Synnistä ei ole neutraalia versiota

kaksiteraisiamiekkoja

”Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. ” Jer. 31:3.

Olen tavannut henkilöitä, jotka kyselevät minkälainen Jumala on? Kristinuskon Jumala on

rakkauden Jumala. Hänellä sydän, joka on täynnä armoa ja laupeutta. Hän on armahtaja. Isä Jumala

vihastui ensimmäisiin ihmisiin, Aadamiin ja Eevaan, koska he eivät totelleet Jumalan antamia

ohjeita. Edelleen ihmiset ovat tottelemattomia Jumalan sanan ohjeille. Aikamme ihmiset eivät

usko,

että Jumalaa on olemassakaan. Saatikka, että he uskoisivat mitä ohjeita Jumala on meille antanut

sanassaan Raamatussa.

Vaikka olemme edelleen syntisiä ja monet epäilevät Jumalan sanoja, silti Jumala rakastaa meitä,

koska olemme Jumalan kuviksi luotuja. Hän haluaa omistaa meidät… Hänen kätensä muovaamat

elävät sielut.

Jumala näytti mittaamattoman rakkautensa lähettämällä ainokaisen Poikansa Jeesuksen

maailmaan.

Jumalan Pojan tehtäväksi annettiin elää ihmisen elämää ja kokea ihmisen elämän kaikki alueet.

Jumalan Poika luopui Jumaluudesta ja Isän Jumalan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan,

Hän vapaasta tahdosta halusi kokea, miltä syntiin langenneista ihmisistä tuntuu elää synnin tur-

melemassa maailmassa. Jeesus oli puhdas ja synnitön, mutta ihmiset tekivät Hänestä kaikkeen

syyllisen.

Ihmisten keskellä ollessaan Hänet valtasi sääli. Ihmisten kurjuus, sairaudet ja ilkeät vihamieliset

sanat ja katseet, eivät nähneet rakastavan Jeesuksen laupeutta, vaan he olivat synnin sokaisemia.

Palveltyön päätökseksi Hän sai kokea ihmisten julmuuden kaikessa karmaudessaan. Hän oli opetus-

lapsi Juudaksen mielestä 30 hopearahan arvoinen ja ansaitsi ristin kuoleman. Synnitön ja vain hyvää

tehnyt Jeesus sai osakseen ruoskaa ja herjausta. Jeesus oli edeltä tiennyt, että näin tulisi käymään.

Koska Hän tuli sovittamaan maailman synnit. Hänestä Jumala teki Uhrikaritsan, joka pois ottaa

maailman synnit. Hänen verensä vuodatettiin minun ja sinun syntien tähden. Jeesus kuo-

li puolestamme ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Hän voitti kuoleman ja paho-

laisen vallan. Hänellä on meidän sydäntemme, kuoleman ja helvetin avaimet. Hän Jeesus Kristus

rakastaa ikuisella rakkaudellaan. Häneen uskomalla ja Hänen verellään puhdistettu saa elää

ikuisesti.

”Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. ” Jer. 31:3.

Jeesus elää ja jokainen joka antaa sydämensä Jeesukselle pääsee Isän Jumalan yhteyteen.

Syntinen omatunto tulee lunta valkeammaksi, ja Pyhä Henki tulee asumaan sydämeen. Saat Pyhän

Hengen voimaksi uskossa elämiseen.

Omin voimin ei kenestäkään tule Jeesukseen uskovaa, vaan

Pyhä Henki vetää sinua armollisen Kristuksen yhteyteen. Hän rakastaa jokaista ihmistä, jonka Hän

on luonut, mutta vihaa syntiä ja kaikkea moraalittomuutta. Kaikkea sitä, mikä on vastoin Jumalan

Sanan vastaista. Ihmiset yrittävät keventää Jumalan Sanan, mutta Sana seisoo vahvana. Minkä

Jumala on sanonut synniksi, sitä ei voida lakaista maton alle, eikä silittämällä poistaa.

Jeesukseen

uskova ei voi suvaita syntiä missään muodossa.

Elämän tie on kaita tie, eikä sitä voida levittää valtatieksi. Taivaaseen ei mene mitään epäpyhää

eikä saastaista. Synnistä ei ole neutraalia versiota, eikä Jumalan sana sellaista tunne.

Jumala rakastaa syntistä ihmistä, mutta ei hyväksy syntiä mitä ihminen tekee. Jokainen voi vääntää

Raamattunsa mihin muotoon tahansa ja elää sen mukaisesti. Kuitenkin synti kysymyksessä

viimeinen sana on Kristuksella, ja Hänen Sanansa ei muutu, eikä kulje muodin mukaan. Hänellä

on ikuisen elämän sanat. Maailmassa pimeys lisääntyy, mutta ne jotka ovat Kristuksen omakseen

ottaneet, niille loistaa valkeus. Uskossa eteenpäin ja toivossa vaan. Herraan minä aina luottaa saan.

Pimeys ei voita valoa, jonka Kristus antaa omilleen. Aamen.

@LR.

This entry was posted on 14.2.2023. Bookmark the permalink.