Pois pelko Herran kansa

” Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Sillä Herra on korkein, peljättävä, kaiken maan suuri kuningas.” Ps. 47. 2-3. KR 33/38.

Herra on kaiken maan kuningas. Kaikkien kansojen on saatava tietää Herrasta. Evankeliumia on vietävä kaikkeen maailmaan. Lähetyskäskyn antaja on Jeesus Kristus. Jokaisella kansalla on oikeus kuulla evankeliumia. Jeesus Kristus on tullut kaikkien kansojen Vapahtajaksi. Kristittyjen Jumala on maailmankaikkeuden Hallitsija. Jumala ei ole hirmuhallitsija, jota olisi pelättävä. Hän on rakkauden Jumala, jota saamme lähestyä rohkeasti ja iloisella mielellä.

Israelin kansa sai kokea, miten rakkauden Jumala toimii. Israelilaiset saivat omakseen maan, joka oli luvattu Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

” Jumala astuu ylös riemun raikuessa, Herran pasuunain pauhatessa. Veisatkaa Jumalalle, veisatkaa, veisatkaa meidän kuninkaallemme, veisatkaa. Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa Hänelle virsi. Jumala on kansojen kuningas, Jumala istuu pyhällä istuimellansa. Kansojen päämiehet kokoontuvat Aabrahamin Jumalan kansaksi. Sillä maan kilvet ovat Jumalan; hän on ylen korkea.” Ps. 47. 6 -10.

Psalmissa näkyy syy, miksi Jeesus Kristus Jumalan Poika tuli ihmiseksi maanpäälle. Jumala ajatteli kaikkia maailman kansoja ei yksin israelilaisia. Kristuksen teot ovat tarkoitettu kaikille ihmisille kaikkien pelastukseksi.

Jeesus Kristus sanoo: ” Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.” Joh. 12:32. Lue loppuun

This entry was posted on 19.1.2022.

Herää valvomaan jos nukut

”Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isäntäänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaat ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta! Totisesti: hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai sen jälkeen!
Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, minä yön tuntina varas tulee, hän ei antaisi murtautua taloonsa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista.”
Luuk. 12. 35 -40.

Jeesus kehottaa palvelijoita valvomaan ja pitämään vaatteet yllä. Lampun on oltava palamassa. Isännän kotiin paluun aikaa ei tarkalleen tiedetä. Palvelijat eivät saa nukkua.

Jeesuksen puhe ei tarkoita uneen vaipumista ja nukkumista. Palvelijoiden valvomisella tarkoitetaan hengellistä valvomista. Olemme, uudesti syntyneenä…uskon lahjan vastaanottaneena Kristuksen palvelijoita, ja odotamme Kristuksen takaisin paluuta. Hän lähti ylösnousemuksen jälkeen Isän luokse valmistamaan hääjuhlia. Ylkä lähti ja jätti Pyhän Hengen Puolustajaksi. Jeesus Kristus lupasi tulla takaisin ja toisen tulemuksensa yhteydessä temmata morsiamensa… maailmasta erotetun seurakuntansa häihin. Tämä tempaus on nopea ja yllättävä mutta sitä ei tarvitse pelätä, jos asiat ovat kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa. Synnit poissa. Onnea oi, synnin maassa käsittää ei voi. Sydämen odotus kerran totta on. Jeesus saapuu ja tätä hetkeä on seurakunta odottanut sen alkuajoista lähtien.

Jeesus kehotti rukoilemaan, ” tulkoon sinun valtakuntasi.” Tätä rukousta olemme rukoilleet. Olemmeko miettineet, mitä tämä rukous todella sisältää?

Jumalan valtakunta tulee ilman meidän rukouksiammekin. Mutta Jumalan valtakunnan pitää tulla meidän sydämeemme. Rukouksessa ei etusijalla ole meidän tahdon toteutuminen, vaan että minun elämäni arvot ja elämäni taipuisi Jumalan tahtoon ja Jumalan valtakunnan arvojen mukaisiksi.

Hengellinen valvominen on Jumalan sanan mukaan elämistä. Jumalan tahdon toteutumista minun elämässäni. Rukous jatkuu.” Tapahtukoon sinun tahtosi.” Jumalan valtakuntaan sisälle päässyt on tehnyt synneistään parannuksen ja hylännyt syntinsä. Pyytänyt niitä anteeksi Kristukselta. Jokainen syntejään katuva saa kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Uskotko tämän? Jumalan tahto on, että syntinen ottaa uskon lahjan vastaan silloin kun Pyhä Henki vetää tekemään parannusta synneistä. Jumalan tahto on, että kaikki löytävät tien Kristuksen yhteyteen ja saavat syntinsä anteeksi ja pääsevät Jumalan valtakuntaan sisälle. Jumalan valtakunta on jokaisessa Kristukseen uskovassa. Kristus asuu Pyhän Hengen kanssa uudestisyntyneen uskovan sydämessä. Kristukseen uskova on valjastanut ajatuksensa ja puheensa kuuliaiseksi Kristukselle ja Hänen sanoilleen.

Jeesus sanoo: ”Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.” Joh. 6. 36. Lue loppuun

This entry was posted on 4.1.2022.

Majatalossa ahdasta… Isän kodissa on tilaa

Lamppu

”Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” Jes. 7:14. KR 33/38.

Vanhan Testamentin profeetta Jesaja ennusti noin 700 vuotta eKr. Jeesuksen syntymän. Profeetta Jesaja ennusti Jeesuksen elämänkaaren eri tapahtumat erittäin tarkasti. Myös profeetta Miika ja Sakarias ennustivat Jeesuksesta. Psalmissa 41 ennustetaan Jeesuksen kavaltaminen. ”Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan.” Ps. 41:10. Monet psalmit kertovat Jeesuksesta.

Kukaan ihminen ei voi näin tarkkaan profetoida tulevia tapahtumia, ellei Jumala olisi näitä ilmoittanut. Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja Raamatun punaisena lankana on ilmoitus, että Jumala on tuleva ihmisten keskuuteen pelastamaan syntiinlankeemuksessa turmeltuneen ihmiskunnan. Jumalan ilmoitukset eivät muutu, vaan kaikki tapahtuu, mitä Jumala ilmoittaa tapahtuvaksi. Ihmisten Vapahtaja Jeesus syntyi Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Daavidin sukuun kuuluva Joosef ja hänen kihlattunsa Maria matkustivat Betlehemiin. Maaherra oli määrännyt ihmiset verovelvollisiksi. Raskaana olleen Marian oli lähdettävä miehensä kanssa ilmoittautumaan verotettavaksi. Varmasti tuolla matkalla oli muitakin raskaana olevia, mutta Maria oli poikkeuksellisessa asemassa toisiin nähden. Hän kantoi kohdussaan maailman Vapahtajaa ja Messiasta. Ihmisten tulevaa pelastajaa. Vanhan Testamentin profeettojen ennustukset alkoivat toteutua.

Pyhästä Hengestä alkuun lähtenyt raskaus oli Jumalan edeltä suunnittelema, ja Maria oli armoitettu kantamaan Jeesus-lasta. Marian tehtävä oli se, mikä on maailman alusta saakka ollut naisen tehtävä. Tärkein tehtävä naisella on olla äiti ja vaimo. Maria sai suorittaa tätä tehtävää ja hän oli Jumalan valitsema nainen Jeesuksen äidiksi.

”Tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.

Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verollepantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana.

Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa.” Lue loppuun

This entry was posted on 19.12.2021.

Pudonnut kirves

peilikuva

” Hän meni heidän kanssaan. Ja he Jordanille tultuaan alkoivat hakata puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. ” Niin hän huusi ja sanoi: Voi, herrani”, hän huusi, ” se oli vielä lainattu!” 2. Kun. 6: 4 -5.

Toinen kuningasten kirja kertoo profeetta Elisasta. Elisa opetti uusia profeettoja ja oli suosittu tehtävässään. Profeetat eivät keksineet sanomaansa, vaan heidät oli tutkittava Jumalan antamaa ilmoitusta ja aikansa tapahtumia ilmoituksen antamassa valossa. Kansan kulkiessa pois Jumalan sanan viitoittamalta tieltä, profeettojen tehtävänä oli ilmoittaa, mitä siitä seurasi. Päättäjät olivat pahimpia harhaanjohtajia, sen vuoksi päättäjät eivät profeetoista pitäneet. Aikanamme vallitsee sama tilanne. Seurakunnissa saa puhua, mutta on varottava, etteivät kuulijat loukkaannu. Veri kauhistuttaa ihmisiä. Silti monet syövät verta, joka Jumalan sanan mukaan on laskettava maahan kuin vesi.

Raamatun aikana ristiinnaulitseminen oli häpeällinen rangaistus ja tuomitulle se merkitsi kiduttavaa hidasta kuolemaa. Rististä pitää vaieta, koska ihmiset alkavat voida pahoin. Joidenkin on pitänyt poistaa ristin poikkipuu. Jäljelle jätetty paalu ei tuota pahoinvointia.

Synti tulee liian lähelle ihmistä. Synnistä pitää puhua varovaisesti. Syntejä ja moraalittomuutta ei saa nimetä, koska on suvaittava ihmisten heikkoudet. Onko seurakunnissa puhuttu liiaksi synnistä ja moraalittomasta elämästä, koska kirkot ja rukoushuoneet ovat lähes tyhjiä?

Profeetta Elisan aikana oppilaiden koulutustilat olivat käyneet pieneksi.

Profeetan oppilaat sanoivat Elisalle: ” Katso huone, jossa me istumme sinun edessäsi, on meille liian ahdas. ” Menkäämme siis Jordanille, ja tuokaamme sieltä kukin yksi hirsi ja rakentakaamme sinne huone istuaksemme” Menkää”, Elisa sanoi. 2. Kun. 6: 1 -2.

Jokainen oppilas halusi tuoda oman hirren ja näin saataisiin uudet isommat tilat käyttöön. Oppilaat halusivat opettajansa Elisan mukaansa. Arvossa pidetty opettaja lähti mielellään oppilaiden mukaan.

” Hän meni heidän kanssaan. Ja he Jordanille tultuaan alkoivat hakata puita. Mutta erään heistä kaataessa hirttä kirposi kirves veteen. ” Niin hän huusi ja sanoi: Voi, herrani”, hän huusi, ” se oli vielä lainattu!” 2. Kun. 6: 4 -5. Lue loppuun

This entry was posted on 6.12.2021.