Kymmenen käskyn laki

pyharaamattu

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
3. Pyhitä lepopäivä.
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
5. Älä tapa.
6. Älä tee aviorikosta.
7. Älä varasta.
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

Jumalan kymmenen käskyä ovat elämään annettuja ohjeita. Laintaulut Jumala kirjoitti tulikirjaimin kivitauluihin. Ne ovat enemmän kuin kiveen hakatut ohjeet. Ne ovat kultaisia sääntöjä, joita noudattamalla selviää tästä elämästä vähemmillä kolhuilla. Kaikki olemme nämä rikkoneet tavalla tai toisella, eikä yksikään voi sanoa olevansa täysin puhdas. Lakia olemme rikkoneet.

Mahdotonta ihmisen on noudattaa käskyjä, mikäli niitä pitää omin voimin pyrkiä noudattamaan. Kuitenkin Jumala antoi nämä käskyt ihmistä varten. Käskyjen tarkoitus on viedä ihmistä lähemmäksi Jumalaa, silloin Pyhä Henki antaa voiman noudattaa niitä.

Muita Jumalia on ihmiset tehneet itselleen ja rikkoneet heti ensimmäisen käskyn. Pyhän Jumalan rinnalle voi nousta mikä tahansa toinen asia, joka vie ensimmäisen sijan mielestämme ja ajatuksista.

Ajatuksista, mielen linnakkeista nousevat vieraat vaikutteet ja niitä palvomme jumalina. Muita jumalia on muitakin kuin mitä pidämme vieraina jumalina. Jokainen saa miettiä, mikä on minun jumalani, joka on Kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan edellä? Mikä vie ajastani suuren osan?

Herran nimeä käytetään väärin surutta. Jos hauhistelemme jotakin asiaa, niin usein kuulee lausuttavan Herran nimi turhaan ja kirotaan. Tämä on Herran nimen väärin käyttämistä.

Lepopäivä jää nykyajan ihmisiltä pyhittämättä. Harvoin luetaan lepopäivänä Raamattua tai mennään Jumalanpalveluksiin. Harrastukset ja muut kiireet vievät lepopäivästä suuren osan. Ihminen ei ole kone ja Jumala tiesi tämän, sen vuoksi Hän asetti yhden päivän viikosta lepopäiväksi.

Jumala lepäsi luomistyön jälkeen, kuinka suuri tarve silloin levolla on ihmisille, kun Jumalakin lepäsi. Jeesus meni usein autioon paikkaan lepäämään yhdessä opetuslastensa kanssa.

Isän ja äidin kunnioitus on kärsinyt inflaation. Monien mielestä huonoa isää tai äitiä ei tarvitse kunnioittaa. Vaikka vanhempiemme teot, eivät olisi moraalisesti oikeita, silti he ansaitsevat kunnioituksen, koska he ovat vanhemmuuden ansiosta arvollisia saamaan kunnioituksen. Jumala rakastaa jokaista, vaikka Hän ei suvaitse kaikkia tekojamme. Meidän on kunnioitettava vanhempiamme, heidän vanhemmuutensa tähden. Voimme rakastaa heitä kaukaa, jos heidän tekonsa eivät vastaa omia moraalikäsityksiämme.

Rakkautta on myös keskustella vanhempiemme kanssa ja tuoda esille mahdolliset epäkohdat. Monesti vanhemmat, eivät ymmärrä tekevänsä väärin, sen vuoksi keskustelu avaa yhteyden vanhempiimme. Kukaan meistä ei valitse vanhempiaan, joten kaikki vanhemmat tarvitsevat kunnioituksen, koska siihen sisältyy lupaus. ” Että menestyisit ja kauan eläisit maanpäällä.” Vanheneva väestö ei enää ole korkeassa kurssissa, koska he ovat rasite nuorille ja yhteiskunnalle. Tällä menettelyllä menetetään Jumalan säätämät siunaukset elämästämme ja yhteiskunnasta.

Älä tapa. Mitä aikanamme tehdään? Jopa lapset tappavat ja raakuus lisääntyy. Ihminen voidaan henkisesti tappaa loukkaavilla sanoilla, ellei niitä selvitetä. Kieli on pahin ase, millä voidaan toisia tappaa. Ihminen on ainut laji, joka tappaa samaa lajia olevia. Olemme pahempia kuin sudet.

Älä tee aviorikosta. Tänä aikana aviorikoksia tehdään surutta. Erotaan ja mennään uuden kanssa avioon. Tietysti on tapauksia, jolloin avioero on ainut vaihtoehto. Toisen osapuolen väkivaltainen käytös on yksi, minkä vuoksi saa erota. Monesti taustoja tietämättömät tuomitsevat eronneen. Liian kevyin perustein ei pidä erota. Pettäminen on sallitu syy eroon, jos sovintoon ei ole mahdollisuutta. Pornon katsominen on yksi tapa pettään, puhumattakaan monista muista tavoista, pettää salassa toisten katseilta. Jumala, joka on kaikkinäkevä tietää ja näkee kaiken. Miehen ja naisen välinen avioliitto on ainut Jumalan sallima avioliitto. Kaikki toiset liitot ihminen solmii omia himoja totellen ja kapinoidessaan Jumalan säätämystä vastaan.

Älä varasta. Toisen omaisuuden ottaminen luvatta on varastamista. Mikä on toisen omaa, sitä ei saa luvatta ottaa.

Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Ilman parempaa tietoa toisesta pahan puhuminen on valehtelua ja koska oletetaan asioita, mutta ei tiedetä onko se totta, mutta puhutaan totena, se on lähimmäisen asettamista huonoon valoon.

Älä tavoittele lähimmäisen omaisuutta. Onko koskaan käynyt mielessä ajatusta, että saisinpa lähimmäisen kesämökin tai auton? Jos vastasit myöntävästi, tavoittelit lähimmäisen omaisuutta. Joskus ajatus muuttuu teoksi ja ryöstetään lähimmäinen. Otetaan väkisin kun ei muuten saada.

Älä tavoittele lähimmäisen puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään mikä hänelle kuuluu.

Tuntuu vanhanaikaiselta, mutta jos tarkkaan mietitään, niin kyllä tätä aikanamme tapahtuu.

Nyt olemme käyneet kymmenen käskyä lyhyesti lävitse. Kyllä kristittyjen sädekehä himmenee. Emme voi pullistella hurskaudellamme. Jokainen rehellisesti itseään peilaava, voi sanoa, että ainakin yhtä käskyä jokainen on rikkonut. Mutta jos emme ole uudestisyntyneet ylhäältä, emmekä vielä ole Jumalan lapsia, olemme kaikki käskyt rikkoneet. Kaikilla on varaa tehdä parannusta. Mennä itsemme ja tutkia, mitä sisällämme on?

Jeesus Kristus tuli ja täytti kaikki käskyt säädöksineen. Hänen Golgatan uhrikuolemansa ja ristin sovitustyön ansiosta, saamme kaikki rikotut käskyt anteeksi, Jeesuksen nimessä ja veressä. Ilman Jeesusta, meistä yksikään ei täytä kaikkia käskyjä, mutta Jeesus meidän sovittajamme sovitti kaikki. Hänen armostaan saamme anteeksi syntimme ja rikoksemme. Saamme voiman vaeltaa uskossa ja elämässä, niin ettei meidän omassa voimassamme tarvitse noudattaa käskyjen lakia. Koska Kristus yhdistää Vanhan Liiton lait ja Uuden Liiton armon, niin että saamme voimaa päivittäin ja hetkittäin noudattaa Kristuksen kultaista sääntöä. ” Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.” Pyhä Henki tulee voimaksemme. Kymmenen käskyä on osa Jumalan moraalilakia. Kaikki nämä toimivat elämämme suojamuureina.

” Kristus on lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo.”

“Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus.” Room. 8:2-4.

@LR.

This entry was posted on 19.5.2023. Bookmark the permalink.