Kun kristityn on nimi minulla

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus — ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh. 4. 7 – 10.

Raamattu kertoo, eräästä lain opettajasta, joka kysyi Jeesukselta, ” mikä on lain suurin käsky?”

Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt. 22:36-40.

Rakkaus teema kulkee punaisena lankana läpi Raamatun. Jumalan olemus on rakkaus. Aikamme ihmiset eivät halua tietää Jumalasta muuta kuin rakkauden. He eivät halua tietää kuin sen, että Jumala on hyvä. Koska näin on, niin Jumala antaa ihmisten vapaasti rakastaa, mitä haluavat rakastaa. Jumala päästää rakkaudessaan kaikki Taivaaseen, eikä mitään muuta tarvita. Onko tämä koko totuus Jumalasta?

Raamatun alkulehdiltä näemme, kuinka syntiin langennut ihminen oli Jumalan etsintäkuulutettu. Jumala huusi, ” missä olet ihminen?” Mikäli Jumala olisi vain ja ainoastaan rakkautta täynnä oleva Jumala, niin Hänen kiivautensa ei olisi tullut esille. Jumala karkotti ihmiset pois paratiisista. Rangaistuksena ihminen joutuu otsa hiessä hankkimaan leipänsä. Ja kuoltuaan ihmisen ruumis muuttuu maaksi jälleen. Tästä ymmärrämme, että Jumala vihaa syntiä. Synnin tekemisestä seuraa aina rangaistus.

Jumalan viha näkyi myös silloin, kun Hän antoi vedenpaisumuksen tuhota kaiken. Jumalan sanalle kuuliainen, hurskas Nooa ja hänen perheensä pelastuivat, sekä arkkiin menneet eläimet. Ihmisten syntien määrä oli kasvanut niin suureksi, että Jumala päätti rangaista syntistä ihmiskuntaa. Jumalan viha ja tuomio astuivat kuvaan, ja koko ihmissuku pyyhkäistiin pois maan päältä. Arkissa olleet Nooa ja hänen perheensä saivat aloittaa alusta. Jumalan armollisuus näkyy, Hänen sanoessaan: ”Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden” 1. Moos 8:21.

Vanhan Testamentin profeettojen ilmoituksissa nähdään selkeästi, kuinka Jumalan rakkaus ja viha kulkevat käsityksin.

Profeetta Jesaja sanoo näin: ”Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan” Jes 60:10. ”Hetkeksi minä sinut jätin, mutta suuressa rakkaudessani minä nyt haen sinut takaisin. Jes 54:7. ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi Jes 54:10. Tämän vuoksi, Jumalan tahtoa toteuttava ihminen saattoi tunnustaa: ”Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.” Jes 38:17.

Profeetta Jeremia sai sanan, ”Näin sanoo Herra: ’Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan’. Kaukaa ilmestyy minulle Herra: ’Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta” Jer 31:2-3, KR 38.

Kuitenkin profeetta Joosua sai murskaavan sanan.

Ette te pysty palvelemaan Herraa! Herra on pyhä Jumala, hän on kiivas Jumala, joka ei anna anteeksi teidän rikkomuksianne eikä syntejänne. Jos te hylkäätte Herran ja alatte palvella vieraita jumalia, hän kääntyy teitä vastaan ja kurittaa teitä, ja viimein hän tekee teistä lopun, vaikka onkin ennen osoittanut teille hyvyyttään” Joos 24:19.

Joosuan sana, johtaa Jumalan rakkauden ytimeen.

Ellei Jumala antaisi armostaan anteeksi syntejämme, olisi meidän tilanne toivoton. Meitä odottaisi, vain tuskainen ja toivoton loppu. Kuolisimme rikoksiin ja synteihimme.

Jumala rakkaudessaan antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hänen ristin sovitustyö on syntiselle ihmiselle Jumalan rakkauden osoitus. Golgatan ristin juurella on pelastuspaikka. Jumalan rakkaus, ei ole sellaista rakkautta, että saatuamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä olisi onnellinen ja hyvä olo. Ei elämästä tule ongelmatonta, mutta tietoisuus siitä, että kerran kaikki ongelmat ovat poissa ja olemme ikuisesti Kristuksen luona, tekee elämästä helpomman elää. On olemassa tulevaisuus ja toivo, vaikka olosuhteet huutaisivat toista. Jumalassa on turvamme, joka kestää.

Jumala on oikeudenmukainen Pyhä Jumala. Hän on Vanhurskas Jumala.

Jumalan rakkauden rinnalla on ilmoitettava, että Jumala vihaa syntiä, joka vie ihmiset tilille ja tuomiolle, ellei synneistä ole tehty parannusta. Tilinteon hetkellä julistetaan.

”Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen.” ”Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.” Matt 25:41, 46.

Jumalan rakkaus löydetään Kristuksessa, ja syntiemme sovitukseksi ristiltä. Risti on kristityn kunnia. Ristin teologia kulminoituu Kristuksen sovitustyöhön ristillä. Ristiltä vuosi ja vuotaa edelleen kaikille syntiselle, Pyhä veri, joka puhdistaa syntisen omantunnon lunta valkeammaksi. Synnit hukutetaan armon meren syvyyteen, eikä niitä enää muistella. Kaikki entinen on mennyt ja uusi tulee tilalle, jos lähdemme seuramaan kokosydämisesti Kristusta.

Clemens Roomalainen 90-luvulta jKr. kuvaa rakkauden olemusta seuraavasti. ”Kuka voi kuvata Jumalan rakkauden sidettä? Kuka kykenee tuomaan ilmi sen kauneuden ihanuuden? Kor­keus, johon rakkaus meidät kohottaa, on sanomaton. Rakkaus liittää mei­dät Jumalaan, rakkaus peittää syntien paljouden, rakkaus kestää kaikki, rakkaus on kaikessa pitkämielinen. Rakkaudessa ei ole mitään alhaista, ei mitään ylpeää. Rakkaudessa ei ole eripuraisuutta, rakkaus ei kapinoi, rakkaus tekee kaiken yksimielisyydessä. Rakkaudessa kaikki Jumalan va­litut ovat täydellisiksi tulleet, ilman rakkautta ei mikään ole Jumalalle otollinen. Rakkaudessa Herra otti meidät omikseen. Meitä kohtaan tun­temansa rakkauden tähden Herramme Jeesus Kristus antoi verensä mei­dän edestämme Jumalan tahdosta, lihansa lihamme edestä, sielunsa sielumme edestä” 2 Kor. 49.

Tarvitsemme ristin Sanaa elämämme jokaisena päivänä. Joudumme pyytämään. ”Kirkasta, oi Kristus, meille ristinuhri Golgatan” ”En, rakas Jeesus, ymmärtää voi kärsimystäsi, vaan luotan, että sovitit myös minun syntini” virsi 78:2

Roomalaiskirjeessä ovat vakuuttavat sanat. ”Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? On kirjoitettu: – Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme” Room. 8:36-39.

Kilvoittelu on vielä kesken, ja olemme monella tavalla vajavaisia ja rikkinäisiä. Mutta jos Kristus on saanut aloittaa meissä hyvän työnsä, niin Hän varmasti vie sen hyvää päätökseen, jos riipumme Hänessä kiinni. Näemme Jumalan rakkauden täydellisesti vasta ikuisuudessa. Tunteemme ja tekomme, eikä mikään ihmisestä lähtöinen, ei ole pelastuksemme perusta, vaan ainoastaan Golgatan ristin sovitustyö. Jumalan rakkaus antaa Pyhä Hengen kautta voiman kestää uskossa vahvana loppuun saakka.

Bonhoeffer sanoo: ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan valmistaa. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan” 600:1-2, 4. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 18.5.2022. Bookmark the permalink.