Väärä kaari sokaisee

”Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.” 1. Moos. 9:13.

Hurskas Nooa oli rakentanut arkkia ja saarnannut, että ihmisten on tehtävä parannus, sillä Jumala aikoo hukuttaa syntisen ihmiskunnan. Nooan saarna kaikui kuuroille korville, eivätkä ihmiset uskoneet, mitä Nooan saarna tarkoittaisi. Arkki valmistui, ja Jumala kehotti ottamaan uros ja naaras eläimen arkkiin…heitä, jotka eivät selviäisi vedessä. Nooa kehotettiin menemään vaimonsa ja perheensä kanssa arkkiin. Nooa oli kuin suuren laivan kapteeni ja hän astui viimeisenä sisälle arkkiin. Jumala sulki arkin oven. Kuivalla maalla oleva arkki oli pilkan kohteena, ja ihmiset seurasivat Nooan puuhia loppuun saakka häntä pilkaten.

Nauru ja pilkka päättyi lyhyeen, koska rankkasade alkoi. Suuri taivaallinen tsunami pyyhki ihmiset veteen ja kaikki hukkuivat vesimassan vyöryessä voimalla ylitse. Arkki lipui korkealla vesimassojen päällä. Taukoamaton 40 päivän sade hukutti kaiken elollisen maanpäältä. Tuon ajan ihmiskunta sai rangaistuksen synneistään. Jumalaa pelkäävä ja kunnioittava Nooa pelastui perheineen. Nooa oli hurskas mies ja oli kuuliainen Jumalan sanoille. Hän teki niin kuin Jumala sanoi, ja Nooan kuuliaisuus palkittiin. Nooa oli perheensä kanssa turvassa arkissa.

Sade lakkasi, ja arkki pysähtyi ararat vuoristoon Turkkiin. Jumala teki lupauksen Nooan kanssa, ja kaikkien ihmisten kanssa. Hän asetti kaarensa pilviin.

”Minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.” 1. Moos. 9: 13.

Sateenkaaressa on seitsemän väriä. Sateenkaaren seitsemän väriä ovat punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti. Seitsemän on Jumalan täydellisyyden luku.

Sateenkaari on ollut näkyvästi esillä eri yhteyksissä. Pride – ylpeä ihminen on noussut Jumalan asettamia säädöksiä vastaan. Niin kuin Eedenin paratiisissa käärme ovelasti sai ensimmäiset ihmiset uskomaan, että hyvän- ja pahatiedon puun hedelmä antaa samanlaiset ominaisuudet heille kuin Jumalalla on. Ihminen tulisi yhtä viisaaksi kuin Jumala. Ihmisen viisastuminen oli paholaisen paras juoni. Kielletyn puun hedelmän nauttiminen olisi vain hyväksi. Kaikki tietävän Jumalan sanat, eivät olekaan täysin luotettavia. Paholaisen kylvämä epäusko herätti samat tunteet kuin paholaisella on ollut, silloin kuin hän ylpistyi ja joutui pois Jumalan yhteydestä. Edelleen ylpeä paholainen halusi vastustaa Jumalan täydellisiä tekoja ja sai kuin sai ihmisen lankeamaan. Ylpeys on edelleen luonnollisessa ihmisessä, ja sama kapinamieli kuin on paholaisella. Vastustetaan Jumalan sanan auktoriteettia. Lue loppuun

This entry was posted on 1.7.2022.

Totuus löytyy Raamatusta

”Jeesus sanoi hänelle: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” Joh. 14:6.

Totuus löytyy Raamatusta.

Jeesus on Tie, Totuus ja Elämä. Lue loppuun

This entry was posted on 23.6.2022.

Tehkää parannus!

”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” Matt. 3:2.

Johannes Kastaja toimi ennen Jeesuksen maanpäällisen toiminnan alkua edelläkävijänä. Hänen iskulauseekseen voisi sanoa, ” tehkää parannus.”

Ymmärtääkö tämän ajan ihminen, mitä on parannuksen tekeminen? Monia asioita voidaan parannella ja korjata. Maallistunut ihminen käsittää parannuksen tekemisen, vain ulkonaisten epäkohtien korjaamiseksi. Jonkin esineen tai asian korjaamista. Väärään suuntaan ajettaessa navigaattori ilmoittaa, tee U-käännös, missä se vain on mahdollista. Navigaattori toistaa lausetta, niin pitkään, että toimit sen ohjeiden mukaan. Tietysti voit olla noudattamatta ohjetta, mutta päämäärä voi olla aivan toinen kuin oli suunniteltu.

Hengellisesti termi parannus on mielenmuutos. Johannes Kastaja oli, mielenmuutokseen kehottava saarnaaja.

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. ” Apt. 3. 19 -20.

Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Jeesus toi taivasten valtakunnan lähelle, jokaista ihmistä. Johannes Kastajan tehtävä oli valmistaa Herralle tie ja tasoittaa polut.

”Sillä hän on se, josta profeetta Esaias puhuu sanoen: ”Huutavan ääni kuuluu erämaassa: ’Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi.” Matt. 3:3. Lue loppuun

This entry was posted on 16.6.2022.

Mies ja nainen Jumalan asettamassa järjestyksessä

”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.” Jes.3. 12.

Siinäpä se on sanottu, miksi maassamme, maailmassa ja seurakunnissa, asiat ovat niin kuin ovat.

Miehet helposti antavat vallan naisille.

Nainen ottaa mielellään itselleen valtaa, jos sitä on tarjolla, mutta naisen paikka ei alkuun ole ollut vallan kahvassa. Valta tuo vastuuta ja vastuu on yleensä painava, joten se ei sovi naisille. Nainen on heikompaa tekoa kuin mies. Nainen on herkkä manipuloinnille, ja siten sitä voidaan ohjata vääriin suuntiin.

Miehet tapaavat olla jämäkämpiä. He, ovat harkitsevia ja miettivät pitkään, ennen kuin tekevät päätöksiä.

Nainen asetettiin miehen avuksi ja sellaisiin tehtäviin nainen soveltuu.

Apua tarvitaan, niin maallisissa tehtävissä kuin hengellisissä tehtävissä.

Koska ihminen on itse päättänyt tehdä vastoin Jumalan säätämystä, niin tulokset nähdään. Valtioissa, missä on vallanperimys järjestys on sellainen, että hallitsijaksi nousee nainen, näissäkin valtioissa päätökset tekevät miehet. Nainen allekirjoittaa päätökset. Lue loppuun

This entry was posted on 8.6.2022.

Kun kristityn on nimi minulla

”Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus — ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.” 1. Joh. 4. 7 – 10.

Raamattu kertoo, eräästä lain opettajasta, joka kysyi Jeesukselta, ” mikä on lain suurin käsky?”

Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.” Matt. 22:36-40.

Rakkaus teema kulkee punaisena lankana läpi Raamatun. Jumalan olemus on rakkaus. Aikamme ihmiset eivät halua tietää Jumalasta muuta kuin rakkauden. He eivät halua tietää kuin sen, että Jumala on hyvä. Koska näin on, niin Jumala antaa ihmisten vapaasti rakastaa, mitä haluavat rakastaa. Jumala päästää rakkaudessaan kaikki Taivaaseen, eikä mitään muuta tarvita. Onko tämä koko totuus Jumalasta?

Raamatun alkulehdiltä näemme, kuinka syntiin langennut ihminen oli Jumalan etsintäkuulutettu. Jumala huusi, ” missä olet ihminen?” Mikäli Jumala olisi vain ja ainoastaan rakkautta täynnä oleva Jumala, niin Hänen kiivautensa ei olisi tullut esille. Jumala karkotti ihmiset pois paratiisista. Rangaistuksena ihminen joutuu otsa hiessä hankkimaan leipänsä. Ja kuoltuaan ihmisen ruumis muuttuu maaksi jälleen. Tästä ymmärrämme, että Jumala vihaa syntiä. Synnin tekemisestä seuraa aina rangaistus.

Jumalan viha näkyi myös silloin, kun Hän antoi vedenpaisumuksen tuhota kaiken. Jumalan sanalle kuuliainen, hurskas Nooa ja hänen perheensä pelastuivat, sekä arkkiin menneet eläimet. Ihmisten syntien määrä oli kasvanut niin suureksi, että Jumala päätti rangaista syntistä ihmiskuntaa. Jumalan viha ja tuomio astuivat kuvaan, ja koko ihmissuku pyyhkäistiin pois maan päältä. Arkissa olleet Nooa ja hänen perheensä saivat aloittaa alusta. Jumalan armollisuus näkyy, Hänen sanoessaan: ”Minä en enää koskaan kiroa maata ihmisen tähden” 1. Moos 8:21.

Vanhan Testamentin profeettojen ilmoituksissa nähdään selkeästi, kuinka Jumalan rakkaus ja viha kulkevat käsityksin.

Profeetta Jesaja sanoo näin: ”Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan” Jes 60:10. ”Hetkeksi minä sinut jätin, mutta suuressa rakkaudessani minä nyt haen sinut takaisin. Jes 54:7. ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi Jes 54:10. Tämän vuoksi, Jumalan tahtoa toteuttava ihminen saattoi tunnustaa: ”Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.” Jes 38:17.

Profeetta Jeremia sai sanan, ”Näin sanoo Herra: ’Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; minä menen saattamaan sen, Israelin, rauhaan’. Kaukaa ilmestyy minulle Herra: ’Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta” Jer 31:2-3, KR 38.

Kuitenkin profeetta Joosua sai murskaavan sanan.

Ette te pysty palvelemaan Herraa! Herra on pyhä Jumala, hän on kiivas Jumala, joka ei anna anteeksi teidän rikkomuksianne eikä syntejänne. Jos te hylkäätte Herran ja alatte palvella vieraita jumalia, hän kääntyy teitä vastaan ja kurittaa teitä, ja viimein hän tekee teistä lopun, vaikka onkin ennen osoittanut teille hyvyyttään” Joos 24:19.

Joosuan sana, johtaa Jumalan rakkauden ytimeen.

Ellei Jumala antaisi armostaan anteeksi syntejämme, olisi meidän tilanne toivoton. Meitä odottaisi, vain tuskainen ja toivoton loppu. Kuolisimme rikoksiin ja synteihimme.

Jumala rakkaudessaan antoi Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Hänen ristin sovitustyö on syntiselle ihmiselle Jumalan rakkauden osoitus. Golgatan ristin juurella on pelastuspaikka. Jumalan rakkaus, ei ole sellaista rakkautta, että saatuamme syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä olisi onnellinen ja hyvä olo. Ei elämästä tule ongelmatonta, mutta tietoisuus siitä, että kerran kaikki ongelmat ovat poissa ja olemme ikuisesti Kristuksen luona, tekee elämästä helpomman elää. On olemassa tulevaisuus ja toivo, vaikka olosuhteet huutaisivat toista. Jumalassa on turvamme, joka kestää.

Jumala on oikeudenmukainen Pyhä Jumala. Hän on Vanhurskas Jumala. Lue loppuun

This entry was posted on 18.5.2022.