Archive | kesäkuu 2022

Totuus löytyy Raamatusta

”Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.

Totuus löytyy Raamatusta.

Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Lue loppuun

This entry was posted on 23.6.2022.

Tehkää parannus!

”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Matt. 3:2.

Johannes Kastaja toimi ennen Jeesuksen maanpäällisen toiminnan alkua edelläkävijänä. Hänen iskulauseekseen voisi sanoa, ” tehkää parannus.”

Ymmärtääkö tämän ajan ihminen, mitä on parannuksen tekeminen? Monia asioita voidaan parannella ja korjata. Maallistunut ihminen käsittää parannuksen tekemisen, vain ulkonaisten epäkohtien korjaamiseksi. Jonkin esineen tai asian korjaamista. Väärään suuntaan ajettaessa navigaattori ilmoittaa, tee U-käännös, missä se vain on mahdollista. Navigaattori toistaa lausetta, niin pitkään, että toimit sen ohjeiden mukaan. Tietysti voit olla noudattamatta ohjetta, mutta päämäärä voi olla aivan toinen kuin oli suunniteltu.

Hengellisesti termi parannus on mielenmuutos. Johannes Kastaja oli, mielenmuutokseen kehottava saarnaaja.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. ” Apt. 3. 19 -20.

Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Jeesus toi taivasten valtakunnan lähelle, jokaista ihmistä. Johannes Kastajan tehtävä oli valmistaa Herralle tie ja tasoittaa polut.

”Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.” Matt. 3:3. Lue loppuun

This entry was posted on 16.6.2022.

Mies ja nainen Jumalan asettamassa järjestyksessä

”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.” Jes.3. 12.

Siinäpä se on sanottu, miksi maassamme, maailmassa ja seurakunnissa, asiat ovat niin kuin ovat.

Miehet helposti antavat vallan naisille.

Nainen ottaa mielellään itselleen valtaa, jos sitä on tarjolla, mutta naisen paikka ei alkuun ole ollut vallan kahvassa. Valta tuo vastuuta ja vastuu on yleensä painava, joten se ei sovi naisille. Nainen on heikompaa tekoa kuin mies. Nainen on herkkä manipuloinnille, ja siten sitä voidaan ohjata vääriin suuntiin.

Miehet tapaavat olla jämäkämpiä. He, ovat harkitsevia ja miettivät pitkään, ennen kuin tekevät päätöksiä.

Nainen asetettiin miehen avuksi ja sellaisiin tehtäviin nainen soveltuu.

Apua tarvitaan, niin maallisissa tehtävissä kuin hengellisissä tehtävissä.

Koska ihminen on itse päättänyt tehdä vastoin Jumalan säätämystä, niin tulokset nähdään. Valtioissa, missä on vallanperimys järjestys on sellainen, että hallitsijaksi nousee nainen, näissäkin valtioissa päätökset tekevät miehet. Nainen allekirjoittaa päätökset. Lue loppuun

This entry was posted on 8.6.2022.