Mies ja nainen Jumalan asettamassa järjestyksessä

”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.” Jes.3. 12.

Siinäpä se on sanottu, miksi maassamme, maailmassa ja seurakunnissa, asiat ovat niin kuin ovat.

Miehet helposti antavat vallan naisille.

Nainen ottaa mielellään itselleen valtaa, jos sitä on tarjolla, mutta naisen paikka ei alkuun ole ollut vallan kahvassa. Valta tuo vastuuta ja vastuu on yleensä painava, joten se ei sovi naisille. Nainen on heikompaa tekoa kuin mies. Nainen on herkkä manipuloinnille, ja siten sitä voidaan ohjata vääriin suuntiin.

Miehet tapaavat olla jämäkämpiä. He, ovat harkitsevia ja miettivät pitkään, ennen kuin tekevät päätöksiä.

Nainen asetettiin miehen avuksi ja sellaisiin tehtäviin nainen soveltuu.

Apua tarvitaan, niin maallisissa tehtävissä kuin hengellisissä tehtävissä.

Koska ihminen on itse päättänyt tehdä vastoin Jumalan säätämystä, niin tulokset nähdään. Valtioissa, missä on vallanperimys järjestys on sellainen, että hallitsijaksi nousee nainen, näissäkin valtioissa päätökset tekevät miehet. Nainen allekirjoittaa päätökset.

Kyllä se oudolta tuntui, silloin kun naiset alkoivat olla kirkkoherrana, tai pastorina. Olen perinteisen järjestyksen kannalla näissä asioissa. Olen Raamatun linjalla.

Seurakunnissa, nainen voi olla evankelista, diakoni, sielunhoitaja, nuoriso – ja lapsityössä.

Parasta olisi, jos pysyttäisiin siinä asemassa, mihin Jumala alun pitäen on ihmiset asentanut ja tehtävissä, mitkä ovat Jumalan säätämisjärjestyksen mukaisia.

Jeesuksen aikana naisen asema oli miehen asemaa heikompi. Jeesus korotti naisen asemaa ja se oli tuon ajan kulttuurissa vallankumouksellista. Sukupuolien tasa-arvoisuus näkyy Uuden Testamentin opetuksissa.

Paavali ilmaisee asian selvästi kirjeessään galatalaisille, jossa hän sanoo: ”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa” Gal. 3:28, 29.

Huomaa, yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan edessä jokainen ihminen on yhtä kallis ja arvokas. Yhteiskunnallinen asema tai rotu ei merkitse mitään, kaikki olemme Jumalalle rakkaita. Miehen ja naisen välillä ei ole Jumalan edessä erotusta. Kristuksessa Jeesuksessa kaikki olemme samanarvoisia.

Jumalan edessä mies on mies ja nainen on nainen. Mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät.

Apostoli Paavali kirjoittaa Jumalan asettamasta järjestyksestä.

”Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.” 1 Kor. 11:3.

Jumalan asettama järjestys on, Jumala, Kristus, mies ja nainen. Jumala on Kristuksen pää, vaikka Kristuksessa on jumalisuuden koko täyteys. Jumala Poika alisti itsensä Jumalan valtaan omasta tahdostaan, siten Jumalan tahto sai tapahtua Hänessä ja Hänen kauttaan. Samalla tavalla Kristus on miehen pää ja mies naisen pää.

Naisen hyväksyessä miehen johtoaseman nainen ymmärtää Jumalan määräämän järjestyksen.

”Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena” 1 Tim. 2:11.

”Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen” 1 Tim. 2:13-14.

Apostoli Paavali opettaa, että kyseessä on Jumalan luomisjärjestys, eikä Paavalin oma mielipide.

Paavali opetti, että nainen lankesi syntiin Eedenin paratiisissa, ja nainen johdatti miehen lankeamaan syntiin. Mies luovutti johtajuuden naiselle. Tässä mentiin Jumalan järjestystä vastaan.

Apostolien teoissa ja Uudessa Testamentissa kerrotaan, ettei naisilla ollut johtoasemaa alkuseurakunnassa. Naiset olisivat olleet päteviä, mutta ei haluttu mennä Jumalan järjestystä vastaan.

Apostoli Paavali ei ole ahdasmielinen näissä näkemyksissään, vaan hän perustelee asian hyvin.

”Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.”1 Kor. 14:37.

Jumalalla on omat tehtävät miehelle ja naiselle. Jos näitä noudatetaan, niin siinä on siunaus ja evankeliumi menee eteenpäin.

@LR.

This entry was posted on 8.6.2022. Bookmark the permalink.