Mikä leveys ja pituus, korkeus ja syvyys on?

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Joh. 3:16.

Mitä, jos maailmassa ei olisi ainutta televisiota, radiota, eikä ilmestyisi ainutta printattua uutislehteä. Ei olisi Googlea, eikä tietokoneita, mutta löytäisit paperin palasen, missä olisi edellä oleva jae. Sinulla olisi kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää ikuiseen elämään johtavasta tiestä.

Ihmiskunta on syntiin langennut ja turmeltunut, mutta meillä on Jumala, joka rakastaa syntistä maailmaa. Martti Lutherin mielestä, ”kaikki muu on Raamatussa selitystä.” Tähän yhteen jakeeseen on kiinnitettynä kaikki muut Raamatun jakeet.

Ihmiskunta on syntiin langennut ja ansaitsisi kuolemantuomion. Mutta Jumala lähetti ainokaisen Poikansa Jeesuksen sovittamaan Jumalan ja ihmisen välisen välirikon. Jumala ei lähettänyt Poikaansa tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jumalan Poikaan uskova pelastuu, mutta joka ei usko on jo tuomittu, koska ei uskonut Jumalan ainoaan Poikaan. Epäusko on ensimmäinen synti, joka erottaa Jumalasta.

Jumalan Poika Jeesus tuli valkeudeksi maailmaan, mutta ihmiset rakastavat enemmän pimeyttä kuin valkeutta. Ihminen haluaa tehdä pahaa ja ei halua tulla valoon, etteivät pahat teot tule näkyviin. Valoon tuleva ihminen haluaa, että totuus tulee esille ja hän haluaa selvittää asiansa Jumalan ja ihmisten kanssa. Parannus ja mielenmuutos, ovat lähtöisin Jumalasta. Jumalisuuden kolmas persoona Pyhä Henki vetää ihmisiä parannukseen ja saa muuttamaan mielen kuuliaiseksi Jumalan sanalle. Jumalan sanalle kuuliainen lähtee kulkemaan Kristuksen askelissa, kohti ikuista elämää.

Maallistunut kirkko on unohtanut Pyhän Hengen ja Hänen työnsä. Pyhän Hengen työ korvataan uskonnollisuudella. Persoonallisen Jumalan olemassaolo kielletään. Tällainen ihminen, ja tällaista opettava kirkko on luonnollisessa langenneessa tilassa. Maallistuminen lisääntyy, koska monet luopuvat elävästä uskosta. Jumalasta tehdään viihdyttäjä ja Häntä ei pidetä pyhänä, Kaikkivaltiaana Jumalana. Evankeliumissa on sama voima kuin ennenkin, mutta sen voima kielletään. Eksytään ja eksytetään, koska ei tunneta kirjoituksia, eikä Jumalan voimaa…Pyhän Hengen voimaa. Lue loppuun

This entry was posted on 3.5.2022.

Herra ohjaa oikeaa tietä

”Kun Herra ohjaa askeleita, ihminen kulkee oikeaa tietä. ” Ps. 37:23.

Ihminen on kutsuttu Jeesuksen seuraajaksi. Hänen seuraajan askeleet kulkevat oikeaan suuntaan. Jeesus kutsui opetuslapset seuraajakseen. Ammatikseen kalastaneen Pietarin Jeesus kutsui opetuslapsekseen. Pietari innostui Jeesuksen seurasta ja lupautui, vaikka kuolemaan Hänen kanssaan. Pietari ei ymmärtänyt Jeesuksen kuoleman merkitystä, joten hän ajatteli inhimillisesti, mitä kuolema merkitsee. Jeesuksen kuolema oli Isän Jumalan tahdosta edeltä suunniteltu sovitustyö. Jumalan Poika Jeesus voi tämän suorittaa. Synnitön ihmiseksi tullut Jumala Kristuksessa, sovitti ristin kuolemallaan kaikkien ihmisten kaikki synnit. Pietari oli syntinen ihminen, ja Jeesuksen oli sovitettava myös Pietarin synnit.

Jeesuksen ollessa kuulusteltavana oli Pietari kieltänyt olleensa Jeesuksen opetuslapsi ja Hänen seuraajansa. Vasta kukon laulu herätti Pietarin ja hän muisti, että Jeesus oli edeltä sanonut, miten hänen heikko uskonsa ei kestäisi koetusta, mihin hän joutuu. Pietari, kieltää Jeesuksen kolmesti, ennen kuin kukko laulaa. Tämän muistettuaan Pietari katui katkeria katumuksen kyyneleitä. Pietari oli epäonnistunut ja pahasti. Onko täydellinen epäonnistuminen kaiken loppu?

Ennen ristin sovitustyötä oli Jeesus luvannut antaa toisen puolustajan opetuslapsilleen. Jeesus oli kärsinyt ja kuollut, ja ylös noussut kuolleista. Hän oli tehnyt sen tehtävän, minkä vuoksi Hän maailmaan oli tullut. Hän nousi takaisin, ylös Isän Jumalan luokse. Opetuslapset kokoontuivat yksimieleisesti yhteisesti rukoilemaan. He odottivat milloin Jeesuksen antama lupaus täyttyisi ja he saisivat toisen puolustajan Pyhän Hengen. Opetuslapsilla oli sydämessään Pyhä Henki, niin kuin kaikilla niillä on, jotka ovat tehneet synneistään parannuksen ja muuttaneet mielensä kuuliaisiksi Jumalan sanalle.

Opetuslasten ollessa yhteisessä rukouksessa, he saivat luvatun Pyhän Hengen kasteen. Jokaisen päälle, tuli kuin tulisia kieliä, ja he alkoivat puhua vieraita kieliä. Pyhän Hengen kasteen tunnusmerkki on vieraat kielet, joita ei ole opiskeltu. Opetuslapset saivat voiman korkeudesta. Lue loppuun

This entry was posted on 21.4.2022.

Pääsiäisen riemuvoitto

” Mutta Simon Pietari seisoi lämmittelemässä. Niin he sanoivat hänelle: ”Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Hän kielsi ja sanoi: ”En ole.” Joh. 18:25.

Jeesus oli ylimmäisen papin luona. Opetuslapsi Pietari oli seurannut Jeesuksen tragediaa ja käveli läheisessä puutarhassa. Nuotiossa paloi tuli ja Pietari pysähtyi nuotion ääreen lämmittelemään. Monet ihmiset ovat uteliaina seuraamassa tapahtumia. Pietari tunnettiin Jeesuksen opetuslapseksi. Eräs, utelias tunnisti Pietarin ja kysyi.” Etkö sinäkin ole hänen opetuslapsiaan?” Pietari kielsi ja sanoi:” En ole.”

Yleensä ensimmäinen vastaus sinetöin suunnan, miten asiat etenevät. Tämän vuoksi on viisaasti vastattava ensimmäiseen kysymykseen. Myöhemmin asioiden kulkua on vaikea korjata. Pietarin kieltävät vastaukset saavat aamun sarastaessa kukon kiekumaan. Pietari oli kieltänyt olevansa Jeesuksen opetuslapsi. Pietarin elämässä alkaa itkuinen vaihe. Omavoimainen usko oli mennyttä.

Monesti meiltä kysytään: ” Oletko kristitty ja uskova?” Kysymys on suora ja käy kohti. Kiellätkö Jeesuksen, vai myönnätkö olevasi kristitty, joka seuraa Jeesusta? Raamatussa sanotaan.” Joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä.” Jos olemme sisäisesti kieroja ja vääriä, silloin tarpeeksi kovan paineen alaisina helposti toimimme olosuhteiden mukaisesti. Jos olosuhteet ovat epäsuotuisat ja pelko kasvojen menettämisestä on suuri, helposti sanomme kieltävän vastauksen. Vakaumuksemme ei kestä ulkoista painetta.

Vahva hengellinen vakaumus on ehdoton edellytys, jos haluamme olla Kristuksen seuraajia. ” Olkoon puheenne on, on, tai ei, ei, mikä siihen lisätään, se on pahasta.” Suoraselkäinen kristitty kestää koetuksissa ja pysyy sanojensa takana, jos hänen sisäinen elämänsä on sovussa Jumalan sanan kanssa. Eletään niin kuin opetetaan. Omin voimin, heikkona hetkenä ja suuren paineen alaisena helposti kiellämme olevamme Kristuksen seuraajia, jos elämämme ei ole tasapainossa.

Opetuslapsi Pietari oli hiilivalkealla omassa voimassaan. Hän oli Jeesuksen seuraaja, mutta hän ei ollut saanut Pyhän Hengen voimaa. Pietari monesti uhosi omaa voimaa ja kuinka oli valmis, jopa kuolemaan Jeesuksen puolesta. Havaittu tosiasia on, että monet, jotka ovat jyrkkiä ja vakuuttavat, että heidän uskonsa kestää, mutta tarpeeksi kovan paineen alaisina, kieltävät uskonsa. He luopuvat uskostaan ja menevät takaisin maailmaan.

”Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea.” 1. Kor. 10:12.

Jumala näkee, mitä tekoa uskomme on. Mutta maailman ruhtinas paholainen näkee myös, missä on meidän heikot kohdat ja käyttää niitä hyväkseen. Heikosta lenkistä paholainen pääsee meidän ajatusmaailmaan ja saa epäilemään, ensin uskoamme ja Jumalan sanojen totuutta. Ilman Pyhän Hengen voimaa lankeamme. Hoitamaton uskon elämä, joka merkitsee lukematonta Raamattua. Rukouksen laiminlyönti ja seurakuntayhteydestä pois jääminen altistaa meidät lankeemuksille. Lue loppuun

This entry was posted on 12.4.2022.

Pimeydestä valkeuteen

” Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka.” Matt.28:20.

Opetuslapsia jäivät lohduttamaan nämä Jeesuksen viimeiset sanat, ennen taivaaseen astumistaan.

Jeesus antoi omilleen tehtävän. Tehtävä on viedä evankeliumin ilosanomaa kaikkeen maailmaan. Tehtävä on kaikkien kristittyjen tehtävä kaikkina aikoina. Evankeliumin eteenpäin vieminen ei ole helppo tehtävä. Tarvitaan kuuliaisuutta ja nöyryyttä. Eikä tehtävä anna mainetta ja suosiota. Evankelista on epäsuosittu ja esiintyy, jopa vainoa. Omassa voimassa ei evankeliumia viedä eteenpäin, tarvitaan Pyhän Hengen voima. Jeesus kielsi opetuslapsia, ettei saanut lähteä Jerusalemista, ennen kuin heidät puetaan voimalla korkeudesta. Helluntaipäivänä Pyhä Henki vuodatettiin opetuslasten päälle, ja he puhuivat rohkeasti Jumalan suurista teoista.

”Vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.” Apt. 1:8.

Evankeliumia viedään sinne missä on kaikkein pimeintä. Ihmisen sydän on pimeä, jos Kristuksen valo ei ole päässyt valaisemaan sitä. Ihmisen teot ja ajatukset ovat pimeitä ja likaisia. Luonnollisesti ihmiset eivät halua, että heidän pimeät tekonsa ja ajatuksensa tulevat julki. Evankeliumin valokiilassa näkyy pimeimmätkin teot. Tämän vuoksi Kristuksen omia vihataan tässä maailmassa.

Olemme valon kantajia. Jumalan sana on valo. Meidät on kutsuttu julistamaan Jumalan sanaa, joka näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Vanhurskaus tarkoittaa, että sinut julistetaan syyttömäksi synneistäsi. Ilman syyttömäksi julistamista olet Jumalan sanan mukaan tuomittu kuolemaan ja kadotukseen. Jumala Kristuksessa armahtaa sinut, jos otat armon vastaan.

”Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan
armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi!”
2. Kor. 6:1.

Jumalan Pyhän Hengen maailmaan kulkee tie Golgatan ristin kautta. Ristin työssä on voima, siinä on dynamiitti, joka saa aikaan uudestisyntymän ihmeen. Me, jotka olemme kuolleet rikoksiin ja synteihin, pääsemme ristin kautta kokemaan vapauden, ilon ja rauhan. Raamattu opettaa, että sana rististä on Jumalan voima, niille jotka, uskovat, että Jeesus Kristus on ristin kuolemallaan voittanut kaikki.

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.” 1. Kor. 2:14, KR38.
Luonnollinen ihminen ei tajua, miten syvällä synneissään hän elää. Hän nukkuu syvää synnin unta ja noudattaa himojaan. Tarvitaan Pyhän Hengen dynamiittia, joka herättää näkemään syntisyyden. Jumalan sanassa on edelleen uutta luova voima, mutta moderni ihminen, ei hyväksy Jumalan sanaa sellaisena kuin se on kirjoitettu, vaan Jumalan sanasta on haluttu poistaa kaikki se, mikä saisi syntiset ihmiset voimaan huonosti. Enää ei uskalleta saarnata syntiä synniksi, vaan synnit ovat luontaisia heikkouksia, mitkä pitää hyväksyä.

Uudestisyntymisessä vanha ihmisemme katoaa ja uusi tulee tilalle. Uudestisyntymisessä luodaan uutta. Entinen, vanha ihmisemme, joka elää himoineen ja haluineen vieraana Kristukselle. Syntyy uudeksi ylhäältä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Ihminen ei itse voi itseään muuttaa paremmaksi, eikä hyväksi, kaiken uudeksi tekijä on Pyhä Henki, Jumalan Henki. Lue loppuun

This entry was posted on 6.4.2022.

Onko maan päällä paratiisi?

” Ja Herra Jumala sanoi: ”Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 1. Moos. 3. 22.

Miltä tuntuisi ajatus, ikuisesta elämästä maan päällä? Haluatko elää ikuisesti maan päällä? Mikäli ihmisen pitäisi elää ikuisesti maan päällä, olisi elämä varmasti kaikkea muuta kuin elämisen arvoista. Syntiin langenneelle ihmiselle ikuinen elämä maan päällä ei olisi siunattua elämää. Elämästä tulisi kirous.

Eedenin paratiisissa kasvoi hyvän ja pahan tiedon puu. Ihmisen ei ollut lupa ottaa siitä hedelmää. Koska Adam ja Eeva olivat tottelemattomia ja ottivat hedelmän ja söivät siitä, he todella saivat oppia tietämään hyvän ja pahan. Käärmeenä esiintynyt paholainen ei aina valehtele. Paholaisen puheessa on aina sen verran totta, että jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan Pyhän Hengen voimaa, niin me eksymme. Pienissä asioissa paholainen voi puhua totta, saadakseen peitettyä suuret valheet pienien totuuksien alle.

Käärme lupasi, että ihminen oppisi kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, mutta ei sanonut, että ihminen myös kuolisi, jos ottaisi hedelmän. Koska, ensimmäinen ihmispari ei totellut Jumalaa, vaan meni paholaisen ansaan, ihmisen tottelemattomuus sulki paratiisin portit. Ihminen sai haluamaansa. Hän oppii tuntemaan hyvän ja pahan. Ihminen sai kokea, mitä on ero Jumalasta.

” Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. 3:23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.”
1. Moos. 3. 19, 23, 24.

Mitä tapahtuu, jos otettaisiin elämän puusta?

Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!” 1.Moos. 3. 22.

Adamin ja Eevan syntiin lankeemuksella olivat laajat vaikutukset. Se kohdistuu koko ihmiskuvaan. Kysymys ei ole yksin synnistä ja syyllisyydestä. Jumala suhde rikkoutui. Jumala on luonut ihmisen ja kaikki, mitä on olemassa. Jumalan tahdon rikkominen johti kohtalokkaisiin seurauksiin. Koko luomakunta on joutunut katoavaisuuden alle, ja ihmisen on myös kohdattava kuolema.

Roomalaiskirjeessä kerrotaan. ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” Room. 3:23.

Kaikki ovat eläneet synnillistä elämää. Olemme kadottaneet Jumalan kirkkauden, joka ensimmäisillä ihmisillä oli paratiisissa.

” Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.” 1. Joh. 1: 8.

Jos, sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, silti meidän sisällä on tyhjää. Mistä tämä kertoo? Jumalasta erossa elävä ihminen kokee sisäistä tyhjyyttä. Elämältä puuttuu tarkoitus ja päämäärä. Mikäli olemme sovinnossa Jumalan kanssa, niin meillä on sisäinen rauha. Rauhaa ei heikennä olosuhteet. Jumalan rauha on yli ymmärryksen olevaa rauhaa.

Saamme sisäisen rauhan ja tasapainon, uskomalla Herraan Jeesukseen. Usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta ja sitä lukemalla, Raamatusta. Pyytämällä, että Jeesus armahtaisi ja auttaisi löytämään pelastuksen tien. Jumala Kristuksessa sovitti ihmisten synnit kuolemalla ristillä. Hän lunasti meidät kadotetut ja tuomitut ihmiset. Ei kullalla, eikä hopealla, vaan viattomalla verellään. Lue loppuun

This entry was posted on 30.3.2022.