämän toivo. Saat kaikki menneet, pahat teot, rikokset ja synnit anteeksi. Pyhä Henki tulee voimaksi elämääsi ja sinut julistetaan syyttömäksi. Saat lähteä Kristuksen seuraan ja kuolematon sielu pääsee ikuiseen elämään, sinne missä Kristus on nyt valmistamassa sinulle paikkaa. Isän kodissa on monta asuin sijaa…

Hiljennymme maailmanhistorian suurimman tapahtuman, Kristuksen kärsimyksen ja kuoleman muistojuhlaan. Mutta ennen muuta me saamme kristittyinä riemuita ylösnousemuksen riemusta. Jeesus ei ole haudassa, Hän on noussut ylös ja Hän elää.
Rukoile, että pääset osalliseksi Jumalan armosta ja pelastuksen riemusta, iankaikkisesta elämästä, joka Kristus valmisti kaikille, jotka Häneen turvaavat ja antavat elämänsä Hänen johdatukseen. Hän sanoo kaikille omilleen kerran.

” Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti.” Matt. 25: 34. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 12.4.2022. Bookmark the permalink.