Armahtaja vai kivittäjä

horisontissavaloa

”Kirjoitettu on: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta

lähtee. ” Matt. 4:4.

Raamattu on Pyhän Hengen inspiroimaa sanaa. Jeesuksen ajan lainopettajat sekä fariseukset ja

tekopyhät tunsivat tooran, Jumalan lain. Kyseiset oikeaoppiset noudattivat tunnollisesti lakia.

Ihminen ei pelastu lakia noudattamalla. Jeesus lainasi Vanhaa Testamenttia ja sanoi: ” Ei ihminen

elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”

Jeesus sanoi, että meidän on noudatettava Jumalan tahtoa. Jumalan tahto on tiivistetty lakiin.

Kymmeneen käskyyn, joka selkeästi opettaa, mitä ihminen saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.

Maallisessa yhteiskunnassa on laki. Maalliseen lakiin riittää se, että noudatamme sitä, emmekä riko

lakia ulkoisella käyttäymisellä. Emme tee mitään sellaista, mikä on vastoin maallista lakia.

Jumalan lain täyttäminen lähtee sydämen tasolta. ” Älä tapa, älä sano väärää todistusta lähimmäi-

sestä etc. Jos vihastut ja vihaat lähimmäistäsi, olet viidennen käskyn rikkonut. Jos sanot louk-

kaavan sanan, silloinkin rikot viidettä käskyä. En voi sanoa, ettenkö olisi rikkonut viidettä käskyä.

Fariseukset ja kirjanoppineet olisivat mielellään kivittänyt syntisen naisen, jonka löysivät

syntiä tekemästä. He veivät naisen Jeesuksen luokse, että Hän kivittäisi naisen…syntiin lan-

genneen, lainrikkojan. Jeesus sanoo: ” Joka on synnitön, hän heittäköön ensimmäisen kiven.”

Nainen jäi kahden Jeesuksen kanssa, ja kivisadetta odottaneet fariseukset lähtivät pois.

Jeesus armahti naista. Antoi synnit anteeksi ja sanoi: ” Mene äläkä enää syntiä tee, ettei si-

nulle tapahtuisi pahempaa.” Miten helposti olemme kivittämässä silloin, kun pitäisi armahtaa

ja antaa anteeksi.

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee.”

Nämä Jeesuksen sanat ovat Vanhasta Testamentista lainattuja sanoja. Jeesus Jumalan Poika puhui

Jumalan suusta lähteneitä sanoja.

Yksikään ihminen ei pelastu lakia noudattamalla. Omalla yrittämisellä ei pelastuksen ovi aukea.

Jeesus sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun

kauttani.” Joh. 4:6.

Jeesus teki kertakaikkisen sovituksen Golgatan ristillä. Vanhan Testamentin uhrilaki ja

seremoniat täytettiin Jeesuksen sovitustyössä. Hänen uhrikuolema täytti kaikki lait ja käskyt.

Jumalan säätämä moraalilaki on edelleen voimassa, koska kymmenessä käskyssä ovat

moraali säädökset. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen.

Jeesuksen ristin kautta kulkee tie pelastukseen. Ihmisen on uudestisynnyttävä Jumalan lapseksi.

On uskottava, että Jeesus Kristus on Herra ja Hän antaa synnit anteeksi. On mentävä itseensä

ja nöyrryttävä näkemään, että olen syntinen ja tarvitsen armoa ja anteeksiantoa.

On saatava uusi sydän, joka on Jeesuksen verellä puhdistettu.

Pahin synti on, ettei uskota Jeesusta Jumalan Pojaksi, joka pois ottaa synnit.

Jeesuksen Kristuksen armo ei kelpaa.

Aikamme ihmiset haluavat unohtaa Jumalan. Hänestä ei saa puhua, eikä syntiä saa mainita.

Lapsia suojellaan, etteivät kuulisi rakastavasta Jumalasta. Koululaitoksen oppikirjat ja

opetussuunnitelma laaditaan niin, ettei Jumalan sanaa opiskelija saisi tietoonsa.

Ihminen voi paholaista palvoessaan näin pyrkiä estämään, ettei tieto Jumalasta leviäisi, mutta

Jumala puhuu tavalla tai toisella ja Pyhä Henki toimii esteistä huolimatta. Pyhä Henki vetää ihmisiä

pelastuksen tielle, eivätkä mitkään ihmisen asettamat esteet voi estää Jumalan työn eteenpäin

menemistä.

Raamattu on maailman vihatuin kirja, mutta se on myös maailman levinnein ja ostetuin kirja.

Jumalan sana tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Pelastusanoma Jeesuksesta Kristuk-

sesta menee eteenpäin, ja ihmiset löytävät Jeesuksen Kristuksen ja pääsevät Pelastuksen ovesta

sisälle. Tuonelan portitkaan, eivät voi estää Pyhän Hengen toimintaa.

On tärkeintä nyt armon ajan illassa, että menemme pelastuksen ovesta sisälle ja saamme syntimme

anteeksi. Laitamme asiat kuntoon Jumalan ja ihmisten kanssa, sillä armon ovi suljetaan.

Tänään on pelastuksen päivä ja tänään Pyhä Henki vetää ihmisiä Kristuksen luokse.

Pian on yö, eikä evankeliumin ilosanomaa…sanomaa Pelastajasta Jeesuksesta enää voi levittää.

Jeesuksen takaisin paluu on lähellä, ajan merkit siitä kertovat. Sodat, kulkutaudit,

nälänhätä, kaikki nämä on edeltä Raamattuun kirjoitettu ja ne toteutuvat edessämme.

Nyt on aika herätä synnin unesta, ja laittaa asiat kuntoon. On oltava viisas neitsyt, joka hankki

Pyhän Hengen öljyä lamppuun. Kun yö tulee on myöhäistä lähteä öljyä hakemaan.

Tämä teksti olkoon herättämässä sinua rakas lukijani, että olisit valmis kun Isä antaa Pojalleen

Jeesukselle Kristukselle käskyn noutaa omansa pois maailmasta.

Me ihmiset emme tiedä milloin tuo hetki on, mutta Isä yksin tietää. On silmänräpäys ja Kristuksen

omat, elävät ja Kristukseen uskossa kuolleet temmataan tuuliin ja pilviin…Ylkäämme Jeesusta

vastaan. Valvotaan itseämme ja valellustamme, että pääsemme ensimmäiseen ylöstempaukseen.

Suokoon Herra meille armonsa ja laupeutensa säilyä uskossa vahvoina loppuun saakka, niin ettei

maailma saa meitä vieteltyä pois Kristuksesta. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 3.1.2023. Bookmark the permalink.