Tehkää parannus!

”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Matt. 3:2.

Johannes Kastaja toimi ennen Jeesuksen maanpäällisen toiminnan alkua edelläkävijänä. Hänen iskulauseekseen voisi sanoa, ” tehkää parannus.”

Ymmärtääkö tämän ajan ihminen, mitä on parannuksen tekeminen? Monia asioita voidaan parannella ja korjata. Maallistunut ihminen käsittää parannuksen tekemisen, vain ulkonaisten epäkohtien korjaamiseksi. Jonkin esineen tai asian korjaamista. Väärään suuntaan ajettaessa navigaattori ilmoittaa, tee U-käännös, missä se vain on mahdollista. Navigaattori toistaa lausetta, niin pitkään, että toimit sen ohjeiden mukaan. Tietysti voit olla noudattamatta ohjetta, mutta päämäärä voi olla aivan toinen kuin oli suunniteltu.

Hengellisesti termi parannus on mielenmuutos. Johannes Kastaja oli, mielenmuutokseen kehottava saarnaaja.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. ” Apt. 3. 19 -20.

Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Jeesus toi taivasten valtakunnan lähelle, jokaista ihmistä. Johannes Kastajan tehtävä oli valmistaa Herralle tie ja tasoittaa polut.

”Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.” Matt. 3:3.

Ennen Johannes Kastajan syntymää oli hänestä profetoitu.

”Sillä hän on oleva suuri Herran edessä; viiniä ja väkijuomaa hän ei juo, ja hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta.
Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, tykö.”
Luuk. 1:15 -16.

Ketään toista ei ole täytetty Pyhällä Hengellä äidin kohdussa, ennen, eikä jälkeen Johannes Kastajaa. Johannes Kastajan biologinen isä oli Sakarias. Neitsyt Marian raskaus oli Pyhän Hengen työtä, eikä Jeesuksella ole biologista isää. Serkusten lähtökohdat ovat erikoisia, eivätkä vastaavat tapahtumat tule koskaan toistumaan.

Koska Johannes Kastajan tehtävä oli erikoislaatuinen hänen piti olla kohdusta lähtien täynnä Pyhää Henkeä. Jeesus itse sanoo, ”Johannes Kastaja on enemmän kuin profeetta, eikä vaimosta syntyneistä ole noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. ”

Johannes Kastajan palvelutyö kuuluu Vanhaan Liittoon, eikä jatku enää Uuden Liiton aikana. Uuden Liiton ihmisten on tehtävä parannus eli mielen muutos. Kaikki synnit on jätettävä ja hylättävä. Tämän jälkeen Jeesus pesee verellään synnit pois ja antaa Pyhän Hengen, jokaiselle, joka uskoo Hänen nimeensä. Galatalaiskirjeessä sanotaan.” Uskon kautta te saatte luvatun Hengen.

Jeesuksen tehtävä oli lunastaa ihmiset kadotukseen johtavalta tieltä. Hänen palveluksensa maanpäällä oli suurempi kuin yhdenkään toisen.

” Niin Johannes vastasi kaikille sanoen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.” Luuk. 3:16.

Jeesuksen tie johti ristille ryövärien väliin. Hän kärsi meidän syntimme ja lunasti meidät kadotetut ja tuomitut. Hän uhrasi itsensä ja antoi henkensä meidän edestämme. Vuodatti pyhän verensä ja kuolemallaan voitti kuoleman. Hänen voittonsa on meidän syntisten ihmisten voitto ja uskomalla Häneen pääsemme osalliseksi Jumalan lahjasta. Saamme syntimme anteeksi ja pääsemme osalliseksi ikuisesta elämästä, joka annetaan jokaiselle, joka uskoo Häneen. Jokainen syntinsä hylännyt ja parannuksen tehnyt on iankaikkisen elämän osallinen, Golgatan täytetyn työn ansiosta.

Kristus Jeesus julistaa, jokaisen syyttömäksi, joka nöyrtyy ristin juurelle ja katuen hylkää syntinsä.

Sydämen ja mielen uudistuksen, sekä ahtaan portin kautta, päästään Jumalan valtakuntaan ja ikuiseen elämään sisälle. Jeesus tie vielä elämän tielle.

” Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.” Room. 10:10.

@LR.

This entry was posted on 16.6.2022. Bookmark the permalink.