Mikä leveys ja pituus, korkeus ja syvyys on?

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16.

Mitä, jos maailmassa ei olisi ainutta televisiota, radiota, eikä ilmestyisi ainutta printattua uutislehteä. Ei olisi Googlea, eikä tietokoneita, mutta löytäisit paperin palasen, missä olisi edellä oleva jae. Sinulla olisi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää ikuiseen elämään johtavasta tiestä.

Ihmiskunta on syntiin langennut ja turmeltunut, mutta meillä on Jumala, joka rakastaa syntistä maailmaa. Martti Lutherin mielestä, ”kaikki muu on Raamatussa selitystä.” Tähän yhteen jakeeseen on kiinnitettynä kaikki muut Raamatun jakeet.

Ihmiskunta on syntiin langennut ja ansaitsisi kuolemantuomion. Mutta Jumala lähetti ainokaisen Poikansa Jeesuksen sovittamaan Jumalan ja ihmisen välisen välirikon. Jumala ei lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jumalan Poikaan uskova pelastuu, mutta joka ei usko on jo tuomittu, koska ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Epäusko on ensimmäinen synti, joka erottaa Jumalasta.

Jumalan Poika Jeesus tuli valkeudeksi maailmaan, mutta ihmiset rakastavat enemmän pimeyttä kuin valkeutta. Ihminen haluaa tehdä pahaa ja ei halua tulla valoon, etteivät pahat teot tule näkyviin. Valoon tuleva ihminen haluaa, että totuus tulee esille ja hän haluaa selvittää asiansa Jumalan ja ihmisten kanssa. Parannus ja mielenmuutos, ovat lähtöisin Jumalasta. Jumalisuuden kolmas persoona Pyhä Henki vetää ihmisiä parannukseen ja saa muuttamaan mielen kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Jumalan sanalle kuuliainen lähtee kulkemaan Kristuksen askelissa, kohti ikuista elämää.

Maallistunut kirkko on unohtanut Pyhän Hengen ja Hänen työnsä. Pyhän Hengen työ korvataan uskonnollisuudella. Persoonallisen Jumalan olemassaolo kielletään. Tällainen ihminen, ja tällaista opettava kirkko on luonnollisessa langenneessa tilassa. Maallistuminen lisääntyy, koska monet luopuvat elävästä uskosta. Jumalasta tehdään viihdyttäjä ja Häntä ei pidetä pyhänä, Kaikkivaltiaana Jumalana. Evankeliumissa on sama voima kuin ennenkin, mutta sen voima kielletään. Eksytään ja eksytetään, koska ei tunneta kirjoituksia, eikä Jumalan voimaa…Pyhän Hengen voimaa.

Apostoli Paavali kirjoittaa Efesossa oleville seurakuntalaisille.

”Niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on.” Ef. 3:18.

Jumalan rakkauden leveys näkyy Golgatan ristillä. Jumalan Poika Jeesus Kristus oli ristiin naulattu käsistään ristiin. Hänen kätensä levittäytyvät koko ihmiskunnan ylle. Kädet rakastavat koko maailmaa. Jumalan rakkauden leveys on koko maailman levyinen. ” Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut.” Lähetyskäskyssä sanotaan. ” Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. ” Mark. 16:15.

Jumalan rakkauden pituus, miten pitkä se on?

Jumala ei sanonut, että Hän antoi sotilaita pelastamaan maailmaa. Hän ei sanonut, että enkelit tulisivat ja pelastaisivat maailman. Hän antoi ainokaisen Poikansa.

Jumalan rakkaus meni niin pitkälle, että Hän uhrasi ainokaisen Poikansa ristille. Uhri oli, että Jumalan ainokainen Poika sovitti ihmiskunnan kaikki synnit. Jumalan rakkaus meni niin pitkälle, eikä vähempi riittänyt.

Jumalan rakkauden syvyys.

Uudestisyntynyt Jumalan lapsi on kokenut Jumalan rakkauden syvyyttä. Kun Pyhä Henki kirkasti sinulle syntisyytesi. Näit Jumalan valossa itsesi syntiseksi ja suureksi syntiseksi. Sait kokea, että olet syntisistä suurin ja tarvitset armoa päästäksesi synti kuormasta eroon. Tunsit, että synnit painavat ja upottavat syvälle kadotukseen. Silloin, Jumalan rakkauden syvyys kirkastui sinulle, ja Kristuksen Jumalan Pojan sovitustyö. Jumalan ainokaisen Pojan uhri veri puhdisti sinut kaikista synneistä. Sinä sait alkaa uuden elämän Kristuksessa.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16.

Jumalan rakkauden korkeus on iankaikkinen elämä.

Ristiin naulittu, kuollut ja ylösnoussut Kristus on ainut Pelastaja, joka korottaa omansa iankaikkiseen elämään.

Joka ei usko, on jo tuomittu, koska ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. Uskoa ei saada omin voimin, eikä omin teoin. Usko on Jumalan teko, etkä voi alkaa elää uskovan elämää, jos Kristus ei ole sinua herättänyt synnin unesta. Usko on Pyhän Hengen vaikuttama teko. Sinulle pitää tulla sanan nälkä. On osuvasti sanottu, evankelioiminen on sitä, että Elämän leivän löytänyt neuvoo, toista, mistä löytää Elämän leipää. Jeesus sanoo: ” Minä olen elämän leipä. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi.
Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta.”
Joh. 6. 48 –50, 51. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 3.5.2022. Bookmark the permalink.